Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
492635859682459471425891964675460425065930983000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453325463558315539964774650261549085134546949445474131182483
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
396302921930199300613697527548330963305130866393373421042666
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198153498039615377894302453511771547235273618674066560978900
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158891881017023154551468111491175101635212524197831701120231
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292408984107819189
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 177893
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 53828
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 40165
 4. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 32163
 5. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 29130
 6. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 26949
 7. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 24133
 8. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 23461
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 21787
 10. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 17803
 11. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 16873
 12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 16293
 13. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 15908
 14. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 15490
 15. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 14190
 16. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 13757
 17. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 13702
 18. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 13575
 19. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 13144
 20. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12859
 21. Statut gminy
  Wyświetleń: 12754
 22. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 12624
 23. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 12425
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12384
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12249
 26. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 12095
 27. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 12046
 28. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 11889
 29. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11833
 30. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 11827
 31. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11803
 32. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11794
 33. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11772
 34. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10935
 35. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 10867
 36. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10668
 37. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 10660
 38. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 10513
 39. Biblioteka
  Wyświetleń: 10450
 40. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10450
 41. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 10428
 42. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10240
 43. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10054
 44. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 9938
 45. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 9927
 46. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 9748
 47. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 9746
 48. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 9654
 49. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 9650
 50. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 9157
 51. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9007
 52. Rok 2014
  Wyświetleń: 8795
 53. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 8491
 54. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 8350
 55. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8212
 56. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 7933
 57. Konsultacje
  Wyświetleń: 7777
 58. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 7755
 59. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7459
 60. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7441
 61. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7270
 62. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 7228
 63. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 7110
 64. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 7080
 65. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 7012
 66. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 6947
 67. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 6904
 68. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6752
 69. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6714
 70. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6588
 71. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 6576
 72. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6375
 73. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 6352
 74. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 6157
 75. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6128
 76. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 6038
 77. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 5921
 78. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 5669
 79. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 5645
 80. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 5598
 81. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 5425
 82. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5342
 83. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5319
 84. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5283
 85. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5241
 86. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 5228
 87. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 5219
 88. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5192
 89. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5171
 90. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5158
 91. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 5087
 92. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 5051
 93. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4986
 94. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4938
 95. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 4929
 96. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4910
 97. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 4900
 98. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4891
 99. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4890
 100. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4883
 101. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4871
 102. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4820
 103. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4818
 104. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4816
 105. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4787
 106. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4782
 107. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 4776
 108. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4773
 109. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 4771
 110. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4743
 111. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4736
 112. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4720
 113. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4704
 114. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4629
 115. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 4580
 116. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 4526
 117. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4508
 118. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4479
 119. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 4469
 120. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 4463
 121. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4442
 122. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4375
 123. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 4368
 124. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4345
 125. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 4336
 126. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4298
 127. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4279
 128. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4271
 129. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4266
 130. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4265
 131. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4264
 132. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4239
 133. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 4218
 134. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4212
 135. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4164
 136. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 4151
 137. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4146
 138. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 4132
 139. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4130
 140. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 4116
 141. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 4107
 142. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 4083
 143. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4082
 144. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 4073
 145. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4064
 146. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 4063
 147. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4060
 148. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 4030
 149. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 4009
 150. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 4008
 151. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4002
 152. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3980
 153. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3970
 154. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3964
 155. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3937
 156. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3926
 157. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3918
 158. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3908
 159. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3858
 160. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3820
 161. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3816
 162. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3756
 163. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3705
 164. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3700
 165. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3699
 166. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3663
 167. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3627
 168. Rok 2015
  Wyświetleń: 3618
 169. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 3598
 170. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 3586
 171. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 3563
 172. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 3537
 173. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 3536
 174. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3522
 175. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3485
 176. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3482
 177. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 3480
 178. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3479
 179. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3476
 180. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 3472
 181. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3463
 182. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3447
 183. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3447
 184. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 3409
 185. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3407
 186. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3402
 187. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3396
 188. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3394
 189. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 3386
 190. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3382
 191. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 3376
 192. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3370
 193. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3367
 194. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 3364
 195. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3350
 196. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3346
 197. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 3345
 198. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 3344
 199. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3343
 200. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3342
 201. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 3335
 202. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3310
 203. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3304
 204. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3303
 205. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3301
 206. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 3300
 207. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3294
 208. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3285
 209. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 3274
 210. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 3261
 211. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 3259
 212. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 3259
 213. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3253
 214. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3250
 215. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3242
 216. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3239
 217. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3236
 218. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3231
 219. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3223
 220. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 3216
 221. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 3214
 222. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 3210
 223. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3203
 224. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3193
 225. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3189
 226. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3189
 227. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3181
 228. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3173
 229. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3166
 230. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 3153
 231. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3152
 232. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3151
 233. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3146
 234. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3146
 235. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3139
 236. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3136
 237. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3125
 238. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 3121
 239. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3120
 240. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 3120
 241. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3115
 242. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3114
 243. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3104
 244. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3095
 245. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3088
 246. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3083
 247. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3078
 248. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3077
 249. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 3069
 250. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3065
 251. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3065
 252. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3065
 253. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3064
 254. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 3055
 255. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3046
 256. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3038
 257. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 3037
 258. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3029
 259. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3024
 260. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 3023
 261. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3022
 262. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3019
 263. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3010
 264. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3008
 265. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 3002
 266. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2998
 267. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2996
 268. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2993
 269. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 2992
 270. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2989
 271. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2986
 272. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2986
 273. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2985
 274. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2981
 275. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 2981
 276. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 2967
 277. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2965
 278. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2964
 279. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2964
 280. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 2960
 281. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2958
 282. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2955
 283. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 2954
 284. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2951
 285. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 2951
 286. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 2944
 287. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2942
 288. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2940
 289. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2931
 290. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 2930
 291. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2919
 292. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2918
 293. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2917
 294. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2913
 295. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2913
 296. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2913
 297. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2910
 298. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2909
 299. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2902
 300. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2899
 301. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 2885
 302. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 2885
 303. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2884
 304. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2882
 305. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 2855
 306. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2849
 307. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2835
 308. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2817
 309. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 2813
 310. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2811
 311. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 2804
 312. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2795
 313. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2794
 314. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2782
 315. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2766
 316. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2764
 317. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 2762
 318. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2748
 319. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2743
 320. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2733
 321. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2731
 322. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2728
 323. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2725
 324. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2722
 325. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 2721
 326. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 2717
 327. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2714
 328. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 2714
 329. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 2684
 330. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2680
 331. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2676
 332. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2664
 333. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2660
 334. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2655
 335. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 2589
 336. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2585
 337. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 2571
 338. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2550
 339. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2550
 340. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2530
 341. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2520
 342. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2502
 343. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2490
 344. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2448
 345. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2431
 346. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2428
 347. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2421
 348. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 2419
 349. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2416
 350. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2413
 351. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2408
 352. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2404
 353. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2399
 354. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2395
 355. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2394
 356. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2392
 357. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2389
 358. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 2379
 359. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2353
 360. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2349
 361. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2337
 362. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2320
 363. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 2318
 364. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2316
 365. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2307
 366. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2295
 367. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 2294
 368. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2278
 369. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2274
 370. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2269
 371. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2249
 372. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2236
 373. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2230
 374. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2230
 375. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 2225
 376. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2206
 377. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 2202
 378. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2184
 379. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2183
 380. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2182
 381. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 2179
 382. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2167
 383. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2166
 384. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 2151
 385. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2135
 386. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2135
 387. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2131
 388. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 2126
 389. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2112
 390. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 2107
 391. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 2104
 392. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 2098
 393. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2089
 394. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2088
 395. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 2074
 396. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2074
 397. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2056
 398. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2049
 399. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 2037
 400. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2031
 401. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 2026
 402. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2014
 403. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2009
 404. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 1985
 405. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1976
 406. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1957
 407. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1955
 408. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 1947
 409. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1925
 410. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1923
 411. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1920
 412. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 1903
 413. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1893
 414. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1888
 415. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1878
 416. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1872
 417. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1864
 418. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 1858
 419. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 1841
 420. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 1827
 421. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1805
 422. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1782
 423. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 1782
 424. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 1775
 425. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1775
 426. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1774
 427. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1771
 428. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1770
 429. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1770
 430. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1762
 431. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1739
 432. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 1716
 433. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1706
 434. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 1681
 435. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1668
 436. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1650
 437. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1637
 438. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1636
 439. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 1631
 440. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1587
 441. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 1574
 442. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1570
 443. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 1564
 444. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 1561
 445. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1553
 446. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1501
 447. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1436
 448. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 1426
 449. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1422
 450. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1404
 451. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1396
 452. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1384
 453. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1368
 454. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1362
 455. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1334
 456. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 1327
 457. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 1280
 458. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 1271
 459. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1265
 460. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1249
 461. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 1248
 462. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1242
 463. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1227
 464. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 1222
 465. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 1219
 466. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1215
 467. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1210
 468. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1205
 469. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 1200
 470. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 1184
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 1164
 472. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 1161
 473. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 1154
 474. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 1149
 475. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1133
 476. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1127
 477. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1114
 478. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 1113
 479. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 1113
 480. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 1111
 481. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 1110
 482. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 1103
 483. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1091
 484. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1074
 485. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1067
 486. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 1060
 487. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1049
 488. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 1049
 489. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 1045
 490. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1044
 491. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 1044
 492. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1040
 493. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1039
 494. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 1037
 495. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1027
 496. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 1023
 497. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1013
 498. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1010
 499. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1009
 500. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1008
 501. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1003
 502. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 992
 503. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 989
 504. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 982
 505. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 975
 506. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 971
 507. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 966
 508. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 964
 509. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 959
 510. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 959
 511. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 957
 512. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 953
 513. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 951
 514. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 948
 515. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 948
 516. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 947
 517. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 942
 518. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 940
 519. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 937
 520. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 933
 521. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 926
 522. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 925
 523. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 920
 524. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 918
 525. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 911
 526. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 906
 527. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 901
 528. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 900
 529. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 898
 530. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 897
 531. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 888
 532. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 884
 533. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 882
 534. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 882
 535. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 878
 536. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 872
 537. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 868
 538. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 866
 539. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 861
 540. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 857
 541. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 856
 542. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 855
 543. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 854
 544. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 852
 545. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 852
 546. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 849
 547. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 849
 548. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 849
 549. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 844
 550. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 843
 551. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 836
 552. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 835
 553. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 834
 554. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 829
 555. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 829
 556. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 824
 557. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 822
 558. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 810
 559. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 807
 560. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 805
 561. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 804
 562. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 802
 563. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 802
 564. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 799
 565. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 795
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 780
 567. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 770
 568. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 769
 569. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 756
 570. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 754
 571. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 752
 572. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 750
 573. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 750
 574. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 746
 575. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 743
 576. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 743
 577. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 732
 578. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 729
 579. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 727
 580. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 725
 581. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 723
 582. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 719
 583. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 715
 584. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 715
 585. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 705
 586. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 703
 587. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 703
 588. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 701
 589. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 698
 590. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 693
 591. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 683
 592. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 678
 593. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 669
 594. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 662
 595. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 661
 596. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 659
 597. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 659
 598. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 657
 599. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 647
 600. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 647
 601. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 644
 602. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 643
 603. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 632
 604. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 626
 605. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 625
 606. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 618
 607. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 617
 608. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 616
 609. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 613
 610. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 611
 611. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 609
 612. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 608
 613. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 606
 614. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 604
 615. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 600
 616. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 596
 617. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 591
 618. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 588
 619. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 583
 620. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 581
 621. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 581
 622. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 577
 623. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 562
 624. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 561
 625. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 561
 626. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 557
 627. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 555
 628. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 544
 629. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 542
 630. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 542
 631. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 541
 632. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 528
 633. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 527
 634. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 527
 635. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 524
 636. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 524
 637. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 523
 638. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 520
 639. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 517
 640. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 516
 641. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 515
 642. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 512
 643. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 506
 644. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 503
 645. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 492
 646. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 489
 647. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 489
 648. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 486
 649. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 486
 650. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 475
 651. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 473
 652. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 468
 653. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 462
 654. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 444
 655. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 433
 656. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 430
 657. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 426
 658. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 421
 659. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 420
 660. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 411
 661. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 395
 662. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 388
 663. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 383
 664. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 374
 665. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 374
 666. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 372
 667. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 370
 668. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 346
 669. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 343
 670. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 341
 671. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 336
 672. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 335
 673. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 316
 674. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 313
 675. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 308
 676. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 267
 677. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 257
 678. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 241
 679. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 223
 680. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 217
 681. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 187
 682. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 182
 683. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 182
 684. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 181
 685. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 162
 686. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 155
 687. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 150
 688. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 145
 689. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 143
 690. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 135
 691. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 126
 692. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 126
 693. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 122
 694. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 121
 695. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 106
 696. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 103
 697. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 100
 698. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 99
 699. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 94
 700. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 84
 701. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 82
 702. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 81
 703. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 80
 704. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 79
 705. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 78
 706. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 78
 707. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 77
 708. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 75
 709. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 75
 710. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 68
 711. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 59
 712. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 57
 713. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 49
 714. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 25
 715. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 21
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-01-2012 09:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 12249
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×