Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 32889Luty: 9952Marzec: 10031Kwiecień: 9489Maj: 5890Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 54771Luty: 45493Marzec: 35745Kwiecień: 29194Maj: 37360Czerwiec: 26879
Lipiec: 41352Sierpień: 25954Wrzesień: 19935Październik: 27908Listopad: 43444Grudzień: 18323
Rok 2022
Styczeń: 167433Luty: 320410Marzec: 72885Kwiecień: 99810Maj: 65500Czerwiec: 66776
Lipiec: 63774Sierpień: 55061Wrzesień: 77867Październik: 82396Listopad: 76719Grudzień: 63967
Rok 2021
Styczeń: 67767Luty: 65272Marzec: 67439Kwiecień: 59735Maj: 146029Czerwiec: 59340
Lipiec: 65702Sierpień: 133432Wrzesień: 59766Październik: 132763Listopad: 67087Grudzień: 76492
Rok 2020
Styczeń: 53769Luty: 58329Marzec: 49789Kwiecień: 67264Maj: 80311Czerwiec: 82550
Lipiec: 86018Sierpień: 81884Wrzesień: 75302Październik: 69456Listopad: 56718Grudzień: 58988
Rok 2019
Styczeń: 62229Luty: 50945Marzec: 59700Kwiecień: 58321Maj: 84076Czerwiec: 93039
Lipiec: 62589Sierpień: 60958Wrzesień: 49561Październik: 53774Listopad: 53674Grudzień: 54565
Rok 2018
Styczeń: 71329Luty: 57941Marzec: 61638Kwiecień: 67718Maj: 60209Czerwiec: 57854
Lipiec: 45482Sierpień: 57888Wrzesień: 59025Październik: 62317Listopad: 55735Grudzień: 66982
Rok 2017
Styczeń: 49152Luty: 58471Marzec: 82183Kwiecień: 47025Maj: 58755Czerwiec: 64516
Lipiec: 45904Sierpień: 50527Wrzesień: 49598Październik: 64674Listopad: 54536Grudzień: 58177
Rok 2016
Styczeń: 45346Luty: 54661Marzec: 58364Kwiecień: 54010Maj: 47769Czerwiec: 50316
Lipiec: 54969Sierpień: 51414Wrzesień: 46999Październik: 44594Listopad: 41342Grudzień: 82241
Rok 2015
Styczeń: 39721Luty: 29303Marzec: 30269Kwiecień: 30093Maj: 37621Czerwiec: 27563
Lipiec: 33186Sierpień: 33074Wrzesień: 30880Październik: 39259Listopad: 34232Grudzień: 42672
Rok 2014
Styczeń: 19890Luty: 35075Marzec: 39798Kwiecień: 37910Maj: 43162Czerwiec: 53738
Lipiec: 77323Sierpień: 72494Wrzesień: 73812Październik: 67554Listopad: 65727Grudzień: 79696
Rok 2013
Styczeń: 15948Luty: 18910Marzec: 17091Kwiecień: 15517Maj: 14760Czerwiec: 11544
Lipiec: 17585Sierpień: 16397Wrzesień: 12578Październik: 19859Listopad: 17076Grudzień: 20330
Rok 2012
Styczeń: 7Luty: 6Marzec: 146Kwiecień: 6461Maj: 9458Czerwiec: 9091
Lipiec: 11531Sierpień: 7852Wrzesień: 9293Październik: 9069Listopad: 10855Grudzień: 9236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 377712
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 157433
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 147758
 4. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 131198
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 105540
 6. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 75022
 7. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Wyświetleń: 72058
 8. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 51627
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 51272
 10. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 45725
 11. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 42315
 12. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 38384
 13. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 37886
 14. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 34598
 15. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 33535
 16. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 33285
 17. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 32943
 18. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 30508
 19. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 30395
 20. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 29974
 21. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 27354
 22. Władze Gminy
  Wyświetleń: 25489
 23. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 24587
 24. Statut Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 24347
 25. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 23799
 26. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 23160
 27. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 22968
 28. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 22685
 29. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 22577
 30. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 22297
 31. Biblioteka
  Wyświetleń: 22159
 32. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 22146
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 22104
 34. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 22069
 35. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 21818
 36. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 21304
 37. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 20841
 38. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 20784
 39. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 19919
 40. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 19906
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 19762
 42. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 19704
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 19322
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 19302
 45. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 19125
 46. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 18990
 47. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 18896
 48. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 18746
 49. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 18310
 50. Rok 2014
  Wyświetleń: 18231
 51. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 18121
 52. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 17958
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17832
 54. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 17623
 55. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 17464
 56. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 16868
 57. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16661
 58. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 16633
 59. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 16383
 60. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 16351
 61. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 16312
 62. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 16232
 63. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 16142
 64. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 16122
 65. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 15904
 66. Konsultacje
  Wyświetleń: 15902
 67. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 15813
 68. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 15640
 69. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 15614
 70. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 15526
 71. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 15306
 72. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 15243
 73. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 14941
 74. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 14900
 75. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 14821
 76. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 14465
 77. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 14441
 78. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 14411
 79. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 14342
 80. Oświata
  Wyświetleń: 14314
 81. Sprawozdania
  Wyświetleń: 14277
 82. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 13973
 83. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 13852
 84. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 13801
 85. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 13033
 86. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 12603
 87. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 12507
 88. Dane osobowe
  Wyświetleń: 12056
 89. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 11975
 90. Rok 2015
  Wyświetleń: 11955
 91. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 11869
 92. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 11841
 93. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 11657
 94. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 11366
 95. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 11314
 96. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 11164
 97. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 11100
 98. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 11073
 99. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 11055
 100. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 10970
 101. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 10954
 102. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 10910
 103. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10894
 104. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 10861
 105. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 10738
 106. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 10737
 107. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 10687
 108. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 10555
 109. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 10522
 110. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 10380
 111. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 10373
 112. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 10299
 113. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10285
 114. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 10254
 115. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 10217
 116. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10215
 117. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 10204
 118. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 10153
 119. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10150
 120. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10100
 121. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 10086
 122. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 10052
 123. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 10031
 124. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 9997
 125. ROK 2018
  Wyświetleń: 9977
 126. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9827
 127. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 9811
 128. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 9762
 129. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 9753
 130. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 9717
 131. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 9619
 132. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 9540
 133. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 9518
 134. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 9516
 135. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9508
 136. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 9375
 137. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 9357
 138. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 9295
 139. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 9279
 140. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 9174
 141. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 9154
 142. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 9144
 143. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 9128
 144. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9106
 145. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 9101
 146. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 8970
 147. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 8943
 148. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 8891
 149. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 8860
 150. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 8792
 151. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 8783
 152. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 8702
 153. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 8695
 154. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8667
 155. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 8648
 156. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8646
 157. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 8640
 158. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 8602
 159. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8595
 160. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8582
 161. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 8541
 162. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 8532
 163. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8511
 164. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8505
 165. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 8484
 166. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 8479
 167. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 8477
 168. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8464
 169. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 8425
 170. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 8416
 171. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8408
 172. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 8384
 173. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 8367
 174. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 8292
 175. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 8286
 176. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 8269
 177. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8217
 178. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 8209
 179. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 8193
 180. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 8188
 181. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 8186
 182. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 8174
 183. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 8162
 184. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 8132
 185. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8127
 186. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 8124
 187. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 8121
 188. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 8115
 189. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 8080
 190. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 8080
 191. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 8064
 192. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 8046
 193. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 8044
 194. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 8020
 195. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 8006
 196. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 7997
 197. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 7995
 198. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 7989
 199. Uchwały podjęte w 2021 roku
  Wyświetleń: 7941
 200. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 7933
 201. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 7906
 202. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7768
 203. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 7760
 204. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7729
 205. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 7714
 206. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 7708
 207. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 7696
 208. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 7695
 209. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7669
 210. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 7664
 211. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 7590
 212. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 7538
 213. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7521
 214. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 7475
 215. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 7469
 216. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 7445
 217. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7438
 218. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7403
 219. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 7380
 220. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7377
 221. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 7356
 222. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 7340
 223. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 7328
 224. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 7318
 225. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7297
 226. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 7295
 227. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 7275
 228. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 7275
 229. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 7275
 230. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7273
 231. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 7268
 232. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 7265
 233. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 7260
 234. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 7251
 235. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7185
 236. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 7174
 237. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 7160
 238. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7156
 239. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 7155
 240. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 7152
 241. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 7138
 242. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 7091
 243. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 7088
 244. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 7069
 245. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 7061
 246. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 7031
 247. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7011
 248. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6989
 249. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6985
 250. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6983
 251. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6974
 252. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6964
 253. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6957
 254. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 6920
 255. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 6913
 256. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6909
 257. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6864
 258. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6833
 259. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 6832
 260. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6832
 261. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6828
 262. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6818
 263. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6814
 264. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6800
 265. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 6787
 266. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 6785
 267. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 6778
 268. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 6778
 269. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6775
 270. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6762
 271. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6762
 272. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6755
 273. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 6735
 274. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 6730
 275. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6725
 276. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 6724
 277. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6724
 278. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6719
 279. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6691
 280. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6678
 281. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6673
 282. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6671
 283. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 6661
 284. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6644
 285. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 6625
 286. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 6625
 287. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6620
 288. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6605
 289. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6589
 290. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6575
 291. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 6573
 292. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6566
 293. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6562
 294. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 6560
 295. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6543
 296. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6539
 297. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 6528
 298. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6515
 299. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 6511
 300. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6504
 301. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6497
 302. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6480
 303. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6473
 304. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 6472
 305. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 6467
 306. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 6453
 307. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6446
 308. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 6445
 309. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6440
 310. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6434
 311. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6431
 312. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 6430
 313. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 6417
 314. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6410
 315. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6389
 316. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6388
 317. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6384
 318. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 6380
 319. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6364
 320. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6341
 321. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6338
 322. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 6328
 323. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6308
 324. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6296
 325. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 6265
 326. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6261
 327. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 6246
 328. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6243
 329. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6236
 330. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6228
 331. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 6223
 332. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 6221
 333. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6203
 334. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 6202
 335. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6196
 336. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 6181
 337. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6146
 338. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 6140
 339. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6137
 340. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 6136
 341. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6131
 342. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6113
