Przejdź do treści strony WCAG

Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019

Izbicko, dn. 30.10.2018r.

 Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacja projektu 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450), do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Konsultacje - od  dn. 30.10.2018r. do dn. 13.11.2018r. do godz. 14.00.

Brygida Pytel  Wójt Gminy

PDFInformacja o wynikach konsultacji oraz informacja o uchwaleniu Programu Wspołpracy na rok 2019.pdf
 

PDFZARZĄDZENIE w sprawie przeprowdzenia konsultacji 2019.pdf
PDFFORMULARZ DO KONSULTACJI.pdf
PDFprojekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 2019.pdf