Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że XV Sesja Rady Gminy Izbicko zwołana została na dzień 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.


Andrzej Kapica
Przewodniczący Rady Gminy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec.

  PDFProjekt uchwały - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec.pdf

  PDFZałącznik nr 1 - rysunek zmiany planu Siedlec.pdf

  PDFZałącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie.pdf

  PDFZałącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko.

  PDFProjekt uchwały - rozwiązanie ZSGI.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego.

  PDFProjekt uchwały - zmiany nazwy szkoła Izbicko.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego.

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy szkoła Krośnica.pdf

 11. Podjęcie uchwały w zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego.

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy szkoła Otmice.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy przedszkole w Izbicku.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy przedszkole w Krośnicy.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy przedszkole w Otmicach.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnicy.

  PDFProjekt uchwały - utorzenia ZSP w Krośnicy.pdf

  PDFStatut Zespołu Szkolno Przedszkolny Krośnica.pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otmicach.

  PDFProjekt uchwały - utworzenie ZSP w Otmicach.pdf

  PDFStatut Zespołu Szkolno Przedszkolnego Otmice.pdf

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

  PDFProjekt uchwały- zajęcie pasa drogowego.pdf

 18. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na rok 2020.
 19. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 21. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.
Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2020
  przez: Alicja Hadamik
 • opublikowano:
  21-01-2020 12:51
  przez: Alicja Hadamik
 • zmodyfikowano:
  23-01-2020 11:12
  przez: Alicja Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 198
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl