Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy

Numer wpisu                                      

23/2012

Zakres przedmiotowy wniosku                 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy

Znak sprawy

OŚ.6131.27.2012

Data złożenia

15.10.2012 r.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Wyłączenie jawności informacji

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Izbicko

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

Brak