Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice

Izbicko, dnia 11.04.2023 r.

 

Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j.Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.),Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

 

705/10

OP1S/00041561/7

0,2338

Otmice

MN-19

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

180 000,00

+ VAT

 

Działka położona w miejscowości Otmice około 14 km od Strzelec Opolskich i około  20 km od Opola. Położenie działki w cichej, spokojnej okolicy, oddalonych od głównych ciągów komunikacyjnych. Wieś Otmice posiada kanalizację. Dojazd do nieruchomości od strony Kopernika. Na działce w narożniku od ul. Kopernika, znajduje się podpora wielosłupowa linii średniego napięcia z transformatorem.  Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, umożliwiając racjonalną zabudowę mieszkaniową.

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 31.05.2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl  

 

 

 

 

z up. Wójta Gminy

Z- ca Wójta

Grzegorz Koprek