Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Przetargi
  Data modyfikacji: 21-01-2021 10:08
 2. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2021 roku
  Data modyfikacji: 20-01-2021 15:04
 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku
  Data modyfikacji: 17-12-2020 11:47
 4. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Data utworzenia: 08-12-2020 12:36
 5. Uchwała nr XXII.181.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Data utworzenia: 27-11-2020 13:34
 6. Uchwała nr XXII.180.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  Data utworzenia: 27-11-2020 13:32
 7. Uchwała nr XXII.179.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
  Data utworzenia: 27-11-2020 13:28
 8. Uchwała nr XXII.178.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Data utworzenia: 27-11-2020 13:23
 9. Uchwała nr XXII.177.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Data utworzenia: 27-11-2020 13:22
 10. Uchwała nr XXI.176.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Data utworzenia: 27-11-2020 13:20