Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 54632Luty: 45430Marzec: 35661Kwiecień: 29137Maj: 37273Czerwiec: 26821
Lipiec: 41275Sierpień: 25896Wrzesień: 19890Październik: 27862Listopad: 43380Grudzień: 6063
Rok 2022
Styczeń: 167433Luty: 320410Marzec: 72885Kwiecień: 99810Maj: 65500Czerwiec: 66776
Lipiec: 63749Sierpień: 55014Wrzesień: 77812Październik: 82370Listopad: 76674Grudzień: 63903
Rok 2021
Styczeń: 67767Luty: 65272Marzec: 67439Kwiecień: 59735Maj: 146029Czerwiec: 59340
Lipiec: 65702Sierpień: 133432Wrzesień: 59766Październik: 132763Listopad: 67087Grudzień: 76492
Rok 2020
Styczeń: 53769Luty: 58329Marzec: 49789Kwiecień: 67264Maj: 80311Czerwiec: 82550
Lipiec: 86018Sierpień: 81884Wrzesień: 75302Październik: 69456Listopad: 56718Grudzień: 58988
Rok 2019
Styczeń: 62229Luty: 50945Marzec: 59700Kwiecień: 58321Maj: 84076Czerwiec: 93039
Lipiec: 62589Sierpień: 60958Wrzesień: 49561Październik: 53774Listopad: 53674Grudzień: 54565
Rok 2018
Styczeń: 71329Luty: 57941Marzec: 61638Kwiecień: 67718Maj: 60209Czerwiec: 57854
Lipiec: 45482Sierpień: 57888Wrzesień: 59025Październik: 62317Listopad: 55735Grudzień: 66982
Rok 2017
Styczeń: 49152Luty: 58471Marzec: 82183Kwiecień: 47025Maj: 58755Czerwiec: 64516
Lipiec: 45904Sierpień: 50527Wrzesień: 49598Październik: 64674Listopad: 54536Grudzień: 58177
Rok 2016
Styczeń: 45346Luty: 54661Marzec: 58364Kwiecień: 54010Maj: 47769Czerwiec: 50316
Lipiec: 54969Sierpień: 51414Wrzesień: 46999Październik: 44594Listopad: 41342Grudzień: 82241
Rok 2015
Styczeń: 39721Luty: 29303Marzec: 30269Kwiecień: 30093Maj: 37621Czerwiec: 27563
Lipiec: 33186Sierpień: 33074Wrzesień: 30880Październik: 39259Listopad: 34232Grudzień: 42672
Rok 2014
Styczeń: 19890Luty: 35075Marzec: 39798Kwiecień: 37910Maj: 43162Czerwiec: 53738
Lipiec: 77323Sierpień: 72494Wrzesień: 73812Październik: 67554Listopad: 65727Grudzień: 79696
Rok 2013
Styczeń: 15948Luty: 18910Marzec: 17091Kwiecień: 15517Maj: 14760Czerwiec: 11544
Lipiec: 17585Sierpień: 16397Wrzesień: 12578Październik: 19859Listopad: 17076Grudzień: 20330
Rok 2012
Styczeń: 7Luty: 6Marzec: 146Kwiecień: 6461Maj: 9458Czerwiec: 9091
Lipiec: 11531Sierpień: 7852Wrzesień: 9293Październik: 9069Listopad: 10855Grudzień: 9236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 373351
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 155072
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 146429
 4. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 130965
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 103893
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 74611
 7. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Wyświetleń: 70755
 8. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 51528
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 51159
 10. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 45645
 11. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 42237
 12. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 38023
 13. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 37605
 14. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 33500
 15. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 33416
 16. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 33130
 17. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 32849
 18. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 30428
 19. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 30220
 20. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 28848
 21. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 27152
 22. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 25200
 23. Statut Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 24102
 24. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 23642
 25. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 23216
 26. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 23013
 27. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 22821
 28. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 22638
 29. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 22435
 30. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 22084
 31. Biblioteka
  Wyświetleń: 22002
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 21938
 33. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 21860
 34. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 21741
 35. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 21643
 36. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 21200
 37. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 20681
 38. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 20191
 39. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 19868
 40. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 19837
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 19640
 42. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 19585
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 19186
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 19184
 45. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 18934
 46. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 18916
 47. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 18780
 48. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 18616
 49. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 18234
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 18113
 51. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 18003
 52. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 17822
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17743
 54. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 17594
 55. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 17243
 56. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 16772
 57. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16552
 58. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 16388
 59. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16279
 60. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 16264
 61. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 16263
 62. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 16083
 63. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 16016
 64. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 15938
 65. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 15871
 66. Konsultacje
  Wyświetleń: 15782
 67. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 15656
 68. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 15462
 69. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 15441
 70. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 15436
 71. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 15184
 72. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 15135
 73. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 14844
 74. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 14741
 75. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 14671
 76. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 14368
 77. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 14354
 78. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 14284
 79. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 14230
 80. Sprawozdania
  Wyświetleń: 14136
 81. Oświata
  Wyświetleń: 14123
 82. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 13895
 83. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 13665
 84. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 13603
 85. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 12937
 86. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 12574
 87. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 12423
 88. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 11924
 89. Rok 2015
  Wyświetleń: 11847
 90. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 11797
 91. Dane osobowe
  Wyświetleń: 11796
 92. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 11624
 93. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11410
 94. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 11308
 95. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 11258
 96. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 11111
 97. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 11020
 98. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 10988
 99. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 10930
 100. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 10905
 101. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 10900
 102. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10860
 103. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 10767
 104. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 10751
 105. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 10705
 106. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10662
 107. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10633
 108. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 10486
 109. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 10480
 110. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 10336
 111. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 10332
 112. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 10266
 113. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10240
 114. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 10186
 115. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10168
 116. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 10131
 117. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 10124
 118. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10108
 119. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10063
 120. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 10044
 121. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 10020
 122. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9981
 123. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 9923
 124. ROK 2018
  Wyświetleń: 9862
 125. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 9827
 126. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 9741
 127. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9736
 128. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 9703
 129. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9691
 130. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 9664
 131. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 9549
 132. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 9504
 133. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 9477
 134. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9470
 135. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 9442
 136. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 9351
 137. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 9303
 138. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 9247
 139. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 9244
 140. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 9141
 141. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 9101
 142. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9092
 143. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 9083
 144. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 9065
 145. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8915
 146. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 8905
 147. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 8837
 148. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 8807
 149. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 8756
 150. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 8722
 151. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 8657
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 8654
 153. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8615
 154. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8614
 155. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 8613
 156. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8593
 157. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 8590
 158. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 8564
 159. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8561
 160. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8557
 161. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 8486
 162. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 8483
 163. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8482
 164. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 8459
 165. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8449
 166. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 8441
 167. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8427
 168. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 8402
 169. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 8397
 170. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8358
 171. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8334
 172. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 8329
 173. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8315
 174. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 8268
 175. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8252
 176. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 8244
 177. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 8187
 178. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8172
 179. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 8167
 180. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 8163
 181. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 8156
 182. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8135
 183. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8116
 184. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 8097
 185. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 8089
 186. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 8078
 187. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8072
 188. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8072
 189. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 8055
 190. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 8052
 191. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 8014
 192. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8011
 193. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 7993
 194. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 7978
 195. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 7968
 196. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 7944
 197. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 7939
 198. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 7915
 199. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 7907
 200. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 7836
 201. Uchwały podjęte w 2021 roku
  Wyświetleń: 7777
 202. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7730
 203. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 7715
 204. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7704
 205. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 7678
 206. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 7677
 207. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 7651
 208. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7642
 209. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 7634
 210. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 7623
 211. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7548
 212. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 7491
 213. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7482
 214. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 7442
 215. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 7421
 216. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7378
 217. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 7366
 218. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 7354
 219. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7353
 220. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7324
 221. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 7294
 222. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 7279
 223. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 7270
 224. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7268
 225. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 7261
 226. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 7251
 227. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 7249
 228. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7248
 229. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7236
 230. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 7231
 231. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 7229
 232. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 7215
 233. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 7150
 234. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 7147
 235. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7141
 236. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7136
 237. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 7130
 238. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 7125
 239. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7112
 240. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 7108
 241. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 7065
 242. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7064
