Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.

SESJA RADY GMINY IZBICKO
Zawiadamiam, że dnia 29 września 2014 r. o godz. 16.00 
w sali narad urzędu gminy Izbicko odbędzie się 
Sesja Rady Gminy Izbicko.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Izbicko a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania sołectw na terenie gminy Izbicko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Gminy Chrząstowice i Gminy Dąbrowa do spółki pod firmą Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
 10. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
 11. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy.
 12. Wolne wnioski zapytania, odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Przewodniczący 
Rady Gminy Izbicko
/-/
Henryk Zettelmann

Metryczka
 • wytworzono:
  23-09-2014
  przez: Alicja Nowak
 • opublikowano:
  23-09-2014 15:18
  przez: Alicja Nowak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 3553
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×