Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

Izbicko, dnia 27.04.2021 r.

 

 

 

WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

218/1

OP1S/00036336/3

0,0263

Ligota Czamborowa

MN

16 000

+Vat

 

 

Działka nr 218/1 położona jest w Ligocie Czamborowej. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka ma dostęp do drogi gruntowej, dojazd do drogi asfaltowej ul. Leśna.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Mgr Marzena Baksik