Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
49263585968245947142488700000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453325463558315539964774650261549085134546949445474131182483
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
396302921930199300613697527548330963305130866393373421042666
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198153498039615377894302453511771547235273618674066560978900
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158891881017023154551468111491175101635212524197831701120231
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292408984107819189
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 168006
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 49293
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 37584
 4. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 29936
 5. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 27314
 6. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 25371
 7. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 23395
 8. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 22566
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 20349
 10. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 16356
 11. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 16345
 12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 15562
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14491
 14. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 14169
 15. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 13167
 16. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 13154
 17. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 13016
 18. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 12704
 19. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 12685
 20. Statut gminy
  Wyświetleń: 12213
 21. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12182
 22. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11797
 23. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 11611
 24. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11584
 25. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 11579
 26. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 11442
 27. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 11430
 28. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 11409
 29. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11400
 30. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11392
 31. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11192
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11190
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10859
 34. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10598
 35. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 10489
 36. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10428
 37. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10173
 38. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 10103
 39. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 10057
 40. Biblioteka
  Wyświetleń: 9964
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9793
 42. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9631
 43. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 9539
 44. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9503
 45. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 9369
 46. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 9321
 47. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 9307
 48. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 8732
 49. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8612
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 8345
 51. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 8287
 52. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 8102
 53. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 8009
 54. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 7925
 55. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7886
 56. Konsultacje
  Wyświetleń: 7493
 57. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 7482
 58. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 7415
 59. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7053
 60. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 6910
 61. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6812
 62. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 6714
 63. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 6660
 64. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 6646
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6408
 66. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6290
 67. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 6203
 68. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 6061
 69. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5966
 70. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5812
 71. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 5676
 72. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5591
 73. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 5325
 74. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 5288
 75. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 5228
 76. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4957
 77. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 4899
 78. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 4883
 79. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 4870
 80. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4868
 81. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4864
 82. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4859
 83. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4836
 84. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4820
 85. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4715
 86. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 4714
 87. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4658
 88. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 4628
 89. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 4625
 90. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4613
 91. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4601
 92. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 4579
 93. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4576
 94. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4550
 95. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4550
 96. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 4538
 97. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4521
 98. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4497
 99. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4495
 100. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4494
 101. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4480
 102. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4460
 103. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4421
 104. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4417
 105. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4406
 106. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 4405
 107. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4403
 108. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4398
 109. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4370
 110. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4331
 111. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 4312
 112. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4297
 113. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 4245
 114. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 4239
 115. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4234
 116. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 4233
 117. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 4194
 118. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4188
 119. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 4163
 120. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4154
 121. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4150
 122. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4114
 123. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4025
 124. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4023
 125. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4021
 126. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4005
 127. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4002
 128. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3977
 129. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 3969
 130. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3968
 131. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 3945
 132. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3933
 133. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 3923
 134. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3900
 135. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3900
 136. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 3896
 137. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 3879
 138. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3873
 139. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3834
 140. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3833
 141. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 3815
 142. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3815
 143. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 3797
 144. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 3795
 145. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3787
 146. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3786
 147. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3762
 148. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3740
 149. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 3736
 150. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3728
 151. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3723
 152. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3717
 153. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 3712
 154. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3692
 155. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 3691
 156. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3684
 157. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3683
 158. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3671
 159. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3649
 160. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3608
 161. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3589
 162. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3531
 163. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3498
 164. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3477
 165. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3445
 166. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3445
 167. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3432
 168. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 3411
 169. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 3356
 170. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 3353
 171. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3342
 172. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 3319
 173. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3315
 174. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 3301
 175. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3277
 176. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3277
 177. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3270
 178. Rok 2015
  Wyświetleń: 3255
 179. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3250
 180. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 3234
 181. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3228
 182. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3225
 183. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3225
 184. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3209
 185. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 3208
 186. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3202
 187. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3196
 188. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 3195
 189. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3188
 190. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3170
 191. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 3163
 192. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3161
 193. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 3152
 194. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3149
 195. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3147
 196. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3145
 197. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 3142
 198. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3138
 199. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3137
 200. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3128
 201. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3126
 202. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3122
 203. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 3108
 204. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3106
 205. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 3093
 206. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 3091
 207. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 3087
 208. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3084
 209. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 3084
 210. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3082
 211. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 3076
 212. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3046
 213. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3043
 214. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3042
 215. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3038
 216. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3033
 217. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3028
 218. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 3026
 219. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3025
 220. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2998
 221. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2996
 222. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 2996
 223. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2996
 224. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2994
 225. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2990
 226. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2989
 227. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2985
 228. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2977
 229. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2976
 230. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2960
 231. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 2959
 232. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2957
 233. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2957
 234. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 2955
 235. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 2947
 236. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2943
 237. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2943
 238. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2927
 239. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2922
 240. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2921
 241. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2920
 242. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2918
 243. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2910
 244. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2909
 245. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 2902
 246. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2895
 247. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2889
 248. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2886
 249. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2886
 250. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2873
 251. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2872
 252. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 2870
 253. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2867
 254. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 2858
 255. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2855
 256. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 2855
 257. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2852
 258. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2849
 259. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2847
 260. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2844
 261. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2841
 262. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2839
 263. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2838
 264. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2838
 265. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 2836
 266. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 2829
 267. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2823
 268. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 2822
 269. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2814
 270. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2811
 271. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 2811
 272. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 2808
 273. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2806
 274. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 2805
 275. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2800
 276. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2798
 277. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2795
 278. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2792
 279. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2788
 280. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2785
 281. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2781
 282. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2778
 283. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2778
 284. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2773
 285. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2773
 286. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 2772
 287. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 2764
 288. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2764
 289. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2764
 290. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2762
 291. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2760
 292. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2760
 293. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2752
 294. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 2743
 295. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 2734
 296. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2733
 297. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2731
 298. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2720
 299. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2715
 300. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2714
 301. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 2697
 302. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2692
 303. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2686
 304. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2671
 305. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2660
 306. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 2658
 307. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 2647
 308. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2644
 309. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2637
 310. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2632
 311. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2631
 312. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 2626
 313. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2623
 314. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2618
 315. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2606
 316. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2594
 317. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2585
 318. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2581
 319. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 2570
 320. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2570
 321. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2565
 322. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2550
 323. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 2548
 324. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2545
 325. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2536
 326. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2536
 327. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2500
 328. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2484
 329. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2483
 330. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2459
 331. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2440
 332. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 2423
 333. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2421
 334. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2418
 335. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 2407
 336. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 2401
 337. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2390
 338. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2385
 339. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2337
 340. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2335
 341. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 2314
 342. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 2289
 343. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2283
 344. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2279
 345. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2264
 346. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2252
 347. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2243
 348. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2236
 349. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2235
 350. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2231
 351. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2222
 352. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2220
 353. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2194
 354. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2188
 355. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2185
 356. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2182
 357. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2156
 358. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2154
 359. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2145
 360. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2137
 361. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2135
 362. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2125
 363. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2109
 364. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2104
 365. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 2093
 366. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 2090
 367. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2087
 368. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 2085
 369. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2082
 370. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2062
 371. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2040
 372. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2039
 373. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2036
 374. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 2032
 375. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2027
 376. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2022
 377. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2011
 378. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2007
 379. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1998
 380. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 1984
 381. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1982
 382. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1981
 383. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1980
 384. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1960
 385. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1956
 386. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 1950
 387. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1940
 388. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1937
 389. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1923
 390. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 1901
 391. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1900
 392. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 1899
 393. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1894
 394. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1885
 395. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1880
 396. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1875
 397. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1873
 398. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1860
 399. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1839
 400. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1829
 401. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1808
 402. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 1798
 403. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1775
 404. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1768
 405. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1768
 406. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 1764
 407. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1756
 408. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 1754
 409. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1750
 410. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1738
 411. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1730
 412. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 1716
 413. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 1712
 414. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1706
 415. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1705
 416. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1704
 417. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1701
 418. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1674
 419. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 1659
 420. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1641
 421. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 1632
 422. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1623
 423. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1598
 424. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1594
 425. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1589
 426. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1575
 427. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 1573
 428. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1567
 429. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1537
 430. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 1525
 431. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1510
 432. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1461
 433. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1442
 434. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 1403
 435. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1402
 436. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 1388
 437. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1365
 438. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 1349
 439. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1347
 440. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1337
 441. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1323
 442. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1317
 443. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1277
 444. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1207
 445. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1203
 446. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1201
 447. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 1195
 448. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1189
 449. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1176
 450. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 1158
 451. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1154
 452. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 1148
 453. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1136
 454. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1126
 455. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1091
 456. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1088
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 1085
 458. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 1080
 459. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1077
 460. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1074
 461. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1074
 462. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 1063
 463. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 1053
 464. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 1026
 465. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 1023
 466. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 997
 467. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 988
 468. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 980
 469. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 972
 470. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 958
 471. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 951
 472. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 945
 473. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 927
 474. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 923
 475. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 913
 476. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 907
 477. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 906
 478. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 904
 479. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 902
 480. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 899
 481. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 899
 482. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 896
 483. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 893
 484. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 892
 485. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 889
 486. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 881
 487. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 880
 488. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 880
 489. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 879
 490. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 872
 491. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 869
 492. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 861
 493. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 856
 494. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 846
 495. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 842
 496. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 842
 497. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 840
 498. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 838
 499. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 834
 500. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 832
 501. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 822
 502. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 818
 503. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 805
 504. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 803
 505. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 803
 506. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 799
 507. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 799
 508. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 798
 509. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 798
 510. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 794
 511. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 790
 512. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 786
 513. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 782
 514. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 782
 515. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 777
 516. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 776
 517. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 774
 518. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 771
 519. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 770
 520. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 766
 521. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 764
 522. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 761
 523. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 758
 524. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 754
 525. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 754
 526. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 748
 527. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 748
 528. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 748
 529. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 741
 530. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 741
 531. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 735
 532. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 731
 533. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 731
 534. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 727
 535. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 723
 536. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 722
 537. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 720
 538. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 718
 539. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 717
 540. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 716
 541. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 711
 542. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 709
 543. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 707
 544. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 702
 545. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 700
 546. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 700
 547. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 696
 548. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 689
 549. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 688
 550. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 687
 551. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 672
 552. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 672
 553. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 664
 554. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 663
 555. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 661
 556. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 660
 557. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 657
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 644
 559. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 637
 560. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 637
 561. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 629
 562. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 628
 563. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 626
 564. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 622
 565. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 605
 566. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 599
 567. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 596
 568. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 595
 569. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 576
 570. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 571
 571. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 558
 572. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 557
 573. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 546
 574. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 542
 575. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 532
 576. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 531
 577. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 527
 578. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 522
 579. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 518
 580. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 514
 581. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 513
 582. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 513
 583. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 506
 584. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 505
 585. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 504
 586. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 504
 587. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 503
 588. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 499
 589. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 494
 590. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 493
 591. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 493
 592. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 488
 593. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 488
 594. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 488
 595. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 486
 596. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 485
 597. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 482
 598. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 481
 599. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 475
 600. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 472
 601. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 469
 602. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 464
 603. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 462
 604. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 456
 605. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 452
 606. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 445
 607. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 444
 608. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 444
 609. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 436
 610. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 434
 611. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 428
 612. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 426
 613. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 425
 614. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 419
 615. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 417
 616. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 416
 617. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 414
 618. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 413
 619. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 412
 620. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 411
 621. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 410
 622. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 409
 623. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 402
 624. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 402
 625. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 398
 626. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 398
 627. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 396
 628. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 396
 629. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 394
 630. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 389
 631. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 385
 632. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 381
 633. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 380
 634. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 380
 635. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 379
 636. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 377
 637. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 375
 638. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 365
 639. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 364
 640. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 362
 641. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 345
 642. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 342
 643. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 341
 644. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 337
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 332
 646. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 327
 647. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 318
 648. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 317
 649. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 316
 650. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 300
 651. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 300
 652. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 299
 653. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 296
 654. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 296
 655. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 283
 656. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 272
 657. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 265
 658. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 263
 659. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 262
 660. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 252
 661. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 229
 662. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 228
 663. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 225
 664. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 225
 665. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 218
 666. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 216
 667. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 208
 668. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 201
 669. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 198
 670. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 177
 671. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 161
 672. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 150
 673. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 137
 674. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 133
 675. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 124
 676. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 89
 677. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 68
 678. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 679. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 58
 680. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 57
 681. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 54
 682. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 30
 683. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 21
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-01-2012 09:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 11797
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×