Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dziełek przewidzianych do zakupu- Suchodaniec

Izbicko, dnia 21.08.2023 r.

 

 

Wykaz  dziełek przewidzianych do zakupu

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j.Dz.U. z 2023 r., poz.344 z późn. zm.),Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości nieruchomości do zakupu

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

 

352/2

-

0,0096

Suchodaniec

MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5267,00

 

 

Działka nr 352/2 obręb Suchodaniec jest działką niezabudowaną  na której znajduje się droga dojazdowa do pobliskich pól. Nieruchomość ma kształt nieregularny, posiada dostęp do infrastruktury technicznej: woda, energia.

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 344 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się termin złożenia wniosku, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 09.10.2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl  

 

 

 

Wójt Gminy

Brygida Pytel