Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5463278820000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
16743332041072885998106550066776637495501477812823707667463903
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
677676527267439597351460295934065702133432597661327636708776492
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
537695832949789672648031182550860188188475302694565671858988
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
622295094559700583218407693039625896095849561537745367454565
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
713295794161638677186020957854454825788859025623175573566982
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491525847182183470255875564516459045052749598646745453658177
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453465466158364540104776950316549695141446999445944134282241
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397212930330269300933762127563331863307430880392593423242672
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198903507539798379104316253738773237249473812675546572779696
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159481891017091155171476011544175851639712578198591707620330
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292939069108559236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 361375
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 148909
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 136881
 4. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 128013
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 99029
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 73537
 7. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Wyświetleń: 67523
 8. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 50607
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 50432
 10. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 44958
 11. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 41667
 12. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 37330
 13. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 36924
 14. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 32960
 15. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 32321
 16. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 32171
 17. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 30154
 18. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 29907
 19. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 29406
 20. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 26511
 21. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 25686
 22. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 24125
 23. Statut Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 23374
 24. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 22740
 25. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 22622
 26. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 22447
 27. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 22349
 28. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 22249
 29. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 21851
 30. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 21386
 31. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 21372
 32. Biblioteka
  Wyświetleń: 21359
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 21330
 34. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 21064
 35. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 20913
 36. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 20608
 37. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 20227
 38. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 19487
 39. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 19395
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 19162
 41. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 18897
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18730
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18649
 44. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 18560
 45. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 18515
 46. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 18376
 47. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 18197
 48. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 18053
 49. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 17801
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 17653
 51. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 17520
 52. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 17356
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17312
 54. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 17283
 55. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 16705
 56. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 16258
 57. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16092
 58. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16022
 59. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 15931
 60. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 15867
 61. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 15798
 62. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 15674
 63. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 15514
 64. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 15481
 65. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 15411
 66. Konsultacje
  Wyświetleń: 15330
 67. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 15184
 68. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 15094
 69. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 14727
 70. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 14678
 71. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 14611
 72. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 14587
 73. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 14462
 74. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 14310
 75. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 14126
 76. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 14044
 77. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 13927
 78. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 13841
 79. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 13766
 80. Sprawozdania
  Wyświetleń: 13618
 81. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 13577
 82. Oświata
  Wyświetleń: 13401
 83. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 13160
 84. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 12736
 85. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 12677
 86. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 12393
 87. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11966
 88. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 11693
 89. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 11502
 90. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 11436
 91. Rok 2015
  Wyświetleń: 11369
 92. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 11010
 93. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 10978
 94. Dane osobowe
  Wyświetleń: 10787
 95. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 10774
 96. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 10763
 97. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 10744
 98. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10614
 99. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 10543
 100. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10497
 101. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 10471
 102. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10378
 103. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10370
 104. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 10287
 105. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 10280
 106. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 10225
 107. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 10222
 108. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 10192
 109. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 10161
 110. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 10120
 111. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 10075
 112. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 10046
 113. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10008
 114. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 9952
 115. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9919
 116. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 9867
 117. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 9863
 118. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9858
 119. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9795
 120. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 9789
 121. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9745
 122. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 9562
 123. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9508
 124. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 9473
 125. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9463
 126. ROK 2018
  Wyświetleń: 9414
 127. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 9406
 128. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 9384
 129. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 9360
 130. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 9307
 131. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 9302
 132. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9259
 133. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 9241
 134. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 9145
 135. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 9082
 136. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 9073
 137. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 9034
 138. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 8999
 139. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 8924
 140. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8917
 141. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8891
 142. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8853
 143. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 8823
 144. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 8799
 145. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8726
 146. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 8702
 147. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 8624
 148. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 8595
 149. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 8569
 150. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 8490
 151. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 8450
 152. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8447
 153. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 8433
 154. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 8407
 155. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 8388
 156. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8382
 157. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8382
 158. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8382
 159. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 8299
 160. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8295
 161. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 8266
 162. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 8266
 163. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8255
 164. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8245
 165. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 8243
 166. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 8217
 167. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8191
 168. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 8189
 169. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 8167
 170. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8151
 171. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 8115
 172. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8081
 173. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 8075
 174. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8062
 175. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 8035
 176. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 8010
 177. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 7990
 178. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 7972
 179. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7962
 180. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 7938
 181. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 7926
 182. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7926
 183. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 7917
 184. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 7905
 185. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7896
 186. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 7874
 187. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 7874
 188. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7867
 189. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7863
 190. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7842
 191. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 7800
 192. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 7792
 193. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 7792
 194. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 7769
 195. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 7768
 196. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 7761
 197. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 7695
 198. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 7678
 199. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 7585
 200. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7565
 201. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7538
 202. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7517
 203. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7508
 204. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 7506
 205. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 7488
 206. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 7477
 207. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 7471
 208. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7416
 209. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 7409
 210. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 7395
 211. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 7342
 212. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7321
 213. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 7249
 214. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7206
 215. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7203
 216. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 7193
 217. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 7192
 218. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7117
 219. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7101
 220. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 7101
 221. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 7088
 222. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 7071
 223. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 7068
 224. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 7060
 225. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 7049
 226. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 7045
 227. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7024
 228. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 7010
 229. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6989
 230. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6986
 231. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 6980
 232. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 6979
 233. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 6977
 234. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6954
 235. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6925
 236. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 6920
 237. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 6913
 238. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6911
 239. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 6898
 240. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6895
 241. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6840
 242. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6840
 243. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6837
 244. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6826
 245. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6822
 246. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6810
 247. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6806
 248. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6771
 249. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6769
 250. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6753
 251. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 6726
 252. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6710
 253. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6702
 254. Uchwały podjęte w 2021 roku
  Wyświetleń: 6684
 255. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6680
 256. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6668
 257. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 6667
 258. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 6651
 259. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6646
 260. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 6641
 261. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6632
 262. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6592
 263. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6588
 264. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6582
 265. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 6580
 266. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6565
 267. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 6563
 268. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6557
 269. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6554
 270. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 6551
 271. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6548
 272. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 6547
 273. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 6527
 274. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6512
 275. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6503
 276. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6496
 277. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6489
 278. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 6487
 279. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 6469
 280. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6448
 281. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6446
 282. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6434
 283. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6433
 284. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6421
 285. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6421
 286. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6405
 287. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6404
 288. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6392
 289. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 6382
 290. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 6381
 291. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6364
 292. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 6363
 293. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6352
 294. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 6337
 295. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6335
 296. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6328
 297. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6325
 298. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 6324
 299. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6322
 300. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 6320
 301. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6313
 302. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6303
 303. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6289
 304. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 6286
 305. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 6284
 306. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 6268
 307. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6261
 308. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6257
 309. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6255
 310. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6237
 311. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6235
 312. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6223
 313. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6216
 314. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6211
 315. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6206
 316. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6182
 317. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6164
 318. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 6150
 319. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6140
 320. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6119
 321. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 6119
 322. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6103
 323. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 6098
 324. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6089
 325. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 6071
 326. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6066
 327. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6055
 328. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6048
 329. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6039
 330. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6036
 331. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 6017
 332. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 6017
 333. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 5982
 334. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5973
 335. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5948
 336. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 5942
 337. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 5941
 338. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5937
 339. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5922
 340. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 5902
 341. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5901
 342. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 5897
 343. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 5869
 344. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5851
 345. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5850
 346. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5849
 347. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 5847
 348. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 5844
 349. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5838
 350. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5830
 351. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 5829
 352. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 5825
 353. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 5817
 354. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 5812
 355. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 5790
 356. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 5783
 357. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5759
 358. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5759
 359. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5751
 360. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5733
 361. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5713
 362. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 5705
 363. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5704
 364. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 5701
 365. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5699
 366. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5690
 367. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 5690
 368. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 5687
 369. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 5680
 370. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 5652
 371. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5640
 372. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 5640
 373. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 5633
 374. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 5616
 375. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5600
 376. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5599
 377. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5594
 378. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5589
 379. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5587
 380. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 5583
 381. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 5569
 382. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5556
 383. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5556
 384. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5551
 385. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 5549
 386. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5528
 387. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5527
 388. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5523
 389. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5506
 390. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 5502
 391. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 5500
 392. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 5487
 393. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5484
 394. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5483
 395. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5471
 396. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5458
 397. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5458
 398. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5455
 399. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5455
 400. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5450
 401. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5405
 402. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5403
 403. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5400
 404. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 5400
 405. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 5388
 406. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5371
 407. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5368
 408. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5365
 409. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5353
 410. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5349
 411. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5332
 412. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5327
 413. Azbest
  Wyświetleń: 5310
 414. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 5305
 415. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5287
 416. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5273
 417. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 5260
 418. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5224
 419. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 5195
 420. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 5192
 421. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5173
 422. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5167
 423. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 5166
 424. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 5164
 425. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 5146
 426. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5137
 427. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5129
 428. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 5109
 429. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5099
 430. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5071
 431. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 5057
 432. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5047
 433. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5041
 434. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5036
 435. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5019
 436. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5017
 437. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5012
 438. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5004
 439. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 4970
 440. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 4962
 441. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4961
 442. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4957
 443. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 4951
 444. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 4951
 445. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 4946
 446. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 4940
 447. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 4918
 448. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4914
 449. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4906
 450. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 4906
 451. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 4890
 452. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4885
 453. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 4885
 454. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4877
 455. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4876
 456. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4875
 457. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4853
 458. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4843
 459. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4841
 460. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 4838
 461. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 4822
 462. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4820
 463. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 4808
 464. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4805
 465. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 4785
 466. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4785
 467. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4762
 468. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 4752
 469. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 4751
 470. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4743
 471. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4738
 472. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4732
 473. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 4722
 474. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 4714
 475. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4714
 476. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4714
 477. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 4713
 478. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 4701
 479. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 4692
 480. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 4678
 481. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4644
 482. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 4640
 483. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 4636
 484. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 4629
 485. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 4608
 486. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4601
 487. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4591
 488. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 4589
 489. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 4584
 490. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 4567
 491. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 4559
 492. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 4541
 493. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 4509
 494. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4497
 495. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4488
 496. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 4484
 497. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 4452
 498. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4433
 499. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 4404
 500. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 4402
 501. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4400
 502. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4391
 503. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4367
 504. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 4359
 505. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 4356
 506. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4330
 507. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 4329
 508. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4326
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 4317
 510. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 4316
 511. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 4292
 512. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 4211
 513. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4211
 514. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 4209
 515. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 4198
 516. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4196
 517. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 4193
 518. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4191
 519. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4189
 520. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4182
 521. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4182
 522. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 4174
 523. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 4164
 524. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 4150
 525. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 4127
 526. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4110
 527. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4100
 528. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4098
 529. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4079
 530. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 4067
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 4051
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4036
 533. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 4026
 534. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4013
 535. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4003
 536. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 3981
 537. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 3977
 538. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3976
 539. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3966
 540. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 3962
 541. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 3957
 542. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 3948
 543. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 3948
 544. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 3940
 545. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 3936
 546. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3929
 547. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 3928
 548. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 3927
 549. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 3906
 550. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 3903
 551. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 3893
 552. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3886
 553. Decyzje środowiskowe Rok 2020
  Wyświetleń: 3883
 554. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3880
 555. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 3871
 556. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3850
 557. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 3835
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 3828
 559. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3822
 560. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3818
 561. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 3815
 562. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3814
 563. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 3813
 564. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 3764
 565. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3738
 566. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3737
 567. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 3736
 568. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3721
 569. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 3716
 570. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3693
 571. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3687
 572. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3685
 573. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 3656
 574. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 3650
 575. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 3621
 576. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 3599
 577. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3598
 578. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3596
 579. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3596
 580. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3594
 581. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3590
 582. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 3580
 583. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3564
 584. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3534
 585. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3528
 586. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3522
 587. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 3518
 588. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3499
 589. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3494
 590. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 3492
 591. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3490
 592. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3472
 593. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3456
 594. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 3448
 595. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3445
 596. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3435
 597. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3434
 598. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 3429
 599. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3422
 600. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3419
 601. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3415
 602. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3413
 603. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3412
 604. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3405
 605. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3398
 606. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3373
 607. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3369
 608. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3368
 609. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3357
 610. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 3348
 611. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3346
 612. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 3336
 613. Decyzje środowiskowe rok 2021
  Wyświetleń: 3335
 614. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 3330
 615. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3327
 616. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3326
 617. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 3323
 618. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3318
 619. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3315
 620. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3314
 621. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3309
 622. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3309
 623. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3305
 624. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3299
 625. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3298
 626. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3297
 627. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 3294
 628. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3293
 629. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3289
 630. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3289
 631. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3289
 632. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3287
 633. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3285
 634. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 3282
 635. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3278
 636. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3277
 637. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3274
 638. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3266
 639. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3264
 640. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3257
 641. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 3254
 642. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3253
 643. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3247
 644. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 3243
 645. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 3235
 646. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3235
 647. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3228
 648. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 3226
 649. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 3223
 650. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 3220
 651. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 3215
 652. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3215
 653. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3213
 654. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3211
 655. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3208
 656. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 3206
 657. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3197
 658. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 3192
 659. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 3188
 660. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 3187
 661. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3183
 662. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3179
 663. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3178
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 3175
 665. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3169
 666. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 3167
 667. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3165
 668. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3162
 669. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3162
 670. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3158
 671. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3157
 672. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3154
 673. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3149
 674. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3148
 675. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3147
 676. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3145
 677. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3144
 678. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3140
 679. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3139
 680. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3132
 681. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 3131
 682. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3130
 683. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3128
 684. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3127
 685. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3123
 686. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3122
 687. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3117
 688. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3115
 689. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3114
 690. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3111
 691. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3111
 692. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3106
 693. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3105
 694. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3104
 695. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3101
 696. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3099
 697. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 3091
 698. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3081
 699. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3081
 700. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3081
 701. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3079
 702. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 3079
 703. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 3076
 704. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3076
 705. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3065
 706. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3056
 707. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 3054
 708. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3052
 709. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 3049
 710. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3047
 711. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 3043
 712. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3041
 713. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3010
 714. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 3009
 715. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3005
 716. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 2996
 717. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2993
 718. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2991
 719. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2981
 720. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2968
 721. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku
  Wyświetleń: 2966
 722. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 2964
 723. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2960
 724. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2959
 725. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 2958
 726. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 2950
 727. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2950
 728. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2947
 729. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 2945
 730. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2938
 731. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2936
 732. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2935
 733. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2934
 734. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2932
 735. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2932
 736. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2931
 737. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 2921
 738. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 2914
 739. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2914
 740. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2899
 741. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 2892
 742. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2891
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 2888
 744. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2885
 745. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2881
 746. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2879
 747. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2872
 748. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 2866
 749. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 2864
 750. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 2863
 751. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2860
 752. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 2858
 753. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 2853
 754. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2849
 755. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 2842
 756. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2841
 757. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2834
 758. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2833
 759. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2833
 760. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 2831
 761. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 2826
 762. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 2819
 763. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2816
 764. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2814
 765. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 2812
 766. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2792
 767. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2789
 768. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2784
 769. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 2784
 770. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 2784
 771. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2776
 772. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 2770
 773. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2767
 774. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2762
 775. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 2755
 776. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2752
 777. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2752
 778. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2752
 779. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2740
 780. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2739
 781. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 2738
 782. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2723
 783. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2721
 784. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 2714
 785. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 2697
 786. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2683
 787. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2678
 788. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2663
 789. Podatki i opłaty na rok 2020
  Wyświetleń: 2661
 790. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2647
 791. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 2643
 792. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2630
 793. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 2613
 794. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Izbicku z przeznaczeniem na przedszkole
  Wyświetleń: 2613
 795. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 2611
 796. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 2610
 797. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2607
 798. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 2605
 799. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2595
 800. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2590
 801. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2584
 802. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 2582
 803. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 2567
 804. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, M. Strachwitza w m. Otmice
  Wyświetleń: 2552
 805. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych
  Wyświetleń: 2546
 806. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2545
 807. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2540
 808. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2539
 809. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 2537
 810. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 2534
 811. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2526
 812. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2516
 813. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 2502
 814. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 2500
 815. Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 2498
 816. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2492
 817. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2485
 818. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 2480
 819. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2478
 820. Ogłoszenie - komisja konkursowa
  Wyświetleń: 2461
 821. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 2460
 822. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2450
 823. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 2440
 824. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2439
 825. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2432
 826. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 2429
 827. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 2428
 828. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2424
 829. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2412
 830. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2407
 831. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 2403
 832. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2401
 833. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2393
 834. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 2392
 835. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2391
 836. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2383
 837. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2382
 838. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcic
  Wyświetleń: 2379
 839. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2367
 840. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2356
 841. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2355
 842. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 2351
 843. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 2342
 844. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 2341
 845. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2338
 846. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku
  Wyświetleń: 2335
 847. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 2322
 848. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 2319
 849. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2315
 850. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2315
 851. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2305
 852. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2302
 853. Budżet Gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 2301
 854. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2300
 855. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2298
 856. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2294
 857. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 2287
 858. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 2287
 859. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2276
 860. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2271
 861. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 2270
 862. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 2269
 863. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 2263
 864. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 2260
 865. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 2254
 866. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2253
 867. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2251
 868. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2249
 869. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2247
 870. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2239
 871. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 2239
 872. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2236
 873. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2235
 874. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 2234
 875. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 2218
 876. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2217
 877. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 2215
 878. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2209
 879. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 2201
 880. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2199
 881. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2196
 882. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca z siedzibą w Izbicku, przy ul. 15 Grudnia 32
  Wyświetleń: 2191
 883. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2186
 884. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2180
 885. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2180
 886. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 2180
 887. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 2178
 888. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2157
 889. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2157
 890. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2143
 891. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2139
 892. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18
  Wyświetleń: 2129
 893. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 2128
 894. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Otmicach przy ul. Klonowa 28
  Wyświetleń: 2123
 895. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2120
 896. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2118
 897. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2114
 898. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2108
 899. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 2100
 900. Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2088
 901. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 2082
 902. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2076
 903. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 2066
 904. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2064
 905. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 2063
 906. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 2062
 907. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2057
 908. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2055
 909. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 2054
 910. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2046
 911. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 2043
 912. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Krośnicy, przy ul. Szkolna 18
  Wyświetleń: 2039
 913. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2034
 914. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 2027
 915. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 2019
 916. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2014
 917. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 2013
 918. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz -3
  Wyświetleń: 2001
 919. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2000
 920. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2000
 921. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 1998
 922. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1996
 923. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 1975
 924. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1967
 925. Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 1966
 926. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1964
 927. Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie mizny Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1960
 928. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1952
 929. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 1951
 930. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1941
 931. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 1940
 932. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Izbicku
  Wyświetleń: 1934
 933. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1929
 934. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach
  Wyświetleń: 1926
 935. Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1920
 936. Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1915
 937. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 1909
 938. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1908
 939. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 1907
 940. Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1903
 941. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1900
 942. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1895
 943. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1891
 944. Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 1890
 945. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 1889
 946. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1884
 947. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 1882
 948. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINy
  Wyświetleń: 1876
 949. Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019-2020
  Wyświetleń: 1869
 950. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1868
 951. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1861
 952. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 1859
 953. Uchwały podjęte w 2022 roku
  Wyświetleń: 1859
 954. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 1858
 955. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 1857
 956. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 1855
 957. Uwaga - Odwołanie terminów konkursu na dykertorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  Wyświetleń: 1850
 958. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1844
 959. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 1844
 960. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 1842
 961. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1841
 962. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 1839
 963. Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1839
 964. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1839
 965. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1838
 966. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1830
 967. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 1829
 968. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-3
  Wyświetleń: 1825
 969. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 1822
 970. Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie okreslenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1821
 971. Ogłoszenie o II przetargu usntym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1820
 972. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1818
 973. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1792
 974. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1791
 975. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1786
 976. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1783
 977. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1776
 978. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1766
 979. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1765
 980. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1764
 981. Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1759
 982. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1756
 983. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1748
 984. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1746
 985. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 1745
 986. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 1745
 987. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 1745
 988. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 1744
 989. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1738
 990. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwar. dla przedsięw. "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1730
 991. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 1723
 992. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1721
 993. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1718
 994. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1713
 995. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 1711
 996. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 1710
 997. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1700
 998. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 1687
 999. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1684
 1000. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 1682
 1001. Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1682
 1002. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1676
 1003. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1673
 1004. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 1668
 1005. Uchwała nr XVI.124.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1659
 1006. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 1649
 1007. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 1648
 1008. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1637
 1009. Uchwała nr XX.172.2020 z dna 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1636
 1010. Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na okres oznaczony
  Wyświetleń: 1632
 1011. Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ok 2019
  Wyświetleń: 1630
 1012. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach - nowe postępowanie
  Wyświetleń: 1628
 1013. Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1628
 1014. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 1627
 1015. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1624
 1016. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1619
 1017. Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1611
 1018. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1610
 1019. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1604
 1020. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1604
 1021. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1600
 1022. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1591
 1023. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 1590
 1024. Uchwała nr XVI.129.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwał
  Wyświetleń: 1589
 1025. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1579
 1026. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1578
 1027. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1574
 1028. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1573
 1029. Oświadczenia majątkowe za 2019
  Wyświetleń: 1571
 1030. Uchwała nr XX.173.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1571
 1031. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1569
 1032. Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1565
 1033. Uchwała nr XVI.126.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 1562
 1034. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1556
 1035. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 1554
 1036. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1547
 1037. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Otmicach
  Wyświetleń: 1545
 1038. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1541
 1039. Uchwała nr XVI.127.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 1536
 1040. Uchwała nr XX.171.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XVIII.154.2020)
  Wyświetleń: 1528
 1041. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w roku 2020"
  Wyświetleń: 1525
 1042. Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie
  Wyświetleń: 1517
 1043. Uchwała nr XVII.134.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1515
 1044. Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1511
 1045. Uchwała nr XVI.125.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 3
  Wyświetleń: 1511
 1046. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 1505
 1047. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1501
 1048. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Krośnicy
  Wyświetleń: 1494
 1049. Uchwała nr XV.116.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1494
 1050. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 1493
 1051. Uchwała nr XIII.92.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1492
 1052. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1491
 1053. Uchwała nr XVII.141.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
  Wyświetleń: 1491
 1054. Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 16.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia ...
