Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4926358596824594714258919646753094300000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453325463558315539964774650261549085134546949445474131182483
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
396302921930199300613697527548330963305130866393373421042666
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198153498039615377894302453511771547235273618674066560978900
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158891881017023154551468111491175101635212524197831701120231
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292408984107819189
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 172918
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 51364
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 38827
 4. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 31047
 5. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 28210
 6. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 26168
 7. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 23763
 8. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 23028
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 21072
 10. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 17069
 11. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 16618
 12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 15957
 13. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 15030
 14. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14960
 15. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 13468
 16. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 13442
 17. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 13423
 18. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 13301
 19. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 12932
 20. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12543
 21. Statut gminy
  Wyświetleń: 12493
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12218
 23. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 12078
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12034
 25. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 11874
 26. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 11870
 27. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11808
 28. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 11660
 29. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 11634
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11623
 31. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11603
 32. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11506
 33. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11481
 34. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10770
 35. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 10643
 36. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10575
 37. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 10382
 38. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10309
 39. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 10274
 40. Biblioteka
  Wyświetleń: 10216
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10023
 42. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 10000
 43. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9857
 44. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 9747
 45. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 9653
 46. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 9546
 47. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 9476
 48. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 9306
 49. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 9032
 50. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 8973
 51. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8818
 52. Rok 2014
  Wyświetleń: 8566
 53. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 8299
 54. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 8155
 55. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8047
 56. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 7747
 57. Konsultacje
  Wyświetleń: 7638
 58. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 7592
 59. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7270
 60. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7105
 61. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 7035
 62. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6959
 63. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 6895
 64. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 6804
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6572
 66. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6423
 67. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 6368
 68. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 6201
 69. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6161
 70. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6002
 71. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 5932
 72. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5826
 73. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5816
 74. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 5493
 75. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5474
 76. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 5423
 77. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 5397
 78. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 5335
 79. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 5317
 80. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5157
 81. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5129
 82. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 5097
 83. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5093
 84. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 5062
 85. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 5055
 86. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5048
 87. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5035
 88. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5003
 89. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4995
 90. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 4940
 91. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 4903
 92. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4844
 93. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 4797
 94. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4789
 95. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 4766
 96. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4749
 97. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 4741
 98. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4730
 99. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4725
 100. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4690
 101. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 4685
 102. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4678
 103. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4670
 104. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 4663
 105. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4660
 106. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4655
 107. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4640
 108. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4616
 109. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4601
 110. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4592
 111. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4589
 112. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4573
 113. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4532
 114. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4511
 115. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4420
 116. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 4414
 117. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 4377
 118. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 4372
 119. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4359
 120. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4357
 121. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 4341
 122. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4277
 123. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 4272
 124. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4257
 125. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4179
 126. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4155
 127. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4147
 128. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4146
 129. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4132
 130. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4129
 131. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4129
 132. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4108
 133. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 4075
 134. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4068
 135. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4052
 136. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 4038
 137. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 4022
 138. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4010
 139. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 4005
 140. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 3990
 141. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3978
 142. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3972
 143. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3967
 144. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 3958
 145. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 3955
 146. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 3943
 147. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3937
 148. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3906
 149. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3901
 150. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 3885
 151. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3883
 152. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3872
 153. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3870
 154. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3841
 155. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3817
 156. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3815
 157. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3788
 158. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3780
 159. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3722
 160. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3721
 161. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3686
 162. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3624
 163. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3618
 164. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3590
 165. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3578
 166. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3565
 167. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3540
 168. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 3529
 169. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 3484
 170. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3458
 171. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 3454
 172. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 3442
 173. Rok 2015
  Wyświetleń: 3435
 174. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 3424
 175. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3403
 176. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3398
 177. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3384
 178. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3376
 179. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3375
 180. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3356
 181. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3346
 182. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 3332
 183. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3318
 184. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 3317
 185. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3313
 186. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3303
 187. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 3302
 188. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3300
 189. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3298
 190. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 3294
 191. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3289
 192. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3287
 193. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 3285
 194. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 3279
 195. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3272
 196. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3244
 197. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3243
 198. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3242
 199. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3242
 200. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3232
 201. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 3230
 202. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3229
 203. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 3227
 204. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3223
 205. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3221
 206. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 3215
 207. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 3185
 208. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 3180
 209. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3179
 210. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3174
 211. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 3173
 212. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 3170
 213. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3169
 214. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3161
 215. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3159
 216. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3146
 217. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3144
 218. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3140
 219. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3123
 220. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3115
 221. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3113
 222. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 3113
 223. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3110
 224. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3102
 225. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 3102
 226. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3088
 227. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3086
 228. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3082
 229. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3077
 230. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3075
 231. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3058
