Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

Izbicko, dnia 04.06.2020 r.

 

 

WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

488/2

OP1S/00036336/3

0,3032

Ligota Czamborowa

R i ZLp,

Przez działkę przechodzi E15kV

10 000 zł

 

 

Działka 488/2 położona jest w Ligocie Czamborowej przy drodze krajowej. Działka nie jest zabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod rolę i w niewielkiej powierzchni pod zalesienie. Przez działkę przechodzą główne przewody sieci elektroenergetyczne średniego napięcia – E15kV.  Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi grunt orny ( R), o klasie bonitacji VI. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 800 m od zabudowy siedliskowych Ligoty Czamborowej. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 04.06.2020 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl  

z up. Wójta Gminy

    Z-ca Wójta

Grzegorz Koprek