Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2023

PDFRb-NDS za I kw. 2023.pdf (163,06KB)
PDFRb-NDS za II kw. 2023.pdf (162,97KB)
PDFRb-NDS za III kw. 2023.pdf (162,80KB)
 

1. Zobowiązania Gminy na 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą :18.969.978,21 zł z tego wobec:

- BS w Izbicku                                          9.580.000,00 zł

- BGK w Opolu                                         4.390.000,00 zł

- BS w Łubnianach                                      985.400,00 zł

- BS w Wołczynie                                     2.550.000,00 zł

- WFOŚ i GW w Opolu                            1.464.578,21 zł

2. Dotacje:

- udzielono innym jst                                        3.741,91 zł

3. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

Ulga inwestycyjna:   Piechota Andrzej i Beata , Kubik Andrzej, 

                                         Korzeniec   Łukasz, Kołodziej Paweł, Jeziorowski  

                                         Janusz, Moczygemba Piotr, Halenka  Andrzej i Beata,                         

                                         Smykała Krzysztof,  Hurek Arnold i Kornelia, Niepala    

                                         Krystian i Regina, Domerecki Mariusz,  Jagusz Adam,               

                                         Kubik Waldemar, Polok Tomasz, Piontek Waldemar

Ulga – zakup gruntów: Nocon Antoni, Laxy Dominik

Umorzenia zaległości podatkowej:

Lp.

Nazwisko i Imię

Kwota umorzenia

Przyczyna

1.

Pandel Wincenty

1061,00 zł

Ważny interes podatnika – art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art. 67a § 1 pkt 3 O.P.