  Wyświetleń: 1487
 1055. Uchwała nr XVII.143.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 1484
 1056. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1483
 1057. Uchwała nr XV.122.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy
  Wyświetleń: 1478
 1058. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1474
 1059. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 1468
 1060. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1461
 1061. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1461
 1062. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszarów położonych we wsi Izbicko oraz obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1456
 1063. Uchwała nr XV.114.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1450
 1064. Uchwała nr XV.119.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1448
 1065. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1447
 1066. Uchwała nr XV.121.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1444
 1067. Uchwała nr XV.111.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 1429
 1068. Uchwała nr XV.115.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1426
 1069. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1425
 1070. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1425
 1071. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1421
 1072. Przebudowa ulicy Myśliwca w Krośnicy
  Wyświetleń: 1420
 1073. Zakup pojazdu asenizacyjnego
  Wyświetleń: 1420
 1074. Uchwała nr XV.123.2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach
  Wyświetleń: 1419
 1075. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1413
 1076. Uchwała nr XVII.142.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwystacji kolejowej na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1411
 1077. Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania
  Wyświetleń: 1394
 1078. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 1389
 1079. Uchwała nr XXII.179.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 1381
 1080. Budżet Gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1376
 1081. Uchwała nr XVII.138.2020.z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1371
 1082. Uchwała nr XX.170.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XIX.159.2020)
  Wyświetleń: 1370
 1083. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1366
 1084. Uchwała nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 1363
 1085. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 1357
 1086. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1354
 1087. Uchwała nr XXII.178.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1350
 1088. Uchwała nr XV.112.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1348
 1089. Uchwała nr XV.117.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1347
 1090. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 1342
 1091. Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pozraydku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1331
 1092. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1314
 1093. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1310
 1094. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1299
 1095. Uchwała nr XV.113.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1299
 1096. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1297
 1097. Uchwała nr XVII.135.2020 z dnia 27 kwiatnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1291
 1098. Uchwała nr XV.120.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1282
 1099. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku- II etap
  Wyświetleń: 1280
 1100. Uchwała nr XV.118.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1278
 1101. Uchwała nr XXI.174.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1275
 1102. Uchwała nr XXII.181.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1270
 1103. Uchwała nr XVII.130.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1269
 1104. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1268
 1105. Uchwała nr XVII.133.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1268
 1106. Uchwała nr XVII.131.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1266
 1107. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1264
 1108. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania w miej. Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1263
 1109. Uchwała nr XXII.177.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1258
 1110. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1254
 1111. WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1252
 1112. Uchwała nr XVIII.154.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1249
 1113. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicku i obręgu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1245
 1114. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Wyświetleń: 1245
 1115. Uchwała nr XXI.175.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1242
 1116. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1235
 1117. Uchwała nr XVIII.148.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1235
 1118. Uchwała nr XVIII.151.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1234
 1119. Uchwała nr XX.169.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1234
 1120. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1230
 1121. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1226
 1122. Decyzje środowiskowe 2022
  Wyświetleń: 1225
 1123. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy na rok 2021
  Wyświetleń: 1197
 1124. Uchwała nr XXI.176.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1194
 1125. OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 
  Wyświetleń: 1192
 1126. Uchwała nr XVIII.147.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1181
 1127. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2021 roku
  Wyświetleń: 1177
 1128. Uchwała nr XVIII.145.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdaN Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1174
 1129. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - kwiecień 2021
  Wyświetleń: 1169
 1130. Uchwała nr XXII.180.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1147
 1131. Uchwała nr XX.163.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
  Wyświetleń: 1142
 1132. Uchwała nr XX.164.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1141
 1133. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 1138
 1134. Uchwała nr XVIII.144.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1127
 1135. Uchwała nr XVIII.146.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 1125
 1136. Uchwała nr XXIII.182.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1114
 1137. Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1111
 1138. Uchwała nr XVIII.153.2020 z dnia 29 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1097
 1139. OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1089
 1140. Uchwała nr XVIII.152.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1087
 1141. Uchwała nr XX.165.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1079
 1142. Uchwała nr XVII.136.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1075
 1143. Uchwała nr XVII.140.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 1070
 1144. Uchwała nr XVII.139.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1068
 1145. Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko dotyczące ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 1068
 1146. Uchwała nr XVIII.149.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1062
 1147. Uchwała nr XVII.137.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Izbicko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 1058
 1148. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1055
 1149. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Przebudowa jazu w km 27+164 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 1054
 1150. Uchwała nr XVI.128.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  Wyświetleń: 1051
 1151. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1046
 1152. Uchwała nr XVIII.150.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1044
 1153. Uchwała nr XIX.161.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1037
 1154. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko - Grabów"
  Wyświetleń: 1033
 1155. Uchwała nr XIX.157.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1026
 1156. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów
  Wyświetleń: 1016
 1157. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1006
 1158. Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12-16
  Wyświetleń: 1001
 1159. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1000
 1160. Uchwała nr XIX.156.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 999
 1161. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 996
 1162. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2021 roku".
  Wyświetleń: 994
 1163. Uchwała nr XIX.162.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 993
 1164. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 990
 1165. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 984
 1166. Uchwała nr XIX.159.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 984
 1167. Uchwała nr XIX.158.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
  Wyświetleń: 980
 1168. Uchwała nr XXIV.194.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 973
 1169. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 970
 1170. Uchwała nr XIX.160.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 969
 1171. Uchwała nr XX.168.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 966
 1172. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 962
 1173. Uchwała nr XX.167.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
  Wyświetleń: 956
 1174. Uchwała nr XXVII.210.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 954
 1175. Uchwała nr XXV.197.2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 939
 1176. Uchwała nr XXIV.191.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 930
 1177. Uchwała nr XXIV.193.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 930
 1178. Uchwała nr XXVII.209.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Wyświetleń: 930
 1179. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 929
 1180. Raport o stanie gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 928
 1181. Uchwała nr XXV.201.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 928
 1182. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 928
 1183. Uchwała nr XX.166.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach ZSGI
  Wyświetleń: 926
 1184. Uchwała nr XXIV.195.2021 z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 923
 1185. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 912
 1186. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o śdodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów"
  Wyświetleń: 911
 1187. Uchwała nr XXVII.204.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 908
 1188. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Przebudowa jazu w km 26+779 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 904
 1189. Uchwała nr XIX.155.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 904
 1190. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 902
 1191. Uchwała nr XXV.200.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w sprawie uchwalenia przez radę Gminy Izbicko uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
  Wyświetleń: 897
 1192. Uchwała nr XXXV.283.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 884
 1193. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gospodarstwa polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściólkowym systemie utrzymania z niezbędną infrast. tech. na dz.1147/5 obręb Suchodan
  Wyświetleń: 863
 1194. Uchwała nr XXVIII.225.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (uchyla uchwałę nr XXVII.208.2021)
  Wyświetleń: 861
 1195. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 859
 1196. Uchwała nr XXIV.192.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycielidla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przynawania w szkołach i przedszkolach dla których organem (..)
  Wyświetleń: 834
 1197. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 831
 1198. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 830
 1199. Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 818
 1200. Uchwała nr XXVIII.227.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 814
 1201. Uchwała nr XXVIII.226.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 812
 1202. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 810
 1203. Uchwała nr XXVIII.229.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 808
 1204. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 803
 1205. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 802
 1206. Uchwała nr XXVII.203.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 800
 1207. OBWIESZCZENIE o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 795
 1208. Uchwała nr XXVI.202.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 795
 1209. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudow jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 794
 1210. Uchwała nr XXVII.206.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 793
 1211. Uchwała nr XXVII.207.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 785
 1212. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 781
 1213. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia następujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów oraz Izbicko, Grabów – 2
  Wyświetleń: 781
 1214. Uchwała nr XXVII.205.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność
  Wyświetleń: 777
 1215. Podatki i opłaty na rok 2022
  Wyświetleń: 771
 1216. Uchwała nr XXIX.238.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 769
 1217. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 5 października 2021 r.
  Wyświetleń: 768
 1218. Uchwała nr XXVIII.228.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 768
 1219. Uchwała nr XXVII.208.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica, stanowiącej własność gminy Izbicko na rzecz Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Wyświetleń: 765
 1220. Uchwała nr XXVIII.223.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany adresu Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 763
 1221. Budżet Gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 761
 1222. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 758
 1223. Uchwała nr XXV.198.2021 z dnia 22 lutego 2021 r zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 757
 1224. Uchwała nr XXIX.233.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 754
 1225. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 752
 1226. Uchwała nr XXVIII.230.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 747
 1227. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 743
 1228. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 742
 1229. Uchwała nr XXV.196.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 738
 1230. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 737
 1231. Uchwała nr XXX.242.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 735
 1232. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 728
 1233. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 727
 1234. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 725
 1235. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 721
 1236. Uchwała nr XXV.199.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnego potwierdzenia/ gwarancji ze strony producentów szczepionek
  Wyświetleń: 719
 1237. Uchwała nr XXX.247.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  Wyświetleń: 709
 1238. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 706
 1239. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o ustalenie środ. uwarunk. realizacji przeds. pn."Budowa wieży dla obejścia przesiewacza i wiaty w węźle kruszenia wstępnego na dz. nr 662/2 obręb Otmice"
  Wyświetleń: 703
 1240. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na przebudowie jazu Krościca (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 699
 1241. Uchwała nr XXX.250.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie gm. Izbicko
  Wyświetleń: 696
 1242. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na przebudowie jazu Borycz (3) w km 27-849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 691
 1243. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2021
  Wyświetleń: 688
 1244. Uchwała nr XXIX.239.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 686
 1245. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 685
 1246. Uchwała nr XXX.249.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021
  Wyświetleń: 683
 1247. Uchwała nr XXIX.237.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. 689/9 w Suchodańcu)
  Wyświetleń: 677
 1248. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Krosnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 676
 1249. Uchwała nr XXIX.235.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (nr XXVII.207.2021)
  Wyświetleń: 670
 1250. Uchwała nr XXVIII.224.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 670
 1251. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 664
 1252. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 662
 1253. Uchwała nr XXIX.231.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 660
 1254. Uchwała nr XXX.240.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 654
 1255. Uchwała nr XXIX.234.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 652
 1256. Zawiadomienie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 652
 1257. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 651
 1258. Uchwała nr XXX.245.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 651
 1259. Uchwała nr XXX.243.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 650
 1260. Uchwała nr XXX.248.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 647
 1261. Uchwała nr XXIX.232.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 645
 1262. Uchwała nr XXXIV.276.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 644
 1263. Uchwała nr XXXIV.280.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  Wyświetleń: 644
 1264. Uchwała nr XXVIII.222.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 640
 1265. Uchwała nr XXVIII.221.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 637
 1266. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- styczeń 2022
  Wyświetleń: 637
 1267. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierzdenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn.Przebudowa jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 635
 1268. Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 634
 1269. Uchwała nr XXX.246.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 634
 1270. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 633
 1271. Uchwała nr XXIX.236.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 577 w Otmicach)
  Wyświetleń: 633
 1272. Uchwała nr XXX.241.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 633
 1273. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych urarunkowaniach dal przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 632
 1274. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 615
 1275. Uchwała nr XXXIV.282.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 615
 1276. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2022
  Wyświetleń: 612
 1277. Uchwała nr XXXV.288.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 612
 1278. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 612
 1279. Uchwała nr XXXV.287.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 611
 1280. Uchwała nr XXXV.289.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
  Wyświetleń: 607
 1281. Uchwała nr XXXIV.281.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 605
 1282. Uchwała nr XXXIV.278.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 603
 1283. Uchwała nr XXXIV.279.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 603
 1284. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 601
 1285. Uchwała nr XXXV.285.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 588
 1286. Uchwała nr XXXV.286.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 588
 1287. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 586
 1288. Uchwała nr XXXIV.277.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku i nadania statutu
  Wyświetleń: 581
 1289. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 578
 1290. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 567
 1291. Uchwała nr XXXV.284.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 557
 1292. Uchwała nr XXXII.265.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 545
 1293. Uchwała nr XXXII.264.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 539
 1294. Uchwała nr XXXIII.269.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 529
 1295. Uchwała nr XXXII.263.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany nazw ulicy na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 515
 1296. Uchwała nr XXXII.266.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 514
 1297. Uchwała nr XXXII.262.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 506
 1298. Uchwała nr XXXII.259.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izbicko z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 501
 1299. Uchwała nr XXXII.261.2021 z dnia 27 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 501
 1300. Uchwała nr XXXIII.271.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 486
 1301. Uchwała nr XXXIII.270.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 485
 1302. Uchwała nr XXXIII.268.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 479
 1303. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rok 2022
  Wyświetleń: 476
 1304. Uchwała nr XXXIII.267.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 471
 1305. Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 462
 1306. Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 457
 1307. Uchwała nr XXXIII.272.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat
  Wyświetleń: 455
 1308. Uchwała nr XXXII.258.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r
  Wyświetleń: 452
 1309. Uchwała nr XXXIV.275.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 450
 1310. Uchwała nr XXXII.260.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 448
 1311. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 447
 1312. Uchwała nr XXXIV.274.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 442
 1313. Otmice
  Wyświetleń: 434
 1314. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 433
 1315. Suchodaniec
  Wyświetleń: 431
 1316. Uchwała nr XXXIV.273.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 421
 1317. Uchwała nr XXXVI.297.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach
  Wyświetleń: 420
 1318. Zapytanie ofertowe "Usuwanie odpadów foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z tereni gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 394
 1319. Uchwała nr XXXVI.295.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 391
 1320. Uchwała nr XXXI.254.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 388
 1321. Uchwała nr XXXII.257.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 384
 1322. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice
  Wyświetleń: 378
 1323. Uchwała nr XXXVI.290.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 376
 1324. Uchwała nr XXXI.251.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 375
 1325. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2022 roku".
  Wyświetleń: 374
 1326. Uchwała nr XXXII.256.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 373
 1327. Uchwała nr XXXVI.291.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 372
 1328. Uchwała nr XXXVI.296.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 371
 1329. Uchwała nr XXXII.255.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 370
 1330. Uchwała nr XXXI.252.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 369
 1331. Uchwała nr XXXVI.293.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Izbicko w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 369
 1332. Uchwała nr XXXI.253.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 368
 1333. Uchwała nr XXXVI.292.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 368
 1334. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 363
 1335. Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 362
 1336. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY - Suchodaniec
  Wyświetleń: 358
 1337. Uchwała nr XXXVI.294.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Izbicko dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
  Wyświetleń: 358
 1338. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 343
 1339. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 339
 1340. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 330
 1341. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Suchodaniec
  Wyświetleń: 326
 1342. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 325
 1343. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 325
 1344. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 322
 1345. Uchwała nr XXXVIII.310.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 319
 1346. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 318
 1347. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 314
 1348. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 313
 1349. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 312
 1350. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 309
 1351. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- kwiecień 2022
  Wyświetleń: 309
 1352. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 305
 1353. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 302
 1354. Uchwała nr XXXVIII.306.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 301
 1355. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Siedlec
  Wyświetleń: 299
 1356. Uchwała nr XXXVIII.303.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 297
 1357. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 286
 1358. Uchwała nr XXXVIII.308.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
  Wyświetleń: 286
 1359. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Otmice)
  Wyświetleń: 277
 1360. Uchwała nr XXXVIII.305.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 276
 1361. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 273
 1362. Uchwała nr XXXVIII.307.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2022 rok
  Wyświetleń: 270
 1363. Uchwała nr XXXVIII.304.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 265
 1364. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 264
 1365. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów - 2
  Wyświetleń: 264
 1366. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 263
 1367. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2021 rok
  Wyświetleń: 261
 1368. Uchwała nr XXXVIII.301.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 256
 1369. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 254
 1370. Uchwała nr XXXVII.298.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 247
 1371. Uchwała nr XXXVIII.302.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 246
 1372. Uchwała nr XXXVII.299.2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2022
  Wyświetleń: 241
 1373. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Suchodaniec)
  Wyświetleń: 232
 1374. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 231
 1375. Uchwała nr XXXVIII.309.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 230
 1376. Uchwała nr XXXVII.300.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
  Wyświetleń: 226
 1377. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 223
 1378. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 221
 1379. Uchwała nr NR XLIII.336.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW – 2, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 219
 1380. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 217
 1381. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 215
 1382. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 215
 1383. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Suchodaniec
  Wyświetleń: 214
 1384. Uchwała nr XLIII.337.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 213
 1385. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 211
 1386. Uchwała nr XLII.328.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 211
 1387. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 204
 1388. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Otmice
  Wyświetleń: 204
 1389. Uchwała nr XLII.325.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 204
 1390. Uchwała nr XLII.327.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 199
 1391. Uchwała nr XLI.322 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie kosztów związanych z wykonaniem zadań przez sołtysów
  Wyświetleń: 193
 1392. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 października 2022 r.- Otmice
  Wyświetleń: 190
 1393. Uchwała nr XLI.319.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. o znaku IN.VII.742.6.2022.KM
  Wyświetleń: 188
 1394. Uchwała nr XLII.329.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 188
 1395. Uchwała nr XLI.320.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 187
 1396. Uchwała nr XLII.330.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 185
 1397. Uchwała nr XLI.317.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 180
 1398. Uchwała nr XLII.326.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 180
 1399. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 października 2022 r.- Suchodaniec
  Wyświetleń: 176
 1400. Uchwała nr XLII.324.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2021 r
  Wyświetleń: 173
 1401. Uchwała nr XLI.318.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 171
 1402. Uchwała nr XLII.323.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 171
 1403. Uchwała nr XLIX/249/10 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 171
 1404. Uchwała nr XLI.321.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Izbicku
  Wyświetleń: 170
 1405. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 164
 1406. Uchwała nr XLI/220/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Otmice
  Wyświetleń: 164
 1407. Teren górniczy
  Wyświetleń: 163
 1408. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 162
 1409. Uchwała nr XVIII.112.2016 z dnia 25 kiwietnia 2016 rok uchwalenia mia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 156
 1410. Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 155
 1411. Uchwała nr III/11/06 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 154
 1412. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Izbicko, Grabów - 2
  Wyświetleń: 153
 1413. Uchwała nr XL.315.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 152
 1414. Uchwała nr XVIII.113.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 150
 1415. Uchwała nr XL.314.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 146
 1416. Uchwała nr XXXIV/172/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 143
 1417. Uchwała nr XLIV.340.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 140
 1418. Uchwała nr XL.316.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 138
 1419. Uchwała nr XLIV.342.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 138
 1420. Uchwała nr XLIV.341.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Suchodaniec
  Wyświetleń: 137
 1421. Uchwała nr XIX/107/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 136
 1422. Uchwała nr XLIV.343.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 135
 1423. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2023 roku
  Wyświetleń: 133
 1424. Uchwała nr XLIV.339.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r
  Wyświetleń: 129
 1425. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Suchodaniec
  Wyświetleń: 127
 1426. Petycje złożone w 2022 roku
  Wyświetleń: 127
 1427. Uchwała nr XLIV.338.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 127
 1428. Uchwała nr XL.312.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 108
 1429. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2022
  Wyświetleń: 106
 1430. Sprzedaż węgla przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 105
 1431. Uchwała nr XXXIX.311.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 103
 1432. Uchwała nr XL.313.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 101
 1433. UCHWAŁA NR XLVI.345.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 98
 1434. System Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 95
 1435. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 94
 1436. Uchwała nr XLVIII.353.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 94
 1437. ZARZĄDZENIE w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Izbicko
  Wyświetleń: 90
 1438. Uchwała nr XLVIII.361.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 79
 1439. Zbiory APP dla obowiązujących MPZP/SUiKZP
  Wyświetleń: 78
 1440. Uchwała nr XLVIII.358.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 76
 1441. Uchwała nr XLVIII.352.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 72
 1442. Uchwała nr XLV.344.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 71
 1443. UCHWAŁA NR XLVIII.352.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 71
 1444. Uchwała nr XLIX.364.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 69
 1445. Uchwała nr XLVIII.354.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  Wyświetleń: 69
 1446. Uchwała nr XLVI.346.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 66
 1447. Uchwała nr XLVIII.357.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 63
 1448. Uchwała nr XLVI.350. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 62
 1449. Uchwała nr XLIX.362.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 61
 1450. Uchwała nr XLVIII.359.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 61
 1451. UCHWAŁA NR XV.111.2020 RADY GMINY IZBICKO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 59
 1452. INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2023 r.- Suchodaniec
  Wyświetleń: 56
 1453. Uchwała nr XLVI.349. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 56
 1454. Uchwała nr XLIX.368.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 52
 1455. Uchwała nr XLVIII.360.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 52
 1456. Wójt Gminy Izbicko zachęca mieszkańców wsi Suchodaniec do konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 52
 1457. UCHWAŁA NR XII/52/2011 RADY GMINY IZBICKO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 51
 1458. Uchwała nr XLVIII.355.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  Wyświetleń: 50
 1459. Uchwała nr XLVIII.356.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 50
 1460. Uchwała nr XLIX.366.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 47
 1461. Uchwała nr XLVI.348. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 47
 1462. Uchwała nr XLVII.351.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 46
 1463. Decyzje środowiskowe 2023
  Wyświetleń: 45
 1464. Uchwała nr XLIX.365.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
  Wyświetleń: 37
 1465. Uchwała nr XLIX.363.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 36
 1466. Uchwała nr XLIX.367.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony
  Wyświetleń: 33
 1467. Informacja o udzieleniu zamówień dot. zakupu preferencyjnegp paliwa stałego
  Wyświetleń: 32
 1468. Uchwała nr XLVI.345.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 28
 1469. Uchwała nr XLVI.347.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 27
 1470. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Borycz
  Wyświetleń: 22
 1471. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Borycz, Grabów,Otmice, Suchodaniec
  Wyświetleń: 22
 1472. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Suchodaniec
  Wyświetleń: 19
 1473. Uchwała nr XLIII.333.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XX.169.2020 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 18
 1474. Uchwała nr XLIII.332.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 17
 1475. Uchwała nr XLIII.331.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 16
 1476. Uchwała nr XLIII.335.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 14
 1477. Uchwała nr XLIII.334.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 12
 1478. Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego na ½ etatu w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 9
 1479. Budżet Gminy na rok 2023
  Wyświetleń: 5
 1480. Podatki i opłaty na rok 2023
  Wyświetleń: 4