Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biblioteka

Biblioteka Publiczna w Izbicku

Referat ds. bibliotek
ul. Powstańców Śl. 16
47-180 Izbicko
Kierownik: Agnieszka Skucha
Tel.: (77) 461 72 21 wew. 113
E-mail:
Strona Internetowa: www.bp-izbicko.wbp.opole.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 09:00 - 17:00
wtorek 09:00 - 17:00
środa 12:00 - 19:00
czwartek 09:00 - 17:00
piątek 09:00 - 17:00

https://www.izbicko-gbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0

 

Filie:

Filia w miejscowości Borycz
pracownik: Renata Szłapa
ul. Wojska Polskiego 14
Godziny otwarcia:
czynna: poniedziałek-piątek 15.00 – 19.00

Filia w miejscowości Siedlec
pracownik: Brygida Sleziona
ul. Wiejska 4
Godziny otwarcia:
poniedziałek 12.00 – 17.00
wtorek 12.00 - 17.00
środa 11.00 - 16.00
czwartek 12.00 - 17.00
Tel.:(77) 463 13 16

 


 

Informacja o działalności bibliotek publicznych.

Sieć bibliotek publicznych jako element scentralizowanego systemu społeczno – politycznego, dostosowana do podziału administracyjnego kraju narażona jest na zmiany wraz z każdą jego reorganizacją. Mieszkańcy wsi i innych małych osiedli najczęściej korzystają z bibliotek publicznych. Od ponad stu lat są one stałym elementem krajobrazu wsi. Biblioteki gminne - najniższe ogniwo sieci - obsługują mieszkańców bezpośrednio w wypożyczalni lub czytelni oraz pośrednio przez filie biblioteczne. Biblioteka szeroko dostępna i bezpłatna stała się częścią stylu życia, miejscem spotkań, źródłem informacji, instytucją integrującą środowisko, jest bowiem dostępna dla wszystkich.

Referat ds. Bibliotek w Izbicku - do zadań biblioteki należy:

 • Prowadzenie bieżących rejestrów bibliotecznych;
 • Doskonalenie form i metod pracy;
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości:

       - ewidencja czytelników (karta zapisu, rejestr czytelników) przy zapisie do biblioteki czytelnik powinien posiadać przy sobie dokument
         tożsamości, czytelników nieletnich zapisują rodzice bądź opiekunowie,
       - statystyka biblioteczna (czytelników, wypożyczeń, zakupu),
       - sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności bibliotek,
       - sporządzanie sprawozdań GUS i sprawozdań miesięcznych.

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom;
 • Kontrolowanie pracy filii bibliotecznych, udzielanie instruktażu pracownikom filii bibliotecznych oraz ustalanie zakresów czynności dla pracowników filii bibliotecznych;
 • Dokonywanie zakupu nowości książkowych dla biblioteki i filii (gromadzenie zbiorów bibliotecznych, opracowywanie nowości książkowych – wypisywanie kart katalogowych – klasyfikacja zbiorów dla całej sieci, prowadzenie ewidencji zbiorów -księgi inwentarzowe, karty książek, karty katalogowe, zakup księgozbioru z podziałem na poszczególne działy);
 • Planowanie potrzeb finansowych na dany rok budżetowy dla biblioteki gminnej i jej filii;
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kulturalnej na posiedzenia komisji;
 • Organizowanie imprez kulturalnych - organizowanie spotkań z pisarzami i innymi interesującymi osobami;
 • Dbanie o konserwację materiałów bibliotecznych;
 • Nadzór nad świetlicami i klubami wiejskimi.

Biblioteki oferują duży wybór:

 • literatury pięknej,
 • obyczajowej,
 • przygodowej,
 • fantastycznej,
 • popularno – naukowej,
 • opowiadań dla dzieci,
 • baśni.

Filie Biblioteczne zajmują się:

 • Ewidencją zbiorów bibliotecznych (księgi inwentarzowe, karty katalogowe, karty książek);
 • Ewidencją czytelników (karty zapisu, karty czytelników, karty książek);
 • Prowadzeniem bieżących rejestrów bibliotecznych;
 • Statystyką biblioteczną (czytelników, wypożyczeń, zakupów);
 • Zbieraniem informacji do sprawozdań GUS i sprawozdań miesięcznych;
 • Udostępnianiem zbiorów czytelnikom i pomocą czytelnikom w wypożyczalni;
 • Prowadzeniem prac informacyjno – bibliograficznych w oparciu o księgozbiór podręczny;
 • Gromadzeniem zbiorów – układ literatury według klasyfikacji dziesiętnej;
 • Prowadzeniem katalogów bibliotecznych: (Alfabetyczny, Rzeczowy, Księgozbioru podręcznego, Klasyków literatury polskiej, Katalogi literatury dziecięcej – alfabetyczny i tytułowy);
 • Prowadzenie prac kulturalno – oświatowych w celu propagowania i upowszechniania dorobku literackiego pisarzy;
 • Organizowanie różnorodnych form pracy z książką.