Przejdź do treści strony WCAG

16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

16/2013

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.

3.

Znak sprawy

OŚ.DŚ. 6220.2.2013

4.

Data wydania

08.04.2013 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Izbicko

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Ul. Oleska 64

45-222 Opole

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

13/2013

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Izbicko

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna