Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
49263407420000000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453325463558315539964774650261549085134546949445474131182483
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
396302921930199300613697527548330963305130866393373421042666
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198153498039615377894302453511771547235273618674066560978900
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158891881017023154551468111491175101635212524197831701120231
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292408984107819189
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 159474
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 45615
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 35387
 4. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 28308
 5. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 25949
 6. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 23953
 7. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 22733
 8. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 21691
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 19149
 10. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 15905
 11. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 15439
 12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 13805
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13796
 14. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 12689
 15. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 12671
 16. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 12440
 17. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 12435
 18. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 12332
 19. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 11580
 20. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 11455
 21. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11377
 22. Statut gminy
  Wyświetleń: 11306
 23. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 11067
 24. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 11055
 25. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 11027
 26. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11006
 27. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10951
 28. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10906
 29. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10695
 30. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 10627
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10606
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10549
 33. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 10509
 34. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10169
 35. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10119
 36. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 10096
 37. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 9895
 38. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 9668
 39. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 9630
 40. Biblioteka
  Wyświetleń: 9456
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9452
 42. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9188
 43. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 9092
 44. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 8933
 45. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 8914
 46. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 8835
 47. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 8750
 48. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 8284
 49. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8213
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 7899
 51. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 7715
 52. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 7558
 53. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7529
 54. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 7491
 55. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 7383
 56. Konsultacje
  Wyświetleń: 7168
 57. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 7098
 58. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 6982
 59. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 6559
 60. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6507
 61. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6447
 62. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 6262
 63. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 6239
 64. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 6153
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6086
 66. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 5979
 67. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5954
 68. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5643
 69. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 5623
 70. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5370
 71. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5347
 72. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 5195
 73. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 5038
 74. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 5037
 75. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 5013
 76. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 4677
 77. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4656
 78. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 4590
 79. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4549
 80. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4537
 81. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4495
 82. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 4471
 83. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4465
 84. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 4450
 85. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 4409
 86. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4400
 87. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4360
 88. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4329
 89. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 4322
 90. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4272
 91. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4266
 92. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4246
 93. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4196
 94. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4192
 95. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4188
 96. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4181
 97. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4167
 98. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4150
 99. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4147
 100. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4142
 101. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4110
 102. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4086
 103. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4079
 104. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4077
 105. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4061
 106. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4012
 107. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 4011
 108. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4008
 109. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4005
 110. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 3979
 111. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 3951
 112. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 3947
 113. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 3935
 114. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3924
 115. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 3899
 116. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3894
 117. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3841
 118. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 3814
 119. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3813
 120. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 3781
 121. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3769
 122. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3741
 123. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 3740
 124. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3739
 125. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3726
 126. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 3724
 127. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3703
 128. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3679
 129. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3661
 130. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 3659
 131. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3639
 132. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3639
 133. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3632
 134. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 3631
 135. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3625
 136. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3573
 137. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 3566
 138. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 3565
 139. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 3550
 140. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3550
 141. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3543
 142. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 3505
 143. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3503
 144. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3489
 145. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3487
 146. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3473
 147. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3469
 148. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3460
 149. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3454
 150. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3454
 151. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3451
 152. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3428
 153. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3392
 154. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3392
 155. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3380
 156. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 3346
 157. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3320
 158. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3294
 159. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3263
 160. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3244
 161. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 3219
 162. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 3205
 163. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3204
 164. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 3189
 165. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 3169
 166. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 3151
 167. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3140
 168. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3127
 169. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 3101
 170. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3090
 171. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 3076
 172. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 3073
 173. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3060
 174. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3055
 175. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3047
 176. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3041
 177. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3019
 178. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 3015
 179. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 2990
 180. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2987
 181. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 2985
 182. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 2985
 183. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 2977
 184. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2966
 185. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2960
 186. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 2955
 187. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2950
 188. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 2943
 189. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 2937
 190. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2935
 191. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 2928
 192. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2928
 193. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 2928
 194. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 2925
 195. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 2924
 196. Rok 2015
  Wyświetleń: 2919
 197. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 2910
 198. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2909
 199. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2906
 200. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2903
 201. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2901
 202. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2889
 203. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2887
 204. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 2881
 205. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 2878
 206. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2853
 207. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2852
 208. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 2851
 209. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2848
 210. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 2841
 211. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2834
 212. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2829
 213. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2828
 214. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 2826
 215. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2823
 216. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 2821
