Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

PDFUchwała nr XXXII.179.2017.pdf (7,78MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego pozycja 1780 z dnia 03.07.2017 r.

 

PDFUchwała nr XXXIV-172-05.pdf (297,12KB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 r. 
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 15, poz. 438 z dnia 09.03.2005  r.


PDFUchwała nr XXXVI-191-05.pdf (131,18KB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r. 
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II"

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 31, poz. 825 z dnia 06.05.2005  r.


PDFUchwała nr XVIII.112.2016.pdf (13,58MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE II

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Pozycja 1116 z dnia 17.05.2016 r.
 

PDFUchwała nr XLI-220-05.pdf (228,36KB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2005 r. 
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice

PDFZałącznik nr 2.pdf (1,92MB)  Rozstrzygnięcie odnośnie uwag wniesionych do projektu planu w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu

PDFZałącznik nr 3.pdf (1,51MB)  Rozstrzygnięcie w sprawiee realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice oraz o zasadach ich finansowania

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 65, poz. 1920 z dnia 13.10.2005 r.


PDFUchwała nr IV.19.2019.pdf (13,31MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego pozycja 755 z dnia 22.02.2019 r.

PDFUchwała nr III-11-06.pdf (481,44KB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 12, poz. 422 z dnia 21.02.2007 r.


PDFUchwała nr XIX-107-08.pdf (4,18MB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 21 stycznia 2008 r. 
w sprawie miejscowego  plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa

PDFZałącznik nr 1 - mapa.pdf (1,22MB) 

PDFZałącznik nr 2 (1).pdf (100,31KB)  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa w okresie jego wyłożenia sdo publicznego wglądu

PDFZałącznik nr 3 (1).pdf (169,73KB)  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa oraz zasadach ich finansowania

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 22, poz. 693 z dnia 28.03.2008 r.


PDFUchwała nr XLIX-249-10.pdf (1,22MB)  Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. 
w sprawie  miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec

 opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20, poz. 311 z dnia 19.02.2010 r.


PDFUchwała nr XII.52.2011.pdf (5,12MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 126, poz. 1488 z dnia 15.11.2011 r.


PDFUchwała nr XXXIX.172.2013.pdf (6,78MB) Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice