Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
167433320410728859981065500667766374955014778121473100
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
677676527267439597351460295934065702133432597661327636708776492
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
537695832949789672648031182550860188188475302694565671858988
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
622295094559700583218407693039625896095849561537745367454565
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
713295794161638677186020957854454825788859025623175573566982
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491525847182183470255875564516459045052749598646745453658177
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453465466158364540104776950316549695141446999445944134282241
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397212930330269300933762127563331863307430880392593423242672
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198903507539798379104316253738773237249473812675546572779696
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159481891017091155171476011544175851639712578198591707620330
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292939069108559236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 350594
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 145050
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 128077
 4. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 124178
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 96506
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 70767
 7. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Wyświetleń: 64868
 8. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 49968
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 49097
 10. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 44462
 11. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 40659
 12. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 36813
 13. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 36351
 14. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 32597
 15. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 31497
 16. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 30674
 17. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 29094
 18. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 28777
 19. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 28180
 20. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 26006
 21. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 24233
 22. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 23516
 23. Statut Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 22826
 24. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 22144
 25. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 22026
 26. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 21941
 27. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 21820
 28. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 21392
 29. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 21329
 30. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 20982
 31. Biblioteka
  Wyświetleń: 20878
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 20873
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 20856
 34. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 20637
 35. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 20494
 36. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 20193
 37. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 19878
 38. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 19116
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 18884
 40. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 18618
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18415
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18200
 43. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 18121
 44. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 18105
 45. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 17996
 46. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 17795
 47. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 17772
 48. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 17665
 49. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 17445
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 17270
 51. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 17146
 52. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 17099
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 16971
 54. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 16889
 55. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 16344
 56. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 15940
 57. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 15796
 58. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 15630
 59. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 15489
 60. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 15448
 61. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 15435
 62. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 15311
 63. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 15112
 64. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 15063
 65. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 15035
 66. Konsultacje
  Wyświetleń: 14969
 67. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 14937
 68. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 14651
 69. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 14407
 70. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 14362
 71. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 14239
 72. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 14165
 73. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 14162
 74. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 13813
 75. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 13771
 76. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 13640
 77. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 13435
 78. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 13417
 79. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 13367
 80. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 13323
 81. Sprawozdania
  Wyświetleń: 13248
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 12818
 83. Oświata
  Wyświetleń: 12792
 84. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 12532
 85. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 12200
 86. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 12082
 87. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11621
 88. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 11495
 89. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 11252
 90. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 11238
 91. Rok 2015
  Wyświetleń: 11012
 92. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 10800
 93. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 10701
 94. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 10603
 95. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 10501
 96. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 10466
 97. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10412
 98. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 10260
 99. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 10245
 100. Dane osobowe
  Wyświetleń: 10164
 101. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10161
 102. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10111
 103. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 10010
 104. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 9927
 105. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9927
 106. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 9918
 107. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 9871
 108. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 9869
 109. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 9854
 110. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 9840
 111. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9812
 112. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 9789
 113. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 9786
 114. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9723
 115. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 9708
 116. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 9693
 117. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 9657
 118. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9639
 119. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 9575
 120. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9564
 121. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9542
 122. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9331
 123. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 9310
 124. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9263
 125. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 9220
 126. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 9187
 127. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 9150
 128. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 9149
 129. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 9141
 130. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9085
 131. ROK 2018
  Wyświetleń: 9051
 132. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 8958
 133. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 8951
 134. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 8899
 135. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 8878
 136. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 8799
 137. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 8782
 138. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8770
 139. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 8716
 140. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 8708
 141. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8704
 142. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8646
 143. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 8574
 144. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 8545
 145. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 8467
 146. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8466
 147. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 8407
 148. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 8343
 149. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8285
 150. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 8273
 151. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 8254
 152. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8235
 153. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 8225
 154. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 8222
 155. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 8220
 156. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8219
 157. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8214
 158. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 8141
 159. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8130
 160. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 8101
 161. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8088
 162. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8082
 163. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 8076
 164. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 8043
 165. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 8024
 166. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8015
 167. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 7991
 168. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 7980
 169. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 7965
 170. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 7940
 171. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 7918
 172. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 7915
 173. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7876
 174. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 7873
 175. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 7861
 176. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 7858
 177. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 7817
 178. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 7807
 179. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7776
 180. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7769
 181. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 7765
 182. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 7754
 183. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 7746
 184. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7745
 185. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 7743
 186. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 7703
 187. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7700
 188. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7697
 189. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7640
 190. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 7632
 191. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 7618
 192. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 7616
 193. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 7612
 194. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 7572
 195. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 7570
 196. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 7539
 197. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 7462
 198. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 7440
 199. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7406
 200. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7371
 201. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7331
 202. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 7321
 203. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 7301
 204. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7295
 205. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 7251
 206. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 7251
 207. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 7230
 208. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 7208
 209. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 7199
 210. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 7196
 211. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7128
 212. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 7029
 213. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7023
 214. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 7016
 215. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7015
 216. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 6996
 217. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6944
 218. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6928
 219. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6904
 220. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 6903
 221. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 6888
 222. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6885
 223. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 6884
 224. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 6872
 225. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 6869
 226. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 6851
 227. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6838
 228. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 6825
 229. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6806
 230. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 6803
 231. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 6791
 232. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 6785
 233. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 6778
 234. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6769
 235. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 6746
 236. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6726
 237. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6725
 238. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 6706
 239. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6671
 240. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6665
 241. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6653
 242. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6638
 243. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6633
 244. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6626
 245. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6621
 246. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 6617
 247. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6615
 248. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6609
 249. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6584
 250. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6553
 251. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 6549
 252. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6531
 253. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6524
 254. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6522
 255. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 6498
 256. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6479
 257. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6477
 258. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6465
 259. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6458
 260. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 6447
 261. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 6437
 262. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6421
 263. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6415
 264. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6402
 265. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 6401
 266. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 6388
 267. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6387
 268. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6386
 269. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6386
 270. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 6380
 271. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 6374
 272. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 6351
 273. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 6350
 274. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6350
 275. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6341
 276. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6330
 277. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 6321
 278. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6315
 279. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6280
 280. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6262
 281. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6257
 282. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6255
 283. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6254
 284. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6232
 285. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6231
 286. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6226
 287. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6220
 288. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 6217
 289. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6207
 290. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6206
 291. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6187
 292. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 6185
 293. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 6180
 294. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 6179
 295. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6174
 296. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6169
 297. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 6161
 298. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6149
 299. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6133
 300. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 6133
 301. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6132
 302. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 6131
 303. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6128
 304. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6126
 305. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6094
 306. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6094
 307. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6080
 308. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6073
 309. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6065
 310. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6049
 311. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6042
 312. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6039
 313. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6033
 314. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6023
 315. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 5981
 316. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5976
 317. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5975
 318. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 5962
 319. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5957
 320. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 5956
 321. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 5945
 322. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5942
 323. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5931
 324. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 5921
 325. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5917
 326. Uchwały podjęte w 2021 roku
  Wyświetleń: 5914
 327. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5909
 328. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5902
 329. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5885
 330. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5852
 331. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 5833
 332. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5827
 333. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5818
 334. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 5808
 335. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5799
 336. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5790
 337. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 5787
 338. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5771
 339. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 5765
 340. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 5764
 341. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5749
 342. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5743
 343. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 5731
 344. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 5717
 345. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 5710
 346. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 5706
 347. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 5703
 348. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5702
 349. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5685
 350. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5678
 351. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5656
 352. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 5651
 353. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 5648
 354. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 5630
 355. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 5620
 356. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5614
 357. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5604
 358. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5581
 359. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5580
 360. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 5570
 361. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5564
 362. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5559
 363. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 5543
 364. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 5539
 365. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5534
 366. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 5526
 367. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 5522
 368. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 5509
 369. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 5494
 370. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5491
 371. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5463
 372. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5454
 373. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 5442
 374. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5441
 375. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 5438
 376. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 5435
 377. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5431
 378. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5428
 379. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 5428
 380. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5426
 381. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5424
 382. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 5417
 383. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5410
 384. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5394
 385. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 5382
 386. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5372
 387. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5352
 388. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5351
 389. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 5351
 390. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 5347
 391. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5325
 392. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5324
 393. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5320
 394. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5315
 395. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 5310
 396. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5309
 397. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 5305
 398. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5304
 399. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5282
 400. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5273
 401. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5265
 402. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5265
 403. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5259
 404. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5251
 405. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5246
 406. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5207
 407. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5203
 408. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5202
 409. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5198
 410. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5193
 411. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5167
 412. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5142
 413. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 5142
 414. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5120
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 5107
 416. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 5093
 417. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 5077
 418. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 5072
 419. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5054
 420. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5004
 421. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 4994
 422. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4993
 423. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4992
 424. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4981
 425. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 4975
 426. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4945
 427. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4942
 428. Azbest
  Wyświetleń: 4920
 429. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 4919
 430. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 4913
 431. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 4905
 432. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 4905
 433. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4896
 434. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4893
 435. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4881
 436. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 4874
 437. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4859
 438. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4831
 439. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4818
 440. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4817
 441. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 4815
 442. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 4813
 443. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4804
 444. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 4784
 445. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 4779
 446. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 4774
 447. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4772
 448. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 4768
 449. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 4760
 450. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4736
 451. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4732
 452. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4732
 453. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4730
 454. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 4727
 455. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4725
 456. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 4710
 457. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4709
 458. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 4701
 459. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 4692
 460. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4690
 461. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4651
 462. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 4651
 463. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4638
 464. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 4634
 465. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4622
 466. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4615
 467. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 4614
 468. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4606
 469. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 4598
 470. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 4594
 471. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 4590
 472. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4579
 473. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 4565
 474. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 4557
 475. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4554
 476. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4547
 477. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 4532
 478. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4528
 479. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 4514
 480. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 4513
 481. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4513
 482. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 4495
 483. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 4459
 484. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4453
 485. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 4434
 486. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 4433
 487. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 4432
 488. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 4424
 489. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4418
 490. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 4401
 491. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 4391
 492. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 4388
 493. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4353
 494. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4349
 495. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 4337
 496. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 4311
 497. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4309
 498. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 4280
 499. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 4251
 500. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4234
 501. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 4228
 502. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4215
 503. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 4198
 504. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 4193
 505. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4189
 506. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4166
 507. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 4166
 508. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4163
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 4161
 510. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 4155
 511. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 4133
 512. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4099
 513. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4049
 514. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 4049
 515. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 4044
 516. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 4025
 517. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4020
 518. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4012
 519. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 4011
 520. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 4008
 521. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4006
 522. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4002
 523. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3991
 524. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 3990
 525. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3963
 526. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3953
 527. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 3940
 528. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3932
 529. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 3904
 530. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 3885
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 3868
 532. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 3857
 533. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 3839
 534. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3825
 535. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 3806
 536. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 3796
 537. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 3796
 538. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 3785
 539. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 3781
 540. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 3775
 541. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 3773
 542. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 3773
 543. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3769
 544. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 3768
 545. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 3750
 546. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 3748
 547. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 3747
 548. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 3737
 549. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3729
 550. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3706
 551. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 3705
 552. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 3683
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 3672
 554. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3666
 555. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 3660
 556. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3656
 557. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 3650
 558. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 3649
 559. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 3606
 560. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 3599
 561. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3596
 562. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3593
 563. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 3591
 564. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3586
 565. Decyzje środowiskowe Rok 2020
  Wyświetleń: 3579
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3577
 567. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3577
 568. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3559
 569. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 3542
 570. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3513
 571. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 3506
 572. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 3502
 573. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3499
 574. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 3492
 575. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3490
 576. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3462
 577. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3462
 578. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 3444
 579. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 3439
 580. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3438
 581. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3417
 582. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3414
 583. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3401
 584. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3395
 585. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3386
 586. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 3362
 587. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3357
 588. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3337
 589. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 3322
 590. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3321
 591. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3314
 592. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3311
 593. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 3310
 594. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3298
 595. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3296
 596. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3295
 597. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 3293
 598. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3290
 599. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3289
 600. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3287
 601. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3287
 602. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3279
 603. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3278
 604. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 3267
 605. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3260
 606. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3250
 607. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3247
 608. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3237
 609. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3231
 610. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3218
 611. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 3213
 612. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3202
 613. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3202
 614. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 3200
 615. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3198
 616. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3194
 617. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3191
 618. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3187
 619. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3186
 620. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3186
 621. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3179
 622. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3176
 623. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3175
 624. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3164
 625. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3164
 626. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3159
 627. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 3157
 628. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3155
 629. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3154
 630. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3150
 631. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3150
 632. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 3147
 633. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3145
 634. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 3143
 635. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3142
 636. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3139
 637. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3136
 638. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 3135
 639. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3131
 640. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3129
 641. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3110
 642. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3106
 643. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3102
 644. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3101
 645. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 3100
 646. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 3095
 647. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 3082
 648. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3078
 649. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 3077
 650. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 3075
 651. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 3073
 652. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3073
 653. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3072
 654. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 3064
 655. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3060
 656. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3058
 657. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 3058
 658. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 3056
 659. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3055
 660. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3053
 661. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3040
 662. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3038
 663. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3036
 664. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 3034
 665. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3032
 666. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3030
 667. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3029
 668. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 3028
 669. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3026
 670. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3021
 671. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3020
 672. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3020
 673. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3019
 674. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3017
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 3017
 676. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3015
 677. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3014
 678. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 3013
 679. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3010
 680. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3006
 681. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3003
 682. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3001
 683. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 2998
 684. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2996
 685. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2993
 686. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2988
 687. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2988
 688. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2988
 689. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2983
 690. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2982
 691. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2978
 692. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2972
 693. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2972
 694. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2971
 695. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2970
 696. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2969
 697. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 2965
 698. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2960
 699. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2951
 700. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 2947
 701. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2942
 702. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2938
 703. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2932
 704. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2928
 705. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 2924
 706. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 2919
 707. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 2918
 708. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 2912
 709. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 2908
 710. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 2890
 711. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 2888
 712. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2885
 713. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2878
 714. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 2876
 715. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2871
 716. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2861
 717. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2859
 718. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 2851
 719. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2844
 720. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2843
 721. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 2839
 722. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 2837
 723. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2837
 724. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2831
 725. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2826
 726. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2822
 727. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2819
 728. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2811
 729. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2805
 730. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2798
 731. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2791
 732. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 2790
 733. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2789
 734. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2787
 735. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2780
 736. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 2779
 737. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku
  Wyświetleń: 2773
 738. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2773
 739. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 2771
 740. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 2768
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 2762
 742. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2762
 743. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2758
 744. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 2753
 745. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 2749
 746. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2748
 747. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2742
 748. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 2738
 749. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 2734
 750. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2725
 751. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2723
 752. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2718
 753. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 2717
 754. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 2714
 755. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 2710
 756. Decyzje środowiskowe rok 2021
  Wyświetleń: 2708
 757. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 2704
 758. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2702
 759. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 2700
 760. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2694
 761. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2688
 762. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 2688
 763. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 2687
 764. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 2682
 765. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2677
 766. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2675
 767. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2670
 768. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2668
 769. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2667
 770. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2657
 771. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 2647
 772. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2639
 773. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2639
 774. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2631
 775. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2622
 776. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 2607
 777. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2605
 778. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 2585
 779. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2580
 780. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2577
 781. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2575
 782. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 2570
 783. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 2559
 784. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 2549
 785. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2546
 786. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 2545
 787. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2541
 788. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2536
 789. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 2526
 790. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2523
 791. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2522
 792. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 2507
 793. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Izbicku z przeznaczeniem na przedszkole
  Wyświetleń: 2476
 794. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2475
 795. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2465
 796. Podatki i opłaty na rok 2020
  Wyświetleń: 2464
 797. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 2461
 798. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2453
 799. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2452
 800. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2446
 801. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 2440
 802. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 2437
 803. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 2436
 804. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2430
 805. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 2422
 806. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 2421
 807. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 2418
 808. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, M. Strachwitza w m. Otmice
  Wyświetleń: 2415
 809. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2414
 810. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2401
 811. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2387
 812. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych
  Wyświetleń: 2386
 813. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 2380
 814. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 2376
 815. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2367
 816. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2362
 817. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 2361
 818. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2358
 819. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 2353
 820. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2349
 821. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2339
 822. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 2324
 823. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 2322
 824. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2307
 825. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2306
 826. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2288
 827. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 2287
 828. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2285
 829. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2265
 830. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2259
 831. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 2255
 832. Ogłoszenie - komisja konkursowa
  Wyświetleń: 2254
 833. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 2240
 834. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2238
 835. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2230
 836. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 2229
 837. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2227
 838. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2226
 839. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 2225
 840. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 2225
 841. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2224
 842. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2222
 843. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2218
 844. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2216
 845. Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 2212
 846. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2209
 847. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2200
 848. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2198
 849. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2195
 850. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcic
  Wyświetleń: 2192
 851. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 2188
 852. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 2186
 853. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2182
 854. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 2178
 855. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 2172
 856. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 2171
 857. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 2157
 858. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2154
 859. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2151
 860. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku
  Wyświetleń: 2145
 861. Budżet Gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 2144
 862. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 2141
 863. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2132
 864. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 2130
 865. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 2127
 866. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2126
 867. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 2123
 868. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2105
 869. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2104
 870. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2089
 871. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 2086
 872. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 2083
 873. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2081
 874. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2073
 875. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2070
 876. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2069
 877. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2064
 878. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 2063
 879. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2058
 880. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2058
 881. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2057
 882. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2056
 883. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2047
 884. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 2041
 885. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 2037
 886. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2030
 887. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2027
 888. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2023
 889. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2021
 890. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2015
 891. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 2015
 892. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca z siedzibą w Izbicku, przy ul. 15 Grudnia 32
  Wyświetleń: 2011
 893. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2011
 894. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 1988
 895. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 1985
 896. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 1978
 897. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 1975
 898. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1961
 899. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 1958
 900. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1956
 901. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1956
 902. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Otmicach przy ul. Klonowa 28
  Wyświetleń: 1951
 903. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18
  Wyświetleń: 1950
 904. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 1949
 905. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 1948
 906. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1937
 907. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1935
 908. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1929
 909. Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1924
 910. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 1922
 911. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1917
 912. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 1915
 913. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 1914
 914. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 1908
 915. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1901
 916. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1898
 917. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 1894
 918. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1894
 919. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 1890
 920. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 1890
 921. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1880
 922. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Krośnicy, przy ul. Szkolna 18
  Wyświetleń: 1860
 923. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 1840
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz -3
  Wyświetleń: 1837
 925. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 1828
 926. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 1827
 927. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1826
 928. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 1821
 929. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 1819
 930. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 1817
 931. Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 1815
 932. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1804
 933. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 1800
 934. Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie mizny Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1798
 935. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1792
 936. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1788
 937. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 1773
 938. Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1773
 939. Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1771
 940. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1770
 941. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1769
 942. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1769
 943. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 1768
 944. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1767
 945. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 1764
 946. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1761
 947. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1761
 948. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 1759
 949. Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa
  Wyświetleń: 1757
 950. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 1755
 951. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 1754
 952. Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 1753
 953. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 1749
 954. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1744
 955. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINy
  Wyświetleń: 1743
 956. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1740
 957. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1739
 958. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1737
 959. Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019-2020
  Wyświetleń: 1727
 960. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 1719
 961. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 1717
 962. Uwaga - Odwołanie terminów konkursu na dykertorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  Wyświetleń: 1713
 963. Ogłoszenie o II przetargu usntym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1708
 964. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 1707
 965. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach
  Wyświetleń: 1704
 966. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Izbicku
  Wyświetleń: 1702
 967. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1698
 968. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1697
 969. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1692
 970. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1689
 971. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1686
 972. Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1686
 973. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1684
 974. Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie okreslenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1681
 975. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-3
  Wyświetleń: 1680
 976. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 1680
 977. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1675
 978. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1670
 979. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 1661
 980. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 1657
 981. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 1652
 982. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1651
 983. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 1651
 984. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 1649
 985. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1630
 986. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 1629
 987. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1623
 988. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 1621
 989. Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1620
 990. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1612
 991. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1609
 992. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1604
 993. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1603
 994. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1589
 995. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 1588
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1585
 997. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1585
 998. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1575
 999. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwar. dla przedsięw. "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1573
 1000. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 1556
 1001. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 1552
 1002. Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1551
 1003. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 1550
 1004. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1545
 1005. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 1535
 1006. Uchwała nr XVI.124.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1534
 1007. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1533
 1008. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 1532
 1009. Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na okres oznaczony
  Wyświetleń: 1531
 1010. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1525
 1011. Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ok 2019
  Wyświetleń: 1520
 1012. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1516
 1013. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1511
 1014. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1509
 1015. Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1507
 1016. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 1500
 1017. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1500
 1018. Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1494
 1019. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1493
 1020. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1488
 1021. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1484
 1022. Uchwała nr XX.172.2020 z dna 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1481
 1023. Uchwała nr XVI.129.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwał
  Wyświetleń: 1479
 1024. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1477
 1025. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1476
 1026. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1472
 1027. Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1465
 1028. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1463
 1029. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 1459
 1030. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1458
 1031. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach - nowe postępowanie
  Wyświetleń: 1457
 1032. Uchwała nr XVI.126.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 1457
 1033. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1443
 1034. Uchwała nr XVI.127.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 1443
 1035. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 1429
 1036. Uchwała nr XVII.134.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1419
 1037. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 1418
 1038. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1418
 1039. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1417
 1040. Oświadczenia majątkowe za 2019
  Wyświetleń: 1416
 1041. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1412
 1042. Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie
  Wyświetleń: 1410
 1043. Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1408
 1044. Uchwała nr XX.173.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1408
 1045. Uchwała nr XVI.125.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 3
  Wyświetleń: 1404
 1046. Uchwała nr XIII.92.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1397
 1047. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1395
 1048. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w roku 2020"
  Wyświetleń: 1395
 1049. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 1394
 1050. Uchwała nr XV.116.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1389
 1051. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1388
 1052. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Otmicach
  Wyświetleń: 1382
 1053. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1380
 1054. Uchwała nr XV.122.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy
  Wyświetleń: 1371
 1055. Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 16.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia ...
  Wyświetleń: 1368
 1056. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1363
 1057. Uchwała nr XVII.143.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 1362
 1058. Uchwała nr XX.171.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XVIII.154.2020)
  Wyświetleń: 1361
 1059. Uchwała nr XVII.141.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
  Wyświetleń: 1355
 1060. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Krośnicy
  Wyświetleń: 1354
 1061. Uchwała nr XV.114.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1349
 1062. Uchwała nr XV.111.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 1346
 1063. Uchwała nr XV.119.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1345
 1064. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1335
 1065. Uchwała nr XV.121.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1333
 1066. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1330
 1067. Uchwała nr XV.115.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1326
 1068. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszarów położonych we wsi Izbicko oraz obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1325
 1069. Uchwała nr XV.123.2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach
  Wyświetleń: 1315
 1070. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1312
 1071. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 1311
 1072. Przebudowa ulicy Myśliwca w Krośnicy
  Wyświetleń: 1301
 1073. Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania
  Wyświetleń: 1295
 1074. Uchwała nr XVII.142.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwystacji kolejowej na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1288
 1075. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1287
 1076. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 1283
 1077. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 1270
 1078. Uchwała nr XV.112.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1266
 1079. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1262
 1080. Zakup pojazdu asenizacyjnego
  Wyświetleń: 1256
 1081. Uchwała nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 1255
 1082. Uchwała nr XVII.138.2020.z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1254
 1083. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1254
 1084. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1253
 1085. Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pozraydku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1253
 1086. Uchwała nr XV.117.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1252
 1087. Uchwała nr XXII.179.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 1248
 1088. Budżet Gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1242
 1089. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1234
 1090. Uchwała nr XX.170.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XIX.159.2020)
  Wyświetleń: 1232
 1091. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1227
 1092. Uchwała nr XXII.178.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1223
 1093. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1205
 1094. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1204
 1095. Uchwała nr XV.113.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1202
 1096. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1200
 1097. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1195
 1098. Uchwała nr XV.118.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1195
 1099. Uchwała nr XV.120.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1194
 1100. Uchwała nr XVII.135.2020 z dnia 27 kwiatnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1187
 1101. Uchwała nr XVII.133.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1180
 1102. Uchwały podjęte w 2022 roku
  Wyświetleń: 1178
 1103. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1172
 1104. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicku i obręgu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1165
 1105. Uchwała nr XVIII.154.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1164
 1106. Uchwała nr XVII.130.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1163
 1107. Uchwała nr XVII.131.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1160
 1108. Uchwała nr XVIII.151.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1152
 1109. Uchwała nr XXI.174.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1151
 1110. Uchwała nr XXII.181.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1146
 1111. Uchwała nr XVIII.148.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1141
 1112. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1135
 1113. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1132
 1114. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1130
 1115. WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1130
 1116. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania w miej. Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1125
 1117. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Wyświetleń: 1115
 1118. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku- II etap
  Wyświetleń: 1108
 1119. Uchwała nr XXII.177.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1106
 1120. Uchwała nr XX.169.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1105
 1121. OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 
  Wyświetleń: 1099
 1122. Uchwała nr XXI.175.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1098
 1123. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy na rok 2021
  Wyświetleń: 1096
 1124. Uchwała nr XVIII.147.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1087
 1125. Uchwała nr XVIII.145.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdaN Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1085
 1126. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 1076
 1127. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2021 roku
  Wyświetleń: 1066
 1128. Uchwała nr XXI.176.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1065
 1129. Uchwała nr XVIII.144.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1048
 1130. Uchwała nr XX.163.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
  Wyświetleń: 1047
 1131. Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1045
 1132. Uchwała nr XVIII.146.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 1044
 1133. Uchwała nr XX.164.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1042
 1134. Uchwała nr XXII.180.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1030
 1135. Uchwała nr XVIII.153.2020 z dnia 29 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1022
 1136. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - kwiecień 2021
  Wyświetleń: 1020
 1137. OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1007
 1138. Uchwała nr XVIII.152.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1006
 1139. Uchwała nr XVII.136.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 996
 1140. Uchwała nr XVII.139.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 996
 1141. Uchwała nr XVII.140.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 996
 1142. Uchwała nr XVII.137.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Izbicko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 989
 1143. Uchwała nr XXIII.182.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 988
 1144. Uchwała nr XVIII.149.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 985
 1145. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 982
 1146. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Przebudowa jazu w km 27+164 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 980
 1147. Uchwała nr XVI.128.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  Wyświetleń: 974
 1148. Uchwała nr XX.165.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 973
 1149. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 968
 1150. Uchwała nr XVIII.150.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 967
 1151. Uchwała nr XIX.161.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 959
 1152. Uchwała nr XIX.157.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 954
 1153. Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko dotyczące ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 945
 1154. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko - Grabów"
  Wyświetleń: 934
 1155. Uchwała nr XIX.156.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 930
 1156. Uchwała nr XIX.162.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 918
 1157. Uchwała nr XIX.159.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 912
 1158. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów
  Wyświetleń: 908
 1159. Decyzje środowiskowe 2022
  Wyświetleń: 906
 1160. Uchwała nr XIX.158.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
  Wyświetleń: 905
 1161. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 902
 1162. Uchwała nr XIX.160.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 898
 1163. Uchwała nr XX.168.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 894
 1164. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 893
 1165. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 890
 1166. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 878
 1167. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 876
 1168. Uchwała nr XX.167.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
  Wyświetleń: 875
 1169. Uchwała nr XXIV.194.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 873
 1170. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 858
 1171. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2021 roku".
  Wyświetleń: 857
 1172. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 855
 1173. Uchwała nr XXVII.210.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 851
 1174. Uchwała nr XX.166.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach ZSGI
  Wyświetleń: 847
 1175. Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12-16
  Wyświetleń: 846
 1176. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o śdodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów"
  Wyświetleń: 836
 1177. Uchwała nr XXIV.191.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 832
 1178. Uchwała nr XXV.197.2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 831
 1179. Uchwała nr XXIV.193.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 828
 1180. Uchwała nr XXVII.209.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Wyświetleń: 827
 1181. Uchwała nr XXV.201.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 825
 1182. Uchwała nr XXIV.195.2021 z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 824
 1183. Uchwała nr XXVII.204.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 821
 1184. Uchwała nr XIX.155.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 820
 1185. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 818
 1186. Raport o stanie gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 818
 1187. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Przebudowa jazu w km 26+779 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 814
 1188. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 803
 1189. Uchwała nr XXV.200.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w sprawie uchwalenia przez radę Gminy Izbicko uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
  Wyświetleń: 797
 1190. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 797
 1191. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gospodarstwa polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściólkowym systemie utrzymania z niezbędną infrast. tech. na dz.1147/5 obręb Suchodan
  Wyświetleń: 794
 1192. Uchwała nr XXVIII.225.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (uchyla uchwałę nr XXVII.208.2021)
  Wyświetleń: 766
 1193. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 766
 1194. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 762
 1195. Uchwała nr XXVIII.227.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 740
 1196. Uchwała nr XXIV.192.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycielidla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przynawania w szkołach i przedszkolach dla których organem (..)
  Wyświetleń: 739
 1197. Uchwała nr XXVIII.226.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 734
 1198. Uchwała nr XXVIII.229.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 728
 1199. Uchwała nr XXVII.206.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 717
 1200. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 715
 1201. Uchwała nr XXVI.202.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 713
 1202. Uchwała nr XXVII.203.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 713
 1203. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 712
 1204. Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 707
 1205. Uchwała nr XXVIII.223.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany adresu Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 704
 1206. Uchwała nr XXVII.205.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność
  Wyświetleń: 702
 1207. Uchwała nr XXXV.283.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 702
 1208. Uchwała nr XXVIII.228.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 701
 1209. Uchwała nr XXVII.207.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 698
 1210. Uchwała nr XXVII.208.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica, stanowiącej własność gminy Izbicko na rzecz Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Wyświetleń: 692
 1211. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 687
 1212. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 686
 1213. Uchwała nr XXV.198.2021 z dnia 22 lutego 2021 r zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 681
 1214. Uchwała nr XXVIII.230.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 680
 1215. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 677
 1216. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudow jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 675
 1217. Uchwała nr XXIX.233.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 675
 1218. OBWIESZCZENIE o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 669
 1219. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 664
 1220. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia następujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów oraz Izbicko, Grabów – 2
  Wyświetleń: 663
 1221. Uchwała nr XXIX.238.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 663
 1222. Uchwała nr XXX.242.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 663
 1223. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 5 października 2021 r.
