Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"

Izbicko, 2017-06-07

OŚ.DŚ.6220.4.2017

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydanym postanowieniu – brak ooś

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 oraz  art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. 353 z późn. zm.),

 

 

z a w i a d a m i a m
 

że  w  dniu   7 czerwca 2017 roku   zostało  wydane  postanowienie  Nr OŚ.DŚ.6220.4.2017

o odstąpieniu  od  obowiązku    przeprowadzenia  oceny   oddziaływania   na     środowisko przedsięwzięcia   polegającego  na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie układu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód na wniosek Pana Roberta Grodeckiego pełnomocnika Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                            /  -  /

                                                                                                      Brygida Pytel