Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z wykonania budżetu za rok 2016

PDFInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 r.pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016 r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.pdf

1. Sprawozdanie za rok 2016

PDFSprawozdanie Rb-NDS za 2016 r..pdf

2. Zobowiązania Gminy na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 9.096.107,52 zł z tego wobec:

- ING BŚ w Krapkowicach                     4.975.000,00 zł

- WFOŚ i GW w Opolu                              421.107,52 zł

- BS w Izbicku                                         3.700.000,00 zł

3. Dotacje:

- otrzymane z budżetów jst         -    0

- udzielone innym jst                    -   46.953,03 zł

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

Ulga inwestycyjna: Kubik Andrzej, Piechota Andrzej, Gawlik Joachim, Kandziora Jan, Kubon Jan

Ulga – zakup gruntów: Nocon Antoni

Ulga: (zgodnie z Uchwałą Nr XI/58/03  Rady Gminy Izbicko z dnia: 18 sierpnia 2003 r.): Pierończyk Zygfryd

Ulga: (zgodnie z Uchwałą Nr XII.66.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia: 26 października 2015 r.  oraz Uchwałą Nr XVI.103.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia: 29 lutego 2016 r.): ZGKiW, WiK

Umorzenia:

Lp.

Nazwisko i Imię

Kwota umorzenia

Przyczyna

1.

WiK

154431,30 zł.

Ważny interes społeczny – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

2.

Jaskóła Beata

607,00 zł.

Ważny interes podatnika – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

3.

Apteka VADEMECUM s.c.

1495,00 zł.

Ważny interes podatnika oraz interes publiczny – art. 67b § 1 pkt 2, w związku z art. 67a  § 1 pkt 3 O.P.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2016
  przez: Alicja Hadamik
 • opublikowano:
  18-08-2016 14:35
  przez: Alicja Hadamik
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 13:43
  przez: Agnieszka Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 2096
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×