Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

Izbicko, dnia 11.05.2021 r.

 

 

 

WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

192/7

OP1S/00058061/4

0,0760

Krośnica

Na cele działalności sakralnej, na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

10974,00

Udziela się bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości.

Do ceny nieruchomości (109,74 zł) dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Działka niezabudowana, położona w Krośnicy, dojazd od ul. Szkolnej, o pow. 0,0760 ha. Położona około 7 km od siedziby gminy Izbicko. Przeznaczenie nieruchomości w mpzp jako KX-1 tereny parkingów.

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34, art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl

 

z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

mgr Marzena Baksik