Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)

Izbicko, 2014-12-22

OŚ.DŚ.6220.4.2014

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Izbicko

 

zawiadamiam,

 

że po rozpatrzeniu wniosku Blattin Polska Sp. z o.o., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)”.

Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Izbicko ul. Powstańców Śląskich 12,          47-180 Izbicko

 

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                              /  -  /

                                                                                                       Brygida Pytel