Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4926358596824593621100000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453325463558315539964774650261549085134546949445474131182483
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
396302921930199300613697527548330963305130866393373421042666
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198153498039615377894302453511771547235273618674066560978900
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158891881017023154551468111491175101635212524197831701120231
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292408984107819189
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 165500
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 48008
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 36843
 4. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 29397
 5. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 26849
 6. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 24910
 7. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 23175
 8. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 22312
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 19945
 10. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 16194
 11. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 16020
 12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 15320
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14263
 14. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 13660
 15. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 13023
 16. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 13003
 17. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 12843
 18. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 12585
 19. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 12285
 20. Statut gminy
  Wyświetleń: 12072
 21. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12003
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11657
 23. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11463
 24. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 11418
 25. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 11333
 26. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 11332
 27. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 11275
 28. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11270
 29. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11230
 30. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 11114
 31. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11037
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11009
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10775
 34. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10449
 35. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 10383
 36. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10321
 37. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10082
 38. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 9937
 39. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 9928
 40. Biblioteka
  Wyświetleń: 9780
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9696
 42. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9490
 43. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 9394
 44. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9246
 45. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 9223
 46. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 9197
 47. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 9174
 48. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 8566
 49. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8487
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 8220
 51. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 7987
 52. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 7982
 53. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 7840
 54. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 7803
 55. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7799
 56. Konsultacje
  Wyświetleń: 7404
 57. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 7336
 58. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 7301
 59. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6901
 60. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 6796
 61. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6717
 62. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 6589
 63. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 6533
 64. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 6490
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6312
 66. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6203
 67. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 6126
 68. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 5979
 69. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5849
 70. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5680
 71. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 5532
 72. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5516
 73. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 5222
 74. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 5212
 75. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 5179
 76. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4873
 77. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 4832
 78. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 4770
 79. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4762
 80. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 4752
 81. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4738
 82. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4734
 83. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4706
 84. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4673
 85. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 4617
 86. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4560
 87. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 4555
 88. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4535
 89. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 4528
 90. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 4519
 91. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4498
 92. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4483
 93. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4482
 94. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 4459
 95. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4429
 96. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4417
 97. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4403
 98. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4389
 99. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4388
 100. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4379
 101. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4355
 102. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4334
 103. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4327
 104. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4309
 105. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4303
 106. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4300
 107. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4265
 108. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4240
 109. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4234
 110. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 4197
 111. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 4176
 112. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 4167
 113. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 4162
 114. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 4141
 115. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4130
 116. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 4105
 117. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4104
 118. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4091
 119. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 4087
 120. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4062
 121. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4051
 122. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3952
 123. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 3941
 124. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3929
 125. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3924
 126. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3906
 127. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3901
 128. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 3881
 129. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3869
 130. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3864
 131. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 3841
 132. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 3836
 133. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3827
 134. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 3814
 135. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3812
 136. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 3802
 137. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3782
 138. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3780
 139. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3772
 140. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 3735
 141. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3731
 142. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3730
 143. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 3720
 144. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3712
 145. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3664
 146. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 3649
 147. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3646
 148. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3640
 149. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3634
 150. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3627
 151. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3623
 152. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3622
 153. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3613
 154. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3604
 155. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3600
 156. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 3598
 157. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 3594
 158. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3547
 159. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3526
 160. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 3525
 161. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3488
 162. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3451
 163. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3421
 164. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3391
 165. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3384
 166. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3366
 167. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 3325
 168. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 3299
 169. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 3298
 170. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3277
 171. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3264
 172. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 3228
 173. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 3226
 174. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3203
 175. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 3195
 176. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3195
 177. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3190
 178. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3186
 179. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3184
 180. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3179
 181. Rok 2015
  Wyświetleń: 3155
 182. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 3144
 183. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3136
 184. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3134
 185. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 3130
 186. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3127
 187. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3120
 188. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3112
 189. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3106
 190. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3099
 191. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3091
 192. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3090
 193. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 3084
 194. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 3078
 195. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3076
 196. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3076
 197. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3074
 198. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 3069
 199. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3061
 200. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3055
 201. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 3053
 202. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 3043
 203. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3042
 204. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3040
 205. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 3033
 206. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3026
 207. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 3023
 208. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3021
 209. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 3016
 210. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3008
 211. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2986
 212. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 2986
 213. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2984
 214. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2972
 215. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 2967
 216. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2963
 217. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2959
 218. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 2955
 219. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2954
 220. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2953
 221. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2949
 222. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2943
 223. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2941
 224. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2941
 225. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2934
 226. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2923
 227. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2921
 228. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2917
 229. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2907
 230. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 2907
 231. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2903
 232. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2902
 233. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2902
 234. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2902
 235. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 2897
 236. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 2894
 237. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2891
 238. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2885
 239. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2873
 240. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2872
 241. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2865
 242. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2851
 243. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2843
 244. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2841
 245. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2824
 246. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 2823
 247. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2822
 248. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2818
 249. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2818
 250. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2814
 251. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2811
 252. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2809
 253. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2806
 254. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 2804
 255. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2799
 256. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 2794
 257. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2792
 258. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2791
 259. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 2791
 260. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 2789
 261. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2788
 262. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 2788
 263. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2782
 264. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2774
 265. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2768
 266. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2768
 267. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2768
 268. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 2767
 269. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 2767
 270. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 2766
 271. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2763
 272. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2758
 273. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2754
 274. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2749
 275. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2748
 276. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2748
 277. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2740
 278. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2739
 279. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2734
 280. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2733
 281. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2722
 282. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2717
 283. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2716
 284. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2714
 285. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 2714
 286. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2709
 287. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2706
 288. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2706
 289. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2698
 290. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 2694
 291. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 2692
 292. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2686
 293. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2684
 294. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2679
 295. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 2676
 296. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2673
 297. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2673
 298. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2668
 299. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2666
 300. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 2651
 301. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2651
 302. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2632
 303. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2630
 304. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2606
 305. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 2603
 306. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2598
 307. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2597
 308. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2591
 309. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2587
 310. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2570
 311. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2569
 312. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 2562
 313. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2556
 314. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2535
 315. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 2526
 316. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2518
 317. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2516
 318. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2506
 319. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 2505
 320. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2494
 321. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2492
 322. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2479
 323. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2448
 324. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2430
 325. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2419
 326. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2414
 327. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2410
 328. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2403
 329. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 2360
 330. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2356
 331. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2350
 332. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 2345
 333. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2343
 334. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2333
 335. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2274
 336. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2273
 337. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2233
 338. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2229
 339. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2221
 340. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2220
 341. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2207
 342. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 2203
 343. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2178
 344. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2175
 345. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2167
 346. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 2161
 347. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2158
 348. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2152
 349. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2147
 350. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2146
 351. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2108
 352. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 2103
 353. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2100
 354. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2098
 355. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2093
 356. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2089
 357. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2081
 358. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2074
 359. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2069
 360. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 2055
 361. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2054
 362. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2047
 363. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 2041
 364. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2040
 365. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2010
 366. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 2005
 367. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 1994
 368. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1990
 369. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1981
 370. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1977
 371. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1968
 372. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1965
 373. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1964
 374. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1956
 375. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1949
 376. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 1949
 377. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1949
 378. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 1946
 379. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1945
 380. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1922
 381. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1918
 382. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 1906
 383. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1896
 384. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1896
 385. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1890
 386. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1882
 387. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1867
 388. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1854
 389. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1839
 390. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1836
 391. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 1834
 392. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1832
 393. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1828
 394. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1827
 395. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1804
 396. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1791
 397. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1775
 398. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1770
 399. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1747
 400. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1733
 401. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1724
 402. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 1712
 403. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1705
 404. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 1703
 405. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 1701
 406. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1698
 407. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 1686
 408. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1673
 409. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 1667
 410. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1664
 411. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1663
 412. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 1658
 413. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1655
 414. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1647
 415. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1616
 416. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1593
 417. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1577
 418. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 1570
 419. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 1567
 420. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1563
 421. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1537
 422. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1537
 423. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1536
 424. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 1522
 425. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1511
 426. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 1493
 427. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1490
 428. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1485
 429. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1465
 430. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1461
 431. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1419
 432. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1373
 433. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1361
 434. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 1361
 435. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 1330
 436. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1304
 437. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1274
 438. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1274
 439. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1264
 440. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1253
 441. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1228
 442. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 1203
 443. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1162
 444. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1162
 445. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 1160
 446. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1144
 447. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1131
 448. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1129
 449. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1101
 450. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 1100
 451. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1097
 452. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1085
