Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku

Wójta Gminy Izbicko

ogłosza
otwarty konkursu ofert

na  realizację zadań publicznych  na terenie Gminy Izbicko
w 2015 roku w zakresie:

 

 - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Nazwa zadania: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

PDFZarządzenie - Konkurs ofert na 2015 r..pdf
PDFZałączniki -OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOsprawozdanieumowa-2 _2_.pdf
PDFZarządzenie - powołanie komisji konkursowej.pdf