Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z wykonania budżetu za rok 2017

PDFInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.pdf (259,32KB)

PDFInformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017.pdf (259,82KB)

PDFInformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017 r..pdf (259,85KB)

1. Sprawozdanie za rok 2017

PDFsprawozdanie Rb-NDS za 2017 rok.pdf (260,07KB)

2. Zobowiązania Gminy na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 8.763.500,00 zł z tego wobec:

- ING BŚ w Krapkowicach                     3.930.000,00 zł

- WFOŚ i GW w Opolu                              153.500,00 zł

- BS w Izbicku                                         4.680.000,00 zł

3. Dotacje:

- otrzymane z budżetów jst         -    0

- udzielone innym jst                    -   104.999,99 zł

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

Ulga inwestycyjna:        Kubik Andrzej, Piechota Andrzej, Gawlik Joachim,

                                           Kandzora Jan, Kubon Jan

Ulga – zakup gruntów: Nocon Antoni, Laxy Dominik

Odroczenie:                    Kucharzewska Lidia

Rozłożenie na raty:       Wrzeciono Piotr, Jaksy Marian

Umorzenia:

Lp.

Nazwisko i Imię

Kwota umorzenia

Przyczyna

1.

Jaskóła Beata

             640,00 zł.

Ważny interes podatnika – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.