Przejdź do treści strony WCAG

Konsultacje społeczne

 

Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacja projektu

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Uwaga: w związku z utratą tej podstrony, została ona otworzona do stanu pierwotnego  ponownie w dniu 20.12.2011r.

 

załączniki:

DOCFORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W.doc

DOCZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI.doc

DOCInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji.doc

DOCPROJEKT - Program Współpracy Gminy Izbicko.doc