Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Izbicku

Biuletyn Informacji Publicznej

11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec

Izbicko, 2013-10-03

 

OŚ.DŚ.6220.3.2013

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zawiadamiam, że tutejszy organ  zakończył  postępowanie dowodowe  w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na działce o nr. ew. 236 obręb Siedlec.

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Izbicku (pokój nr 2).

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                       /  -  /

                                                                                  Brygida Pytel

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2013
  przez: Dariusz Bekiersz
 • opublikowano:
  03-10-2013 10:25
  przez: Dariusz Bekiersz
 • zmodyfikowano:
  03-10-2013 10:26
  przez: Dariusz Bekiersz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Izbicku
  odwiedzin: 14553
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
ul. Powstańców Śl. 12

Dane kontaktowe:

fax: 77 463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl