Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".

Izbicko, 2013-01-21

OŚ.DŚ.6220.1.2013

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Blattin Polska Sp. z o.o. , Siedlec, ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko zostało wszczęte  

postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa silosów na materiały sypkie”.

 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12,  pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek ÷ czwartek 730 - 1530, piątek 730-1430 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

          

 

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                                                       /  -  /

                                                                                                                                                                 Brygida Pytel                

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2013
  przez: Dariusz Bekiersz
 • opublikowano:
  21-01-2013 10:59
  przez: Dariusz Bekiersz
 • zmodyfikowano:
  21-01-2013 11:03
  przez: Dariusz Bekiersz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 4958
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl