Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.

Izbicko, 2016-11-30

OŚ.DŚ.6220.2.2016                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Izbicko, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz.353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z wnioskiem Pana Grzegorza Rydian  pełnomocnika Związku Międzygminnego „Czysty Region”,  ul. Portowa 47,                         47-205 Kędzierzyn-Koźle

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UG w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12,  pok.2 - w godz. pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Izbicku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Otmice.

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                       /  -  /

                                                                                Brygida Pytel                                                                                 

 

Metryczka
  • wytworzono:
    01-12-2016
    przez: Dariusz Bekiersz
  • opublikowano:
    01-12-2016 15:03
    przez: Dariusz Bekiersz
  • zmodyfikowano:
    01-12-2016 15:05
    przez: Dariusz Bekiersz
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Gminy w Izbicku
    odwiedzin: 2361
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×