Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa obory wolnostanowiskowej o wielkości obsady do 60 DJP w miejscowości Izbicko
  Data modyfikacji: 15-04-2024 13:31
 2. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Izbicko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  Data modyfikacji: 10-04-2024 10:57
 3. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki DAIMLER-BENZ
  Data modyfikacji: 09-04-2024 14:06
 4. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Data modyfikacji: 09-04-2024 14:04
 5. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - Otmice, Borycz
  Data modyfikacji: 09-04-2024 07:51
 6. Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej i Urzędnika Wyborczego oraz informacja o godzinach rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych
  Data modyfikacji: 06-04-2024 10:12
 7. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy - Otmice (usługi)
  Data modyfikacji: 09-04-2024 07:40
 8. Ogłoszenie z dnia 26 marca 2024 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko dotyczących projektu Statutu Sołectw
  Data modyfikacji: 26-03-2024 14:07
 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko
  Data modyfikacji: 26-03-2024 07:50
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Data modyfikacji: 25-03-2024 08:03