Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z wykonania budżetu za rok 2018

1. Sprawozdanie za rok 2018

PDFsprawozdanie Rb-NDS za 2018 rok.pdf (283,72KB)

2. Zobowiązania Gminy na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 7.203.500,00 zł z tego wobec:

- ING BŚ w Krapkowicach                     2.780.000,00 zł

- WFOŚ i GW w Opolu                              13.500,00 zł

- BS w Izbicku                                         4.410.000,00 zł

3. Dotacje:

- otrzymane z budżetów jst         -    0

- udzielone innym jst                    -   186.000,00 zł

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

Ulga inwestycyjna:      Piechota Andrzej, Gawlik Joachim, Kandziora Jan,

                                      Kubon Jan

 

Ulga – zakup gruntów: Nocon Antoni, Laxy Dominik

 

 

Umorzenia:

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Kwota umorzenia

Przyczyna

1.

Pandel Józef

            1215,00 zł.

 

Ważny interes podatnika – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

2.

Jeziorowski Bernard

i Teresa

          34443,50 zł.

Umorzenie zaległości z urzędu

3.

Jeziorowski Bernard

          40526,00 zł.

Umorzenie zaległości z urzędu