Przejdź do treści strony WCAG

Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok

PDFInformacja z przebiegu konsultacji i uchwaleniu programu współpracy na rok 2020.pdf

 

Izbicko, dn. 05.11.2019r.

 Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok

Konsultacja projektu 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Konsultacje - od  dn. 05.11.2019r. do dn. 19.11.2019r. do godz. 15.00.

PDFZARZĄDZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji na 2020 rok.pdf
PDFPROJEKT - Program Współpracy Gminy Izbicko na rok 2020.pdf
DOCFORMULARZ DO KONSULTACJI.doc
 

Grzegorz Koprek

Za-ca Wójta