Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
492635859661730000000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453325463558315539964774650261549085134546949445474131182483
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
396302921930199300613697527548330963305130866393373421042666
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198153498039615377894302453511771547235273618674066560978900
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158891881017023154551468111491175101635212524197831701120231
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292408984107819189
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 162768
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 46811
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 36090
 4. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 28975
 5. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 26487
 6. Ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 24504
 7. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 22989
 8. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 22021
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 19653
 10. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 16090
 11. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 15775
 12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 14050
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14042
 14. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 13190
 15. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 12850
 16. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 12650
 17. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 12645
 18. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 12458
 19. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 11885
 20. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 11806
 21. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11518
 22. Statut gminy
  Wyświetleń: 11473
 23. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 11293
 24. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 11216
 25. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 11184
 26. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11170
 27. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11114
 28. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11090
 29. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 10920
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10875
 31. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 10852
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10823
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10692
 34. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10333
 35. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 10243
 36. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10240
 37. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10011
 38. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 9809
 39. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 9809
 40. Biblioteka
  Wyświetleń: 9625
 41. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9587
 42. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9349
 43. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 9235
 44. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 9072
 45. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 9068
 46. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9029
 47. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 8993
 48. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 8474
 49. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8369
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 8020
 51. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 7863
 52. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 7731
 53. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 7682
 54. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7678
 55. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 7644
 56. Konsultacje
  Wyświetleń: 7307
 57. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 7225
 58. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 7185
 59. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6691
 60. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 6690
 61. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6582
 62. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 6415
 63. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 6369
 64. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 6329
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6202
 66. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6094
 67. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 6070
 68. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 5749
 69. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5741
 70. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5527
 71. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 5439
 72. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 5361
 73. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 5157
 74. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 5134
 75. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 5125
 76. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4776
 77. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 4776
 78. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 4711
 79. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4662
 80. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4653
 81. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4646
 82. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 4631
 83. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4627
 84. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4566
 85. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 4544
 86. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 4480
 87. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4467
 88. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4436
 89. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 4428
 90. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 4413
 91. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4411
 92. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 4388
 93. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4363
 94. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4357
 95. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4331
 96. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4325
 97. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4323
 98. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4320
 99. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4318
 100. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4304
 101. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4264
 102. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4254
 103. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4226
 104. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4212
 105. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4186
 106. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4183
 107. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 4181
 108. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 4161
 109. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 4105
 110. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 4093
 111. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 4071
 112. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4069
 113. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4061
 114. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 4060
 115. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 4060
 116. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 4033
 117. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4023
 118. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 3993
 119. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3985
 120. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3898
 121. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 3893
 122. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3871
 123. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3852
 124. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3836
 125. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 3834
 126. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3814
 127. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3813
 128. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 3798
 129. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3795
 130. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 3760
 131. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3760
 132. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3748
 133. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3726
 134. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3725
 135. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 3723
 136. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 3723
 137. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 3719
 138. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 3670
 139. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3669
 140. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 3660
 141. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3659
 142. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3657
 143. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3603
 144. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 3591
 145. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3586
 146. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3583
 147. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3580
 148. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3576
 149. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3559
 150. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3556
 151. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3553
 152. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3547
 153. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 3545
 154. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 3505
 155. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 3497
 156. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3490
 157. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3463
 158. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3450
 159. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3412
 160. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 3410
 161. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3375
 162. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 3369
 163. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3345
 164. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3332
 165. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3308
 166. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 3277
 167. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 3239
 168. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 3232
 169. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3220
 170. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3215
 171. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 3181
 172. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 3154
 173. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3148
 174. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3146
 175. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 3144
 176. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3133
 177. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3132
 178. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3125
 179. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3101
 180. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 3091
 181. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3083
 182. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 3079
 183. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3077
 184. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 3072
 185. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3057
 186. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3046
 187. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3043
 188. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 3035
 189. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3034
 190. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3032
 191. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3031
 192. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 3027
 193. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 3022
 194. Rok 2015
  Wyświetleń: 3020
 195. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3017
 196. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3004
 197. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2999
 198. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 2998
 199. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 2997
 200. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 2994
 201. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2988
 202. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 2986
 203. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2985
 204. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2982
 205. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2972
 206. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 2971
 207. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 2963
 208. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2933
 209. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 2926
 210. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 2923
 211. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2923
 212. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2919
 213. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2916
 214. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2906
 215. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2905
 216. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 2904
 217. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2904
 218. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2903
 219. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2902
 220. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2897
 221. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 2892
 222. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2880
 223. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2872
 224. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2865
 225. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 2861
 226. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2858
 227. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2857
 228. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 2856
 229. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2855
 230. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 2855
 231. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2854
 232. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2854
 233. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2851
 234. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2843
 235. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2841
 236. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2837
 237. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2825
 238. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2800
 239. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2796
 240. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2794
 241. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2791
 242. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2778
 243. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 2777
 244. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2769
 245. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2768
 246. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2767
 247. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2760
 248. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2760
 249. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2756
 250. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 2753
 251. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2751
 252. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2746
 253. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2743
 254. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 2742
 255. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 2739
 256. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2735
 257. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 2734
 258. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 2731
 259. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 2731
 260. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2726
 261. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2723
 262. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2721
 263. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2719
 264. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 2719
 265. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2718
 266. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2716
 267. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2714
 268. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 2708
 269. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2706
 270. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2701
 271. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2699
 272. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2687
 273. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2685
 274. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2675
 275. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2669
 276. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2667
 277. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2666
 278. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2665
 279. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2664
 280. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2662
 281. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 2655
 282. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2653
 283. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2652
 284. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2650
 285. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2647
 286. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 2643
 287. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2641
 288. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2639
 289. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 2636
 290. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2636
 291. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2628
 292. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 2623
 293. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2622
 294. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 2616
 295. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2614
 296. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2608
 297. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2605
 298. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 2588
 299. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 2577
 300. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2575
 301. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2559
 302. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2547
 303. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2543
 304. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2541
 305. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2532
 306. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2520
 307. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2520
 308. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2517
 309. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2516
 310. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 2496
 311. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 2492
 312. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2479
 313. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 2478
 314. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2477
 315. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2469
 316. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2463
 317. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 2454
 318. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2440
 319. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2440
 320. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2429
 321. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2386
 322. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2374
 323. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2370
 324. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2365
 325. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2360
 326. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 2314
 327. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2311
 328. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2304
 329. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2297
 330. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 2290
 331. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2280
 332. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2260
 333. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2235
 334. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2224
 335. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2220
 336. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2199
 337. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2192
 338. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2178
 339. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 2173
 340. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2167
 341. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2133
 342. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2131
 343. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2117
 344. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2114
 345. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2114
 346. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2106
 347. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2105
 348. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 2075
 349. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2065
 350. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2060
 351. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2056
 352. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 2046
 353. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 2043
 354. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2037
 355. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2027
 356. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2026
 357. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 2018
 358. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2012
 359. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 2009
 360. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2004
 361. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1998
 362. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1995
 363. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1991
 364. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1976
 365. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1947
 366. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1932
 367. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1925
 368. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1922
 369. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1918
 370. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1917
 371. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1917
 372. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 1912
 373. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1912
 374. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1907
 375. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1903
 376. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 1872
 377. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1866
 378. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1856
 379. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1856
 380. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1852
 381. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1850
 382. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 1850
 383. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 1848
 384. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1846
 385. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 1845
 386. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1812
 387. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1801
 388. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1797
 389. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1791
 390. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1791
 391. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 1774
 392. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1770
 393. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 1769
 394. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1762
 395. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1758
 396. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1733
 397. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1728
 398. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1700
 399. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1698
 400. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1677
 401. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 1674
 402. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 1666
 403. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 1653
 404. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1653
 405. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1651
 406. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 1649
 407. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1624
 408. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1618
 409. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1610
 410. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1609
 411. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 1606
 412. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 1605
 413. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1582
 414. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1558
 415. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 1538
 416. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1533
 417. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1528
 418. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1514
 419. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1489
 420. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1484
 421. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1478
 422. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 1475
 423. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 1470
 424. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 1467
 425. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1466
 426. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 1462
 427. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1439
 428. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 1412
 429. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 1403
 430. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1367
 431. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1358
 432. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 1315
 433. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1311
 434. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1302
 435. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 1271
 436. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1254
 437. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1234
 438. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 1199
 439. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1188
 440. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1181
 441. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1169
 442. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1119
 443. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1116
 444. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 1115
 445. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1087
 446. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 1084
 447. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1081
 448. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 1068
 449. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1066
 450. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 1054
 451. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1047
 452. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1013
 453. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1003
 454. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 990
 455. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 988
 456. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 987
 457. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 984
 458. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 981
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 969
 460. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 968
 461. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 937
 462. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 928
 463. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 924
 464. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 924
 465. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 916
 466. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 914
 467. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 905
 468. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 868
 469. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 865
 470. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 863
 471. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 840
 472. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 839
 473. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 839
 474. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 835
 475. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 831
 476. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 824
 477. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 813
 478. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 810
 479. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 804
 480. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 799
 481. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 793
 482. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 793
 483. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 793
 484. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 787
 485. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 779
 486. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 767
 487. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 766
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 766
 489. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 763
 490. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 762
 491. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 760
 492. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 757
 493. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 757
 494. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 755
 495. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 753
 496. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 752
 497. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 742
 498. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 741
 499. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 724
 500. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 718
 501. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 713
 502. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 710
 503. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 709
 504. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 708
 505. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 701
 506. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 695
 507. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 692
 508. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 691
 509. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 690
 510. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 685
 511. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 682
 512. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 675
 513. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 672
 514. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 665
 515. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 664
 516. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 663
 517. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 662
 518. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 655
 519. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 655
 520. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 650
 521. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 647
 522. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 646
 523. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 645
 524. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 644
 525. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 644
 526. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 644
 527. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 644
 528. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 640
 529. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 639
 530. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 637
 531. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 636
 532. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 636
 533. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 635
 534. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 633
 535. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 628
 536. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 619
 537. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 618
 538. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 615
 539. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 605
 540. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 604
 541. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 604
 542. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 598
 543. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 594
 544. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 593
 545. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 592
 546. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 587
 547. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 587
 548. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 584
 549. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 580
 550. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 579
 551. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 570
 552. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 570
 553. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 557
 554. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 555
 555. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 551
 556. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 543
 557. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 536
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 534
 559. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 525
 560. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 522
 561. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 518
 562. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 511
 563. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 498
 564. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 485
 565. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 483
 566. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 473
 567. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 472
 568. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 470
 569. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 464
 570. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 464
 571. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 460
 572. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 457
 573. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 457
 574. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 440
 575. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 434
 576. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 434
 577. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 433
 578. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 432
 579. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 432
 580. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 423
 581. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 423
 582. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 421
 583. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 410
 584. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 408
 585. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 405
 586. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 403
 587. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 397
 588. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 391
 589. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 389
 590. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 388
 591. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 388
 592. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 388
 593. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 388
 594. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 386
 595. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 386
 596. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 381
 597. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 377
 598. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 371
 599. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 369
 600. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 366
 601. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 365
 602. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 363
 603. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 358
 604. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 356
 605. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 353
 606. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 351
 607. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 346
 608. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 345
 609. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 345
 610. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 338
 611. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 338
 612. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 336
 613. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 332
 614. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 326
 615. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 324
 616. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 323
 617. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 321
 618. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 321
 619. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 318
 620. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 318
 621. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 315
 622. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 312
 623. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 309
 624. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 307
 625. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 305
 626. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 305
 627. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 304
 628. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 293
 629. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 290
 630. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 289
 631. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 288
 632. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 284
 633. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 283
 634. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 272
 635. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 271
 636. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 268
 637. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 267
 638. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 267
 639. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 262
 640. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 256
 641. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 249
 642. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 241
 643. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 238
 644. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 235
 645. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 231
 646. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 229
 647. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 227
 648. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 227
 649. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 216
 650. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 209
 651. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 198
 652. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 195
 653. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 184
 654. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 182
 655. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 178
 656. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 171
 657. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 154
 658. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 143
 659. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 142
 660. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 139
 661. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 134
 662. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 132
 663. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 128
 664. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 126
 665. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 110
 666. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 97
 667. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 83
 668. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 81
 669. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 64
 670. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 46
 671. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 21
 672. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 12
 673. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-01-2012 09:11
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 11518
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12
NIP: 756-18-77-997 (Gmina Izbicko) REGON: 531413219 (Gmina Izbicko)
Numer konta: 45 89071076 2006 5000 2017 0001

Dane kontaktowe:

tel.: (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax: (077) 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×