  Wyświetleń: 661
 1224. Uchwała nr XXV.199.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnego potwierdzenia/ gwarancji ze strony producentów szczepionek
  Wyświetleń: 652
 1225. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 644
 1226. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 641
 1227. Uchwała nr XXX.247.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  Wyświetleń: 634
 1228. Budżet Gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 632
 1229. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 629
 1230. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o ustalenie środ. uwarunk. realizacji przeds. pn."Budowa wieży dla obejścia przesiewacza i wiaty w węźle kruszenia wstępnego na dz. nr 662/2 obręb Otmice"
  Wyświetleń: 628
 1231. Uchwała nr XXV.196.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 627
 1232. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 626
 1233. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 624
 1234. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na przebudowie jazu Krościca (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 623
 1235. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na przebudowie jazu Borycz (3) w km 27-849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 621
 1236. Uchwała nr XXVIII.224.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 621
 1237. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 618
 1238. Uchwała nr XXX.250.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie gm. Izbicko
  Wyświetleń: 616
 1239. Uchwała nr XXX.249.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021
  Wyświetleń: 615
 1240. Uchwała nr XXIX.239.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 607
 1241. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 607
 1242. Uchwała nr XXIX.237.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. 689/9 w Suchodańcu)
  Wyświetleń: 603
 1243. Podatki i opłaty na rok 2022
  Wyświetleń: 601
 1244. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Krosnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 599
 1245. Uchwała nr XXIX.235.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (nr XXVII.207.2021)
  Wyświetleń: 593
 1246. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 592
 1247. Uchwała nr XXVIII.222.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 591
 1248. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 590
 1249. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 590
 1250. Uchwała nr XXVIII.221.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 584
 1251. Uchwała nr XXX.245.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 584
 1252. Uchwała nr XXIX.231.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 583
 1253. Uchwała nr XXIX.234.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 581
 1254. Uchwała nr XXX.243.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 578
 1255. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 576
 1256. Uchwała nr XXX.248.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 575
 1257. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2021
  Wyświetleń: 574
 1258. Uchwała nr XXX.240.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 572
 1259. Uchwała nr XXIX.232.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 569
 1260. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 568
 1261. Uchwała nr XXX.246.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 563
 1262. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierzdenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn.Przebudowa jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 562
 1263. Uchwała nr XXIX.236.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 577 w Otmicach)
  Wyświetleń: 558
 1264. Uchwała nr XXX.241.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 557
 1265. Uchwała nr XXXIV.280.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  Wyświetleń: 548
 1266. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych urarunkowaniach dal przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 547
 1267. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 532
 1268. Zawiadomienie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 529
 1269. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 527
 1270. Uchwała nr XXXIV.276.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 526
 1271. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 522
 1272. Uchwała nr XXXIV.282.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 520
 1273. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- styczeń 2022
  Wyświetleń: 520
 1274. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 519
 1275. Uchwała nr XXXV.289.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
  Wyświetleń: 509
 1276. Uchwała nr XXXIV.281.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 508
 1277. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 506
 1278. Uchwała nr XXXV.287.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 505
 1279. Uchwała nr XXXV.288.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 505
 1280. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2022
  Wyświetleń: 501
 1281. Uchwała nr XXXIV.279.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 501
 1282. Uchwała nr XXXIV.278.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 495
 1283. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 494
 1284. Uchwała nr XXXV.286.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 488
 1285. Uchwała nr XXXV.285.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 482
 1286. Uchwała nr XXXIV.277.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku i nadania statutu
  Wyświetleń: 481
 1287. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 479
 1288. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 476
 1289. Uchwała nr XXXII.264.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 458
 1290. Uchwała nr XXXV.284.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 458
 1291. Uchwała nr XXXIII.269.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 454
 1292. Uchwała nr XXXII.265.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 444
 1293. Uchwała nr XXXII.263.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany nazw ulicy na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 428
 1294. Uchwała nr XXXII.262.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 425
 1295. Uchwała nr XXXII.266.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 423
 1296. Uchwała nr XXXII.259.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izbicko z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 421
 1297. Uchwała nr XXXII.261.2021 z dnia 27 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 419
 1298. Uchwała nr XXXIII.270.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 410
 1299. Uchwała nr XXXIII.271.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 409
 1300. Uchwała nr XXXIII.268.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 405
 1301. Uchwała nr XXXII.258.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r
  Wyświetleń: 393
 1302. Uchwała nr XXXIII.267.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 386
 1303. Uchwała nr XXXIII.272.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat
  Wyświetleń: 382
 1304. Uchwała nr XXXIV.275.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 376
 1305. Uchwała nr XXXII.260.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 374
 1306. Uchwała nr XXXIV.274.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 370
 1307. Uchwała nr XXXVI.297.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach
  Wyświetleń: 353
 1308. Uchwała nr XXXIV.273.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 344
 1309. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 337
 1310. Uchwała nr XXXI.254.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 334
 1311. Uchwała nr XXXII.257.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 328
 1312. Uchwała nr XXXI.251.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 323
 1313. Uchwała nr XXXI.253.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 323
 1314. Uchwała nr XXXII.256.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 321
 1315. Uchwała nr XXXII.255.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 319
 1316. Uchwała nr XXXI.252.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 316
 1317. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 313
 1318. Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 311
 1319. Uchwała nr XXXVI.295.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 310
 1320. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 302
 1321. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rok 2022
  Wyświetleń: 302
 1322. Uchwała nr XXXVI.290.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 298
 1323. Uchwała nr XXXVI.293.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Izbicko w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 296
 1324. Uchwała nr XXXVI.292.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 295
 1325. Uchwała nr XXXVI.291.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 294
 1326. Uchwała nr XXXVI.296.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 294
 1327. Uchwała nr XXXVI.294.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Izbicko dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
  Wyświetleń: 290
 1328. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 287
 1329. Zapytanie ofertowe "Usuwanie odpadów foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z tereni gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 265
 1330. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice
  Wyświetleń: 248
 1331. Uchwała nr XXXVIII.310.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 241
 1332. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 233
 1333. Uchwała nr XXXVIII.306.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 231
 1334. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2022 roku".
