Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5042500000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
537695832949789672648031182550860188188475302694565671858988
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
622295094559700583218407693039625896095849561537745367454565
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
713295794161638677186020957854454825788859025623175573566982
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491525847182183470255875564516459045052749598646745453658177
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453465466158364540104776950316549695141446999445944134282241
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397212930330269300933762127563331863307430880392593423242672
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198903507539798379104316253738773237249473812675546572779696
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159481891017091155171476011544175851639712578198591707620330
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292939069108559236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 286859
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 114311
 3. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 89805
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 78812
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 76543
 6. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Wyświetleń: 48724
 7. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 48238
 8. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 43498
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 40265
 10. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 39704
 11. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 33486
 12. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 33272
 13. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 31920
 14. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 29592
 15. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 26011
 16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 24147
 17. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 23560
 18. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 22567
 19. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 20408
 20. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 19775
 21. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 19678
 22. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 19593
 23. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 18956
 24. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 18747
 25. Statut Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 18725
 26. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 18671
 27. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 18537
 28. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 18022
 29. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 17607
 30. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 17437
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 17419
 32. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 17373
 33. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 17332
 34. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 17182
 35. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17088
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16770
 37. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 16438
 38. Biblioteka
  Wyświetleń: 16291
 39. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 15641
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 15622
 41. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 15595
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 15357
 43. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 15178
 44. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 15156
 45. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 15141
 46. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 14754
 47. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 14687
 48. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 14619
 49. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 14434
 50. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 14132
 51. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 14067
 52. Rok 2014
  Wyświetleń: 13812
 53. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 13734
 54. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 13630
 55. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 13232
 56. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 13168
 57. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 13144
 58. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 12809
 59. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 12781
 60. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 12610
 61. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 12606
 62. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 12426
 63. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 12389
 64. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 12298
 65. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 12162
 66. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 12086
 67. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 11911
 68. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 11668
 69. Konsultacje
  Wyświetleń: 11604
 70. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 11589
 71. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 11447
 72. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 11233
 73. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 11208
 74. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 11201
 75. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 11158
 76. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10997
 77. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 10841
 78. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 10709
 79. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 10686
 80. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 10647
 81. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 10626
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 10541
 83. Sprawozdania
  Wyświetleń: 10081
 84. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 10074
 85. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9421
 86. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 9406
 87. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 9294
 88. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 9131
 89. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 8614
 90. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 8600
 91. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8497
 92. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 8465
 93. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 8406
 94. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 8359
 95. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 8340
 96. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 8330
 97. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 8265
 98. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 8221
 99. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 8150
 100. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 8116
 101. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 8104
 102. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 8016
 103. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 8007
 104. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 8005
 105. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 7985
 106. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 7902
 107. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7894
 108. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7789
 109. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 7717
 110. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7678
 111. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 7677
 112. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7673
 113. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 7672
 114. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 7569
 115. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 7526
 116. Rok 2015
  Wyświetleń: 7499
 117. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 7457
 118. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7450
 119. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7424
 120. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 7325
 121. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7322
 122. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 7316
 123. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7234
 124. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7169
 125. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 7138
 126. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 7127
 127. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7058
 128. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 7041
 129. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7039
 130. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 7029
 131. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7002
 132. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 6947
 133. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6919
 134. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 6912
 135. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 6889
 136. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 6825
 137. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6823
 138. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 6750
 139. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 6749
 140. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 6719
 141. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 6704
 142. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6689
 143. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 6650
 144. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6618
 145. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 6615
 146. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6611
 147. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6602
 148. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 6597
 149. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 6593
 150. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6575
 151. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 6573
 152. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 6565
 153. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6536
 154. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 6529
 155. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 6517
 156. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 6495
 157. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6477
 158. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 6474
 159. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 6461
 160. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6443
 161. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 6442
 162. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6434
 163. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6432
 164. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6400
 165. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 6379
 166. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 6348
 167. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 6345
 168. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 6330
 169. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 6328
 170. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 6319
 171. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 6295
 172. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 6278
 173. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6243
 174. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 6220
 175. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6201
 176. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 6195
 177. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6194
 178. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 6193
 179. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6185
 180. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6181
 181. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 6179
 182. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 6134
 183. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 6106
 184. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6078
 185. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 6062
 186. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 6042
 187. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 6033
 188. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 6029
 189. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6024
 190. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5946
 191. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 5917
 192. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5891
 193. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 5880
 194. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 5865
 195. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 5825
 196. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 5793
 197. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5791
 198. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 5777
 199. ROK 2018
  Wyświetleń: 5759
 200. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 5755
 201. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5735
 202. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 5734
 203. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 5705
