Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Dane osobowe
  Data modyfikacji: 13-10-2020 14:10
 2. Uchwała nr XX.173.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Data utworzenia: 13-10-2020 10:35
 3. Uchwała nr XX.172.2020 z dna 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Data utworzenia: 13-10-2020 10:32
 4. Uchwała nr XX.171.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XVIII.154.2020)
  Data utworzenia: 13-10-2020 10:27
 5. Uchwała nr XX.170.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XIX.159.2020)
  Data utworzenia: 13-10-2020 10:23
 6. Uchwała nr XX.169.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Data utworzenia: 13-10-2020 10:20
 7. Uchwała nr XX.168.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Data utworzenia: 13-10-2020 10:09
 8. Uchwała nr XX.167.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
  Data utworzenia: 13-10-2020 10:07
 9. Uchwała nr XX.166.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach ZSGI
  Data utworzenia: 13-10-2020 09:47
 10. Uchwała nr XX.165.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Data utworzenia: 13-10-2020 09:39