Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice

Izbicko, dnia 17.05.2022 r.

 

Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j.Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.),Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

 

705/3

OP1S/00041561/7

0,0795

Otmice

MN-18

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

47 000

+ VAT

 

705/2

OP1S/00041561/7

0,0786

Otmice

MN-18

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

47 000

+ VAT

 

705/4

OP1S/00041561/7

0,0796

Otmice

MN-18

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

47 200

+ VAT

 

705/6

OP1S/00041561/7

0,0796

Otmice

MN-18

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

47 200

+ VAT

 

705/8

OP1S/00041561/7

0,0787

Otmice

MN-18

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

47 000

+ VAT

 

Działki położone w miejscowości Otmice około 14 km od Strzelec Opolskich i około  20 km od Opola. Położenie działek w cichej, spokojnej okolicy, oddalonych od głównych ciągów komunikacyjnych. Wieś Otmice posiada kanalizację. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana. Dojazd do nieruchomości od strony Kopernika. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 12.07.2022 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl  

 

 

Z up. Wójta Gminy

Z-ca Wójta

Grzegorz Koprek