Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacja projektu

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.


PDFProgram współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3 ust 3 na r.pdf

PDFUchwała w sprawie sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 u.pdf

PDFZarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf

PDFInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.pdf