Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice

Izbicko, 2014-10-03

 OŚ.DŚ.6220.1.2014

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r., poz 267) w związku z wnioskiem  Pana Janusza Franiczek pełnomocnika Zarządu Powiatu Strzeleckiego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnieniu drogi powiatowej 1809 O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice”

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnieniu drogi powiatowej 1809 O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice”

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji,  w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.2 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy  w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń sołectwa Otmice, Izbicko.

                                                                                                      Brygida Pytel

                                                                                                             /  -  /

                                                                                                        Wójt Gminy