 232. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3056
 233. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3053
 234. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3049
 235. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 3047
 236. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3042
 237. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 3035
 238. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 3034
 239. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3032
 240. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3030
 241. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3017
 242. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3015
 243. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3014
 244. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 3013
 245. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3009
 246. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3000
 247. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2999
 248. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2994
 249. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2982
 250. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2981
 251. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2975
 252. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 2966
 253. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2960
 254. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2959
 255. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2952
 256. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 2946
 257. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2941
 258. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 2940
 259. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 2939
 260. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2934
 261. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 2934
 262. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 2933
 263. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2930
 264. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2929
 265. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2921
 266. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2920
 267. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2914
 268. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2913
 269. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2911
 270. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2911
 271. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2908
 272. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2906
 273. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2902
 274. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 2898
 275. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 2894
 276. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 2888
 277. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 2885
 278. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2882
 279. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 2879
 280. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2874
 281. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2874
 282. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2872
 283. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2872
 284. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 2869
 285. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2868
 286. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2861
 287. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2860
 288. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2859
 289. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2858
 290. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2852
 291. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 2849
 292. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2849
 293. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2845
 294. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2843
 295. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2841
 296. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2840
 297. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 2828
 298. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2828
 299. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2827
 300. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2816
 301. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2814
 302. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2802
 303. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 2799
 304. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2798
 305. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2790
 306. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 2766
 307. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2762
 308. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2738
 309. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 2732
 310. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 2730
 311. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2728
 312. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2727
 313. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2726
 314. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2707
 315. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2704
 316. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2696
 317. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2668
 318. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2666
 319. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2661
 320. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2658
 321. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 2655
 322. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2651
 323. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2647
 324. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2626
 325. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2626
 326. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 2625
 327. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2603
 328. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2600
 329. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2599
 330. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2589
 331. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2565
 332. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 2517
 333. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 2515
 334. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2511
 335. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2497
 336. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 2493
 337. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2474
 338. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 2474
 339. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2473
 340. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2449
 341. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2429
 342. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2418
 343. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2383
 344. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2370
 345. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2343
 346. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2340
 347. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2339
 348. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2331
 349. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2327
 350. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2326
 351. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2317
 352. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 2306
 353. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2304
 354. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2300
 355. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2294
 356. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2285
 357. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 2269
 358. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2266
 359. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2251
 360. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2251
 361. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2246
 362. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2241
 363. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2238
 364. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2223
 365. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2210
 366. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2205
 367. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2197
 368. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2177
 369. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2168
 370. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2166
 371. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 2163
 372. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2157
 373. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 2154
 374. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 2145
 375. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2139
 376. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2137
 377. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2121
 378. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2120
 379. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2097
 380. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 2091
 381. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2089
 382. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2064
 383. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2063
 384. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 2060
 385. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2050
 386. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 2049
 387. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2045
 388. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 2044
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 2037
 390. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2036
 391. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2033
 392. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 2008
 393. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1998
 394. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1993
 395. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1976
 396. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1974
 397. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1970
 398. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1961
 399. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 1954
 400. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1928
 401. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1921
 402. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1918
 403. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1917
 404. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1907
 405. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1890
 406. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 1883
 407. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1866
 408. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1852
 409. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1849
 410. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 1837
 411. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1833
 412. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1816
 413. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1799
 414. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 1796
 415. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1794
 416. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1789
 417. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1783
 418. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 1775
 419. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 1766
 420. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1742
 421. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1739
 422. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 1729
 423. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1694
 424. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1691
 425. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1689
 426. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1685
 427. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1684
 428. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1682
 429. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1665
 430. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 1645
 431. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1629
 432. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1577
 433. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 1576
 434. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 1576
 435. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1555
 436. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1543
 437. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1496
 438. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 1493
 439. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 1485
 440. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 1481
 441. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1476
 442. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1446
 443. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1437
 444. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1431
 445. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1379
 446. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 1370
 447. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1357
 448. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1295
 449. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1290
 450. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1286
 451. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1284
 452. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 1283
 453. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1269
 454. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 1266
 455. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1265
 456. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 1217
 457. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 1202
 458. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1199
 459. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1166
 460. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1165
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 1160
 462. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 1160
 463. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1158
 464. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1157
 465. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1146
 466. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 1146
 467. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1145
 468. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 1116
 469. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 1105
 470. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 1103
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 1085
 472. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 1083
 473. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 1054
 474. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1051
 475. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1046
 476. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1036
 477. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1029
 478. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 1022
 479. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 1006
 480. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 982
 481. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 979
 482. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 979
 483. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 978
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 976
 485. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 973
 486. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 971
 487. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 964
 488. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 964
 489. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 963
 490. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 963
 491. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 962
 492. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 962
 493. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 960
 494. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 939
 495. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 938
 496. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 930
 497. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 930
 498. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 924
 499. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 919
 500. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 915
 501. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 914
 502. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 913
 503. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 912
 504. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 900
 505. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 897
 506. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 895
 507. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 891
 508. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 886
 509. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 882
 510. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 880
 511. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 880
 512. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 880
 513. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 875
 514. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 869
 515. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 868
 516. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 863
 517. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 858
 518. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 857
 519. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 849
 520. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 845
 521. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 843
 522. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 842
 523. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 838
 524. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 837
 525. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 836
 526. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 835
 527. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 827
 528. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 826
 529. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 824
 530. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 819
 531. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 816
 532. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 808
 533. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 808
 534. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 805
 535. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 805
 536. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 799
 537. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 792
 538. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 790
 539. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 789
 540. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 786
 541. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 785
 542. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 784
 543. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 778
 544. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 776
 545. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 774
 546. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 773
 547. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 773
 548. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 773
 549. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 773
 550. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 771
 551. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 765
 552. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 762
 553. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 761
 554. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 759
 555. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 757
 556. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 751
 557. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 749
 558. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 742
 559. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 728
 560. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 726
 561. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 716
 562. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 713
 563. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 711
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 711
 565. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 709
 566. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 706
 567. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 700
 568. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 697
 569. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 693
 570. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 687
 571. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 678
 572. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 673
 573. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 667
 574. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 659
 575. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 645
 576. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 640
 577. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 638
 578. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 635
 579. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 634
 580. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 628
 581. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 628
 582. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 626
 583. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 621
 584. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 619
 585. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 618
 586. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 613
 587. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 607
 588. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 607
 589. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 604
 590. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 603
 591. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 594
 592. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 591
 593. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 591
 594. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 586
 595. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 583
 596. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 581
 597. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 573
 598. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 572
 599. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 568
 600. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 561
 601. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 560
 602. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 558
 603. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 548
 604. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 548
 605. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 546
 606. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 545
 607. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 544
 608. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 543
 609. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 543
 610. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 542
 611. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 538
 612. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 538
 613. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 536
 614. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 530
 615. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 522
 616. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 515
 617. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 515
 618. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 514
 619. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 497
 620. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 493
 621. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 490
 622. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 490
 623. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 484
 624. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 482
 625. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 481
 626. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 477
 627. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 472
 628. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 472
 629. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 470
 630. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 463
 631. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 462
 632. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 461
 633. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 461
 634. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 459
 635. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 459
 636. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 457
 637. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 456
 638. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 454
 639. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 452
 640. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 451
 641. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 445
 642. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 445
 643. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 443
 644. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 443
 645. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 429
 646. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 417
 647. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 415
 648. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 412
 649. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 400
 650. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 396
 651. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 385
 652. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 364
 653. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 364
 654. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 361
 655. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 356
 656. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 352
 657. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 345
 658. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 344
 659. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 343
 660. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 325
 661. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 319
 662. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 300
 663. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 298
 664. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 293
 665. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 289
 666. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 283
 667. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 275
 668. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 275
 669. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 272
 670. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 266
 671. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 264
 672. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 235
 673. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 224
 674. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 213
 675. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 186
 676. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 174
 677. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 171
 678. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 135
 679. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 112
 680. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 109
 681. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 105
 682. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 104
 683. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 99
 684. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 91
 685. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 79
 686. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 73
 687. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 71
 688. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 62
 689. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 62
 690. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 56
 691. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 55
 692. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 53
 693. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 52
 694. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 48
 695. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 44
 696. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 41
 697. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 40
 698. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 39
 699. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 39
 700. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 38
 701. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 35
 702. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 28
 703. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 27
 704. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 11
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-01-2012 09:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 12034
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×