Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.

SESJA RADY GMINY IZBICKO
Zawiadamiam, że dnia 26 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 
w sali narad urzędu gminy Izbicko odbędzie się 
Sesja Rady Gminy Izbicko.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
 2. Porządek sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 7. Podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko.
 8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2015.
 9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy.
 10. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
 11. Wolne wnioski zapytania, odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Przewodniczący 
Rady Gminy Izbicko
/-/
Henryk Zettelmann

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Alicja Nowak
 • opublikowano:
  22-01-2015 11:41
  przez: Alicja Nowak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 1970
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×