Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 54632Luty: 45430Marzec: 35661Kwiecień: 29137Maj: 37273Czerwiec: 3846
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 167433Luty: 320410Marzec: 72885Kwiecień: 99810Maj: 65500Czerwiec: 66776
Lipiec: 63749Sierpień: 55014Wrzesień: 77812Październik: 82370Listopad: 76674Grudzień: 63903
Rok 2021
Styczeń: 67767Luty: 65272Marzec: 67439Kwiecień: 59735Maj: 146029Czerwiec: 59340
Lipiec: 65702Sierpień: 133432Wrzesień: 59766Październik: 132763Listopad: 67087Grudzień: 76492
Rok 2020
Styczeń: 53769Luty: 58329Marzec: 49789Kwiecień: 67264Maj: 80311Czerwiec: 82550
Lipiec: 86018Sierpień: 81884Wrzesień: 75302Październik: 69456Listopad: 56718Grudzień: 58988
Rok 2019
Styczeń: 62229Luty: 50945Marzec: 59700Kwiecień: 58321Maj: 84076Czerwiec: 93039
Lipiec: 62589Sierpień: 60958Wrzesień: 49561Październik: 53774Listopad: 53674Grudzień: 54565
Rok 2018
Styczeń: 71329Luty: 57941Marzec: 61638Kwiecień: 67718Maj: 60209Czerwiec: 57854
Lipiec: 45482Sierpień: 57888Wrzesień: 59025Październik: 62317Listopad: 55735Grudzień: 66982
Rok 2017
Styczeń: 49152Luty: 58471Marzec: 82183Kwiecień: 47025Maj: 58755Czerwiec: 64516
Lipiec: 45904Sierpień: 50527Wrzesień: 49598Październik: 64674Listopad: 54536Grudzień: 58177
Rok 2016
Styczeń: 45346Luty: 54661Marzec: 58364Kwiecień: 54010Maj: 47769Czerwiec: 50316
Lipiec: 54969Sierpień: 51414Wrzesień: 46999Październik: 44594Listopad: 41342Grudzień: 82241
Rok 2015
Styczeń: 39721Luty: 29303Marzec: 30269Kwiecień: 30093Maj: 37621Czerwiec: 27563
Lipiec: 33186Sierpień: 33074Wrzesień: 30880Październik: 39259Listopad: 34232Grudzień: 42672
Rok 2014
Styczeń: 19890Luty: 35075Marzec: 39798Kwiecień: 37910Maj: 43162Czerwiec: 53738
Lipiec: 77323Sierpień: 72494Wrzesień: 73812Październik: 67554Listopad: 65727Grudzień: 79696
Rok 2013
Styczeń: 15948Luty: 18910Marzec: 17091Kwiecień: 15517Maj: 14760Czerwiec: 11544
Lipiec: 17585Sierpień: 16397Wrzesień: 12578Październik: 19859Listopad: 17076Grudzień: 20330
Rok 2012
Styczeń: 7Luty: 6Marzec: 146Kwiecień: 6461Maj: 9458Czerwiec: 9091
Lipiec: 11531Sierpień: 7852Wrzesień: 9293Październik: 9069Listopad: 10855Grudzień: 9236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 367171
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 151998
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 141336
 4. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 130553
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 101528
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 74045
 7. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Wyświetleń: 68868
 8. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 51077
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 50831
 10. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 45302
 11. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 41985
 12. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 37584
 13. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 37221
 14. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 33135
 15. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 32604
 16. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 32578
 17. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 31837
 18. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 30187
 19. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 29783
 20. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 27219
 21. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 26782
 22. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 24568
 23. Statut Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 23697
 24. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 23036
 25. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 22951
 26. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 22684
 27. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 22506
 28. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 22479
 29. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 22092
 30. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 21681
 31. Biblioteka
  Wyświetleń: 21615
 32. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 21573
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 21532
 34. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 21283
 35. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 21261
 36. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 20823
 37. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 20416
 38. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 19652
 39. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 19646
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 19305
 41. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 19270
 42. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 19181
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18909
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18882
 45. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 18720
 46. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 18613
 47. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 18406
 48. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 18267
 49. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 17982
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 17831
 51. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 17719
 52. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 17494
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17489
 54. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 17471
 55. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 16940
 56. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 16449
 57. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16243
 58. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16183
 59. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 16110
 60. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 16080
 61. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 15976
 62. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 15778
 63. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 15721
 64. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 15710
 65. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 15651
 66. Konsultacje
  Wyświetleń: 15511
 67. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 15306
 68. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 15298
 69. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 15006
 70. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 14918
 71. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 14806
 72. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 14777
 73. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 14718
 74. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 14583
 75. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 14387
 76. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 14173
 77. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 14084
 78. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 14051
 79. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 13949
 80. Sprawozdania
  Wyświetleń: 13854
 81. Oświata
  Wyświetleń: 13730
 82. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 13708
 83. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 13359
 84. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 13058
 85. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 12834
 86. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 12476
 87. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 12146
 88. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 11800
 89. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 11658
 90. Rok 2015
  Wyświetleń: 11565
 91. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 11536
 92. Dane osobowe
  Wyświetleń: 11241
 93. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 11143
 94. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 11122
 95. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 10948
 96. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10860
 97. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 10856
 98. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 10843
 99. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10724
 100. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 10719
 101. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 10577
 102. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 10556
 103. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 10530
 104. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10501
 105. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10494
 106. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 10436
 107. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 10420
 108. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 10369
 109. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 10300
 110. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 10213
 111. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 10199
 112. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 10145
 113. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10118
 114. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 10047
 115. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10037
 116. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 9989
 117. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9979
 118. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 9977
 119. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 9910
 120. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9906
 121. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9850
 122. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 9731
 123. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 9656
 124. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9599
 125. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 9597
 126. ROK 2018
  Wyświetleń: 9592
 127. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9575
 128. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 9528
 129. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 9425
 130. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 9398
 131. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 9384
 132. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 9373
 133. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9352
 134. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 9249
 135. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 9238
 136. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 9189
 137. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 9180
 138. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 9146
 139. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 9115
 140. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 9023
 141. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8993
 142. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8989
 143. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8950
 144. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 8923
 145. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8808
 146. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 8789
 147. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 8711
 148. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 8690
 149. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 8668
 150. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 8566
 151. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 8538
 152. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8530
 153. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 8522
 154. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 8488
 155. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8485
 156. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 8469
 157. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8463
 158. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8461
 159. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 8438
 160. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8387
 161. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 8380
 162. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 8347
 163. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 8338
 164. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8337
 165. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 8328
 166. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8326
 167. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 8304
 168. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 8286
 169. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8258
 170. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8246
 171. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 8196
 172. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8184
 173. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8155
 174. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 8150
 175. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 8107
 176. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 8090
 177. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 8072
 178. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 8068
 179. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8060
 180. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8042
 181. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 8041
 182. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8008
 183. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 8004
 184. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7996
 185. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 7991
 186. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7976
 187. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7956
 188. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7954
 189. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 7953
 190. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7950
 191. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7924
 192. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 7888
 193. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 7884
 194. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 7878
 195. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 7874
 196. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 7842
 197. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 7842
 198. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 7806
 199. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 7792
 200. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 7700
 201. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7646
 202. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7615
 203. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 7592
 204. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 7577
 205. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7572
 206. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 7564
 207. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 7562
 208. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 7525
 209. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 7499
 210. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7476
 211. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7417
 212. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 7415
 213. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 7339
 214. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 7294
 215. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7287
 216. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 7277
 217. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7277
 218. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 7231
 219. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7188
 220. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7181
 221. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 7167
 222. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 7164
 223. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 7160
 224. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 7159
 225. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 7139
 226. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 7137
 227. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 7119
 228. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7116
 229. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 7109
 230. Uchwały podjęte w 2021 roku
  Wyświetleń: 7105
 231. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7095
 232. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 7070
 233. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7063
 234. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7057
 235. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 7057
 236. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 7052
 237. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 7029
 238. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7024
 239. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 6984
 240. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6982
 241. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6978
 242. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6933
 243. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6911
 244. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6909
 245. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6893
 246. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6891
 247. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 6886
 248. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6883
 249. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6882
 250. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6856
 251. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6855
 252. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6846
 253. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6798
 254. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6762
 255. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 6757
 256. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6741
 257. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6729
 258. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 6717
 259. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6715
 260. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 6704
 261. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6695
 262. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 6684
 263. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 6681
 264. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6678
 265. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 6660
 266. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6660
 267. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6649
 268. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6634
 269. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6634
 270. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 6631
 271. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6627
 272. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 6623
 273. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6615
 274. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 6612
 275. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6589
 276. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6573
 277. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6569
 278. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6565
 279. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6565
 280. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 6558
 281. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6556
 282. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 6535
 283. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6530
 284. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 6510
 285. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6507
 286. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6504
 287. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6494
 288. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 6491
 289. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6480
 290. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6475
 291. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6460
 292. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 6435
 293. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6433
 294. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6432
 295. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 6415
 296. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6414
 297. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 6412
 298. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6398
 299. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6395
 300. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6387
 301. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6377
 302. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6377
 303. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6362
 304. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 6341
 305. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 6340
 306. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6339
 307. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6326
 308. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6320
 309. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6319
 310. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6318
 311. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6317
 312. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 6314
 313. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6287
 314. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6277
 315. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6274
 316. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 6272
 317. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6258
 318. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6239
 319. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6230
 320. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 6216
 321. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6191
 322. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6181
 323. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6157
 324. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 6153
 325. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 6139
 326. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6130
 327. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6126
 328. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 6126
 329. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6118
 330. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 6104
 331. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6103
 332. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6098
 333. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 6094
 334. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 6067
 335. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 6044
 336. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6042
 337. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 6024
 338. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6010
 339. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6008
 340. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5966
 341. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 5962
 342. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 5958
 343. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 5957
 344. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 5956
 345. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5948
 346. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5936
 347. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5926
 348. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 5923
 349. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5910
 350. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5908
 351. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5899
 352. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 5884
 353. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 5881
 354. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 5874
 355. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 5872
 356. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 5868
 357. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 5868
 358. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5842
 359. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 5835
 360. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5823
 361. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5822
 362. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 5820
 363. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 5809
 364. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5807
 365. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 5789
 366. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5783
 367. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5775
 368. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 5770
 369. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5762
 370. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 5756
 371. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5727
 372. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 5702
 373. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 5701
 374. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 5691
 375. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 5676
 376. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5670
 377. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 5668
 378. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5668
 379. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5664
 380. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5661
 381. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5654
 382. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5649
 383. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5634
 384. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5628
 385. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 5628
 386. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 5612
 387. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5607
 388. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5596
 389. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5593
 390. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5592
 391. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 5585
 392. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5575
 393. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5562
 394. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 5561
 395. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5555
 396. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5545
 397. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5539
 398. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5529
 399. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5528
 400. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5524
 401. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5491
 402. Azbest
  Wyświetleń: 5483
 403. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5477
 404. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5476
 405. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 5460
 406. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5442
 407. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5436
 408. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 5435
 409. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5434
 410. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5423
 411. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5422
 412. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5405
 413. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5401
 414. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 5371
 415. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5367
 416. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5360
 417. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 5343
 418. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 5314
 419. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5291
 420. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 5269
 421. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 5269
 422. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 5255
 423. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 5254
 424. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5251
 425. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5241
 426. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5221
 427. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5193
 428. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 5176
 429. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5170
 430. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 5155
 431. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5149
 432. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5122
 433. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5114
 434. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5108
 435. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5105
 436. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5105
 437. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5079
 438. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5076
 439. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5047
 440. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 5045
 441. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 5041
 442. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5040
 443. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 5035
 444. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5027
 445. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 5021
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 5020
 447. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 5019
 448. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 4972
 449. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 4972
 450. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4970
 451. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4965
 452. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4961
 453. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4955
 454. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4949
 455. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4948
 456. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 4943
 457. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 4925
 458. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4921
 459. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 4920
 460. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4912
 461. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4911
 462. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 4906
 463. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4886
 464. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4866
 465. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 4862
 466. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4861
 467. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 4840
 468. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4837
 469. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4828
 470. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 4825
 471. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4822
 472. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4818
 473. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 4813
 474. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4806
 475. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 4797
 476. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 4797
 477. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4785
 478. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 4774
 479. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 4772
 480. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 4746
 481. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 4739
 482. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4707
 483. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 4699
 484. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 4697
 485. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 4685
 486. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4685
 487. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 4683
 488. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 4677
 489. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4672
 490. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 4658
 491. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 4655
 492. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 4614
 493. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 4590
 494. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 4576
 495. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4569
 496. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4552
 497. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4519
 498. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 4511
 499. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4508
 500. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 4502
 501. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4489
 502. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 4488
 503. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 4457
 504. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4448
 505. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 4434
 506. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4420
 507. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4407
 508. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 4398
 509. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 4394
 510. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 4392
 511. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 4354
 512. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 4353
 513. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 4320
 514. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4299
 515. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4288
 516. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4284
 517. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 4280
 518. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 4276
 519. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 4269
 520. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4262
 521. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 4255
 522. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4254
 523. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4249
 524. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 4243
 525. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 4208
 526. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4189
 527. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4181
 528. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4179
 529. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4158
 530. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4155
 531. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 4150
 532. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4139
 533. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4127
 534. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 4126
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 4123
 536. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 4120
 537. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4094
 538. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4070
 539. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 4065
 540. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 4064
 541. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4055
 542. Decyzje środowiskowe Rok 2020
  Wyświetleń: 4050
 543. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4033
 544. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 4030
 545. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 4023
 546. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 4018
 547. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 4004
 548. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4001
 549. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 4000
 550. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3999
 551. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 3999
 552. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 3986
 553. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3976
 554. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 3970
 555. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 3938
 556. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 3922
 557. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3919
 558. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 3914
 559. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 3908
 560. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3904
 561. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3901
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 3896
 563. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3884
 564. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3844
 565. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3840
 566. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 3833
 567. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3820
 568. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 3811
 569. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 3804
 570. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 3783
 571. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 3768
 572. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3764
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3764
 574. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 3741
 575. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3739
 576. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3708
 577. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3684
 578. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 3676
 579. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3662
 580. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3660
 581. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3659
 582. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3659
 583. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 3656
 584. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3646
 585. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3613
 586. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3597
 587. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3593
 588. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3584
 589. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 3579
 590. Decyzje środowiskowe rok 2021
  Wyświetleń: 3571
 591. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 3563
 592. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3560
 593. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3558
 594. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 3531
 595. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3522
 596. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3514
 597. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 3507
 598. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3503
 599. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3500
 600. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3499
 601. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3491
 602. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3487
 603. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3484
 604. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3483
 605. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3468
 606. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3458
 607. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3435
 608. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3431
 609. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3427
 610. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 3423
 611. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3421
 612. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 3421
 613. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 3417
 614. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 3412
 615. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3409
 616. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3404
 617. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 3389
 618. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3388
 619. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 3380
 620. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3377
 621. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3377
 622. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3376
 623. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3371
 624. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3368
 625. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3367
 626. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3362
 627. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3358
 628. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3357
 629. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3356
 630. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3355
 631. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3350
 632. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3350
 633. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3347
 634. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3346
 635. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3342
 636. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3340
 637. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3340
 638. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3331
 639. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 3319
 640. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 3318
 641. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3317
 642. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 3315
 643. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3314
 644. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3313
 645. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 3313
 646. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 3311
 647. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3309
 648. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 3309
 649. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 3307
 650. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3291
 651. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3288
 652. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 3284
 653. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 3283
 654. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3281
 655. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3278
 656. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3278
 657. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3274
 658. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3262
 659. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3261
 660. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 3258
 661. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3253
 662. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 3248
 663. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3238
 664. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 3235
 665. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3232
 666. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3228
 667. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3228
 668. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 3228
 669. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3223
 670. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3221
 671. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3219
 672. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3218
 673. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3214
 674. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3211
 675. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3209
 676. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 3209
 677. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3208
 678. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3207
 679. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3205
 680. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3198
 681. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3196
 682. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 3193
 683. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3190
 684. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 3189
 685. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3187
 686. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3187
 687. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3184
 688. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3184
 689. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3177
 690. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3175
 691. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3174
 692. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3172
 693. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3170
 694. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3167
 695. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3166
 696. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3162
 697. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3161
 698. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3159
 699. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3156
 700. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3150
 701. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 3145
 702. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3141
 703. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3139
 704. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 3138
 705. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3132
 706. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 3132
 707. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 3132
 708. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3126
 709. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3124
 710. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3121
 711. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3121
 712. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 3110
 713. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3100
 714. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 3083
 715. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3074
 716. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 3068
 717. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3067
 718. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3058
 719. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3058
 720. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3054
 721. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3044
 722. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3041
 723. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku
  Wyświetleń: 3035
 724. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 3033
 725. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3025
 726. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3024
 727. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3023
 728. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3022
 729. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3018
 730. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3014
 731. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3013
 732. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3009
 733. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3009
 734. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3005
 735. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 3003
 736. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3000
 737. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2997
 738. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2996
 739. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 2989
 740. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2988
 741. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2960
 742. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2960
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 2960
 744. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2955
 745. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 2948
 746. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2948
 747. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 2944
 748. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2938
 749. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 2933
 750. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2931
 751. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2928
 752. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 2926
 753. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 2922
 754. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 2914
 755. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2913
 756. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2903
 757. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 2897
 758. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2897
 759. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2895
 760. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2894
 761. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 2894
 762. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 2894
 763. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 2881
 764. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2881
 765. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 2874
 766. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2873
 767. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 2863
 768. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 2862
 769. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2861
 770. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2860
 771. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 2859
 772. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2851
 773. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2845
 774. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 2844
 775. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2843
 776. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2837
 777. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 2834
 778. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2816
 779. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2812
 780. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2811
 781. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2810
 782. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2800
 783. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2794
 784. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2789
 785. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 2781
 786. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 2769
 787. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2755
 788. Podatki i opłaty na rok 2020
  Wyświetleń: 2732
 789. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2729
 790. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2720
 791. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 2717
 792. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 2713
 793. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2709
 794. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 2706
 795. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 2696
 796. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2692
 797. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2679
 798. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Izbicku z przeznaczeniem na przedszkole
  Wyświetleń: 2669
 799. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 2665
 800. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2662
 801. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych
  Wyświetleń: 2649
 802. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2646
 803. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 2645
 804. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2637
 805. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 2630
 806. Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 2625
 807. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, M. Strachwitza w m. Otmice
  Wyświetleń: 2624
 808. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 2602
 809. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2599
 810. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2593
 811. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2588
 812. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 2584
 813. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2579
 814. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2577
 815. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 2567
 816. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 2554
 817. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2552
 818. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 2549
 819. Ogłoszenie - komisja konkursowa
  Wyświetleń: 2536
 820. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2533
 821. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2529
 822. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 2508
 823. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2505
 824. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 2499
 825. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2490
 826. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2490
 827. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2487
 828. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2480
 829. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2479
 830. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 2477
 831. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 2463
 832. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2458
 833. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 2456
 834. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2455
 835. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2453
 836. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2442
 837. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcic
  Wyświetleń: 2435
 838. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2435
 839. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2435
 840. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2423
 841. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2423
 842. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku
  Wyświetleń: 2413
 843. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 2412
 844. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2402
 845. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 2402
 846. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 2402
 847. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2382
 848. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 2381
 849. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2380
 850. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2369
 851. Budżet Gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 2366
 852. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2364
 853. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 2363
 854. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2363
 855. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 2357
 856. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2349
 857. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2347
 858. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2346
 859. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2342
 860. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 2342
 861. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 2336
 862. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 2327
 863. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 2326
 864. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 2320
 865. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2319
 866. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2314
 867. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 2313
 868. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2311
 869. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2308
 870. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 2303
 871. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 2297
 872. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2293
 873. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2287
 874. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 2285
 875. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2279
 876. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 2278
 877. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2277
 878. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2273
 879. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2268
 880. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 2266
 881. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 2264
 882. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2258
 883. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2251
 884. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2249
 885. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca z siedzibą w Izbicku, przy ul. 15 Grudnia 32
  Wyświetleń: 2247
 886. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2246
 887. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 2227
 888. Uchwały podjęte w 2022 roku
  Wyświetleń: 2221
 889. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2207
 890. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2204
 891. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2199
 892. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2194
 893. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2190
 894. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18
  Wyświetleń: 2182
 895. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2182
 896. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2179
 897. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 2175
 898. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Otmicach przy ul. Klonowa 28
  Wyświetleń: 2174
 899. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2164
 900. Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2158
 901. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 2149
 902. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2142
 903. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 2138
 904. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 2127
 905. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 2112
 906. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2111
 907. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2108
 908. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 2108
 909. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 2107
 910. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 2101
 911. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2099
 912. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 2096
 913. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Krośnicy, przy ul. Szkolna 18
  Wyświetleń: 2093
 914. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2089
 915. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2085
 916. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 2081
 917. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2074
 918. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 2063
 919. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2060
 920. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2057
 921. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2054
 922. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz -3
  Wyświetleń: 2052
 923. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 2046
 924. Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie mizny Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2045
 925. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2042
 926. Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 2038
 927. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Izbicku
  Wyświetleń: 2036
 928. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 2030
 929. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2019
 930. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2011
 931. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 2006
 932. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 2002
 933. Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1995
 934. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach
  Wyświetleń: 1993
 935. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1990
 936. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1988
 937. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1983
 938. Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1982
 939. Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1981
 940. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1971
 941. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 1963
 942. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1959
 943. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 1954
 944. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 1951
 945. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1949
 946. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 1945
 947. Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 1945
 948. Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019-2020
  Wyświetleń: 1935
 949. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 1934
 950. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINy
  Wyświetleń: 1932
 951. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1931
 952. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 1922
 953. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 1920
 954. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1919
 955. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 1917
 956. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1914
 957. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 1912
 958. Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1910
 959. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 1902
 960. Uwaga - Odwołanie terminów konkursu na dykertorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  Wyświetleń: 1900
 961. Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie okreslenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1899
 962. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1898
 963. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 1896
 964. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1887
 965. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1884
 966. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1882
 967. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1880
 968. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-3
  Wyświetleń: 1879
 969. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 1878
 970. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 1870
 971. Ogłoszenie o II przetargu usntym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1870
 972. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1869
 973. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1852
 974. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1849
 975. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1848
 976. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1844
 977. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1838
 978. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1828
 979. Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1827
 980. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1824
 981. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1819
 982. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1813
 983. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 1812
 984. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 1809
 985. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1809
 986. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1807
 987. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 1800
 988. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1800
 989. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1795
 990. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 1790
 991. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwar. dla przedsięw. "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1789
 992. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 1770
 993. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1766
 994. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1766
 995. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 1754
 996. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1753
 997. Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1753
 998. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 1751
 999. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 1751
 1000. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 1742
 1001. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1734
 1002. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1731
 1003. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1726
 1004. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 1722
 1005. Uchwała nr XX.172.2020 z dna 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1709
 1006. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach - nowe postępowanie
  Wyświetleń: 1708
 1007. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 1706
 1008. Uchwała nr XVI.124.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1701
 1009. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 1698
 1010. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 1697
 1011. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1692
 1012. Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ok 2019
  Wyświetleń: 1681
 1013. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1679
 1014. Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na okres oznaczony
  Wyświetleń: 1677
 1015. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1676
 1016. Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1676
 1017. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1672
 1018. Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1668
 1019. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1667
 1020. Oświadczenia majątkowe za 2019
  Wyświetleń: 1666
 1021. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1656
 1022. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1655
 1023. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1652
 1024. Uchwała nr XX.173.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1643
 1025. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 1638
 1026. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1634
 1027. Uchwała nr XVI.129.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwał
  Wyświetleń: 1634
 1028. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1631
 1029. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1630
 1030. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1626
 1031. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1623
 1032. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Otmicach
  Wyświetleń: 1622
 1033. Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1615
 1034. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1613
 1035. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1611
 1036. Uchwała nr XVI.126.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 1608
 1037. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 1607
 1038. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1605
 1039. Uchwała nr XX.171.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XVIII.154.2020)
  Wyświetleń: 1599
 1040. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w roku 2020"
  Wyświetleń: 1588
 1041. Uchwała nr XVI.127.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 1585
 1042. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1584
 1043. Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie
  Wyświetleń: 1568
 1044. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Krośnicy
  Wyświetleń: 1564
 1045. Uchwała nr XVII.134.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1556
 1046. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 1555
 1047. Uchwała nr XVI.125.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 3
  Wyświetleń: 1552
 1048. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1551
 1049. Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1551
 1050. Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 16.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia ...
  Wyświetleń: 1543
 1051. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1541
 1052. Uchwała nr XIII.92.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1540
 1053. Uchwała nr XV.116.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1540
 1054. Uchwała nr XVII.141.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
  Wyświetleń: 1536
 1055. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 1534
 1056. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1532
 1057. Uchwała nr XV.122.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy
  Wyświetleń: 1527
 1058. Uchwała nr XVII.143.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 1527
 1059. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1521
 1060. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1515
 1061. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 1512
 1062. Zakup pojazdu asenizacyjnego
  Wyświetleń: 1509
 1063. Uchwała nr XV.114.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1499
 1064. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1496
 1065. Uchwała nr XV.119.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1496
 1066. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszarów położonych we wsi Izbicko oraz obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1494
 1067. Uchwała nr XV.121.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1489
 1068. Przebudowa ulicy Myśliwca w Krośnicy
  Wyświetleń: 1486
 1069. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1474
 1070. Uchwała nr XV.111.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 1473
 1071. Uchwała nr XV.115.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1473
 1072. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1472
 1073. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1472
 1074. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1468
 1075. Uchwała nr XV.123.2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach
  Wyświetleń: 1465
 1076. Uchwała nr XVII.142.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwystacji kolejowej na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1454
 1077. Uchwała nr XXII.179.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 1445
 1078. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 1441
 1079. Budżet Gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1438
 1080. Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania
  Wyświetleń: 1437
 1081. Uchwała nr XX.170.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XIX.159.2020)
  Wyświetleń: 1430
 1082. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1424
 1083. Uchwała nr XXII.178.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1415
 1084. Uchwała nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 1413
 1085. Uchwała nr XVII.138.2020.z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1412
 1086. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1408
 1087. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 1405
 1088. Uchwała nr XV.112.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1390
 1089. Uchwała nr XV.117.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1390
 1090. Decyzje środowiskowe 2022
  Wyświetleń: 1384
 1091. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 1382
 1092. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1374
 1093. Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pozraydku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1372
 1094. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku- II etap
  Wyświetleń: 1367
 1095. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1361
 1096. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1348
 1097. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1348
 1098. Uchwała nr XXI.174.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1343
 1099. Uchwała nr XV.113.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1342
 1100. Uchwała nr XXII.181.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1341
 1101. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1339
 1102. Uchwała nr XVII.135.2020 z dnia 27 kwiatnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1336
 1103. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania w miej. Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1335
 1104. Uchwała nr XV.120.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1328
 1105. Uchwała nr XXII.177.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1327
 1106. Uchwała nr XV.118.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1323
 1107. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Wyświetleń: 1323
 1108. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1319
 1109. Uchwała nr XXI.175.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1314
 1110. Uchwała nr XVII.130.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1310
 1111. Uchwała nr XVII.131.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1310
 1112. WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1309
 1113. Uchwała nr XVII.133.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1305
 1114. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1296
 1115. Uchwała nr XX.169.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1295
 1116. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicku i obręgu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1293
 1117. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1290
 1118. Uchwała nr XVIII.154.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1288
 1119. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1278
 1120. Uchwała nr XVIII.148.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1275
 1121. Uchwała nr XVIII.151.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1275
 1122. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1271
 1123. Uchwała nr XXI.176.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1266
 1124. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy na rok 2021
  Wyświetleń: 1249
 1125. OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 
  Wyświetleń: 1242
 1126. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2021 roku
  Wyświetleń: 1230
 1127. Uchwała nr XVIII.147.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1223
 1128. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - kwiecień 2021
  Wyświetleń: 1223
 1129. Uchwała nr XVIII.145.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdaN Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1218
 1130. Uchwała nr XXII.180.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1217
 1131. Uchwała nr XXIII.182.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1189
 1132. Uchwała nr XX.163.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
  Wyświetleń: 1187
 1133. Uchwała nr XX.164.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1183
 1134. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 1180
 1135. Uchwała nr XVIII.144.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1174
 1136. Uchwała nr XVIII.146.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 1166
 1137. Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1155
 1138. OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1137
 1139. Uchwała nr XVIII.153.2020 z dnia 29 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1137
 1140. Uchwała nr XVIII.152.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1130
 1141. Uchwała nr XX.165.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1121
 1142. Uchwała nr XVII.136.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1119
 1143. Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko dotyczące ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 1112
 1144. Uchwała nr XVII.140.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 1110
 1145. Uchwała nr XVIII.149.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1109
 1146. Uchwała nr XVII.139.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1107
 1147. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1105
 1148. Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12-16
  Wyświetleń: 1100
 1149. Uchwała nr XVI.128.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  Wyświetleń: 1100
 1150. Uchwała nr XVII.137.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Izbicko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 1095
 1151. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Przebudowa jazu w km 27+164 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 1090
 1152. Uchwała nr XIX.161.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1085
 1153. Uchwała nr XVIII.150.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1085
 1154. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1081
 1155. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2021 roku".
  Wyświetleń: 1078
 1156. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko - Grabów"
  Wyświetleń: 1070
 1157. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1070
 1158. Uchwała nr XIX.157.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1066
 1159. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów
  Wyświetleń: 1061
 1160. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1061
 1161. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1053
 1162. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1046
 1163. Uchwała nr XIX.156.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1044
 1164. Uchwała nr XXIV.194.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 1039
 1165. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1037
 1166. Uchwała nr XIX.162.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1034
 1167. Uchwała nr XIX.159.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1030
 1168. Uchwała nr XIX.158.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
  Wyświetleń: 1023
 1169. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1023
 1170. Uchwała nr XXXV.283.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1015
 1171. Uchwała nr XIX.160.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 1014
 1172. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1003
 1173. Uchwała nr XX.168.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 1002
 1174. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1002
 1175. Uchwała nr XX.167.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
  Wyświetleń: 997
 1176. Uchwała nr XXIV.193.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 995
 1177. Uchwała nr XXVII.210.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 994
 1178. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 988
 1179. Uchwała nr XXIV.191.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 986
 1180. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 985
 1181. Uchwała nr XXIV.195.2021 z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 982
 1182. Raport o stanie gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 981
 1183. Uchwała nr XXV.197.2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 979
 1184. Uchwała nr XXVII.209.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Wyświetleń: 972
 1185. Uchwała nr XX.166.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach ZSGI
  Wyświetleń: 968
 1186. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 966
 1187. Uchwała nr XXV.201.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 964
 1188. Uchwała nr XIX.155.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 952
 1189. Uchwała nr XXVII.204.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 952
 1190. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o śdodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów"
  Wyświetleń: 951
 1191. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Przebudowa jazu w km 26+779 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 946
 1192. Uchwała nr XXV.200.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w sprawie uchwalenia przez radę Gminy Izbicko uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
  Wyświetleń: 934
 1193. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 906
 1194. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gospodarstwa polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściólkowym systemie utrzymania z niezbędną infrast. tech. na dz.1147/5 obręb Suchodan
  Wyświetleń: 901
 1195. Uchwała nr XXVIII.225.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (uchyla uchwałę nr XXVII.208.2021)
  Wyświetleń: 897
 1196. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 891
 1197. Uchwała nr XXIV.192.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycielidla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przynawania w szkołach i przedszkolach dla których organem (..)
  Wyświetleń: 889
 1198. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 888
 1199. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 883
 1200. Podatki i opłaty na rok 2022
  Wyświetleń: 875
 1201. Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 864
 1202. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 861
 1203. Uchwała nr XXVIII.227.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 855
 1204. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 854
 1205. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 852
 1206. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudow jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 846
 1207. Uchwała nr XXVIII.226.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 846
 1208. OBWIESZCZENIE o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 845
 1209. Uchwała nr XXVIII.229.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 844
 1210. Uchwała nr XXVII.203.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 839
 1211. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 832
 1212. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 832
 1213. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia następujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów oraz Izbicko, Grabów – 2
  Wyświetleń: 831
 1214. Uchwała nr XXVI.202.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 830
 1215. Uchwała nr XXVII.206.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 828
 1216. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 5 października 2021 r.
  Wyświetleń: 822
 1217. Uchwała nr XXVII.207.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 822
 1218. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 821
 1219. Budżet Gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 820
 1220. Uchwała nr XXVII.205.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność
  Wyświetleń: 819
 1221. Uchwała nr XXIX.238.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 816
 1222. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 815
 1223. Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 801
 1224. Uchwała nr XXVII.208.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica, stanowiącej własność gminy Izbicko na rzecz Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Wyświetleń: 801
 1225. Uchwała nr XXVIII.228.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 801
 1226. Uchwała nr XXV.196.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 800
 1227. Uchwała nr XXV.198.2021 z dnia 22 lutego 2021 r zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 797
 1228. Uchwała nr XXIX.233.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 795
 1229. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 791
 1230. Uchwała nr XXVIII.223.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany adresu Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 791
 1231. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 782
 1232. Uchwała nr XXVIII.230.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 782
 1233. Uchwała nr XXX.242.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 780
 1234. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 777
 1235. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 776
 1236. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 775
 1237. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 761
 1238. Uchwała nr XXV.199.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnego potwierdzenia/ gwarancji ze strony producentów szczepionek
  Wyświetleń: 755
 1239. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 751
 1240. Uchwała nr XXX.247.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  Wyświetleń: 751
 1241. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2021
  Wyświetleń: 746
 1242. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o ustalenie środ. uwarunk. realizacji przeds. pn."Budowa wieży dla obejścia przesiewacza i wiaty w węźle kruszenia wstępnego na dz. nr 662/2 obręb Otmice"
  Wyświetleń: 742
 1243. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 738
 1244. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na przebudowie jazu Krościca (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 738
 1245. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na przebudowie jazu Borycz (3) w km 27-849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 736
 1246. Uchwała nr XXX.250.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie gm. Izbicko
  Wyświetleń: 736
 1247. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Krosnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 722
 1248. Uchwała nr XXIX.239.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 722
 1249. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 721
 1250. Uchwała nr XXX.249.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021
  Wyświetleń: 720
 1251. Uchwała nr XXIX.237.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. 689/9 w Suchodańcu)
  Wyświetleń: 709
 1252. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- styczeń 2022
  Wyświetleń: 707
 1253. Zawiadomienie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 707
 1254. Uchwała nr XXIX.235.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (nr XXVII.207.2021)
  Wyświetleń: 705
 1255. Uchwała nr XXVIII.224.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 702
 1256. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 700
 1257. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 698
 1258. Uchwała nr XXIX.231.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 697
 1259. Uchwała nr XXX.240.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 696
 1260. Uchwała nr XXXIV.276.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 695
 1261. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 692
 1262. Uchwała nr XXX.245.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 690
 1263. Uchwała nr XXXIV.280.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  Wyświetleń: 690
 1264. Uchwała nr XXX.243.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 689
 1265. Uchwała nr XXIX.234.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 687
 1266. Uchwała nr XXX.248.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 685
 1267. Uchwała nr XXIX.232.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 681
 1268. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierzdenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn.Przebudowa jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 676
 1269. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych urarunkowaniach dal przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 675
 1270. Uchwała nr XXVIII.222.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 672
 1271. Uchwała nr XXX.246.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 672
 1272. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 672
 1273. Uchwała nr XXX.241.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 671
 1274. Uchwała nr XXVIII.221.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 668
 1275. Uchwała nr XXIX.236.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 577 w Otmicach)
  Wyświetleń: 666
 1276. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2022
  Wyświetleń: 663
 1277. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 662
 1278. Uchwała nr XXXV.287.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 660
 1279. Uchwała nr XXXIV.282.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 658
 1280. Uchwała nr XXXV.288.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 655
 1281. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 654
 1282. Uchwała nr XXXIV.278.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 652
 1283. Uchwała nr XXXIV.281.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 652
 1284. Uchwała nr XXXV.289.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
  Wyświetleń: 650
 1285. Uchwała nr XXXIV.279.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 648
 1286. Uchwała nr XXXV.286.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 636
 1287. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 634
 1288. Uchwała nr XXXV.285.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 634
 1289. Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 629
 1290. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 625
 1291. Uchwała nr XXXIV.277.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku i nadania statutu
  Wyświetleń: 624
 1292. Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 621
 1293. Suchodaniec
  Wyświetleń: 607
 1294. Uchwała nr XXXV.284.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 604
 1295. Otmice
  Wyświetleń: 599
 1296. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rok 2022
  Wyświetleń: 597
 1297. Uchwała nr XXXII.265.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 586
 1298. Uchwała nr XXXII.264.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 580
 1299. Uchwała nr XXXIII.269.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 569
 1300. Uchwała nr XXXII.263.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany nazw ulicy na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 558
 1301. Uchwała nr XXXII.266.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 552
 1302. Uchwała nr XXXII.262.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 547
 1303. Uchwała nr XXXII.261.2021 z dnia 27 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 544
 1304. Uchwała nr XXXII.259.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izbicko z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 542
 1305. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 531
 1306. Uchwała nr XXXIII.271.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 523
 1307. Uchwała nr XXXIII.270.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 521
 1308. Uchwała nr XXXIII.268.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 515
 1309. Uchwała nr XXXIII.267.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 509
 1310. Uchwała nr XXXII.258.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r
  Wyświetleń: 489
 1311. Uchwała nr XXXIII.272.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat
  Wyświetleń: 487
 1312. Uchwała nr XXXIV.275.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 484
 1313. Uchwała nr XXXII.260.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 481
 1314. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 480
 1315. Zapytanie ofertowe "Usuwanie odpadów foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z tereni gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 479
 1316. Uchwała nr XXXIV.274.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 474
 1317. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2022 roku".
  Wyświetleń: 458
 1318. Uchwała nr XXXIV.273.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 457
 1319. Uchwała nr XXXVI.297.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach
  Wyświetleń: 456
 1320. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice
  Wyświetleń: 452
 1321. Uchwała nr XXXVI.295.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 438
 1322. Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 437
 1323. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 426
 1324. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 424
 1325. Uchwała nr XXXVI.290.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 423
 1326. Uchwała nr XXXI.254.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 419
 1327. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY - Suchodaniec
  Wyświetleń: 418
 1328. Uchwała nr XXXII.257.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 418
 1329. Uchwała nr XXXVI.291.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 415
 1330. Uchwała nr XXXVI.296.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 409
 1331. Uchwała nr XXXVI.292.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 408
 1332. Uchwała nr XXXVI.293.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Izbicko w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 406
 1333. Uchwała nr XXXI.251.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 405
 1334. Uchwała nr XXXII.256.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 404
 1335. Uchwała nr XXXI.252.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 402
 1336. Uchwała nr XXXII.255.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 400
 1337. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Suchodaniec
  Wyświetleń: 400
 1338. Uchwała nr XXXI.253.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 396
 1339. Uchwała nr XXXVI.294.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Izbicko dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
  Wyświetleń: 393
 1340. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 392
 1341. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 383
 1342. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 383
 1343. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- kwiecień 2022
  Wyświetleń: 383
 1344. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 382
 1345. Uchwały podjęte w 2023 roku
  Wyświetleń: 377
 1346. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 374
 1347. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 373
 1348. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 366
 1349. Uchwała nr XXXVIII.310.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 365
 1350. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Siedlec
  Wyświetleń: 365
 1351. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 361
 1352. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 358
 1353. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 355
 1354. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 355
 1355. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 353
 1356. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 349
 1357. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów - 2
  Wyświetleń: 346
 1358. Uchwała nr XXXVIII.306.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 345
 1359. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Otmice)
  Wyświetleń: 342
 1360. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 339
 1361. Uchwała nr XXXVIII.303.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 339
 1362. Uchwała nr XXXVIII.308.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
  Wyświetleń: 331
 1363. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 330
 1364. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2021 rok
  Wyświetleń: 328
 1365. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 321
 1366. Uchwała nr XXXVIII.305.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 319
 1367. Uchwała nr XXXVIII.307.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2022 rok
  Wyświetleń: 314
 1368. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 311
 1369. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 310
 1370. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 310
 1371. Uchwała nr XXXVIII.304.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 308
 1372. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 302
 1373. Uchwała nr XXXVIII.301.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 298
 1374. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Suchodaniec)
  Wyświetleń: 296
 1375. Teren górniczy
  Wyświetleń: 294
 1376. Uchwała nr NR XLIII.336.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW – 2, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 293
 1377. Uchwała nr XLIII.337.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 292
 1378. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 291
 1379. Uchwała nr XXXVII.298.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 288
 1380. Uchwała nr XXXVIII.302.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 288
 1381. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Suchodaniec
  Wyświetleń: 287
 1382. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 285
 1383. Uchwała nr XXXVII.299.2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2022
  Wyświetleń: 283
 1384. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 281
 1385. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 272
 1386. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 269
 1387. Uchwała nr XXXVIII.309.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 269
 1388. Uchwała nr XXXVII.300.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
  Wyświetleń: 263
 1389. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 262
 1390. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 października 2022 r.- Otmice
  Wyświetleń: 260
 1391. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 255
 1392. Petycje złożone w 2022 roku
  Wyświetleń: 248
 1393. Uchwała nr XLII.328.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 248
 1394. Uchwała nr XLII.325.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 247
 1395. Uchwała nr XLII.327.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 236
 1396. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 października 2022 r.- Suchodaniec
  Wyświetleń: 234
 1397. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Otmice
  Wyświetleń: 234
 1398. Uchwała nr XLI.319.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. o znaku IN.VII.742.6.2022.KM
  Wyświetleń: 233
 1399. Uchwała nr XLI.322 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie kosztów związanych z wykonaniem zadań przez sołtysów
  Wyświetleń: 233
 1400. Uchwała nr XLI.320.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 231
 1401. Uchwała nr XLII.329.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 227
 1402. Uchwała nr XLII.330.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 225
 1403. Uchwała nr XLI.317.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 223
 1404. Uchwała nr XLIX/249/10 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 221
 1405. Uchwała nr XLI/220/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Otmice
  Wyświetleń: 217
 1406. Uchwała nr XLII.324.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2021 r
  Wyświetleń: 216
 1407. Uchwała nr XLII.326.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 215
 1408. Uchwała nr XLI.318.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 214
 1409. Uchwała nr XLI.321.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Izbicku
  Wyświetleń: 213
 1410. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Suchodaniec
  Wyświetleń: 212
 1411. Uchwała nr XVIII.112.2016 z dnia 25 kiwietnia 2016 rok uchwalenia mia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 212
 1412. Uchwała nr XLII.323.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 211
 1413. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Izbicko, Grabów - 2
  Wyświetleń: 204
 1414. Uchwała nr XVIII.113.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 201
 1415. Uchwała nr XXXIV/172/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 200
 1416. Uchwała nr III/11/06 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 199
 1417. Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 199
 1418. Uchwała nr XL.315.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 191
 1419. Uchwała nr XL.314.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 187
 1420. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2023 roku
  Wyświetleń: 182
 1421. Uchwała nr XIX/107/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 180
 1422. Uchwała nr XLIV.341.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Suchodaniec
  Wyświetleń: 179
 1423. Uchwała nr XL.316.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 178
 1424. Uchwała nr XLIV.340.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 178
 1425. Uchwała nr XLIV.342.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 175
 1426. Decyzje środowiskowe 2023
  Wyświetleń: 172
 1427. Uchwała nr XLIV.343.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 171
 1428. Uchwała nr XLIV.339.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r
  Wyświetleń: 169
 1429. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2022
  Wyświetleń: 169
 1430. UCHWAŁA NR XLVI.345.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 168
 1431. Uchwała nr XLIV.338.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 165
 1432. INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2023 r.- Suchodaniec
  Wyświetleń: 159
 1433. System Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 151
 1434. Uchwała nr XL.312.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 146
 1435. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 144
 1436. Uchwała nr XXXIX.311.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 141
 1437. ZARZĄDZENIE w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Izbicko
  Wyświetleń: 139
 1438. Sprzedaż węgla przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 138
 1439. Uchwała nr XL.313.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 135
 1440. Uchwała nr XLVIII.361.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 135
 1441. Zbiory APP dla obowiązujących MPZP/SUiKZP
  Wyświetleń: 129
 1442. UCHWAŁA NR XLVIII.352.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 128
 1443. Uchwała nr XLVIII.353.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 123
 1444. Uchwała nr XLVIII.358.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 119
 1445. Uchwała nr XLIX.364.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 116
 1446. Wójt Gminy Izbicko zachęca mieszkańców wsi Suchodaniec do konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 112
 1447. Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego na ½ etatu w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 111
 1448. UCHWAŁA NR XV.111.2020 RADY GMINY IZBICKO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 111
 1449. Uchwała nr XLVIII.359.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 109
 1450. Uchwała nr XLIX.362.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 108
 1451. Raport dot. wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 102
 1452. Uchwała nr XLVIII.357.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 102
 1453. Uchwała nr XLVIII.352.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 101
 1454. Uchwała nr XLVIII.354.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  Wyświetleń: 101
 1455. Podatki i opłaty na rok 2023
  Wyświetleń: 100
 1456. Uchwała nr XLIX.368.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 100
 1457. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Borycz
  Wyświetleń: 100
 1458. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Borycz, Grabów,Otmice, Suchodaniec
  Wyświetleń: 99
 1459. Uchwała nr XLIX.366.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 97
 1460. UCHWAŁA NR XII/52/2011 RADY GMINY IZBICKO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 95
 1461. Uchwała nr XLV.344.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 95
 1462. Uchwała nr XLVIII.360.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 95
 1463. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 93
 1464. Uchwała nr XLVI.350. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 92
 1465. Uchwała nr XLVI.346.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 91
 1466. Uchwała nr XLVIII.355.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  Wyświetleń: 89
 1467. Uchwała nr XLVIII.356.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 89
 1468. Uchwała nr XLVI.349. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 88
 1469. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Suchodaniec
  Wyświetleń: 86
 1470. Uchwała nr XLIX.363.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 85
 1471. Budżet Gminy na rok 2023
  Wyświetleń: 83
 1472. Uchwała nr XLIX.365.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
  Wyświetleń: 80
 1473. Uchwała nr XLIX.367.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony
  Wyświetleń: 80
 1474. Uchwała nr XLVI.348. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 79
 1475. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Izbicko w 2023 roku"
  Wyświetleń: 78
 1476. Uchwała nr XLVII.351.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 75
 1477. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 69
 1478. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice
  Wyświetleń: 69
 1479. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 61
 1480. Uchwała nr XLVI.345.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 57
 1481. Uchwała nr LI.381.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 54
 1482. Uchwała nr XLVI.347.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 52
 1483. Informacja o udzieleniu zamówień dot. zakupu preferencyjnegp paliwa stałego
  Wyświetleń: 47
 1484. Uchwała nr LI.384.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 47
 1485. Uchwała nr LI.383.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 45
 1486. Uchwała nr XLIII.332.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 44
 1487. Uchwała nr LI.382.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 43
 1488. Uchwała nr LI.387.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2023 rok
  Wyświetleń: 43
 1489. Uchwała nr XLIII.331.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 43
 1490. Uchwała nr XLIII.333.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XX.169.2020 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 43
 1491. Uchwała nr XLIII.335.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 42
 1492. Uchwała nr LI.386.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 41
 1493. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 40
 1494. Uchwała nr LI.385.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Izbicko do Klastra Energii Partnerska Energia
  Wyświetleń: 40
 1495. Uchwała nr L.378.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 39
 1496. Uchwała nr XLIII.334.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 39
 1497. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 38
 1498. Uchwała nr L.374.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 38
 1499. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 37
 1500. Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wod podziemnych
  Wyświetleń: 36
 1501. Uchwała nr L.379.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 36
 1502. Uchwała nr L.376.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 35
 1503. Uchwała nr L.372.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 34
 1504. Uchwała nr L.380.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 34
 1505. Uchwała nr L.375.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 33
 1506. Uchwała nr L.377.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2023 – 2027
  Wyświetleń: 33
 1507. Uchwała nr LII.391.2023 z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 33
 1508. Uchwała nr LII.389.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 30
 1509. Uchwała nr L.373.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 29
 1510. Uchwała nr LII.392.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku
  Wyświetleń: 29
 1511. Uchwała nr LII.388.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 28
 1512. Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023
  Wyświetleń: 27
 1513. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 27
 1514. Uchwała nr LII.390.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2023
  Wyświetleń: 27
 1515. Uchwała nr L.369.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 26
 1516. Obwieszczenie PGWWP o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody w Poznowicach
  Wyświetleń: 25
 1517. Uchwała nr L.370.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 25
 1518. Końcowa sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 24
 1519. Sprawozdania finansowe za rok 2022
  Wyświetleń: 22
 1520. Uchwała nr L.371.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 22
 1521. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2022 rok
  Wyświetleń: 4