Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Strona archiwalna

 

1. Oświadczenia Rady Gminy Izbicko:

2. Oświadczenia wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

3. Oświadczenia dyrektorów szkół i przedszkoli: