Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6236851084598315848284371932646274861119496743499100
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
714935809461816679146030957977455835803559120624415588367134
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
492555858982416471335888364647460205064949729648245466958322
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453465466158364540104776950316549695141446999445944134282443
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397212930330269300933762127563331863307430880392593423242672
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198903507539798379104316253738773237249473812675546572779696
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159481891017091155171476011544175851639712578198591707620330
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292939069108559236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 251253
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 92365
 3. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 64537
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 62555
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 50203
 6. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 40838
 7. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 40067
 8. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 37373
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 33904
 10. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 31016
 11. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 30966
 12. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 29011
 13. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 27550
 14. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 23803
 15. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 22418
 16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 21090
 17. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 20318
 18. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 20031
 19. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 19316
 20. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 17461
 21. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 17079
 22. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 16863
 23. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16841
 24. Statut gminy
  Wyświetleń: 16350
 25. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 16324
 26. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 16281
 27. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 15833
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15716
 29. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 15618
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15219
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 15208
 32. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 15197
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15046
 34. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 14816
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14390
 36. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 14089
 37. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 14001
 38. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 13958
 39. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 13886
 40. Biblioteka
  Wyświetleń: 13804
 41. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 13653
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13392
 43. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 13374
 44. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 13342
 45. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 13198
 46. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 12789
 47. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 12709
 48. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 12646
 49. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 12571
 50. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 12457
 51. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 12256
 52. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 12080
 53. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 11949
 54. Rok 2014
  Wyświetleń: 11751
 55. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 11721
 56. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11714
 57. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 11020
 58. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 10975
 59. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 10875
 60. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 10873
 61. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 10729
 62. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 10545
 63. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 10521
 64. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 10505
 65. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 10405
 66. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 10377
 67. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 10095
 68. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 10017
 69. Konsultacje
  Wyświetleń: 9974
 70. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 9869
 71. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 9617
 72. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 9534
 73. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 9507
 74. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 9225
 75. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 9200
 76. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 9170
 77. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9003
 78. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 8961
 79. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 8933
 80. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 8917
 81. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 8655
 82. Sprawozdania
  Wyświetleń: 8427
 83. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 8357
 84. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 8237
 85. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 8176
 86. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8065
 87. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8038
 88. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 7622
 89. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 7556
 90. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 7483
 91. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 7434
 92. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7427
 93. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 7262
 94. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 7224
 95. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 7158
 96. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 7098
 97. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 7096
 98. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 7075
 99. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6989
 100. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6951
 101. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6923
 102. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 6920
 103. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6858
 104. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 6776
 105. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6752
 106. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 6742
 107. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 6730
 108. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6724
 109. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 6717
 110. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 6628
 111. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6616
 112. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6545
 113. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 6542
 114. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6515
 115. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 6515
 116. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6494
 117. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6492
 118. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6465
 119. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 6425
 120. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 6315
 121. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 6273
 122. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6247
 123. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6231
 124. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6201
 125. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 6200
 126. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 6164
 127. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6063
 128. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 6051
 129. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6047
 130. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6045
 131. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 6038
 132. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 6024
 133. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5975
 134. Rok 2015
  Wyświetleń: 5957
 135. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 5922
 136. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 5922
 137. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 5876
 138. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5865
 139. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5842
 140. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 5840
 141. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 5820
 142. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 5810
 143. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5804
 144. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5791
 145. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 5776
 146. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5772
 147. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5752
 148. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5730
 149. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 5726
 150. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5681
 151. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 5678
 152. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 5675
 153. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 5673
 154. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5672
 155. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 5659
 156. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 5639
 157. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 5587
 158. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5571
 159. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 5567
 160. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5544
 161. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5531
 162. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 5529
 163. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5510
 164. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 5505
 165. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 5503
 166. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5488
 167. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 5455
 168. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 5441
 169. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 5433
 170. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 5432
 171. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5430
 172. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 5381
 173. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5350
 174. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 5348
 175. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 5344
 176. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 5325
 177. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 5296
 178. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 5235
 179. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5206
 180. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 5173
 181. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5169
 182. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5157
 183. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 5156
 184. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5133
 185. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5122
 186. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 5099
 187. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 5041
 188. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5016
 189. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5003
 190. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4992
 191. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 4981
 192. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 4978
 193. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 4958
 194. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 4951
 195. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 4935
 196. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4927
 197. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4825
 198. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4794
 199. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4793
 200. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 4788
 201. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 4788
 202. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 4787
 203. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 4761
 204. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4745
 205. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4720
 206. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4700
 207. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4688
 208. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4682
 209. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 4678
 210. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 4671
 211. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 4663
 212. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4640
 213. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4628
 214. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4626
 215. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 4622
 216. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 4619
 217. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 4617
 218. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4610
 219. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4609
 220. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 4608
 221. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4593
 222. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 4585
 223. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 4585
 224. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 4580
 225. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4578
 226. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 4566
 227. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 4564
 228. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 4556
 229. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4553
 230. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4548
 231. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 4540
 232. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 4527
 233. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4498
 234. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4497
 235. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4483
 236. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4475
 237. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4466
 238. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 4464
 239. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4459
 240. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4426
 241. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4422
 242. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 4420
 243. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4418
 244. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4412
 245. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4410
 246. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4407
 247. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4404
 248. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 4397
 249. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4388
 250. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4386
 251. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4380
 252. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 4371
 253. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4363
 254. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4361
 255. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4361
 256. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4354
 257. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4349
 258. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 4336
 259. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4325
 260. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4323
 261. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4322
 262. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4322
 263. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 4321
 264. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 4319
 265. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4318
 266. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 4314
 267. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 4314
 268. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4313
 269. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4306
 270. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 4304
 271. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4303
 272. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 4300
 273. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4294
 274. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4279
 275. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 4279
 276. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4276
 277. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4273
 278. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4269
 279. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4269
 280. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4259
 281. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4252
 282. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4252
 283. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4251
 284. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4250
 285. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4245
 286. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4241
 287. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4241
 288. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 4232
 289. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4231
 290. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 4229
 291. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 4212
 292. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 4199
 293. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4194
 294. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 4176
 295. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4167
 296. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4167
 297. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4146
 298. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4145
 299. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 4145
 300. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 4139
 301. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4129
 302. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4123
 303. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4115
 304. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4111
 305. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4111
 306. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 4108
 307. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4106
 308. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4102
 309. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4101
 310. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4100
 311. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4099
 312. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4072
 313. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4062
 314. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4058
 315. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4054
 316. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4031
 317. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 4027
 318. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4020
 319. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4003
 320. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 3994
 321. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3988
 322. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3984
 323. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3982
 324. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 3978
 325. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3971
 326. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3964
 327. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3960
 328. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3958
 329. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 3954
 330. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 3947
 331. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3944
 332. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3939
 333. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3918
 334. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3914
 335. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3909
 336. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3884
 337. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 3879
 338. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3877
 339. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3866
 340. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3864
 341. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 3854
 342. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3851
 343. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3844
 344. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 3815
 345. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 3815
 346. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3787
 347. ROK 2018
  Wyświetleń: 3762
 348. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 3759
 349. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3751
 350. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3741
 351. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3738
 352. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 3683
 353. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 3660
 354. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3655
 355. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3646
 356. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3639
 357. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3627
 358. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3617
 359. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3597
 360. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 3596
 361. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3594
 362. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3590
 363. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3581
 364. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3581
 365. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 3573
 366. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 3550
 367. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3547
 368. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3545
 369. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3543
 370. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3542
 371. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3542
 372. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3538
 373. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 3535
 374. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 3533
 375. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3515
 376. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 3513
 377. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3512
 378. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3510
 379. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3495
 380. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3478
 381. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3457
 382. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3445
 383. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3425
 384. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3421
 385. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3416
 386. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3406
 387. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 3403
 388. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3402
 389. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3376
 390. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3367
 391. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3354
 392. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 3342
 393. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3324
 394. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 3318
 395. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3300
 396. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 3297
 397. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3284
 398. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3281
 399. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 3278
 400. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3276
 401. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 3275
 402. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3265
 403. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3235
 404. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3231
 405. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 3214
 406. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 3211
 407. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 3209
 408. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 3206
 409. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 3192
 410. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 3187
 411. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3172
 412. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3157
 413. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3154
 414. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3153
 415. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3143
 416. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3138
 417. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3126
 418. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3117
 419. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3115
 420. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3113
 421. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 3087
 422. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3058
 423. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3055
 424. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 3054
 425. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3039
 426. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3034
 427. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3003
 428. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3000
 429. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 2972
 430. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2968
 431. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2967
 432. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2954
 433. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2949
 434. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 2944
 435. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2942
 436. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 2941
 437. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2940
 438. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 2935
 439. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2917
 440. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 2915
 441. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2911
 442. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2898
 443. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2883
 444. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2881
 445. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2880
 446. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 2876
 447. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2870
 448. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 2862
 449. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2830
 450. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2813
 451. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 2800
 452. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2788
 453. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2782
 454. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2776
 455. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2764
 456. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 2763
 457. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2760
 458. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2741
 459. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2739
 460. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 2731
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 2711
 462. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2706
 463. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 2697
 464. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 2676
 465. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 2665
 466. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 2644
 467. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 2631
 468. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2621
 469. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2600
 470. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2590
 471. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 2589
 472. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 2577
 473. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2532
 474. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2524
 475. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 2469
 476. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2455
 477. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2449
 478. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 2418
 479. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 2402
 480. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2367
 481. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2365
 482. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2364
 483. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2360
 484. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2352
 485. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2342
 486. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 2324
 487. Dane osobowe
  Wyświetleń: 2315
 488. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 2314
 489. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 2298
 490. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 2286
 491. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 2272
 492. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 2271
 493. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 2256
 494. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 2254
 495. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2253
 496. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 2244
 497. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2243
 498. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 2233
 499. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2232
 500. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 2221
 501. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 2209
 502. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2178
 503. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 2173
 504. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 2167
 505. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2165
 506. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 2157
 507. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 2152
 508. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 2135
 509. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 2120
 510. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2090
 511. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2088
 512. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2088
 513. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 2073
 514. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 2072
 515. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 2067
 516. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2059
 517. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 2055
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2044
 519. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2037
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2030
 521. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 2021
 522. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2018
 523. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2012
 524. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2008
 525. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 2007
 526. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 1994
 527. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 1993
 528. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 1981
 529. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 1964
 530. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1953
 531. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1946
 532. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1944
 533. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 1936
 534. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 1934
 535. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1925
 536. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1920
 537. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1919
 538. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1917
 539. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1912
 540. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1905
 541. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1891
 542. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1890
 543. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1890
 544. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 1882
 545. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1881
 546. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 1875
 547. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1866
 548. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1863
 549. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 1854
 550. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1851
 551. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1829
 552. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1829
 553. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1825
 554. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1821
 555. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 1821
 556. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1815
 557. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1814
 558. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1812
 559. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1811
 560. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1810
 561. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 1801
 562. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1798
 563. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1794
 564. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1792
 565. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1788
 566. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1787
 567. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1779
 568. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1779
 569. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1778
 570. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1774
 571. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1766
 572. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1765
 573. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1763
 574. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 1763
 575. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1761
 576. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1760
 577. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 1755
 578. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 1755
 579. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1751
 580. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1744
 581. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1736
 582. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1735
 583. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1735
 584. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1734
 585. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1733
 586. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1729
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 1729
 588. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1726
 589. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 1719
 590. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1716
 591. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1715
 592. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1714
 593. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1709
 594. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 1708
 595. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 1707
 596. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1701
 597. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 1696
 598. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1688
 599. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1683
 600. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 1683
 601. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 1682
 602. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1679
 603. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1679
 604. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1679
 605. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1677
 606. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1662
 607. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1661
 608. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1657
 609. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 1655
 610. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 1650
 611. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1648
 612. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1646
 613. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1644
 614. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1642
 615. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1642
 616. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 1642
 617. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1641
 618. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1638
 619. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1638
 620. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1617
 621. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1613
 622. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1607
 623. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1603
 624. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1600
 625. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1599
 626. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1593
 627. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1593
 628. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1589
 629. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1588
 630. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1585
 631. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1583
 632. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1582
 633. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1578
 634. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 1576
 635. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1572
 636. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1570
 637. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1559
 638. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 1558
 639. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1549
 640. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1546
 641. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1545
 642. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 1532
 643. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1526
 644. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1522
 645. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1522
 646. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1521
 647. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1521
 648. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 1517
 649. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 1516
 650. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1512
 651. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1511
 652. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 1511
 653. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1506
 654. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1501
 655. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 1495
 656. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1485
 657. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1484
 658. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1477
 659. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 1470
 660. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1464
 661. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1463
 662. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1462
 663. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1459
 664. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1457
 665. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1454
 666. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1445
 667. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1444
 668. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1443
 669. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1443
 670. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1443
 671. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 1439
 672. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1438
 673. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 1430
 674. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 1427
 675. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1422
 676. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1419
 677. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1412
 678. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1411
 679. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1408
 680. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1402
 681. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1401
 682. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1398
 683. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1396
 684. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1395
 685. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1392
 686. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1392
 687. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1383
 688. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 1382
 689. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1370
 690. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 1361
 691. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 1335
 692. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 1331
 693. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1317
 694. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1316
 695. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1316
 696. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1308
 697. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 1308
 698. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1294
 699. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1283
 700. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1273
 701. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1273
 702. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1269
 703. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1261
 704. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 1261
 705. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1260
 706. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1257
 707. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1236
 708. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 1236
 709. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1235
 710. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 1205
 711. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1199
 712. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1193
 713. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 1185
 714. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1183
 715. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1180
 716. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1180
 717. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1172
 718. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 1171
 719. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 1163
 720. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 1158
 721. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1155
 722. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1152
 723. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 1148
 724. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 1144
 725. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 1141
 726. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 1136
 727. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1130
 728. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 1129
 729. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1129
 730. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 1121
 731. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1114
 732. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1106
 733. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1095
 734. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 1095
 735. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1073
 736. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1066
 737. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1062
 738. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 1051
 739. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 1044
 740. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 1044
 741. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 1026
 742. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1025
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 1023
 744. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1020
 745. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 1013
 746. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 1008
 747. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 992
 748. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 984
 749. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 982
 750. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 972
 751. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 971
 752. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 962
 753. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 962
 754. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 956
 755. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 953
 756. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 946
 757. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 942
 758. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 939
 759. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 931
 760. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 925
 761. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 922
 762. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 921
 763. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 920
 764. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 919
 765. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 896
 766. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 893
 767. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 893
 768. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 890
 769. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 889
 770. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 887
 771. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 886
 772. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 884
 773. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 883
 774. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 879
 775. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 878
 776. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 870
 777. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 868
 778. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 868
 779. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 866
 780. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 864
 781. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 862
 782. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 861
 783. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 860
 784. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 856
 785. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 849
 786. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 848
 787. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 834
 788. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 826
 789. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 826
 790. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 825
 791. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 823
 792. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 811
 793. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 804
 794. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 802
 795. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 790
 796. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 788
 797. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 780
 798. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 773
 799. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 768
 800. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 761
 801. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 754
 802. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 751
 803. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 743
 804. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 741
 805. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 740
 806. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 738
 807. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 736
 808. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 735
 809. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 726
 810. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 725
 811. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 724
 812. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 715
 813. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 709
 814. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 707
 815. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 699
 816. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 697
 817. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 696
 818. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 683
 819. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 671
 820. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 668
 821. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 666
 822. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 651
 823. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 647
 824. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 634
 825. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 621
 826. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 618
 827. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 615
 828. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 612
 829. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 609
 830. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 599
 831. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 593
 832. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 591
 833. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 587
 834. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 587
 835. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 585
 836. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 579
 837. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 576
 838. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 574
 839. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 566
 840. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 563
 841. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 559
 842. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 551
 843. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 548
 844. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 535
 845. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 534
 846. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 533
 847. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 516
 848. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 509
 849. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 508
 850. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 507
 851. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 502
 852. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 501
 853. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 501
 854. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 501
 855. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 495
 856. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 493
 857. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 467
 858. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 463
 859. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 463
 860. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 457
 861. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 457
 862. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 441
 863. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 440
 864. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 427
 865. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 426
 866. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 422
 867. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 419
 868. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 415
 869. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 414
 870. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 403
 871. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 403
 872. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 401
 873. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 400
 874. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 389
 875. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 385
 876. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 378
 877. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 377
 878. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 373
 879. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 373
 880. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 371
 881. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 364
 882. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 363
 883. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 363
 884. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 360
 885. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 359
 886. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 355
 887. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 349
 888. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 347
 889. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 332
 890. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 332
 891. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 329
 892. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 326
 893. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 321
 894. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 321
 895. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 318
 896. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 315
 897. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 315
 898. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 315
 899. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 314
 900. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 310
 901. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 307
 902. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 298
 903. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 297
 904. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 296
 905. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 295
 906. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 288
 907. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 286
 908. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 284
 909. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 279
 910. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 276
 911. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 275
 912. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 272
 913. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 271
 914. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 267
 915. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 264
 916. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 262
 917. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 261
 918. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 261
 919. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 252
 920. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 248
 921. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 248
 922. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 246
 923. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 241
 924. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 238
 925. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 236
 926. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 234
 927. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 234
 928. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 229
 929. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 223
 930. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 222
 931. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 222
 932. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 201
 933. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 198
 934. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 196
 935. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 192
 936. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 189
 937. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 158
 938. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 154
 939. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 152
 940. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 149
 941. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 148
 942. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 147
 943. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 139
 944. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 129
 945. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 129
 946. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 128
 947. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 126
 948. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 126
 949. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 126
 950. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 122
 951. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 120
 952. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 119
 953. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 115
 954. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 113
 955. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 109
 956. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 95
 957. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 87
 958. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 87
 959. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 84
 960. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 82
 961. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 81
 962. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 61
 963. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 47
 964. Azbest
  Wyświetleń: 42
 965. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 34
 966. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 33
 967. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 32
 968. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 30
 969. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 30
 970. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 29
 971. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 28
 972. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 28
 973. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 23
 974. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 20
 975. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 18
 976. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 18
 977. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 16
 978. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 15
 979. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 15
 980. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 15
 981. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 15
 982. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 13
 983. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5

