Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

 

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Każdy ma prawo otrzymania wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie terenu.

We wniosku (druk do pobrania PDFWniosek.pdf (61,78KB) lub DOCWniosek.doc (75,50KB))  należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres).
 2. Dane identyfikacyjne nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać - adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:

 • Informacja o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Strzelech Opolskich
 • Ewentualnie można (szczególnie w przypadku nowych podziałów lub scaleń) dołączyć fragment mapy z ewidencji gruntów obejmujący obszar objęty wnioskiem

Opłata skarbowa

 • od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
  - do 5 stron – 30 zł
  - powyżej 5 stron – 50 zł
 • od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu 
  - pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4  – 20 zł
  - nie więcej niż– 200 zł
 • za zaświadczenie – 17 zł