Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

Izbicko, dnia 01.06.2021 r.

 

 

 

WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

 

420/7

OP1S/00027060/1

0,0799

Siedlec

MN-1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

36.000,00

+Vat

 

420/8

OP1S/00027060/1

0,0732

Siedlec

MN-1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

33.000,00

+Vat

 

420/9

OP1S/00027060/1

0,0914

Siedlec

MN-1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

37.000,00

+Vat

 

420/10

OP1S/00027060/1

0,1084

Siedlec

MN-1

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

44.000,00

+Vat

 

 

Działki nr 420/7, nr 420/8, nr 420/9 i nr 420/10 położone są w miejscowości Siedlec. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działki mają dostęp do drogi gruntowej.   Nieruchomość nr 420/8 i nr 420/7 obręb Siedlec są wolne od obciążeń i zobowiązań. Na działkach nr 420/9 i nr 420/10 obręb Siedlec znajduje się węzeł wodociągowy.

W momencie podpisania aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (działki nr 420/9 i nr 420/10) ustanowiona będzie służebność przesyłu, w związku z  przebiegającą przez te nieruchomości siecią wodociągową.

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 21.07.2021 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl