Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

 

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Każdy ma prawo otrzymania wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie terenu.

We wniosku (druk do pobrania PDFWniosek.pdf lub DOCWniosek.doc)  należy podać:

 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres).
 2. Dane identyfikacyjne nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać - adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Uwagi:

 • Informacja o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Strzelech Opolskich
 • Ewentualnie można (szczególnie w przypadku nowych podziałów lub scaleń) dołączyć fragment mapy z ewidencji gruntów obejmujący obszar objęty wnioskiem

Opłata skarbowa

 • od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
  - do 5 stron – 30 zł
  - powyżej 5 stron – 50 zł
 • od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
  za każdą wchodzącą w skład wyrysu 
  - pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4  – 20 zł
  - nie więcej niż– 200 zł
 • za zaświadczenie – 17 zł
Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2012
  przez: Alicja Nowak
 • opublikowano:
  12-03-2012 10:18
  przez: Alicja Nowak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 16849
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl