Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
49263585968245947142589196467546042506594974264867405700
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453325463558315539964774650261549085134546949445474131182483
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
396302921930199300613697527548330963305130866393373421042666
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198153498039615377894302453511771547235273618674066560978900
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158891881017023154551468111491175101635212524197831701120231
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292408984107819189
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 184198
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 56993
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 41897
 4. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 33475
 5. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 30262
 6. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 27846
 7. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 25124
 8. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 23981
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 22883
 10. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 18776
 11. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 17153
 12. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 16946
 13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 16690
 14. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16019
 15. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 15114
 16. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 14103
 17. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 14067
 18. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 13959
 19. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 13424
 20. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 13295
 21. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 13170
 22. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 13120
 23. Statut gminy
  Wyświetleń: 13104
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12589
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12563
 26. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 12384
 27. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 12379
 28. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 12237
 29. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12121
 30. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 12104
 31. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12094
 32. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 12089
 33. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 12026
 34. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11187
 35. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 11115
 36. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11111
 37. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 11053
 38. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 10983
 39. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 10907
 40. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10793
 41. Biblioteka
  Wyświetleń: 10767
 42. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10612
 43. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 10323
 44. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 10316
 45. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10287
 46. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 10195
 47. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 10101
 48. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 9993
 49. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 9877
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9429
 51. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 9405
 52. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9294
 53. Rok 2014
  Wyświetleń: 9124
 54. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 8788
 55. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 8699
 56. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8449
 57. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8215
 58. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 8153
 59. Konsultacje
  Wyświetleń: 7995
 60. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 7920
 61. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7694
 62. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7477
 63. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 7472
 64. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 7342
 65. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 7332
 66. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 7325
 67. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 7162
 68. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 7134
 69. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7004
 70. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6836
 71. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 6752
 72. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 6611
 73. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6608
 74. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 6390
 75. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6311
 76. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 6233
 77. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 6180
 78. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 5913
 79. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 5884
 80. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 5774
 81. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5710
 82. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5591
 83. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 5582
 84. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5456
 85. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 5450
 86. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5435
 87. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 5417
 88. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5403
 89. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 5394
 90. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5349
 91. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5308
 92. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 5293
 93. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 5167
 94. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5140
 95. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5129
 96. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 5113
 97. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 5109
 98. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 5103
 99. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5089
 100. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5067
 101. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 5047
 102. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 5036
 103. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4999
 104. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4997
 105. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4985
 106. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4980
 107. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4971
 108. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4954
 109. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4937
 110. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 4914
 111. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4881
 112. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 4879
 113. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 4877
 114. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4828
 115. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4775
 116. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 4757
 117. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 4688
 118. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 4679
 119. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4652
 120. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 4640
 121. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4631
 122. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 4589
 123. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4570
 124. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 4538
 125. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 4513
 126. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4497
 127. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4481
 128. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4471
 129. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4446
 130. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4425
 131. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4425
 132. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4417
 133. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4412
 134. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4381
 135. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4324
 136. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4314
 137. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 4305
 138. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 4292
 139. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4286
 140. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4270
 141. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4262
 142. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 4243
 143. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4238
 144. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4227
 145. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 4222
 146. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 4208
 147. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4203
 148. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 4192
 149. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 4182
 150. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4169
 151. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 4161
 152. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 4136
 153. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 4135
 154. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4115
 155. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4114
 156. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 4113
 157. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 4083
 158. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4082
 159. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4071
 160. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 4056
 161. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4017
 162. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4010
 163. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3992
 164. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3964
 165. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3924
 166. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3904
 167. Rok 2015
  Wyświetleń: 3832
 168. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3829
 169. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3813
 170. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3800
 171. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3771
 172. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3766
 173. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3742
 174. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 3717
 175. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 3693
 176. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3668
 177. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 3668
 178. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 3668
 179. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3644
 180. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 3642
 181. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 3633
 182. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3632
 183. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3622
 184. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3620
 185. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3613
 186. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3600
 187. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3582
 188. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3578
 189. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3576
 190. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3561
 191. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3548
 192. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 3540
 193. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 3530
 194. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3528
 195. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3526
 196. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3525
 197. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3521
 198. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3512
 199. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3512
 200. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 3509
 201. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3499
 202. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 3485
 203. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 3484
 204. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3480
 205. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 3469
 206. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3469
 207. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3454
 208. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3452
 209. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3444
 210. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 3440
 211. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3436
 212. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 3428
 213. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3424
 214. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 3423
 215. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3423
 216. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3416
 217. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3413
 218. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3404
 219. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 3400
 220. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 3396
 221. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 3392
 222. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3389
 223. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3364
 224. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 3363
 225. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3358
 226. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3355
 227. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 3350
 228. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 3341
 229. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3338
 230. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3337
 231. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3319
 232. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 3317
 233. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3310
 234. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3309
 235. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3296
 236. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3295
 237. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3294
 238. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3281
 239. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3276
 240. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3271
 241. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3264
 242. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3264
 243. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3256
 244. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3251
 245. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 3246
 246. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3245
 247. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3235
 248. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3221
 249. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3212
 250. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3205
 251. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3193
 252. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3189
 253. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3175
 254. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 3173
 255. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3170
 256. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 3167
 257. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3166
 258. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3166
 259. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3164
 260. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3163
 261. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 3162
 262. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3153
 263. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3149
 264. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3148
 265. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 3134
 266. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3133
 267. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 3132
 268. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3128
 269. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 3126
 270. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3126
 271. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3125
 272. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 3116
 273. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3115
 274. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3106
 275. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3103
 276. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3098
 277. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3095
 278. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3094
 279. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 3088
 280. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 3083
 281. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 3066
 282. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3063
 283. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 3063
 284. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3061
 285. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 3058
 286. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3051
 287. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3046
 288. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3045
 289. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3033
 290. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 3033
 291. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 3031
 292. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 3030
 293. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3028
 294. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3027
 295. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3026
 296. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 3019
 297. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3018
 298. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 3005
 299. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3005
 300. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3004
 301. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3002
 302. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3001
 303. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3001
 304. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 3001
 305. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2998
 306. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2996
 307. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 2972
 308. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 2955
 309. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2955
 310. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2949
 311. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 2943
 312. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2942
 313. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2928
 314. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 2927
 315. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2924
 316. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 2905
 317. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2891
 318. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2878
 319. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2858
 320. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2851
 321. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2846
 322. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2836
 323. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 2835
 324. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2829
 325. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 2825
 326. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2815
 327. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2798
 328. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2796
 329. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2774
 330. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2768
 331. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2765
 332. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2762
 333. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2761
 334. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2739
 335. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2699
 336. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 2697
 337. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2693
 338. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 2651
 339. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2645
 340. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2645
 341. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 2644
 342. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2632
 343. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2622
 344. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2595
 345. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 2593
 346. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2584
 347. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2582
 348. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2546
 349. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2545
 350. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2531
 351. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2516
 352. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2516
 353. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2515
 354. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2515
 355. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2509
 356. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2508
 357. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2505
 358. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2500
 359. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2492
 360. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2482
 361. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2463
 362. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 2446
 363. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2429
 364. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2424
 365. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2407
 366. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2403
 367. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2401
 368. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2368
 369. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2365
 370. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2363
 371. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 2352
 372. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2351
 373. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2347
 374. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2344
 375. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2340
 376. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2336
 377. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2323
 378. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 2309
 379. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2298
 380. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2295
 381. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 2292
 382. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2279
 383. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 2279
 384. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2265
 385. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2254
 386. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2252
 387. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2252
 388. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 2235
 389. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 2215
 390. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2213
 391. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2213
 392. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 2201
 393. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 2197
 394. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 2189
 395. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2188
 396. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 2176
 397. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2163
 398. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2159
 399. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2156
 400. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 2150
 401. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2148
 402. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 2130
 403. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 2126
 404. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2120
 405. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2117
 406. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 2117
 407. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2093
 408. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 2076
 409. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 2061
 410. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2028
 411. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2027
 412. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2023
 413. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2022
 414. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2006
 415. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2005
 416. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 1990
 417. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1987
 418. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1975
 419. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1955
 420. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 1920
 421. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1914
 422. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1910
 423. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1895
 424. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 1890
 425. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1876
 426. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1866
 427. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1857
 428. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1856
 429. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1836
 430. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 1833
 431. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1827
 432. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1826
 433. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1823
 434. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1796
 435. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 1787
 436. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1758
 437. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 1745
 438. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1743
 439. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1723
 440. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 1718
 441. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1714
 442. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 1667
 443. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1667
 444. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 1659
 445. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 1650
 446. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 1612
 447. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 1611
 448. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1605
 449. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1531
 450. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1517
 451. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1513
 452. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1512
 453. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1487
 454. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1475
 455. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1460
 456. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1404
 457. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 1389
 458. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1383
 459. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 1378
 460. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 1365
 461. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1361
 462. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 1351
 463. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1335
 464. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 1322
 465. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 1319
 466. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1308
 467. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 1308
 468. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 1305
 469. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1302
 470. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 1290
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 1273
 472. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1269
 473. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1268
 474. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 1247
 475. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1229
 476. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 1228
 477. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 1215
 478. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 1212
 479. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 1209
 480. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1201
 481. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1201
 482. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1192
 483. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 1190
 484. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1176
 485. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1163
 486. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 1160
 487. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 1158
 488. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1154
 489. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1134
 490. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1129
 491. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1124
 492. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1123
 493. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1123
 494. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1120
 495. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 1119
 496. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 1116
 497. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1114
 498. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1102
 499. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1101
 500. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 1096
 501. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 1095
 502. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 1088
 503. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1087
 504. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1065
 505. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1065
 506. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 1062
 507. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1061
 508. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1054
 509. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1052
 510. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 1049
 511. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1046
 512. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1044
 513. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1037
 514. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 1036
 515. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1031
 516. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1031
 517. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1028
 518. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1022
 519. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1018
 520. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1016
 521. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1014
 522. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1011
 523. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1008
 524. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1007
 525. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1004
 526. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1003
 527. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 994
 528. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 989
 529. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 986
 530. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 981
 531. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 975
 532. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 972
 533. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 970
 534. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 965
 535. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 962
 536. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 960
 537. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 953
 538. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 953
 539. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 951
 540. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 951
 541. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 950
 542. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 950
 543. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 949
 544. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 949
 545. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 944
 546. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 943
 547. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 940
 548. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 939
 549. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 937
 550. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 936
 551. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 935
 552. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 934
 553. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 926
 554. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 924
 555. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 922
 556. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 920
 557. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 906
 558. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 902
 559. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 901
 560. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 899
 561. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 894
 562. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 894
 563. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 892
 564. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 886
 565. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 883
 566. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 881
 567. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 880
 568. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 880
 569. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 879
 570. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 876
 571. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 867
 572. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 863
 573. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 862
 574. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 852
 575. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 851
 576. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 849
 577. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 844
 578. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 833
 579. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 824
 580. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 823
 581. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 821
 582. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 816
 583. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 812
 584. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 811
 585. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 805
 586. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 804
 587. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 801
 588. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 801
 589. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 795
 590. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 793
 591. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 790
 592. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 788
 593. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 781
 594. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 771
 595. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 768
 596. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 768
 597. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 761
 598. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 748
 599. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 745
 600. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 742
 601. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 738
 602. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 735
 603. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 735
 604. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 733
 605. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 727
 606. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 724
 607. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 709
 608. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 708
 609. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 706
 610. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 703
 611. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 701
 612. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 694
 613. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 693
 614. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 688
 615. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 687
 616. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 684
 617. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 684
 618. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 677
 619. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 675
 620. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 667
 621. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 665
 622. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 659
 623. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 656
 624. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 650
 625. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 648
 626. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 646
 627. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 641
 628. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 640
 629. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 639
 630. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 634
 631. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 630
 632. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 626
 633. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 625
 634. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 624
 635. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 620
 636. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 615
 637. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 609
 638. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 608
 639. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 603
 640. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 601
 641. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 592
 642. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 588
 643. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 583
 644. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 581
 645. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 575
 646. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 575
 647. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 566
 648. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 565
 649. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 564
 650. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 563
 651. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 560
 652. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 552
 653. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 550
 654. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 546
 655. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 539
 656. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 535
 657. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 524
 658. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 516
 659. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 511
 660. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 500
 661. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 492
 662. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 478
 663. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 476
 664. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 475
 665. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 467
 666. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 465
 667. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 462
 668. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 462
 669. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 437
 670. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 428
 671. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 423
 672. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 410
 673. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 406
 674. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 400
 675. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 395
 676. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 393
 677. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 387
 678. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 356
 679. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 340
 680. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 310
 681. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 302
 682. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 297
 683. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 288
 684. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 275
 685. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 263
 686. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 246
 687. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 241
 688. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 221
 689. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 219
 690. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 213
 691. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 210
 692. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 197
 693. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 190
 694. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 185
 695. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 183
 696. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 183
 697. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 181
 698. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 180
 699. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 160
 700. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 150
 701. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 143
 702. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 141
 703. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 139
 704. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 137
 705. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 132
 706. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 125
 707. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 124
 708. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 124
 709. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 123
 710. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 123
 711. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 122
 712. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 120
 713. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 119
 714. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 118
 715. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 112
 716. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 110
 717. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 97
 718. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 97
 719. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 94
 720. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 94
 721. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 92
 722. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 81
 723. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 78
 724. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 75
 725. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 73
 726. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 73
 727. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 71
 728. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 65
 729. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 54
 730. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 49
 731. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 47
 732. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 37
 733. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 35
 734. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 26
 735. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 12
 736. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-01-2012 09:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 12589
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×