Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Suchodaniec

Izbicko, dnia 17.05.2022 r.

 

Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j.Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.),Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

686/9

OP1S/00036336/3

0,0117

Suchodaniec

U- tereny usług komercyjnych.

48 000 zł + VAT

 

Działka 686/9 położona jest w miejscowości Suchodaniec przy ul. Kadetów Lwowskich w gminie Izbicko. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym, jednokondygnacyjnym, murowanym o pow. 65 m2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 12.07.2022 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl  

 

 

Z up. Wójta Gminy

z-ca Wójta

Grzegorz Koprek