Przejdź do treści strony WCAG

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Izbicko, dn.02.11.2017r.

 Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacja projektu 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817), do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje - od  dn. 02.11.2017r. do dn. 22.11.2017r. do godz. 15.00

Wójt Gminy  Brygida Pytel
 

PDFkonsultacja projektu.pdf


PDFformularz do konsultacji.pdf


PDFuchwała.pdf


PDF-Projekt- Program wspołpracy na 2018 rok (2).pdf


PDFZarządzenie Wójta.pdf

 

PDFInformacja doty. konsultacji i uchwalenia Programu Współpracy na rok 2018.pdf