  Wyświetleń: 227
 1335. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 225
 1336. Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 224
 1337. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY - Suchodaniec
  Wyświetleń: 223
 1338. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 222
 1339. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 216
 1340. Uchwała nr XXXVIII.303.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 216
 1341. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 212
 1342. Uchwała nr XXXVIII.308.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
  Wyświetleń: 211
 1343. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 210
 1344. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 209
 1345. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 208
 1346. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 206
 1347. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 205
 1348. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 203
 1349. Uchwała nr XXXVIII.305.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 201
 1350. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 200
 1351. Uchwała nr XXXVIII.307.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2022 rok
  Wyświetleń: 195
 1352. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Suchodaniec
  Wyświetleń: 190
 1353. Uchwała nr XXXVIII.304.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 189
 1354. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- kwiecień 2022
  Wyświetleń: 187
 1355. Uchwała nr XXXVIII.301.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 185
 1356. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 180
 1357. Uchwała nr XXXVIII.302.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 178
 1358. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Siedlec
  Wyświetleń: 178
 1359. Uchwała nr XXXVII.298.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 176
 1360. Uchwała nr XXXVII.299.2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2022
  Wyświetleń: 170
 1361. Uchwała nr XXXVIII.309.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 162
 1362. Uchwała nr XXXVII.300.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
  Wyświetleń: 156
 1363. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 155
 1364. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 1365. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 145
 1366. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 144
 1367. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 142
 1368. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Otmice
  Wyświetleń: 138
 1369. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Otmice)
  Wyświetleń: 134
 1370. Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 134
 1371. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2021 rok
  Wyświetleń: 132
 1372. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów - 2
  Wyświetleń: 127
 1373. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 123
 1374. Suchodaniec
  Wyświetleń: 123
 1375. Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 122
 1376. Otmice
  Wyświetleń: 119
 1377. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 116
 1378. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 113
 1379. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 112
 1380. Uchwała nr XLI.320.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 112
 1381. Uchwała nr XLI.322 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie kosztów związanych z wykonaniem zadań przez sołtysów
  Wyświetleń: 111
 1382. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 108
 1383. Uchwała nr XLI.319.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. o znaku IN.VII.742.6.2022.KM
  Wyświetleń: 108
 1384. Uchwała nr XLI.317.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 106
 1385. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Suchodaniec)
  Wyświetleń: 100
 1386. Uchwała nr XLII.327.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 100
 1387. Uchwała nr XLII.328.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 99
 1388. Uchwała nr XLI.318.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 96
 1389. Uchwała nr XLII.325.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 96
 1390. Uchwała nr XLI.321.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Izbicku
  Wyświetleń: 93
 1391. Uchwała nr XLII.330.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 93
 1392. Uchwała nr XLII.329.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 91
 1393. Uchwała nr XLII.323.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 90
 1394. Uchwała nr XLII.324.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2021 r
  Wyświetleń: 88
 1395. Uchwała nr XLII.326.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 83
 1396. Uchwała nr XL.315.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 77
 1397. Uchwała nr XL.314.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 74
 1398. Uchwała nr XL.316.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 67
 1399. Uchwała nr XLIII.337.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 64
 1400. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 61
 1401. Uchwała nr NR XLIII.336.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW – 2, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 61
 1402. Uchwała nr XL.312.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 58
 1403. Uchwała nr XL.313.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 55
 1404. Uchwała nr XXXIX.311.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 55
 1405. Uchwała nr XVIII.112.2016 z dnia 25 kiwietnia 2016 rok uchwalenia mia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 53
 1406. Uchwała nr XVIII.113.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 53
 1407. Uchwała nr III/11/06 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 52
 1408. Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 52
 1409. Uchwała nr XLIX/249/10 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 50
 1410. Uchwała nr XLI/220/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Otmice
  Wyświetleń: 48
 1411. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 37
 1412. Uchwała nr XIX/107/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 34
 1413. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 34
 1414. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Izbicko, Grabów - 2
  Wyświetleń: 31
 1415. Uchwała nr XXXIV/172/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 29