 243. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 7052
 244. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 7024
 245. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6998
 246. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6996
 247. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6984
 248. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6966
 249. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6959
 250. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6956
 251. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6939
 252. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6935
 253. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6930
 254. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6887
 255. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 6878
 256. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6839
 257. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6812
 258. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6805
 259. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 6804
 260. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6796
 261. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 6795
 262. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6787
 263. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6769
 264. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 6763
 265. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 6759
 266. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 6754
 267. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6747
 268. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6733
 269. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 6730
 270. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6727
 271. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6720
 272. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6720
 273. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 6707
 274. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 6704
 275. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6698
 276. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6693
 277. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6692
 278. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6660
 279. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6660
 280. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6651
 281. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6638
 282. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6635
 283. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 6632
 284. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 6599
 285. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6596
 286. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6592
 287. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 6583
 288. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6582
 289. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6557
 290. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6547
 291. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6541
 292. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6519
 293. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 6515
 294. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6512
 295. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 6503
 296. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6495
 297. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 6488
 298. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6481
 299. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6472
 300. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6469
 301. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 6459
 302. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6449
 303. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6444
 304. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6443
 305. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6419
 306. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6417
 307. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6404
 308. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6403
 309. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6403
 310. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 6403
 311. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 6402
 312. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 6391
 313. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6386
 314. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 6377
 315. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6363
 316. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6358
 317. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6354
 318. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6340
 319. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6313
 320. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6304
 321. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 6296
 322. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6275
 323. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6273
 324. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6267
 325. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6238
 326. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 6232
 327. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 6216
 328. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6207
 329. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6206
 330. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6200
 331. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 6190
 332. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 6186
 333. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6177
 334. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6174
 335. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 6168
 336. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 6143
 337. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6115
 338. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 6112
 339. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6106
 340. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 6085
 341. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6085
 342. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 6070
 343. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6054
 344. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 6030
 345. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 6028
 346. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 6013
 347. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6005
 348. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 5991
 349. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5984
 350. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5983
 351. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 5978
 352. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5972
 353. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 5967
 354. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 5955
 355. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 5944
 356. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 5942
 357. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 5939
 358. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 5939
 359. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 5937
 360. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5932
 361. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 5923
 362. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 5923
 363. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5902
 364. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5901
 365. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5891
 366. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 5891
 367. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 5889
 368. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 5865
 369. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5856
 370. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5850
 371. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5840
 372. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5814
 373. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 5808
 374. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 5782
 375. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 5767
 376. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 5758
 377. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5752
 378. Azbest
  Wyświetleń: 5749
 379. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5747
 380. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5743
 381. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5739
 382. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5734
 383. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5725
 384. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5706
 385. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5703
 386. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 5698
 387. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 5690
 388. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 5681
 389. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5679
 390. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5677
 391. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5670
 392. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5664
 393. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5659
 394. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5647
 395. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5639
 396. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5638
 397. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 5635
 398. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5628
 399. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 5624
 400. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5610
 401. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5602
 402. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5590
 403. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5567
 404. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5559
 405. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5549
 406. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5524
 407. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 5522
 408. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5516
 409. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5510
 410. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5499
 411. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 5498
 412. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5492
 413. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5480
 414. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5479
 415. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5455
 416. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 5440
 417. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5438
 418. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 5392
 419. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 5368
 420. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5365
 421. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 5365
 422. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5329
 423. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5316
 424. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 5314
 425. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 5303
 426. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5300
 427. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5268
 428. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5256
 429. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 5251
 430. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 5231
 431. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5221
 432. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5212
 433. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5205
 434. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5202
 435. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5194
 436. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5194
 437. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 5168
 438. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 5146
 439. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 5142
 440. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5141
 441. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5141
 442. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5135
 443. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 5119
 444. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5116
 445. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5109
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 5095
 447. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 5085
 448. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 5058
 449. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 5053
 450. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 5045
 451. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 5036
 452. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5034
 453. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5033
 454. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5032
 455. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5031
 456. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5025
 457. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5019
 458. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 5015
 459. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4992
 460. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4990
 461. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4987
 462. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 4986
 463. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4982
 464. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4954
 465. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 4946
 466. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4937
 467. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4932
 468. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4928
 469. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 4916
 470. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 4911
 471. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4903
 472. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4900
 473. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 4899
 474. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 4898
 475. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 4898
 476. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4889
 477. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 4870
 478. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4865
 479. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 4846
 480. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 4840
 481. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 4821
 482. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 4807
 483. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4805
 484. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 4794
 485. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 4775
 486. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4765
 487. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 4760
 488. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 4757
 489. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 4757
 490. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4744
 491. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 4733
 492. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 4730
 493. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 4715
 494. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 4649
 495. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4644
 496. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4641
 497. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4630
 498. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 4620
 499. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 4620
 500. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4595
 501. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 4581
 502. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 4578
 503. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4577
 504. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 4560
 505. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4553
 506. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 4535
 507. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 4509
 508. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4507
 509. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4494
 510. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 4492
 511. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 4477
 512. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 4474
 513. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4443
 514. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 4439
 515. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 4427
 516. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 4405
 517. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4398
 518. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4396
 519. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4391
 520. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 4377
 521. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 4376
 522. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4372
 523. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 4354
 524. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4346
 525. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 4343
 526. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4341
 527. Decyzje środowiskowe Rok 2020
  Wyświetleń: 4330
 528. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4315
 529. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 4313
 530. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 4306
 531. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4302
 532. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4284
 533. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4284
 534. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4264
 535. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 4256
 536. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 4238
 537. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4232
 538. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4222
 539. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 4205
 540. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4192
 541. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 4189
 542. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4175
 543. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 4173
 544. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 4147
 545. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 4144
 546. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4138
 547. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 4119
 548. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 4103
 549. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4091
 550. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 4090
 551. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 4081
 552. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 4067
 553. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 4064
 554. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 4061
 555. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4055
 556. Decyzje środowiskowe rok 2021
  Wyświetleń: 4046
 557. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 4045
 558. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 4035
 559. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 4033
 560. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4025
 561. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 4023
 562. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 4018
 563. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4015
 564. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3976
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 3973
 566. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3972
 567. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3964
 568. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3957
 569. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3953
 570. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 3938
 571. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3930
 572. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 3914
 573. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 3882
 574. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 3875
 575. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 3856
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3849
 577. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3834
 578. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3820
 579. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3804
 580. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3793
 581. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 3786
 582. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3725
 583. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3725
 584. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3722
 585. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 3721
 586. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3712
 587. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3694
 588. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 3682
 589. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3677
 590. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3668
 591. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3667
 592. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3657
 593. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3626
 594. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 3626
 595. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 3620
 596. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3589
 597. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3585
 598. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3584
 599. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 3579
 600. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3568
 601. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3565
 602. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3557
 603. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3557
 604. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3556
 605. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3549
 606. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 3538
 607. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3536
 608. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3532
 609. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 3529
 610. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3510
 611. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3498
 612. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 3498
 613. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3498
 614. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3492
 615. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 3491
 616. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3491
 617. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 3489
 618. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3479
 619. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 3479
 620. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3454
 621. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3445
 622. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3442
 623. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3441
 624. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3440
 625. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3438
 626. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3434
 627. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3434
 628. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 3434
 629. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3430
 630. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3430
 631. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3424
 632. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 3423
 633. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3420
 634. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3420
 635. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 3415
 636. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 3411
 637. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3411
 638. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3411
 639. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3407
 640. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3406
 641. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 3405
 642. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 3405
 643. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 3405
 644. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3403
 645. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3397
 646. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3395
 647. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3392
 648. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 3389
 649. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3386
 650. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3386
 651. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3379
 652. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3366
 653. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3362
 654. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3360
 655. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3359
 656. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 3358
 657. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3351
 658. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3346
 659. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3346
 660. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3345
 661. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3340
 662. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 3332
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 3326
 664. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3316
 665. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3306
 666. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 3306
 667. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 3304
 668. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3299
 669. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3292
 670. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3288
 671. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3287
 672. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3285
 673. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 3284
 674. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3280
 675. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3279
 676. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3278
 677. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3277
 678. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 3277
 679. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3275
 680. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3274
 681. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3272
 682. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3270
 683. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3267
 684. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 3267
 685. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3260
 686. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3256
 687. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3254
 688. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3251
 689. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3245
 690. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3244
 691. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3243
 692. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3242
 693. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3241
 694. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3240
 695. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3236
 696. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3236
 697. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 3232
 698. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 3231
 699. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3228
 700. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3227
 701. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3224
 702. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3221
 703. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3215
 704. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 3206
 705. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3205
 706. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3204
 707. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3204
 708. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3202
 709. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 3200
 710. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3196
 711. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 3196
 712. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3187
 713. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3180
 714. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3178
 715. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 3176
 716. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3173
 717. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3144
 718. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku
  Wyświetleń: 3137
 719. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3130
 720. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3127
 721. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3125
 722. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3124
 723. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3124
 724. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 3122
 725. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3116
 726. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3113
 727. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3107
 728. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3105
 729. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3102
 730. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3095
 731. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3090
 732. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 3083
 733. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3082
 734. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 3080
 735. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3075
 736. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 3073
 737. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3063
 738. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3061
 739. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3061
 740. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 3058
 741. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3055
 742. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3052
 743. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 3039
 744. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 3037
 745. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3023
 746. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 3019
 747. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3018
 748. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3014
 749. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 3013
 750. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 3008
 751. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3008
 752. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 3001
 753. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2996
 754. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 2996
 755. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2993
 756. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2988
 757. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 2984
 758. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 2984
 759. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 2983
 760. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 2982
 761. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2976
 762. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2975
 763. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2972
 764. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2961
 765. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2956
 766. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2956
 767. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 2955
 768. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2954
 769. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 2947
 770. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 2943
 771. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 2933
 772. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2932
 773. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2926
 774. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 2925
 775. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2912
 776. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2901
 777. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2900
 778. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2895
 779. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2888
 780. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2883
 781. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 2878
 782. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2877
 783. Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 2874
 784. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2873
 785. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2872
 786. Uchwały podjęte w 2022 roku
  Wyświetleń: 2870
 787. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2869
 788. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 2869
 789. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2858
 790. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 2854
 791. Podatki i opłaty na rok 2020
  Wyświetleń: 2845
 792. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 2842
 793. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 2829
 794. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2818
 795. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 2804
 796. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2799
 797. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2797
 798. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2780
 799. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Izbicku z przeznaczeniem na przedszkole
  Wyświetleń: 2758
 800. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych
  Wyświetleń: 2746
 801. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2743
 802. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 2740
 803. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 2739
 804. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2739
 805. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 2727
 806. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2723
 807. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, M. Strachwitza w m. Otmice
  Wyświetleń: 2720
 808. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2704
 809. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 2698
 810. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2678
 811. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 2663
 812. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2657
 813. Ogłoszenie - komisja konkursowa
  Wyświetleń: 2655
 814. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 2655
 815. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2654
 816. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2648
 817. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 2647
 818. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2643
 819. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 2623
 820. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2618
 821. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2597
 822. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2597
 823. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 2576
 824. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2573
 825. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2568
 826. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 2563
 827. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 2556
 828. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2553
 829. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2552
 830. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2547
 831. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2547
 832. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 2543
 833. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2538
 834. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2532
 835. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2529
 836. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2525
 837. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku
  Wyświetleń: 2521
 838. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2521
 839. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 2520
 840. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2517
 841. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcic
  Wyświetleń: 2515
 842. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2515
 843. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 2506
 844. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2497
 845. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 2481
 846. Budżet Gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 2480
 847. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 2480
 848. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2472
 849. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 2462
 850. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2458
 851. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2453
 852. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 2451
 853. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2449
 854. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2444
 855. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2434
 856. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2428
 857. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 2424
 858. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 2419
 859. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 2418
 860. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2414
 861. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 2403
 862. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2402
 863. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 2402
 864. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2401
 865. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2401
 866. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 2396
 867. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2388
 868. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2388
 869. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 2387
 870. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 2386
 871. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2383
 872. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 2380
 873. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2379
 874. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2371
 875. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2365
 876. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 2365
 877. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2358
 878. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2356
 879. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 2347
 880. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2346
 881. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 2334
 882. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2328
 883. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 2325
 884. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca z siedzibą w Izbicku, przy ul. 15 Grudnia 32
  Wyświetleń: 2323
 885. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2321
 886. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2315
 887. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2314
 888. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 2290
 889. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2275
 890. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2270
 891. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2270
 892. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2268
 893. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2256
 894. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18
  Wyświetleń: 2255
 895. Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2251
 896. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2250
 897. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Otmicach przy ul. Klonowa 28
  Wyświetleń: 2245
 898. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 2241
 899. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2232
 900. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2232
 901. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2230
 902. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 2220
 903. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Izbicku
  Wyświetleń: 2213
 904. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 2212
 905. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 2200
 906. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2186
 907. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2178
 908. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 2174
 909. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 2170
 910. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2166
 911. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Krośnicy, przy ul. Szkolna 18
  Wyświetleń: 2165
 912. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 2160
 913. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 2157
 914. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2155
 915. Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie mizny Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2153
 916. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 2151
 917. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 2151
 918. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2148
 919. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2148
 920. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 2146
 921. Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 2134
 922. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2128
 923. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 2128
 924. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach
  Wyświetleń: 2123
 925. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz -3
  Wyświetleń: 2123
 926. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2120
 927. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2117
 928. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2115
 929. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 2108
 930. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2103
 931. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 2088
 932. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2086
 933. Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 2084
 934. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2084
 935. Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2080
 936. Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2073
 937. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2073
 938. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 2069
 939. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 2047
 940. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2044
 941. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 2042
 942. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2041
 943. Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 2040
 944. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 2035
 945. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 2035
 946. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINy
  Wyświetleń: 2031
 947. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2026
 948. Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019-2020
  Wyświetleń: 2019
 949. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 2019
 950. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 2014
 951. Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2002
 952. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 1994
 953. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1994
 954. Ogłoszenie o II przetargu usntym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1989
 955. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1989
 956. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 1989
 957. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 1985
 958. Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie okreslenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1985
 959. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 1979
 960. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1974
 961. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 1973
 962. Uwaga - Odwołanie terminów konkursu na dykertorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  Wyświetleń: 1967
 963. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 1966
 964. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1958
 965. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1954
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-3
  Wyświetleń: 1951
 967. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1950
 968. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1950
 969. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1949
 970. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1948
 971. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 1941
 972. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1940
 973. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1935
 974. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 1932
 975. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1928
 976. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1925
 977. Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1913
 978. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1911
 979. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1909
 980. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1909
 981. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1903
 982. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwar. dla przedsięw. "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1893
 983. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1889
 984. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1888
 985. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 1885
 986. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 1884
 987. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1881
 988. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1875
 989. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1874
 990. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 1860
 991. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 1856
 992. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 1849
 993. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach - nowe postępowanie
  Wyświetleń: 1844
 994. Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1842
 995. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 1840
 996. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1838
 997. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1832
 998. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 1828
 999. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1825
 1000. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 1822
 1001. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 1813
 1002. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1806
 1003. Uchwała nr XX.172.2020 z dna 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1803
 1004. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1796
 1005. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1794
 1006. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1788
 1007. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 1783
 1008. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 1778
 1009. Uchwała nr XVI.124.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1765
 1010. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1765
 1011. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 1764
 1012. Oświadczenia majątkowe za 2019
  Wyświetleń: 1762
 1013. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 1762
 1014. Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ok 2019
  Wyświetleń: 1762
 1015. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1755
 1016. Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na okres oznaczony
  Wyświetleń: 1754
 1017. Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1751
 1018. Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1749
 1019. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1747
 1020. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1746
 1021. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Otmicach
  Wyświetleń: 1741
 1022. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1737
 1023. Uchwała nr XX.173.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1735
 1024. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1733
 1025. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1727
 1026. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1727
 1027. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1711
 1028. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 1704
 1029. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1702
 1030. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1700
 1031. Uchwała nr XVI.129.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwał
  Wyświetleń: 1698
 1032. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1695
 1033. Uchwała nr XX.171.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XVIII.154.2020)
  Wyświetleń: 1694
 1034. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1692
 1035. Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1692
 1036. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Krośnicy
  Wyświetleń: 1689
 1037. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1687
 1038. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1686
 1039. Uchwała nr XVI.126.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 1680
 1040. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 1678
 1041. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w roku 2020"
  Wyświetleń: 1678
 1042. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1670
 1043. Zakup pojazdu asenizacyjnego
  Wyświetleń: 1653
 1044. Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie
  Wyświetleń: 1650
 1045. Uchwała nr XVI.127.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 1649
 1046. Decyzje środowiskowe 2022
  Wyświetleń: 1643
 1047. Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 16.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia ...
  Wyświetleń: 1629
 1048. Uchwała nr XVII.134.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1622
 1049. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1619
 1050. Uchwała nr XVI.125.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 3
  Wyświetleń: 1615
 1051. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 1614
 1052. Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1614
 1053. Uchwała nr XV.116.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1614
 1054. Uchwała nr XIII.92.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1609
 1055. Uchwała nr XVII.141.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
  Wyświetleń: 1609
 1056. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1608
 1057. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 1604
 1058. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1604
 1059. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1603
 1060. Uchwała nr XV.122.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy
  Wyświetleń: 1599
 1061. Uchwała nr XVII.143.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 1599
 1062. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1593
 1063. Przebudowa ulicy Myśliwca w Krośnicy
  Wyświetleń: 1587
 1064. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 1572
 1065. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1567
 1066. Uchwała nr XV.114.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1566
 1067. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszarów położonych we wsi Izbicko oraz obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1565
 1068. Uchwała nr XV.119.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1560
 1069. Uchwała nr XV.121.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1558
 1070. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1554
 1071. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1545
 1072. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1543
 1073. Uchwała nr XXII.179.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 1542
 1074. Budżet Gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1541
 1075. Uchwała nr XV.111.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 1538
 1076. Uchwała nr XV.115.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1535
 1077. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1532
 1078. Uchwała nr XV.123.2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach
  Wyświetleń: 1529
 1079. Uchwała nr XX.170.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XIX.159.2020)
  Wyświetleń: 1525
 1080. Uchwała nr XVII.142.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwystacji kolejowej na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1521
 1081. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 1514
 1082. Uchwała nr XXII.178.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1511
 1083. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1510
 1084. Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania
  Wyświetleń: 1501
 1085. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1483
 1086. Uchwała nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 1482
 1087. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku- II etap
  Wyświetleń: 1477
 1088. Uchwała nr XVII.138.2020.z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1473
 1089. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1471
 1090. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 1470
 1091. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1466
 1092. Uchwała nr XV.117.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1455
 1093. Uchwała nr XV.112.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1453
 1094. Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pozraydku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1447
 1095. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1444
 1096. Uchwała nr XXI.174.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1441
 1097. Uchwała nr XXII.181.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1439
 1098. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 1438
 1099. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania w miej. Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1435
 1100. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Wyświetleń: 1426
 1101. WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1425
 1102. Uchwała nr XXII.177.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1419
 1103. Uchwała nr XXI.175.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1415
 1104. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1414
 1105. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1408
 1106. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1406
 1107. Uchwała nr XV.113.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1402
 1108. Uchwała nr XVII.135.2020 z dnia 27 kwiatnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1401
 1109. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1394
 1110. Uchwała nr XV.120.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1394
 1111. Uchwała nr XV.118.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1393
 1112. Uchwała nr XX.169.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1391
 1113. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicku i obręgu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1373
 1114. Uchwała nr XVII.130.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1370
 1115. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1368
 1116. Uchwała nr XXI.176.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1368
 1117. Uchwała nr XVII.131.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1366
 1118. Uchwała nr XVII.133.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1365
 1119. Uchwała nr XVIII.154.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1359
 1120. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1349
 1121. Uchwała nr XVIII.148.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1344
 1122. Uchwała nr XVIII.151.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1342
 1123. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy na rok 2021
  Wyświetleń: 1339
 1124. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1325
 1125. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2021 roku
  Wyświetleń: 1320
 1126. OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 
  Wyświetleń: 1312
 1127. Uchwała nr XXII.180.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1301
 1128. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - kwiecień 2021
  Wyświetleń: 1296
 1129. Uchwała nr XVIII.147.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1292
 1130. Uchwała nr XVIII.145.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdaN Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1287
 1131. Uchwała nr XXIII.182.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1286
 1132. Uchwały podjęte w 2023 roku
  Wyświetleń: 1266
 1133. Uchwała nr XX.163.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
  Wyświetleń: 1259
 1134. Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12-16
  Wyświetleń: 1256
 1135. Uchwała nr XX.164.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1253
 1136. Uchwała nr XVIII.144.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1245
 1137. OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1239
 1138. Uchwała nr XVIII.146.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 1239
 1139. Uchwała nr XXXV.283.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1224
 1140. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 1216
 1141. Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1213
 1142. Uchwała nr XVIII.152.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1206
 1143. Uchwała nr XVIII.153.2020 z dnia 29 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1204
 1144. Uchwała nr XX.165.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1193
 1145. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1189
 1146. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1189
 1147. Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko dotyczące ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 1185
 1148. Uchwała nr XVII.136.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1183
 1149. Uchwała nr XVIII.149.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1178
 1150. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2021 roku".
  Wyświetleń: 1175
 1151. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1174
 1152. Uchwała nr XVII.140.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 1170
 1153. Uchwała nr XVII.139.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1165
 1154. Uchwała nr XIX.161.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1163
 1155. Uchwała nr XVI.128.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  Wyświetleń: 1161
 1156. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1157
 1157. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1157
 1158. Uchwała nr XVIII.150.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1155
 1159. Uchwała nr XVII.137.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Izbicko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 1154
 1160. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Przebudowa jazu w km 27+164 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 1149
 1161. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko - Grabów"
  Wyświetleń: 1136
 1162. Uchwała nr XIX.157.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1136
 1163. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów
  Wyświetleń: 1134
 1164. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1132
 1165. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1129
 1166. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1128
 1167. Uchwała nr XIX.156.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1118
 1168. Uchwała nr XIX.162.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1108
 1169. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1108
 1170. Uchwała nr XIX.159.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1107
 1171. Uchwała nr XXIV.194.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 1106
 1172. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1100
 1173. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 1099
 1174. Raport o stanie gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 1095
 1175. Uchwała nr XIX.158.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
  Wyświetleń: 1090
 1176. Uchwała nr XIX.160.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 1088
 1177. Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 1083
 1178. Uchwała nr XX.168.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 1076
 1179. Uchwała nr XX.167.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
  Wyświetleń: 1074
 1180. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1071
 1181. Uchwała nr XXIV.193.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 1066
 1182. Uchwała nr XXVII.210.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 1056
 1183. Uchwała nr XXIV.195.2021 z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1053
 1184. Uchwała nr XXIV.191.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1051
 1185. Uchwała nr XXVII.209.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Wyświetleń: 1043
 1186. Uchwała nr XXV.197.2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 1042
 1187. Uchwała nr XX.166.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach ZSGI
  Wyświetleń: 1039
 1188. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1036
 1189. Podatki i opłaty na rok 2022
  Wyświetleń: 1036
 1190. Uchwała nr XXV.201.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 1031
 1191. Uchwała nr XIX.155.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1028
 1192. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o śdodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów"
  Wyświetleń: 1022
 1193. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Przebudowa jazu w km 26+779 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 1018
 1194. Uchwała nr XXVII.204.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1017
 1195. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1010
 1196. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1004
 1197. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 998
 1198. Uchwała nr XXV.200.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w sprawie uchwalenia przez radę Gminy Izbicko uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
  Wyświetleń: 995
 1199. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 983
 1200. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 981
 1201. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gospodarstwa polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściólkowym systemie utrzymania z niezbędną infrast. tech. na dz.1147/5 obręb Suchodan
  Wyświetleń: 965
 1202. Uchwała nr XXVIII.225.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (uchyla uchwałę nr XXVII.208.2021)
  Wyświetleń: 960
 1203. Uchwała nr XXIV.192.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycielidla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przynawania w szkołach i przedszkolach dla których organem (..)
  Wyświetleń: 959
 1204. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 957
 1205. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudow jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 942
 1206. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 942
 1207. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 938
 1208. Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 932
 1209. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 929
 1210. Uchwała nr XXV.196.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 929
 1211. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 927
 1212. Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 923
 1213. Budżet Gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 922
 1214. Uchwała nr XXVIII.227.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 920
 1215. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 918
 1216. OBWIESZCZENIE o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 916
 1217. Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 910
 1218. Uchwała nr XXVIII.229.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 906
 1219. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia następujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów oraz Izbicko, Grabów – 2
  Wyświetleń: 904
 1220. Uchwała nr XXVII.203.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 903
 1221. Uchwała nr XXVIII.226.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 902
 1222. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 5 października 2021 r.
  Wyświetleń: 897
 1223. Suchodaniec
  Wyświetleń: 890
 1224. Uchwała nr XXVI.202.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 890
 1225. Uchwała nr XXVII.206.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 890
 1226. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 889
 1227. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 885
 1228. Uchwała nr XXVII.205.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność
  Wyświetleń: 883
 1229. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 881
 1230. Otmice
  Wyświetleń: 881
 1231. Uchwała nr XXVII.207.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 880
 1232. Uchwała nr XXIX.238.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 876
 1233. Uchwała nr XXVII.208.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica, stanowiącej własność gminy Izbicko na rzecz Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Wyświetleń: 871
 1234. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 865
 1235. Uchwała nr XXV.198.2021 z dnia 22 lutego 2021 r zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 861
 1236. Uchwała nr XXVIII.228.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 860
 1237. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 850
 1238. Uchwała nr XXIX.233.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 850
 1239. Uchwała nr XXX.242.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 847
 1240. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 845
 1241. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 843
 1242. Uchwała nr XXVIII.230.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 842
 1243. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 841
 1244. Uchwała nr XXVIII.223.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany adresu Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 840
 1245. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2021
  Wyświetleń: 828
 1246. Uchwała nr XXX.247.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  Wyświetleń: 812
 1247. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na przebudowie jazu Krościca (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 811
 1248. Uchwała nr XXV.199.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnego potwierdzenia/ gwarancji ze strony producentów szczepionek
  Wyświetleń: 809
 1249. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o ustalenie środ. uwarunk. realizacji przeds. pn."Budowa wieży dla obejścia przesiewacza i wiaty w węźle kruszenia wstępnego na dz. nr 662/2 obręb Otmice"
  Wyświetleń: 807
 1250. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- styczeń 2022
  Wyświetleń: 807
 1251. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na przebudowie jazu Borycz (3) w km 27-849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 805
 1252. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 804
 1253. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 803
 1254. Uchwała nr XXX.250.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie gm. Izbicko
  Wyświetleń: 800
 1255. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Krosnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 798
 1256. Uchwała nr XXIX.239.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 781
 1257. Zawiadomienie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 780
 1258. Uchwała nr XXXIV.276.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 779
 1259. Uchwała nr XXX.249.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021
  Wyświetleń: 777
 1260. Uchwała nr XXIX.235.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (nr XXVII.207.2021)
  Wyświetleń: 771
 1261. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 770
 1262. Uchwała nr XXIX.237.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. 689/9 w Suchodańcu)
  Wyświetleń: 767
 1263. Uchwała nr XXX.240.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 767
 1264. Uchwała nr XXXIV.280.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  Wyświetleń: 764
 1265. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 764
 1266. Uchwała nr XXIX.231.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 762
 1267. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2022
  Wyświetleń: 761
 1268. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rok 2022
  Wyświetleń: 760
 1269. Uchwała nr XXVIII.224.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 759
 1270. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 759
 1271. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych urarunkowaniach dal przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 755
 1272. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 755
 1273. Uchwała nr XXX.243.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 753
 1274. Uchwała nr XXX.245.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 748
 1275. Uchwała nr XXIX.234.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 745
 1276. Uchwała nr XXX.248.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 745
 1277. Uchwała nr XXXV.287.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 741
 1278. Uchwała nr XXIX.232.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 740
 1279. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierzdenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn.Przebudowa jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 739
 1280. Uchwała nr XXXV.288.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 739
 1281. Uchwała nr XXXIV.281.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 735
 1282. Uchwała nr XXX.246.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 732
 1283. Uchwała nr XXX.241.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 731
 1284. Uchwała nr XXXV.289.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
  Wyświetleń: 731
 1285. Uchwała nr XXXIV.282.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 730
 1286. Uchwała nr XXXIV.279.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 727
 1287. Uchwała nr XXVIII.222.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 725
 1288. Uchwała nr XXXIV.278.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 725
 1289. Uchwała nr XXIX.236.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 577 w Otmicach)
  Wyświetleń: 723
 1290. Uchwała nr XXVIII.221.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 720
 1291. Uchwała nr XXXV.286.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 719
 1292. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 717
 1293. Uchwała nr XXXV.285.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 716
 1294. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 711
 1295. Uchwała nr XXXIV.277.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku i nadania statutu
  Wyświetleń: 703
 1296. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 690
 1297. Uchwała nr XXXV.284.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 689
 1298. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 648
 1299. Uchwała nr XXXII.265.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 643
 1300. Uchwała nr XXXII.264.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 639
 1301. Uchwała nr XXXIII.269.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 635
 1302. Decyzje środowiskowe 2023
  Wyświetleń: 624
 1303. Uchwała nr XXXII.263.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany nazw ulicy na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 620
 1304. Uchwała nr XXXII.266.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 615
 1305. Uchwała nr XXXII.261.2021 z dnia 27 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 611
 1306. Uchwała nr XXXII.262.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 610
 1307. Uchwała nr XXXII.259.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izbicko z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 601
 1308. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 588
 1309. Uchwała nr XXXIII.271.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 581
 1310. Uchwała nr XXXIII.270.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 580
 1311. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 578
 1312. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice
  Wyświetleń: 578
 1313. Uchwała nr XXXIII.268.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 576
 1314. Zapytanie ofertowe "Usuwanie odpadów foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z tereni gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 575
 1315. Teren górniczy
  Wyświetleń: 573
 1316. Uchwała nr XXXIII.267.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 572
 1317. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2022 roku".
  Wyświetleń: 556
 1318. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 548
 1319. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 548
 1320. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY - Suchodaniec
  Wyświetleń: 547
 1321. Uchwała nr XXXIII.272.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat
  Wyświetleń: 545
 1322. Uchwała nr XXXII.258.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r
  Wyświetleń: 542
 1323. Uchwała nr XXXIV.275.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 542
 1324. Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 541
 1325. Uchwała nr XXXII.260.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 535
 1326. Uchwała nr XXXIV.274.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 531
 1327. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Suchodaniec
  Wyświetleń: 521
 1328. Uchwała nr XXXVI.297.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach
  Wyświetleń: 520
 1329. Uchwała nr XXXIV.273.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 512
 1330. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 507
 1331. Uchwała nr XXXVI.295.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 506
 1332. Petycje złożone w 2022 roku
  Wyświetleń: 502
 1333. Uchwała nr XXXVI.290.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 487
 1334. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- kwiecień 2022
  Wyświetleń: 485
 1335. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 481
 1336. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Otmice, Izbicko
  Wyświetleń: 478
 1337. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 477
 1338. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 477
 1339. Uchwała nr XXXVI.291.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 476
 1340. Uchwała nr XXXI.254.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 472
 1341. Uchwała nr XXXII.257.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 470
 1342. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Siedlec
  Wyświetleń: 470
 1343. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Otmice)
  Wyświetleń: 469
 1344. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 468
 1345. Uchwała nr XXXVI.292.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 468
 1346. Uchwała nr XXXVI.296.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 468
 1347. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 466
 1348. Uchwała nr XXXVI.293.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Izbicko w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 465
 1349. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 461
 1350. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 461
 1351. Uchwała nr XXXI.251.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 459
 1352. Uchwała nr XXXVI.294.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Izbicko dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
  Wyświetleń: 459
 1353. Uchwała nr XXXII.256.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 457
 1354. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 456
 1355. Uchwała nr XXXI.252.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 454
 1356. Uchwała nr XXXII.255.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 454
 1357. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 453
 1358. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 452
 1359. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 449
 1360. Uchwała nr XXXI.253.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 448
 1361. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 447
 1362. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 446
 1363. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2021 rok
  Wyświetleń: 443
 1364. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów - 2
  Wyświetleń: 433
 1365. Uchwała nr XXXVIII.310.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 426
 1366. Uchwała nr XLIII.337.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 422
 1367. Uchwała nr NR XLIII.336.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW – 2, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 419
 1368. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 417
 1369. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 416
 1370. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Suchodaniec)
  Wyświetleń: 414
 1371. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 414
 1372. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 408
 1373. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 405
 1374. Uchwała nr XXXVIII.303.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 403
 1375. Uchwała nr XXXVIII.306.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 403
 1376. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Suchodaniec
  Wyświetleń: 397
 1377. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 395
 1378. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 393
 1379. Uchwała nr XXXVIII.308.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
  Wyświetleń: 393
 1380. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 386
 1381. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 października 2022 r.- Otmice
  Wyświetleń: 385
 1382. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 382
 1383. Uchwała nr XXXVIII.305.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 379
 1384. Uchwała nr XXXVIII.307.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2022 rok
  Wyświetleń: 374
 1385. Uchwała nr XXXVIII.304.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 369
 1386. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 366
 1387. Uchwała nr XXXVIII.301.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 362
 1388. Zbiory APP dla obowiązujących MPZP/SUiKZP
  Wyświetleń: 361
 1389. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 358
 1390. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 355
 1391. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 355
 1392. Uchwała nr XXXVIII.302.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 354
 1393. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 października 2022 r.- Suchodaniec
  Wyświetleń: 347
 1394. Uchwała nr XXXVII.298.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 345
 1395. Uchwała nr XXXVII.299.2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2022
  Wyświetleń: 344
 1396. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Suchodaniec
  Wyświetleń: 330
 1397. Uchwała nr XXXVII.300.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
  Wyświetleń: 321
 1398. Uchwała nr XXXVIII.309.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 320
 1399. Uchwała nr XLI/220/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Otmice
  Wyświetleń: 312
 1400. Uchwała nr XLII.328.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 309
 1401. Uchwała nr XVIII.112.2016 z dnia 25 kiwietnia 2016 rok uchwalenia mia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 309
 1402. Uchwała nr XLII.327.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 308
 1403. Uchwała nr XLIX/249/10 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 304
 1404. Uchwała nr XLII.325.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 303
 1405. Uchwała nr XLI.322 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie kosztów związanych z wykonaniem zadań przez sołtysów
  Wyświetleń: 297
 1406. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Izbicko, Grabów - 2
  Wyświetleń: 297
 1407. Uchwała nr XLI.319.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. o znaku IN.VII.742.6.2022.KM
  Wyświetleń: 295
 1408. Uchwała nr XLI.320.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 293
 1409. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 293
 1410. Uchwała nr XLII.330.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 289
 1411. Uchwała nr XVIII.113.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 289
 1412. INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2023 r.- Suchodaniec
  Wyświetleń: 288
 1413. UCHWAŁA NR XLVI.345.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 288
 1414. Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 286
 1415. Uchwała nr XLII.329.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 286
 1416. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2023 roku
  Wyświetleń: 285
 1417. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Otmice
  Wyświetleń: 284
 1418. Uchwała nr III/11/06 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 284
 1419. Uchwała nr XLI.317.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 283
 1420. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2022
  Wyświetleń: 282
 1421. Uchwała nr XXXIV/172/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 281
 1422. Uchwała nr XLII.324.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2021 r
  Wyświetleń: 280
 1423. Uchwała nr XLI.318.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 279
 1424. Uchwała nr XLI.321.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Izbicku
  Wyświetleń: 274
 1425. Uchwała nr XLII.326.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 274
 1426. Uchwała nr XLII.323.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 272
 1427. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 270
 1428. System Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 267
 1429. Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego na ½ etatu w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 265
 1430. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 265
 1431. Uchwała nr XIX/107/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 257
 1432. Wójt Gminy Izbicko zachęca mieszkańców wsi Suchodaniec do konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 250
 1433. Uchwała nr XL.315.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 248
 1434. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 245
 1435. Uchwała nr XL.314.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 244
 1436. Uchwała nr XLIV.340.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 242
 1437. Uchwała nr XLIV.341.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Suchodaniec
  Wyświetleń: 242
 1438. Uchwała nr XL.316.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 236
 1439. ZARZĄDZENIE w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Izbicko
  Wyświetleń: 235
 1440. Uchwała nr XLIV.342.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 232
 1441. Uchwała nr XLIV.339.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r
  Wyświetleń: 229
 1442. Uchwała nr XLIV.338.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 228
 1443. Uchwała nr XLIV.343.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 227
 1444. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 225
 1445. UCHWAŁA NR XLVIII.352.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 222
 1446. Uchwała nr XLVIII.361.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 216
 1447. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice
  Wyświetleń: 214
 1448. Uchwała nr XL.312.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 213
 1449. Raport dot. wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 211
 1450. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Borycz, Grabów,Otmice, Suchodaniec
  Wyświetleń: 208
 1451. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Borycz
  Wyświetleń: 207
 1452. Uchwała nr XLVIII.359.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 206
 1453. Budżet Gminy na rok 2023
  Wyświetleń: 204
 1454. Uchwała nr XLIX.364.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 203
 1455. Uchwała nr XXXIX.311.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 202
 1456. Podatki i opłaty na rok 2023
  Wyświetleń: 197
 1457. Uchwała nr XLIX.368.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 197
 1458. Uchwała nr XLVIII.358.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 197
 1459. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Suchodaniec
  Wyświetleń: 195
 1460. Uchwała nr XLIX.362.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 194
 1461. UCHWAŁA NR XV.111.2020 RADY GMINY IZBICKO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 194
 1462. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 193
 1463. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY - Otmice
  Wyświetleń: 191
 1464. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Izbicko w 2023 roku"
  Wyświetleń: 190
 1465. Uchwała nr XL.313.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 187
 1466. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 187
 1467. Sprzedaż węgla przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 184
 1468. Uchwała nr XLVIII.357.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 183
 1469. Uchwała nr XLIX.366.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 177
 1470. Uchwała nr XLVIII.353.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 177
 1471. Uchwała nr XLVIII.355.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  Wyświetleń: 176
 1472. Uchwała nr XLVIII.360.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 172
 1473. UCHWAŁA NR XII/52/2011 RADY GMINY IZBICKO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 171
 1474. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 169
 1475. Uchwała nr XLVIII.356.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 168
 1476. Uchwała nr XLIX.363.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 166
 1477. Uchwała nr XLIX.367.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony
  Wyświetleń: 166
 1478. Uchwała nr XLIX.365.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
  Wyświetleń: 165
 1479. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 164
 1480. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 161
 1481. Uchwała nr XLVIII.354.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  Wyświetleń: 160
 1482. Uchwała nr XLVIII.352.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 152
 1483. Uchwała nr XLVI.350. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 148
 1484. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. dróg gminnych i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 146
 1485. Uchwała nr XLV.344.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 145
 1486. Wykaz dziełek przewidzianych do zakupu- Suchodaniec
  Wyświetleń: 145
 1487. Uchwała nr XLVI.349. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 143
 1488. Uchwała nr XLVI.346.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 140
 1489. Uchwała nr LI.381.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 139
 1490. Uchwała nr XLVI.348. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 139
 1491. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Suchodaniec
  Wyświetleń: 138
 1492. Sprawozdania finansowe za rok 2022
  Wyświetleń: 135
 1493. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Suchodaniec
  Wyświetleń: 135
 1494. Uchwała nr LI.384.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 133
 1495. Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wod podziemnych
  Wyświetleń: 130
 1496. Uchwała nr XLVII.351.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 130
 1497. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2022 rok
  Wyświetleń: 128
 1498. Końcowa sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 126
 1499. Uchwała nr LI.385.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Izbicko do Klastra Energii Partnerska Energia
  Wyświetleń: 126
 1500. Uchwała nr LI.386.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 125
 1501. Uchwała nr LI.387.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2023 rok
  Wyświetleń: 125
 1502. Uchwała nr LI.383.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 124
 1503. Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023
  Wyświetleń: 122
 1504. Obwieszczenie PGWWP o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody w Poznowicach
  Wyświetleń: 121
 1505. Uchwała nr L.374.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 121
 1506. Uchwała nr LI.382.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 121
 1507. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 118
 1508. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 118
 1509. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Krośnica
  Wyświetleń: 116
 1510. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 114
 1511. Uchwała nr L.378.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 113
 1512. Uchwała nr L.380.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 112
 1513. Uchwała nr LII.391.2023 z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 111
 1514. Uchwała nr LII.392.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku
  Wyświetleń: 111
 1515. Uchwała nr L.375.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 110
 1516. Uchwała nr L.376.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 110
 1517. Uchwała nr LII.390.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2023
  Wyświetleń: 108
 1518. Uchwała nr LII.389.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 105
 1519. Uchwała nr XLVI.345.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 105
 1520. Uchwała nr L.377.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2023 – 2027
  Wyświetleń: 104
 1521. Uchwała nr L.379.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 103
 1522. Uchwała nr LV.403.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 102
 1523. Uchwała nr XLVI.347.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 101
 1524. LVII sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 99
 1525. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 98
 1526. Uchwała nr L.372.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 97
 1527. Uchwała nr LII.388.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 97
 1528. Uchwała nr L.373.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 96
 1529. Uchwała nr L.370.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 95
 1530. Uchwała nr XLIII.332.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 93
 1531. Uchwała nr XLIII.334.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 92
 1532. Uchwała nr XLIII.331.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 91
 1533. Uchwała nr XLIII.333.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XX.169.2020 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 91
 1534. Uchwała nr XLIII.335.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 91
 1535. Uchwała nr L.369.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 90
 1536. Uchwała nr LV.409.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 88
 1537. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2023
  Wyświetleń: 86
 1538. INFORMACJA Wójta Gminy Izbicko z dnia 5 października 2023 r. o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego
  Wyświetleń: 85
 1539. Uchwała nr LV.400.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 85
 1540. Informacja o udzieleniu zamówień dot. zakupu preferencyjnegp paliwa stałego
  Wyświetleń: 84
 1541. Uchwała nr LIII.396.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Izbicko nieruchomości położonej w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 83
 1542. Uchwała nr LIV.399.2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 83
 1543. Uchwała nr LV.404.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 83
 1544. Informacja o terminie dużuru URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 82
 1545. Uchwała nr LIII.397.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 82
 1546. Uchwała nr LV.408.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 82
 1547. Uchwała nr L.371.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 81
 1548. Uchwała nr LV.405.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 80
 1549. Uchwała nr LV.407.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 80
 1550. Uchwała nr LIII.398.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 75
 1551. Uchwała nr LV.402.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
  Wyświetleń: 74
 1552. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Otmice
  Wyświetleń: 74
 1553. Wykaz działek przewidzianych do zakupu
  Wyświetleń: 73
 1554. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 72
 1555. LIX sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 30 października 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 1556. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 71
 1557. Uchwała nr LV.401.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2022 r
  Wyświetleń: 70
 1558. Uchwała nr LV.406.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych nieczystości ciekłych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 69
 1559. LVIII sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 1560. Uchwała nr LIII.394.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 63
 1561. Uchwała nr LIII.395.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 62
 1562. Uchwała nr LIII.393.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 58
 1563. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 56
 1564. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 19 października 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 52
 1565. Harmonogram dyżurów
  Wyświetleń: 50
 1566. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 19 października 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 48
 1567. Ogłoszenie z dnia 5 grudnia 2023 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 44
 1568. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 1569. LX sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 1570. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 14.09.2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 35
 1571. Małe granty
  Wyświetleń: 30
 1572. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
  Wyświetleń: 28
 1573. Uchwała nr LIX.419.2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Izbicko za osiągnięcia edukacyjne i sportowe dla uczniów szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 15
 1574. Uchwała nr LVIII.414.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 14
 1575. Uchwała nr LIX.420.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 13
 1576. Uchwała nr LIX.421.2023 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Kultura w Izbicku
  Wyświetleń: 12
 1577. Uchwała nr LVII.410.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 12
 1578. Uchwała nr LVIII.413.2023 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 11
 1579. Uchwała nr LVIII.415.2023 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 11
 1580. Uchwała nr LIX.416.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 10
 1581. Uchwała nr LIX.418.2023 w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10
 1582. Uchwała nr LVIII.411.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 10
 1583. Uchwała nr LIX.417.2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 9
 1584. Uchwała nr LVIII.412.2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 6
 1585. Podatki i opłaty na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 1586. Zawiadomienie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Punkt zbierania odpadow w m. Otmice, ul. Kopernika 3b- dz. nr 369/2 i 372 obręb Otmice
  Wyświetleń: 2