Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok

PDFRaport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok.pdf (1,25MB)
 

Informacja dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Izbicko raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy Izbicko, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek)  na Sali obrad w Urzędzie Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Sł. 12 w Izbicku, Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Izbicko. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 21 czerwca 2019 r. (piątek). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Izbicko przyjmowane będą w sekretariacie pok. nr 7 (I piętro).

PDFZgłoszenie mieszkańca Gminy Izbicko do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok.pdf (305,38KB)