Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Radni:

2. Oświadczenia wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

3. Oświadczenia dyrektorów szkół i przedszkoli:

Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko - PDFLamm Jolanta.pdf