Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2014-2018

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Izbicko.pdf Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Izbicko

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.pdf

Sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 r.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urządowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf


PDFObwieszczenie.pdf
PDFInformacja o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez glosowania _1_.pdf
PDFLosowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów n aradnych w wyborach do Rady Gminy Izbicko.pdf
 

PDFProtokół z losowania Członków Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Izbicko.pdf  o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Izbicko oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów burmistrzów, prezydentów miast

PDFOBWIESZCZENIE.pdf Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Izbicko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFOBWIESZCZENIE.pdf Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Izbicko w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.