 217. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2820
 218. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2819
 219. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2801
 220. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2798
 221. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 2797
 222. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 2792
 223. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2788
 224. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 2785
 225. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2784
 226. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2781
 227. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2780
 228. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2779
 229. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2779
 230. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2779
 231. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2778
 232. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2776
 233. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2774
 234. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2773
 235. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2758
 236. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2749
 237. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2732
 238. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2720
 239. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2715
 240. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2715
 241. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2713
 242. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2713
 243. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 2699
 244. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2698
 245. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2689
 246. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2685
 247. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 2679
 248. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 2678
 249. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2678
 250. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2677
 251. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2677
 252. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2675
 253. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 2668
 254. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 2666
 255. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2662
 256. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 2660
 257. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 2659
 258. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2659
 259. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2658
 260. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2657
 261. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2655
 262. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2651
 263. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2650
 264. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 2647
 265. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2645
 266. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2643
 267. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2640
 268. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2635
 269. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 2635
 270. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2616
 271. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2611
 272. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2602
 273. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2597
 274. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 2592
 275. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2587
 276. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2584
 277. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2581
 278. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 2577
 279. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2577
 280. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2575
 281. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2571
 282. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2569
 283. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2569
 284. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2567
 285. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2567
 286. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2564
 287. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2564
 288. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2564
 289. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2553
 290. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2545
 291. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 2544
 292. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2538
 293. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2532
 294. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2528
 295. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 2524
 296. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2522
 297. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2516
 298. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 2504
 299. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2499
 300. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2495
 301. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2485
 302. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2479
 303. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2465
 304. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2462
 305. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2454
 306. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2447
 307. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2439
 308. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2433
 309. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2420
 310. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 2411
 311. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 2403
 312. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 2396
 313. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 2390
 314. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2389
 315. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2384
 316. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2384
 317. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2382
 318. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2358
 319. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2335
 320. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2324
 321. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2286
 322. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2278
 323. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2268
 324. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 2253
 325. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2226
 326. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2222
 327. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2215
 328. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 2214
 329. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2160
 330. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2160
 331. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2144
 332. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2141
 333. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2140
 334. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2135
 335. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2120
 336. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2116
 337. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2112
 338. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2070
 339. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2060
 340. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2056
 341. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2043
 342. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2040
 343. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2035
 344. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2022
 345. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1993
 346. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1976
 347. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 1962
 348. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1960
 349. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 1959
 350. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 1956
 351. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 1925
 352. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1921
 353. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1918
 354. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 1910
 355. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1883
 356. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1860
 357. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 1857
 358. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1848
 359. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1844
 360. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1837
 361. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1835
 362. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1835
 363. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1824
 364. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1801
 365. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1800
 366. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1799
 367. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1788
 368. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 1768
 369. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1760
 370. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1756
 371. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1755
 372. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1752
 373. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1748
 374. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1741
 375. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1735
 376. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 1734
 377. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1712
 378. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1712
 379. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1708
 380. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1707
 381. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 1701
 382. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1699
 383. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 1690
 384. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1687
 385. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1682
 386. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1659
 387. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1658
 388. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1646
 389. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1645
 390. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1639
 391. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1634
 392. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 1629
 393. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1615
 394. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1608
 395. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 1601
 396. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1600
 397. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1585
 398. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1583
 399. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1582
 400. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 1581
 401. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1562
 402. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 1554
 403. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1548
 404. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 1546
 405. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1530
 406. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1527
 407. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 1503
 408. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1501
 409. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1495
 410. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1494
 411. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1479
 412. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 1477
 413. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1460
 414. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1425
 415. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1422
 416. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1419
 417. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 1412
 418. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1388
 419. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 1374
 420. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1358
 421. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1357
 422. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 1341
 423. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1336
 424. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1326
 425. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1310
 426. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1304
 427. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 1294
 428. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1265
 429. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 1257
 430. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1226
 431. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1218
 432. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1194
 433. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1180
 434. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 1180
 435. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1102
 436. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1087
 437. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1076
 438. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1059
 439. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1056
 440. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1052
 441. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1045
 442. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 1033
 443. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1031
 444. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1029
 445. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1022
 446. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1005
 447. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 997
 448. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 988
 449. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 951
 450. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 939
 451. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 931
 452. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 919
 453. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 917
 454. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 908
 455. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 908
 456. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 907
 457. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 893
 458. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 875
 459. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 873
 460. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 867
 461. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 866
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 863
 463. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 860
 464. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 856
 465. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 819
 466. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 810
 467. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 806
 468. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 799
 469. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 797
 470. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 782
 471. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 780
 472. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 778
 473. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 777
 474. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 759
 475. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 749
 476. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 748
 477. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 744
 478. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 742
 479. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 735
 480. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 727
 481. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 725
 482. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 724
 483. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 714
 484. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 713
 485. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 711
 486. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 710
 487. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 704
 488. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 702
 489. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 701
 490. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 700
 491. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 697
 492. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 694
 493. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 690
 494. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 678
 495. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 668
 496. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 663
 497. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 661
 498. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 653
 499. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 652
 500. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 648
 501. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 643
 502. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 641
 503. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 638
 504. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 631
 505. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 631
 506. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 626
 507. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 621
 508. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 619
 509. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 615
 510. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 612
 511. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 611
 512. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 610
 513. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 607
 514. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 605
 515. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 591
 516. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 591
 517. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 591
 518. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 590
 519. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 590
 520. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 588
 521. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 586
 522. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 584
 523. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 583
 524. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 583
 525. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 582
 526. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 582
 527. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 581
 528. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 581
 529. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 579
 530. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 578
 531. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 572
 532. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 568
 533. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 565
 534. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 560
 535. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 550
 536. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 549
 537. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 549
 538. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 547
 539. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 545
 540. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 541
 541. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 540
 542. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 534
 543. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 533
 544. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 514
 545. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 512
 546. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 511
 547. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 509
 548. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 506
 549. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 500
 550. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 497
 551. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 490
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 477
 553. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 460
 554. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 458
 555. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 458
 556. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 451
 557. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 445
 558. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 426
 559. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 418
 560. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 417
 561. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 414
 562. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 411
 563. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 409
 564. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 408
 565. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 407
 566. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 397
 567. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 396
 568. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 395
 569. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 391
 570. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 381
 571. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 376
 572. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 374
 573. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 374
 574. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 373
 575. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 369
 576. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 368
 577. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 350
 578. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 345
 579. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 342
 580. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 339
 581. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 337
 582. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 337
 583. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 334
 584. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 332
 585. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 329
 586. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 327
 587. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 320
 588. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 320
 589. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 319
 590. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 314
 591. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 312
 592. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 312
 593. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 307
 594. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 307
 595. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 306
 596. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 304
 597. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 303
 598. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 302
 599. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 302
 600. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 288
 601. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 288
 602. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 287
 603. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 285
 604. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 281
 605. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 277
 606. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 275
 607. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 274
 608. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 271
 609. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 265
 610. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 263
 611. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 262
 612. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 259
 613. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 258
 614. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 253
 615. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 248
 616. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 248
 617. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 244
 618. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 237
 619. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 235
 620. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 232
 621. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 229
 622. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 229
 623. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 219
 624. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 219
 625. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 215
 626. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 215
 627. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 214
 628. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 210
 629. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 201
 630. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 191
 631. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 188
 632. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 185
 633. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 185
 634. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 184
 635. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 182
 636. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 177
 637. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 175
 638. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 172
 639. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 170
 640. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 165
 641. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 160
 642. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 154
 643. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 149
 644. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 130
 645. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 122
 646. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 119
 647. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 112
 648. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 97
 649. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 94
 650. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 89
 651. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 88
 652. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 87
 653. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 84
 654. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 79
 655. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 74
 656. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 69
 657. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 39
 658. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 37
 659. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 31
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-01-2012 09:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 11377
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×