 343. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 6104
 344. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 6102
 345. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 6060
 346. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 6056
 347. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 6055
 348. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6034
 349. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 6027
 350. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 6025
 351. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 6010
 352. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 6008
 353. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6006
 354. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 6006
 355. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 5987
 356. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 5987
 357. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 5976
 358. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 5974
 359. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 5972
 360. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 5964
 361. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5962
 362. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 5955
 363. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 5949
 364. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5927
 365. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5926
 366. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5922
 367. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 5918
 368. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 5887
 369. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5885
 370. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5877
 371. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5865
 372. Azbest
  Wyświetleń: 5855
 373. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5839
 374. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 5835
 375. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 5823
 376. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 5807
 377. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 5807
 378. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5793
 379. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5783
 380. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5782
 381. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 5765
 382. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5763
 383. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5759
 384. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 5756
 385. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5733
 386. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5733
 387. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 5727
 388. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 5715
 389. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 5714
 390. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5707
 391. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5706
 392. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5694
 393. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5692
 394. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5691
 395. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5687
 396. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5670
 397. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5664
 398. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5663
 399. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 5655
 400. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5637
 401. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5635
 402. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5625
 403. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5624
 404. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5600
 405. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5576
 406. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5549
 407. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5546
 408. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 5542
 409. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5542
 410. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5537
 411. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 5535
 412. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 5531
 413. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5502
 414. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5499
 415. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 5496
 416. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5482
 417. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5472
 418. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
  Wyświetleń: 5467
 419. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 5450
 420. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 5403
 421. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5388
 422. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 5382
 423. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5365
 424. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 5347
 425. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5342
 426. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5326
 427. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 5318
 428. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5297
 429. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 5286
 430. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5280
 431. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 5259
 432. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5256
 433. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5250
 434. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5243
 435. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 5237
 436. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 5234
 437. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5223
 438. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 5217
 439. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 5183
 440. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 5173
 441. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 5171
 442. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5164
 443. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5163
 444. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 5157
 445. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 5146
 446. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5145
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 5142
 448. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 5114
 449. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 5098
 450. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 5083
 451. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5078
 452. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 5078
 453. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 5077
 454. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5069
 455. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5068
 456. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5056
 457. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5051
 458. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 5051
 459. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5038
 460. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5022
 461. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5018
 462. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 5016
 463. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 5015
 464. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5011
 465. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 4999
 466. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4993
 467. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4965
 468. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4961
 469. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4954
 470. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4941
 471. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 4938
 472. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 4934
 473. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 4927
 474. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 4925
 475. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4922
 476. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 4919
 477. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4916
 478. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 4909
 479. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4896
 480. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 4875
 481. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4870
 482. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 4861
 483. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 4852
 484. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 4849
 485. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 4821
 486. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 4809
 487. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 4793
 488. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4790
 489. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 4787
 490. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 4784
 491. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4774
 492. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 4765
 493. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 4752
 494. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 4744
 495. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 4691
 496. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4674
 497. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4670
 498. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 4667
 499. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 4663
 500. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4655
 501. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4622
 502. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4605
 503. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 4604
 504. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4601
 505. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 4596
 506. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 4589
 507. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 4566
 508. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4554
 509. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4541
 510. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4535
 511. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 4521
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 4518
 513. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 4501
 514. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 4473
 515. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 4451
 516. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4447
 517. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 4445
 518. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4440
 519. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4423
 520. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 4421
 521. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4419
 522. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 4400
 523. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4395
 524. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 4395
 525. Decyzje środowiskowe Rok 2020
  Wyświetleń: 4391
 526. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 4390
 527. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 4384
 528. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 4371
 529. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4362
 530. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 4346
 531. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 4343
 532. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 4313
 533. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4313
 534. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 4305
 535. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4294
 536. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4287
 537. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 4283
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4276
 539. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 4249
 540. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 4247
 541. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 4228
 542. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4211
 543. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 4194
 544. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 4191
 545. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 4178
 546. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4155
 547. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 4151
 548. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 4139
 549. Decyzje środowiskowe rok 2021
  Wyświetleń: 4137
 550. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 4124
 551. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 4114
 552. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 4106
 553. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 4099
 554. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 4089
 555. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 4086
 556. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 4083
 557. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 4083
 558. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 4083
 559. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 4064
 560. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4063
 561. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 4057
 562. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 4056
 563. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 4053
 564. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 4047
 565. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4016
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 4014
 567. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 4005
 568. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3991
 569. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 3983
 570. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3973
 571. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3958
 572. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 3943
 573. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 3906
 574. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 3905
 575. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 3905
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 3888
 577. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3861
 578. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3856
 579. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3821
 580. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 3819
 581. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3818
 582. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3752
 583. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3749
 584. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3744
 585. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 3736
 586. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3732
 587. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 3718
 588. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 3707
 589. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3701
 590. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 3699
 591. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3690
 592. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3682
 593. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 3682
 594. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3655
 595. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 3634
 596. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3611
 597. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3610
 598. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3607
 599. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 3603
 600. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3594
 601. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3588
 602. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3585
 603. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3585
 604. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 3583
 605. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3578
 606. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3574
 607. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3566
 608. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3561
 609. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 3556
 610. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3549
 611. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3537
 612. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 3536
 613. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 3531
 614. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3526
 615. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3525
 616. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3524
 617. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 3512
 618. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3504
 619. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 3504
 620. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 3476
 621. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 3476
 622. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3472
 623. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3471
 624. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3469
 625. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3466
 626. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3464
 627. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3459
 628. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3456
 629. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3454
 630. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3453
 631. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 3446
 632. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 3445
 633. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 3444
 634. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3444
 635. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3443
 636. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 3443
 637. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 3443
 638. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 3441
 639. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3440
 640. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 3437
 641. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3434
 642. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3434
 643. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3429
 644. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 3429
 645. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3428
 646. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 3423
 647. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3421
 648. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3414
 649. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3407
 650. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3405
 651. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3400
 652. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3393
 653. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3393
 654. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 3391
 655. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 3390
 656. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 3379
 657. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3373
 658. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3371
 659. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3370
 660. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3366
 661. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3362
 662. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 3357
 663. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 3356
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 3352
 665. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3339
 666. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3338
 667. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 3334
 668. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3330
 669. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 3324
 670. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3321
 671. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3316
 672. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 3314
 673. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3312
 674. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3311
 675. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3307
 676. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3304
 677. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3303
 678. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3302
 679. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 3302
 680. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 3296
 681. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3295
 682. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 3295
 683. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3293
 684. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3290
 685. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3288
 686. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3286
 687. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3279
 688. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 3279
 689. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3277
 690. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3276
 691. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3270
 692. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3269
 693. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3265
 694. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3264
 695. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3263
 696. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3262
 697. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 3259
 698. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3259
 699. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3258
 700. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3258
 701. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3258
 702. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3257
 703. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3243
 704. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3240
 705. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3233
 706. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3232
 707. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 3230
 708. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 3229
 709. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3223
 710. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 3223
 711. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3220
 712. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3209
 713. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3207
 714. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3205
 715. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 3200
 716. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3195
 717. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku
  Wyświetleń: 3175
 718. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3175
 719. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 3161
 720. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3160
 721. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3157
 722. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3153
 723. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3149
 724. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 3147
 725. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3147
 726. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 3142
 727. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3139
 728. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3134
 729. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 3131
 730. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3129
 731. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3123
 732. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3121
 733. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 3110
 734. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 3102
 735. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3096
 736. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 3096
 737. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 3096
 738. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3088
 739. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3085
 740. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3083
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 3079
 742. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3078
 743. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 3067
 744. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 3065
 745. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 3054
 746. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3045
 747. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 3045
 748. Uchwały podjęte w 2022 roku
  Wyświetleń: 3044
 749. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3040
 750. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 3034
 751. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 3034
 752. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 3033
 753. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 3030
 754. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3026
 755. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 3024
 756. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3016
 757. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3015
 758. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 3011
 759. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 3009
 760. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3008
 761. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 3004
 762. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 3000
 763. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 2999
 764. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2997
 765. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2997
 766. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2996
 767. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2991
 768. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2975
 769. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2975
 770. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 2969
 771. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 2967
 772. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 2965
 773. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2955
 774. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2946
 775. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 2944
 776. Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 2942
 777. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2940
 778. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2924
 779. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2923
 780. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2920
 781. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2919
 782. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 2909
 783. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2907
 784. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 2905
 785. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 2903
 786. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 2902
 787. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2900
 788. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 2896
 789. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2894
 790. Podatki i opłaty na rok 2020
  Wyświetleń: 2889
 791. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2888
 792. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 2887
 793. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2885
 794. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 2847
 795. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2840
 796. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2840
 797. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2821
 798. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2802
 799. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Izbicku z przeznaczeniem na przedszkole
  Wyświetleń: 2792
 800. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych
  Wyświetleń: 2777
 801. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 2771
 802. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2763
 803. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, M. Strachwitza w m. Otmice
  Wyświetleń: 2759
 804. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 2759
 805. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2759
 806. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2758
 807. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 2754
 808. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 2752
 809. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2730
 810. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2701
 811. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 2688
 812. Ogłoszenie - komisja konkursowa
  Wyświetleń: 2685
 813. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 2685
 814. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 2682
 815. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2675
 816. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2671
 817. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2667
 818. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 2658
 819. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2639
 820. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 2639
 821. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2618
 822. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 2615
 823. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 2596
 824. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2595
 825. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2583
 826. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 2582
 827. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 2581
 828. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2574
 829. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2570
 830. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2565
 831. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2564
 832. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 2564
 833. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku
  Wyświetleń: 2563
 834. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2562
 835. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2559
 836. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2552
 837. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2549
 838. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2548
 839. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 2544
 840. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2543
 841. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcic
  Wyświetleń: 2542
 842. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2539
 843. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 2528
 844. Budżet Gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 2524
 845. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2523
 846. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2522
 847. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 2515
 848. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 2500
 849. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2481
 850. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2481
 851. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2479
 852. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 2477
 853. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2471
 854. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 2466
 855. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2453
 856. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2450
 857. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 2447
 858. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 2443
 859. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 2441
 860. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2433
 861. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 2431
 862. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2427
 863. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 2427
 864. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2425
 865. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2424
 866. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 2423
 867. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 2419
 868. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2415
 869. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 2413
 870. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 2407
 871. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 2406
 872. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2402
 873. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2401
 874. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2396
 875. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2391
 876. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2388
 877. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 2383
 878. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2377
 879. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2370
 880. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 2361
 881. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 2352
 882. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2351
 883. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca z siedzibą w Izbicku, przy ul. 15 Grudnia 32
  Wyświetleń: 2346
 884. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2345
 885. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 2345
 886. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2336
 887. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2335
 888. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2316
 889. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 2316
 890. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 2314
 891. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2293
 892. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2287
 893. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18
  Wyświetleń: 2284
 894. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Izbicku
  Wyświetleń: 2279
 895. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2276
 896. Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2276
 897. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2273
 898. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2272
 899. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Otmicach przy ul. Klonowa 28
  Wyświetleń: 2270
 900. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 2260
 901. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2260
 902. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2250
 903. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku
  Wyświetleń: 2245
 904. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 2244
 905. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 2237
 906. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 2214
 907. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 2213
 908. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2206
 909. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 2192
 910. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 2191
 911. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Krośnicy, przy ul. Szkolna 18
  Wyświetleń: 2187
 912. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 2183
 913. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 2180
 914. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 2177
 915. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2175
 916. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 2174
 917. Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie mizny Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2172
 918. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach
  Wyświetleń: 2171
 919. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2171
 920. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz -3
  Wyświetleń: 2168
 921. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2168
 922. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 2164
 923. Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 2156
 924. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2154
 925. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 2144
 926. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2135
 927. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2134
 928. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2131
 929. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 2126
 930. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 2124
 931. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 2123
 932. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2118
 933. Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 2107
 934. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 2104
 935. Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2104
 936. Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa
  Wyświetleń: 2093
 937. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 2093
 938. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2087
 939. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 2072
 940. Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 2064
 941. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2063
 942. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 2062
 943. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 2061
 944. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 2061
 945. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINy
  Wyświetleń: 2057
 946. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 2050
 947. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2050
 948. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 2044
 949. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 2042
 950. Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019-2020
  Wyświetleń: 2040
 951. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 2034
 952. Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2021
 953. Ogłoszenie o II przetargu usntym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 2013
 954. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 2012
 955. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2011
 956. Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie okreslenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2010
 957. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 2010
 958. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 2003
 959. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1995
 960. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 1994
 961. Uwaga - Odwołanie terminów konkursu na dykertorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  Wyświetleń: 1992
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-3
  Wyświetleń: 1990
 963. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 1989
 964. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1987
 965. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 1987
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1973
 967. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1973
 968. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1970
 969. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1970
 970. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 1970
 971. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1964
 972. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 1964
 973. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1958
 974. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1954
 975. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 1953
 976. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1942
 977. Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1934
 978. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1928
 979. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1921
 980. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1921
 981. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1920
 982. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1919
 983. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwar. dla przedsięw. "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 1918
 984. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1905
 985. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 1904
 986. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1902
 987. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 1902
 988. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1894
 989. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 1888
 990. Budowa boiska przy ZSP w Otmicach - nowe postępowanie
  Wyświetleń: 1881
 991. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 1881
 992. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 1881
 993. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 1875
 994. Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1866
 995. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 1862
 996. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 1858
 997. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1853
 998. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 1851
 999. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1847
 1000. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 1838
 1001. Uchwała nr XX.172.2020 z dna 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1831
 1002. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1826
 1003. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 1825
 1004. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1822
 1005. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 1816
 1006. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1814
 1007. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 1814
 1008. Oświadczenia majątkowe za 2019
  Wyświetleń: 1810
 1009. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 1795
 1010. Uchwała nr XVI.124.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1788
 1011. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1786
 1012. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 1786
 1013. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Otmicach
  Wyświetleń: 1782
 1014. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 1782
 1015. Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ok 2019
  Wyświetleń: 1782
 1016. Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na okres oznaczony
  Wyświetleń: 1779
 1017. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 1778
 1018. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1774
 1019. Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 1771
 1020. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1769
 1021. Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 1767
 1022. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1766
 1023. Uchwała nr XX.173.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1760
 1024. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1757
 1025. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1754
 1026. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1749
 1027. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1734
 1028. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1731
 1029. Uchwała nr XX.171.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XVIII.154.2020)
  Wyświetleń: 1729
 1030. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Krośnicy
  Wyświetleń: 1722
 1031. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 1722
 1032. Uchwała nr XVI.129.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwał
  Wyświetleń: 1716
 1033. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1714
 1034. Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 1714
 1035. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1712
 1036. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1709
 1037. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1706
 1038. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1705
 1039. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w roku 2020"
  Wyświetleń: 1705
 1040. Uchwały podjęte w 2023 roku
  Wyświetleń: 1701
 1041. Decyzje środowiskowe 2022
  Wyświetleń: 1700
 1042. Uchwała nr XVI.126.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 1698
 1043. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 1696
 1044. Zakup pojazdu asenizacyjnego
  Wyświetleń: 1695
 1045. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 1684
 1046. Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie
  Wyświetleń: 1680
 1047. Uchwała nr XVI.127.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 1667
 1048. Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 16.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia ...
  Wyświetleń: 1651
 1049. Uchwała nr XVII.134.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1644
 1050. Uchwała nr XVII.141.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
  Wyświetleń: 1641
 1051. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 1641
 1052. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 1639
 1053. Uchwała nr XV.116.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1637
 1054. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1635
 1055. Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1634
 1056. Uchwała nr XVI.125.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 3
  Wyświetleń: 1632
 1057. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 1631
 1058. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1628
 1059. Uchwała nr XIII.92.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1627
 1060. Uchwała nr XV.122.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy
  Wyświetleń: 1620
 1061. Uchwała nr XVII.143.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 1620
 1062. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1616
 1063. Przebudowa ulicy Myśliwca w Krośnicy
  Wyświetleń: 1614
 1064. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1612
 1065. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 1591
 1066. Budżet Gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1589
 1067. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1588
 1068. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszarów położonych we wsi Izbicko oraz obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1587
 1069. Uchwała nr XV.114.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1583
 1070. Uchwała nr XV.119.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1578
 1071. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1578
 1072. Uchwała nr XV.121.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 1572
 1073. Uchwała nr XXII.179.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
  Wyświetleń: 1568
 1074. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1566
 1075. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1563
 1076. Uchwała nr XV.111.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 1563
 1077. Uchwała nr XX.170.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały (uch. nr XIX.159.2020)
  Wyświetleń: 1559
 1078. Uchwała nr XV.115.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1555
 1079. Uchwała nr XVII.142.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwystacji kolejowej na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1554
 1080. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1547
 1081. Uchwała nr XV.123.2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach
  Wyświetleń: 1544
 1082. Uchwała nr XXII.178.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 1537
 1083. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 1534
 1084. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1532
 1085. Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania
  Wyświetleń: 1520
 1086. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku- II etap
  Wyświetleń: 1516
 1087. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1512
 1088. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1511
 1089. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1507
 1090. Uchwała nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 1498
 1091. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 1493
 1092. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1491
 1093. Uchwała nr XVII.138.2020.z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1488
 1094. Uchwała nr XV.117.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1478
 1095. Uchwała nr XV.112.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1470
 1096. Uchwała nr XXI.174.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1469
 1097. Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pozraydku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1467
 1098. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1465
 1099. Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania w miej. Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1463
 1100. Uchwała nr XXII.181.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1463
 1101. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Wyświetleń: 1456
 1102. WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1453
 1103. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 1451
 1104. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1450
 1105. Uchwała nr XXII.177.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1448
 1106. Uchwała nr XXI.175.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1446
 1107. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1438
 1108. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicku i obręgu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1431
 1109. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1426
 1110. Uchwała nr XX.169.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1421
 1111. Uchwała nr XVII.135.2020 z dnia 27 kwiatnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1419
 1112. Uchwała nr XV.113.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1414
 1113. Uchwała nr XV.118.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1411
 1114. Uchwała nr XV.120.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 1411
 1115. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 1403
 1116. Uchwała nr XXI.176.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1397
 1117. Uchwała nr XVII.130.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1387
 1118. Uchwała nr XVII.133.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1383
 1119. Uchwała nr XVII.131.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1382
 1120. Uchwała nr XVIII.154.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1381
 1121. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1369
 1122. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji oraz Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy na rok 2021
  Wyświetleń: 1364
 1123. Uchwała nr XVIII.148.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1363
 1124. Uchwała nr XVIII.151.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1359
 1125. Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2021 roku
  Wyświetleń: 1346
 1126. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1341
 1127. OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 
  Wyświetleń: 1329
 1128. Uchwała nr XXII.180.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1325
 1129. Uchwała nr XXIII.182.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1318
 1130. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - kwiecień 2021
  Wyświetleń: 1317
 1131. Uchwała nr XVIII.147.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1311
 1132. Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12-16
  Wyświetleń: 1308
 1133. Uchwała nr XVIII.145.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdaN Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 1305
 1134. Uchwała nr XXXV.283.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1298
 1135. Uchwała nr XX.163.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
  Wyświetleń: 1282
 1136. Uchwała nr XVIII.144.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 1276
 1137. Uchwała nr XX.164.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1275
 1138. Uchwała nr XVIII.146.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 1270
 1139. OGŁOSZENIE O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1260
 1140. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 1237
 1141. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1231
 1142. Uchwała nr XVIII.153.2020 z dnia 29 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1227
 1143. Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1225
 1144. Uchwała nr XVIII.152.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1224
 1145. Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko dotyczące ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 1213
 1146. Uchwała nr XX.165.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1211
 1147. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1209
 1148. Uchwała nr XVII.136.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 1207
 1149. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1205
 1150. Uchwała nr XVIII.149.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1202
 1151. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1200
 1152. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2021 roku".
  Wyświetleń: 1199
 1153. Uchwała nr XVII.139.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 1188
 1154. Uchwała nr XVII.140.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 1188
 1155. Uchwała nr XIX.161.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1187
 1156. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1185
 1157. Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 1184
 1158. Uchwała nr XVI.128.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  Wyświetleń: 1183
 1159. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko - Grabów"
  Wyświetleń: 1176
 1160. Uchwała nr XVII.137.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Izbicko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 1176
 1161. Uchwała nr XVIII.150.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1175
 1162. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów
  Wyświetleń: 1171
 1163. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Przebudowa jazu w km 27+164 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 1167
 1164. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1165
 1165. Uchwała nr XIX.157.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 1156
 1166. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 1150
 1167. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1150
 1168. Uchwała nr XIX.156.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 1140
 1169. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 1139
 1170. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO ZAMIANY
  Wyświetleń: 1137
 1171. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1137
 1172. Uchwała nr XIX.159.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1131
 1173. Uchwała nr XIX.162.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1129
 1174. Raport o stanie gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 1128
 1175. Uchwała nr XXIV.194.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 1127
 1176. Uchwała nr XIX.158.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
  Wyświetleń: 1110
 1177. Uchwała nr XIX.160.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 1110
 1178. Uchwała nr XX.167.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
  Wyświetleń: 1103
 1179. Uchwała nr XX.168.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 1101
 1180. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1089
 1181. Uchwała nr XXIV.193.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 1089
 1182. Uchwała nr XXIV.195.2021 z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1080
 1183. Podatki i opłaty na rok 2022
  Wyświetleń: 1075
 1184. Uchwała nr XXVII.210.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 1073
 1185. Uchwała nr XXIV.191.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1066
 1186. Uchwała nr XXVII.209.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Wyświetleń: 1063
 1187. Uchwała nr XX.166.2020 z dnia 28 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach ZSGI
  Wyświetleń: 1060
 1188. Uchwała nr XXV.197.2021 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 1058
 1189. Ogłoszenie o I przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1057
 1190. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1055
 1191. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1047
 1192. Uchwała nr XXV.201.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 1046
 1193. Uchwała nr XIX.155.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 1045
 1194. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania decyzji o śdodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. "Przebudowa drogi gminnej Izbicko-Grabów"
  Wyświetleń: 1043
 1195. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Przebudowa jazu w km 26+779 rz. Jemielnicy"
  Wyświetleń: 1042
 1196. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2021 roku oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1037
 1197. Uchwała nr XXVII.204.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1034
 1198. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 1032
 1199. Uchwała nr XXV.200.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w sprawie uchwalenia przez radę Gminy Izbicko uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
  Wyświetleń: 1012
 1200. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 999
 1201. Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 996
 1202. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudow jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 995
 1203. Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 987
 1204. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa gospodarstwa polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściólkowym systemie utrzymania z niezbędną infrast. tech. na dz.1147/5 obręb Suchodan
  Wyświetleń: 987
 1205. Otmice
  Wyświetleń: 982
 1206. Uchwała nr XXIV.192.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycielidla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przynawania w szkołach i przedszkolach dla których organem (..)
  Wyświetleń: 981
 1207. Uchwała nr XXVIII.225.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (uchyla uchwałę nr XXVII.208.2021)
  Wyświetleń: 981
 1208. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 977
 1209. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 977
 1210. Suchodaniec
  Wyświetleń: 972
 1211. Uchwała nr XXV.196.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 969
 1212. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 969
 1213. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 963
 1214. Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 955
 1215. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 948
 1216. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 948
 1217. Budżet Gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 947
 1218. OBWIESZCZENIE o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 940
 1219. Uchwała nr XXVIII.227.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 934
 1220. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 932
 1221. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 931
 1222. Uchwała nr XXVIII.229.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 929
 1223. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 5 października 2021 r.
  Wyświetleń: 925
 1224. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 925
 1225. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia następujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów oraz Izbicko, Grabów – 2
  Wyświetleń: 922
 1226. Uchwała nr XXVII.203.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 921
 1227. Uchwała nr XXVIII.226.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 917
 1228. Uchwała nr XXVI.202.2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 915
 1229. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 912
 1230. Uchwała nr XXVII.206.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 908
 1231. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 907
 1232. Uchwała nr XXVII.205.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność
  Wyświetleń: 901
 1233. Uchwała nr XXVII.208.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Krośnica, stanowiącej własność gminy Izbicko na rzecz Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Wyświetleń: 899
 1234. Uchwała nr XXVII.207.2021 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 898
 1235. Uchwała nr XXIX.238.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 894
 1236. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 890
 1237. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 883
 1238. Uchwała nr XXV.198.2021 z dnia 22 lutego 2021 r zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 880
 1239. Uchwała nr XXVIII.228.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 878
 1240. Uchwała nr XXX.242.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 878
 1241. Uchwała nr XXIX.233.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 871
 1242. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 grudnia 2021
  Wyświetleń: 868
 1243. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 867
 1244. Uchwała nr XXVIII.230.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2021 rok
  Wyświetleń: 866
 1245. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 863
 1246. Uchwała nr XXVIII.223.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany adresu Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 855
 1247. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rok 2022
  Wyświetleń: 854
 1248. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na przebudowie jazu Krościca (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 851
 1249. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na przebudowie jazu Borycz (3) w km 27-849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 847
 1250. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Krosnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 844
 1251. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o ustalenie środ. uwarunk. realizacji przeds. pn."Budowa wieży dla obejścia przesiewacza i wiaty w węźle kruszenia wstępnego na dz. nr 662/2 obręb Otmice"
  Wyświetleń: 843
 1252. Uchwała nr XXX.247.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  Wyświetleń: 831
 1253. Uchwała nr XXV.199.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnego potwierdzenia/ gwarancji ze strony producentów szczepionek
  Wyświetleń: 829
 1254. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 828
 1255. Uchwała nr XXXIV.276.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 827
 1256. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- styczeń 2022
  Wyświetleń: 826
 1257. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 821
 1258. Uchwała nr XXX.250.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni oraz przyjęcia istniejących nazw ulic na terenie gm. Izbicko
  Wyświetleń: 818
 1259. Zawiadomienie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 816
 1260. Decyzje środowiskowe 2023
  Wyświetleń: 802
 1261. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 797
 1262. Uchwała nr XXX.249.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021
  Wyświetleń: 796
 1263. Uchwała nr XXIX.239.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 795
 1264. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych urarunkowaniach dal przedsięwzięcia pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 792
 1265. Uchwała nr XXIX.235.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały (nr XXVII.207.2021)
  Wyświetleń: 790
 1266. Uchwała nr XXX.240.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 790
 1267. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 789
 1268. Uchwała nr XXXIV.280.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  Wyświetleń: 786
 1269. Uchwała nr XXIX.237.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. 689/9 w Suchodańcu)
  Wyświetleń: 784
 1270. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na rok 2022
  Wyświetleń: 782
 1271. Uchwała nr XXVIII.224.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 781
 1272. Uchwała nr XXIX.231.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 780
 1273. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 774
 1274. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2021
  Wyświetleń: 773
 1275. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierzdenia obowiazku przeprowadzenia ooś dla zadania pn.Przebudowa jazu w km 26+779 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 769
 1276. Uchwała nr XXX.243.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 768
 1277. Uchwała nr XXXV.287.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków
  Wyświetleń: 765
 1278. