Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).

Numer wpisu                                      

27/2012

Zakres przedmiotowy wniosku                 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).

Znak sprawy

OŚ.6131.31.2012

Data złożenia

02.11.2012 r.

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddziała w Krapkowicach

Ul. Prudnicka 14

47-300 Krapkowice

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Izbicko

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

Brak