 453. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 1070
 454. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 1067
 455. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1047
 456. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1042
 457. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1040
 458. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1038
 459. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 1036
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 1031
 461. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1023
 462. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 1004
 463. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 978
 464. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 971
 465. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 957
 466. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 955
 467. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 953
 468. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 946
 469. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 919
 470. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 910
 471. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 897
 472. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 892
 473. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 882
 474. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 875
 475. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 864
 476. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 863
 477. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 862
 478. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 857
 479. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 855
 480. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 851
 481. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 847
 482. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 846
 483. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 841
 484. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 837
 485. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 831
 486. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 823
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 819
 488. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 818
 489. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 817
 490. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 809
 491. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 804
 492. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 801
 493. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 798
 494. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 794
 495. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 794
 496. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 793
 497. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 786
 498. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 784
 499. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 777
 500. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 762
 501. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 758
 502. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 757
 503. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 753
 504. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 748
 505. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 747
 506. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 744
 507. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 742
 508. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 742
 509. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 740
 510. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 740
 511. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 737
 512. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 736
 513. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 735
 514. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 724
 515. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 721
 516. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 720
 517. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 718
 518. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 716
 519. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 713
 520. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 708
 521. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 708
 522. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 705
 523. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 696
 524. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 692
 525. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 691
 526. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 687
 527. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 687
 528. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 686
 529. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 686
 530. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 685
 531. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 683
 532. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 683
 533. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 682
 534. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 680
 535. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 678
 536. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 676
 537. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 672
 538. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 671
 539. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 670
 540. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 667
 541. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 661
 542. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 661
 543. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 648
 544. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 646
 545. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 644
 546. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 632
 547. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 630
 548. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 630
 549. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 625
 550. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 622
 551. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 622
 552. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 622
 553. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 622
 554. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 610
 555. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 605
 556. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 596
 557. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 595
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 588
 559. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 587
 560. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 582
 561. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 578
 562. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 572
 563. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 565
 564. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 544
 565. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 533
 566. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 524
 567. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 518
 568. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 511
 569. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 506
 570. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 504
 571. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 503
 572. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 500
 573. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 499
 574. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 485
 575. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 482
 576. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 480
 577. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 474
 578. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 468
 579. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 465
 580. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 462
 581. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 462
 582. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 459
 583. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 459
 584. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 455
 585. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 455
 586. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 454
 587. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 454
 588. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 450
 589. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 448
 590. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 446
 591. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 437
 592. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 435
 593. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 432
 594. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 429
 595. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 425
 596. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 425
 597. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 425
 598. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 423
 599. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 416
 600. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 412
 601. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 407
 602. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 404
 603. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 403
 604. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 398
 605. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 397
 606. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 396
 607. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 393
 608. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 392
 609. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 391
 610. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 385
 611. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 385
 612. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 382
 613. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 381
 614. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 378
 615. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 377
 616. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 369
 617. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 367
 618. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 366
 619. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 366
 620. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 366
 621. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 362
 622. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 359
 623. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 355
 624. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 355
 625. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 354
 626. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 354
 627. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 350
 628. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 346
 629. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 344
 630. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 342
 631. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 340
 632. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 337
 633. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 333
 634. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 324
 635. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 316
 636. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 314
 637. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 311
 638. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 309
 639. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 309
 640. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 307
 641. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 305
 642. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 301
 643. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 285
 644. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 281
 645. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 276
 646. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 273
 647. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 267
 648. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 263
 649. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 259
 650. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 257
 651. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 253
 652. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 244
 653. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 228
 654. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 227
 655. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 224
 656. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 216
 657. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 207
 658. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 196
 659. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 192
 660. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 187
 661. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 177
 662. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 176
 663. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 174
 664. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 173
 665. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 173
 666. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 166
 667. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 145
 668. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 145
 669. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 124
 670. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 111
 671. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 102
 672. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 55
 673. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 54
 674. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 53
 675. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 50
 676. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 48
 677. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 30
 678. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 679. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 27
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-01-2012 09:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 11657
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×