Obrady rozpoczęto 2018-11-19 o godz. 16:06:32, a zakończono o godz. 16:53:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Barbara Burnos
 2. Adrian Gawlik
 3. Hubert Hendel
 4. Remigiusz Janik
 5. Andrzej Kapica
 6. Roman Kiklaisz
 7. Renata Krawczyk
 8. Jacek Kuhnert
 9. Roman Larisz
 10. Stanisław Litwin
 11. Andrzej Nieświec
 12. Jacek Siemski
 13. Jacek Sleziona
 14. Rudolf Wieczorek
 15. Bernadeta Wieliczko


1. Otwarcie sesji. (16:06:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (16:06:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. (16:07:00)


4. Stwierdzenie kworum. (16:09:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (16:10:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia składu komisji skrutacyjnej. (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Roman Larisz, Jacek Siemski, Andrzej Kapica, Rudolf Wieczorek, Barbara Burnos, Jacek Kuhnert, Roman Kiklaisz, Hubert Hendel
 • BRAK GŁOSU(7):
  Adrian Gawlik, Remigiusz Janik, Renata Krawczyk, Stanisław Litwin, Andrzej Nieświec, Jacek Sleziona, Bernadeta Wieliczko

Reasumpcja głosowania w sprawie przyjęcia składu komisji skrutacyjnej (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jacek Siemski, Roman Larisz, Barbara Burnos, Remigiusz Janik, Jacek Kuhnert, Andrzej Nieświec, Roman Kiklaisz, Andrzej Kapica, Renata Krawczyk, Bernadeta Wieliczko, Adrian Gawlik, Stanisław Litwin, Jacek Sleziona, Hubert Hendel, Rudolf Wieczorek


6. Wybór Przewodniczącego Rady. (16:15:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Remigiusz Janik, Jacek Siemski, Barbara Burnos, Adrian Gawlik, Andrzej Kapica, Rudolf Wieczorek, Hubert Hendel, Jacek Sleziona
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Renata Krawczyk, Bernadeta Wieliczko, Roman Kiklaisz, Roman Larisz, Andrzej Nieświec, Jacek Kuhnert, Stanisław Litwin


7. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady. (16:34:00)

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Izbicko (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Adrian Gawlik, Barbara Burnos, Hubert Hendel, Remigiusz Janik, Jacek Siemski, Rudolf Wieczorek, Andrzej Kapica, Jacek Sleziona
 • PRZECIW (6):
  Roman Larisz, Jacek Kuhnert, Renata Krawczyk, Roman Kiklaisz, Andrzej Nieświec, Bernadeta Wieliczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Litwin


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania. (16:51:00)


9. Zakończenie obrad I sesji Rady. (16:52:00)


Zakończono sesję (16:53:35)

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-01-2012 09:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 15716
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×