Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z wykonania budżetu za rok 2015

1. Sprawozdanie za rok 2015

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce lub deficycie jst za 2015 rok.pdf (259,45KB)
 

2. Zobowiązania Gminy na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 9.822.207,52 zł  z tego wobec:

- ING BŚ w Krapkowicach      5.885.000,00 zł

- WFOŚ i GW w Opolu               707.207,52 zł

- BS w Izbicku                          3.230.000,00 zł

 

3. Dotacje:

- otrzymane z budżetów jst   - 0

- udzielone innym jst              - 100.155,74 zł

 

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

 

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

Ulga inwestycyjna:                 Kubik Andrzej, Piechota Andrzej, Gawlik Joachim, Kandziora Jan, Kubon Jan,  

 

Ulga – zakup gruntów:          Nocon Antoni                                                                           

                          

Ulga: (zgodnie z Uchwałą Nr XI/58/03  Rady Gminy Izbicko z dnia: 18 sierpnia 2003 r.)

 

                                                                     Pierończyk Zygfryd

 

Ulga: (zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/237/09 Rady Gminy Izbicko z dnia: 23 listopada 2009 r.)

 

                                                                   ZGKiW,     WiK

 

Umorzenia:

 

Lp.

Nazwisko i Imię

Kwota umorzenia

                                              Przyczyna

1.

Jaskóła Beata

             585,00 zł.

Ważny interes podatnika – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

2.

Marchowski Włodzimierz

             563,00 zł.

Ważny interes podatnika – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

3.

Smuda Józef

             534,00 zł.

Ważny interes podatnika – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

4.

Fila Jan

           2510,00 zł.

Ważny interes podatnika – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.