Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’

Izbicko, 2018-12-31

OŚ.602.14.2018                                                                                                                           

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu

„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’ 

 
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’ w dniach od 31.12.2018 r. do dnia 22.01.2019 roku.

Przedmiotowy dokument dostępny jest jako załącznik w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gminy Izbicko oraz w wersji papierowej
w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu dokumentu pisemnie na adres Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, z dopiskiem: Uwagi do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’  w terminie nie później niż do dnia 22.01.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wójt Gminy Izbicko

/-/

Brygida Pytel

PDFPZC IZBICKO GRUDZIEN 2018.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-12-2018
  przez: Alicja Hadamik
 • opublikowano:
  31-12-2018 11:56
  przez: Alicja Hadamik
 • zmodyfikowano:
  31-12-2018 12:46
  przez: Alicja Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 754
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×