 204. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 5704
 205. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5667
 206. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 5660
 207. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 5612
 208. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 5609
 209. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5579
 210. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5577
 211. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 5554
 212. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5535
 213. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5525
 214. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5521
 215. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5478
 216. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5476
 217. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5464
 218. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5451
 219. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5393
 220. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 5388
 221. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5387
 222. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 5387
 223. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 5384
 224. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5376
 225. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 5376
 226. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 5359
 227. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 5358
 228. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 5354
 229. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5351
 230. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 5342
 231. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5337
 232. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5328
 233. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5326
 234. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 5314
 235. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 5309
 236. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5306
 237. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5297
 238. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 5292
 239. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 5291
 240. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5286
 241. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5269
 242. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 5263
 243. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5260
 244. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 5254
 245. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5253
 246. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5251
 247. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5248
 248. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 5231
 249. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 5229
 250. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 5210
 251. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5206
 252. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 5204
 253. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 5203
 254. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 5196
 255. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 5195
 256. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5191
 257. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 5170
 258. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5144
 259. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 5141
 260. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 5141
 261. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 5136
 262. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5134
 263. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5118
 264. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5112
 265. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 5111
 266. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 5083
 267. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 5082
 268. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 5075
 269. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5071
 270. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5069
 271. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 5069
 272. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5065
 273. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5057
 274. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5054
 275. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 5045
 276. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5040
 277. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5037
 278. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5037
 279. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 5036
 280. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5032
 281. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 5027
 282. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 5022
 283. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5006
 284. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5005
 285. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4991
 286. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 4990
 287. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 4983
 288. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4980
 289. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4977
 290. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4976
 291. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4972
 292. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4967
 293. Dane osobowe
  Wyświetleń: 4966
 294. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4953
 295. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4943
 296. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4937
 297. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4936
 298. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4934
 299. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4899
 300. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4898
 301. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4862
 302. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4857
 303. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4856
 304. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4847
 305. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4837
 306. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4828
 307. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4825
 308. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4824
 309. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4824
 310. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4821
 311. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4820
 312. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4810
 313. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 4809
 314. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 4798
 315. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4797
 316. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 4791
 317. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4789
 318. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 4789
 319. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4784
 320. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4782
 321. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4774
 322. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4751
 323. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4743
 324. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4717
 325. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4717
 326. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4713
 327. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4711
 328. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4707
 329. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 4696
 330. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 4679
 331. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4671
 332. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4635
 333. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4635
 334. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4618
 335. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 4605
 336. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4574
 337. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4563
 338. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4559
 339. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 4555
 340. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4547
 341. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 4542
 342. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4525
 343. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 4520
 344. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4515
 345. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4515
 346. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4511
 347. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4491
 348. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 4480
 349. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 4457
 350. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4453
 351. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 4445
 352. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4439
 353. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4437
 354. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4426
 355. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4424
 356. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 4419
 357. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 4410
 358. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4407
 359. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 4402
 360. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 4402
 361. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4398
 362. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4391
 363. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4390
 364. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4379
 365. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4374
 366. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4361
 367. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4356
 368. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4342
 369. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 4325
 370. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 4298
 371. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4292
 372. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4275
 373. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 4274
 374. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4264
 375. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4261
 376. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4256
 377. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 4227
 378. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4221
 379. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 4220
 380. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4216
 381. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4215
 382. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4206
 383. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4200
 384. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4170
 385. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4151
 386. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 4151
 387. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4149
 388. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4147
 389. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4132
 390. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 4129
 391. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 4117
 392. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4090
 393. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 4083
 394. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4078
 395. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4066
 396. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4062
 397. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4060
 398. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4031
 399. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 4009
 400. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4007
 401. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4007
 402. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 4006
 403. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4004
 404. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3998
 405. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3998
 406. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 3987
 407. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3983
 408. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 3951
 409. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3950
 410. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3943
 411. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 3930
 412. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3927
 413. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3919
 414. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3914
 415. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3913
 416. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3908
 417. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 3904
 418. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 3886
 419. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3881
 420. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3863
 421. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 3863
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 3827
 423. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3818
 424. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3806
 425. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3790
 426. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3760
 427. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3758
 428. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3755
 429. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3745
 430. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 3732
 431. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3729
 432. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3719
 433. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 3716
 434. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3704
 435. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3696
 436. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 3670
 437. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 3643
 438. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3641
 439. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3631
 440. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3605
 441. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3590
 442. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 3589
 443. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 3586
 444. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3581
 445. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3579
 446. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3577
 447. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3569
 448. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 3561
 449. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3544
 450. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 3524
 451. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 3501
 452. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 3498
 453. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 3494
 454. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 3482
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 3471
 456. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3448
 457. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3447
 458. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3442
 459. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3437
 460. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 3425
 461. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3422
 462. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 3418
 463. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3396
 464. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3394
 465. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3377
 466. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3353
 467. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3349
 468. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 3332
 469. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3327
 470. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3322
 471. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 3311
 472. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 3270
 473. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 3254
 474. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3191
 475. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3180
 476. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3172
 477. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 3162
 478. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3159
 479. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 3158
 480. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3153
 481. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3125
 482. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 3122
 483. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 3099
 484. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 3063
 485. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 3062
 486. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 3041
 487. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3031
 488. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 3019
 489. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3005
 490. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 2990
 491. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2984
 492. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 2981
 493. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2961
 494. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 2951
 495. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2951
 496. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2948
 497. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2938
 498. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 2911
 499. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2903
 500. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2902
 501. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 2894
 502. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 2891
 503. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2881
 504. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 2871
 505. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 2853
 506. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 2840
 507. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2828
 508. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2812
 509. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 2791
 510. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2784
 511. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 2750
 512. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 2728
 513. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2724
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2723
 515. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2706
 516. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 2701
 517. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2692
 518. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 2684
 519. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 2677
 520. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2673
 521. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 2666
 522. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 2632
 523. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 2630
 524. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 2618
 525. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 2608
 526. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2606
 527. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 2596
 528. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2596
 529. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 2587
 530. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 2581
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2577
 532. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 2561
 533. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2555
 534. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2550
 535. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 2523
 536. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 2515
 537. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2514
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 2509
 539. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2508
 540. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 2505
 541. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 2494
 542. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2491
 543. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2487
 544. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2479
 545. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2473
 546. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 2470
 547. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 2448
 548. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2425
 549. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 2410
 550. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 2407
 551. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2396
 552. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 2394
 553. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2391
 554. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 2376
 555. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2375
 556. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2371
 557. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 2366
 558. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2355
 559. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2354
 560. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2350
 561. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2346
 562. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 2345
 563. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2339
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 2337
 565. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2333
 566. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2328
 567. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 2327
 568. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2321
 569. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 2320
 570. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2313
 571. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2312
 572. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2304
 573. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2304
 574. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 2300
 575. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 2300
 576. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 2295
 577. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2290
 578. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2288
 579. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 2281
 580. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2281
 581. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2278
 582. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2273
 583. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2271
 584. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2270
 585. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2270
 586. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2269
 587. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2266
 588. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2259
 589. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2256
 590. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2237
 591. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2236
 592. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 2235
 593. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2234
 594. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2232
 595. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2228
 596. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2224
 597. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2222
 598. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2220
 599. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 2217
 600. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2211
 601. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2208
 602. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 2204
 603. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2202
 604. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2197
 605. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2195
 606. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2194
 607. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2190
 608. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2178
 609. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2178
 610. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 2168
 611. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2165
 612. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2165
 613. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2163
 614. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 2162
 615. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2156
 616. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2151
 617. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2144
 618. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2142
 619. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2139
 620. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 2125
 621. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2123
 622. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2121
 623. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 2119
 624. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2115
 625. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2114
 626. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2113
 627. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2109
 628. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 2109
 629. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 2107
 630. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2105
 631. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2102
 632. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2097
 633. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 2097
 634. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2091
 635. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 2090
 636. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2086
 637. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2084
 638. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2083
 639. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2081
 640. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2080
 641. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2072
 642. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2064
 643. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2063
 644. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2059
 645. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 2058
 646. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2057
 647. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2056
 648. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2055
 649. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2050
 650. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2047
 651. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2045
 652. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2035
 653. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2033
 654. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 2029
 655. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2028
 656. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2019
 657. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 2016
 658. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2015
 659. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 2014
 660. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2012
 661. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 2010
 662. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 2010
 663. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2007
 664. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2001
 665. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2000
 666. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1998
 667. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1997
 668. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1992
 669. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1990
 670. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1988
 671. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1983
 672. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1975
 673. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1960
 674. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1957
 675. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1956
 676. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1953
 677. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1949
 678. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 1947
 679. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1943
 680. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1938
 681. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1927
 682. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 1919
 683. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1915
 684. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1915
 685. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1912
 686. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 1908
 687. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1900
 688. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1900
 689. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1890
 690. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1880
 691. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1878
 692. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1874
 693. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 1874
 694. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1870
 695. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1868
 696. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1860
 697. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1858
 698. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 1858
 699. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 1857
 700. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 1855
 701. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 1853
 702. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1847
 703. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 1847
 704. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 1844
 705. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 1842
 706. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1834
 707. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1832
 708. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1830
 709. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 1828
 710. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1826
 711. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1826
 712. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1821
 713. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1819
 714. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 1818
 715. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1815
 716. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1812
 717. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1806
 718. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1802
 719. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1793
 720. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 1788
 721. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 1775
 722. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1765
 723. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1737
 724. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 1732
 725. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1729
 726. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 1727
 727. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 1725
 728. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1722
 729. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 1720
 730. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1715
 731. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1712
 732. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 1700
 733. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 1698
 734. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 1691
 735. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1687
 736. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 1681
 737. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1680
 738. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1680
 739. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 1678
 740. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1677
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 1671
 742. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1652
 743. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1650
 744. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1645
 745. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 1643
 746. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1634
 747. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1622
 748. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 1621
 749. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1621
 750. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 1616
 751. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1601
 752. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1591
 753. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 1586
 754. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 1560
 755. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1558
 756. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 1556
 757. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 1533
 758. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 1530
 759. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 1529
 760. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1529
 761. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 1523
 762. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1522
 763. Azbest
  Wyświetleń: 1518
 764. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1509
 765. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1502
 766. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1498
 767. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1495
 768. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1494
 769. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 1479
 770. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 1475
 771. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 1470
 772. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 1469
 773. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 1466
 774. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1459
 775. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1459
 776. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1453
 777. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1448
 778. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 1445
 779. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 1430
 780. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 1424
 781. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1420
 782. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 1415
 783. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1411
 784. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1403
 785. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1390
 786. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1386
 787. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 1385
 788. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 1375
 789. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 1364
 790. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1364
 791. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1352
 792. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1351
 793. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 1350
 794. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 1346
 795. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1344
 796. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 1338
 797. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 1337
 798. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1336
 799. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 1331
 800. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 1331
 801. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 1325
 802. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1320
 803. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 1320
 804. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1315
 805. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1308
 806. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 1306
 807. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1305
 808. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1302
 809. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 1298
 810. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 1294
 811. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1293
 812. Decyzje środowiskowe Rok 2020
  Wyświetleń: 1288
 813. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 1282
 814. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 1270
 815. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 1269
 816. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1267
 817. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 1251
 818. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 1248
 819. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 1244
 820. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 1237
 821. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1236
 822. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1235
 823. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 1234
 824. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1233
 825. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1231
 826. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 1228
 827. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1223
 828. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 1210
 829. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 1208
 830. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 1204
 831. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 1193
 832. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 1185
 833. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1182
 834. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 1182
 835. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1179
 836. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 1176
 837. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1175
 838. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 1174
 839. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 1151
 840. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 1150
 841. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1146
 842. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1143
 843. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1143
 844. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1133
 845. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1130
 846. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 1124
 847. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 1124
 848. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1121
 849. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 1117
 850. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 1114
 851. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 1112
 852. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 1100
 853. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1093
 854. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1090
 855. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 1087
 856. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 1079
 857. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 1069
 858. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 1064
 859. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1058
 860. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1050
 861. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1037
 862. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, M. Strachwitza w m. Otmice
  Wyświetleń: 1036
 863. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1027
 864. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1025
 865. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1022
 866. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 1022
 867. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1017
 868. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1015
 869. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku
  Wyświetleń: 1014
 870. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1013
 871. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1011
 872. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1004
 873. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 1000
 874. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 994
 875. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 986
 876. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 982
 877. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 980
 878. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 977
 879. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 967
 880. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 961
 881. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 960
 882. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 954
 883. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 948
 884. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 948
 885. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 948
 886. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 947
 887. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 940
 888. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 936
 889. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych
  Wyświetleń: 918
 890. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 917
 891. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 909
 892. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 908
 893. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 904
 894. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 901
 895. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 900
 896. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 896
 897. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 895
 898. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 891
 899. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 886
 900. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 885
 901. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 885
 902. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 871
 903. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 867
 904. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 844
 905. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcic
  Wyświetleń: 839
 906. Podatki i opłaty na rok 2020
  Wyświetleń: 839
 907. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 837
 908. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 834
 909. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 831
 910. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 825
 911. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 824
 912. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 804
 913. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 800
 914. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 797
 915. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 796
 916. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 794
 917. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Izbicku z przeznaczeniem na przedszkole
  Wyświetleń: 790
 918. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 787
 919. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 785
 920. Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 776
 921. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 776
 922. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 775
 923. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 770
 924. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 767
 925. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 765
 926. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 765
 927. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku
  Wyświetleń: 757
 928. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 757
 929. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 755
 930. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 755
 931. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 753
 932. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 745
 933. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 728
 934. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 727
 935. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 723
 936. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 722
 937. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 719
 938. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 717
 939. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 711
 940. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 710
 941. Ogłoszenie - komisja konkursowa
  Wyświetleń: 709
 942. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 706
 943. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 702
 944. Budżet Gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 690
 945. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 688
 946. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 686
 947. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 684
 948. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 680
 949. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 674
 950. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 671
 951. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 670
 952. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 665
 953. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 665
 954. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 664
 955. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 661
 956. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 657
 957. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 654
 958. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 652
 959. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 652
 960. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 651
 961. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 651
 962. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 650
 963. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 641
 964. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 636
 965. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 634
 966. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 631
 967. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Otmicach przy ul. Klonowa 28
  Wyświetleń: 628
 968. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18
  Wyświetleń: 625
 969. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 622
 970. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz -3
  Wyświetleń: 618
 971. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca z siedzibą w Izbicku, przy ul. 15 Grudnia 32
  Wyświetleń: 618
 972. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 617
 973. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 610
 974. Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 608
 975. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 599
 976. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 598
 977. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Krośnicy, przy ul. Szkolna 18
  Wyświetleń: 596
 978. Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie mizny Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 595
 979. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 595
 980. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 592
 981. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 586
 982. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 578
 983. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 577
 984. Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 574
 985. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 574
 986. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 566
 987. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 564
 988. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 561
 989. Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 559
 990. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-3
  Wyświetleń: 554
 991. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 553
 992. Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 541
 993. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 539
 994. Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 538
 995. Uwaga - Odwołanie terminów konkursu na dykertorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  Wyświetleń: 537
 996. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 534
 997. Uchwała nr XVII.134.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 530
 998. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 527
 999. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 521
 1000. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 517
 1001. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 516
 1002. Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 516
 1003. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 515
 1004. Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 515
 1005. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINy
  Wyświetleń: 508
 1006. Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 503
 1007. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 500
 1008. Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na okres oznaczony
  Wyświetleń: 499
 1009. Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019-2020
  Wyświetleń: 497
 1010. Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie okreslenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 494
 1011. Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 492
 1012. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 491
 1013. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 491
 1014. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 483
 1015. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 482
 1016. Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ok 2019
  Wyświetleń: 480
 1017. Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 478
 1018. Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa
  Wyświetleń: 474
 1019. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 471
 1020. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 469
 1021. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 464
 1022. Uchwała nr XIII.92.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 464
 1023. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 461
 1024. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 459
 1025. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 450
 1026. Ogłoszenie o II przetargu usntym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 447
 1027. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 446
 1028. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 444
 1029. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 439
 1030. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 438
 1031. Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Wyświetleń: 438
 1032. Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 436
 1033. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 432
 1034. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 430
 1035. Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie
  Wyświetleń: 427
 1036. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 426
 1037. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 425
 1038. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 420
 1039. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 417
 1040. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwar. dla przedsięw. "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 416
 1041. Uchwała nr XVI.129.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwał
  Wyświetleń: 416
 1042. Uchwała nr XVI.126.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 413
 1043. Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania
  Wyświetleń: 411
 1044. Uchwała nr XVI.127.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 396
 1045. Uchwała nr XVI.124.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 395
 1046. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 385
 1047. Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pozraydku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 383
 1048. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 378
 1049. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 373
 1050. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 370
 1051. Uchwała nr XV.116.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 369
 1052. Uchwała nr XVII.141.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
  Wyświetleń: 367
 1053. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 366
 1054. Uchwała nr XVI.125.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 3
  Wyświetleń: 360
 1055. Uchwała nr XVII.143.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 359
 1056. Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 16.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia ...
  Wyświetleń: 356
 1057. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 353
 1058. Uchwała nr XV.117.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 350
 1059. Uchwała nr XV.114.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 349
 1060. Uchwała nr XVII.142.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwystacji kolejowej na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 344
 1061. Uchwała nr XV.119.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 343
 1062. Uchwała nr XV.115.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 339
 1063. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 336
 1064. Uchwała nr XV.122.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy
  Wyświetleń: 332
 1065. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 331
 1066. Uchwała nr XV.118.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 328
 1067. Uchwała nr XV.120.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 328
 1068. Uchwała nr XV.121.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 328
 1069. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 327
 1070. Uchwała nr XV.123.2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach
  Wyświetleń: 325
 1071. Uchwała nr XVII.138.2020.z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 323
 1072. Uchwała nr XVII.130.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 320
 1073. Uchwała nr XVII.135.2020 z dnia 27 kwiatnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 317
 1074. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w roku 2020"
  Wyświetleń: 316
 1075. Uchwała nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 312
 1076. Uchwała nr XVII.133.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 302
 1077. Uchwała nr XV.111.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 296
 1078. Uchwała nr XVII.131.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 293
 1079. Uchwała nr XV.113.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 281
 1080. Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 280
 1081. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 276
 1082. Uchwała nr XV.112.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 276
 1083. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 269
 1084. Uchwała nr XVIII.147.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 253
 1085. Uchwała nr XVIII.154.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 240
 1086. Uchwała nr XVIII.145.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdaN Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 236
 1087. Uchwała nr XVII.140.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 234
 1088. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku
  Wyświetleń: 230
 1089. Uchwała nr XVIII.146.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 230
 1090. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 227
 1091. Uchwała nr XVIII.144.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 227
 1092. Uchwała nr XVI.128.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  Wyświetleń: 224
 1093. Uchwała nr XVII.139.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 224
 1094. Uchwała nr XVIII.152.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 224
 1095. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicku i obręgu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 223
 1096. Uchwała nr XVIII.148.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 220
 1097. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 219
 1098. Uchwała nr XVIII.151.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 219
 1099. Uchwała nr XVII.137.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Izbicko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 211
 1100. Uchwała nr XVII.136.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 209
 1101. Uchwała nr XVIII.153.2020 z dnia 29 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 195
 1102. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszarów położonych we wsi Izbicko oraz obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 189
 1103. Uchwała nr XVIII.150.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 183
 1104. Uchwała nr XVIII.149.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 182
 1105. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 179
 1106. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 173
 1107. Oświadczenia majątkowe za 2019
  Wyświetleń: 166
 1108. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 162
 1109. Uchwała nr XIX.157.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 146
 1110. Uchwała nr XX.172.2020 z dna 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 145
 1111. Uchwała nr XX.173.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 145
 1112. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 143
 1113. Uchwała nr XIX.156.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 143
 1114. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Wyświetleń: 140
 1115. Uchwała nr XX.171.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XVIII.154.2020)
  Wyświetleń: 138
 1116. Uchwała nr XIX.161.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 136
 1117. Uchwała nr XIX.162.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 136
 1118. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania w miej. Suchodaniec"
  Wyświetleń: 133
 1119. Uchwała nr XX.170.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XIX.159.2020)
  Wyświetleń: 131
 1120. Uchwała nr XIX.159.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 128
 1121. Uchwała nr XIX.160.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 128
 1122. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 125
 1123. Uchwała nr XIX.158.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
  Wyświetleń: 121
 1124. Uchwała nr XX.164.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 116
 1125. Uchwała nr XX.163.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
  Wyświetleń: 113
 1126. Uchwała nr XX.165.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 112
 1127. Uchwała nr XXII.178.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 100
 1128. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy na rok 2021
  Wyświetleń: 97
 1129. Uchwała nr XX.168.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 91
 1130. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 86
 1131. Uchwała nr XX.169.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 82
 1132. Uchwała nr XXII.181.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 82
 1133. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2021 roku
  Wyświetleń: 79
 1134. Uchwała nr XIX.155.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 78
 1135. Uchwała nr XX.167.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
  Wyświetleń: 77
 1136. Uchwała nr XXI.174.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 75
 1137. Uchwała nr XX.166.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach ZSGI
  Wyświetleń: 71
 1138. Uchwała nr XXI.175.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 70
 1139. Uchwała nr XXI.176.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 70
 1140. Uchwała nr XXII.177.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 70
 1141. Uchwała nr XXII.179.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 69
 1142. Uchwała nr XXII.180.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 49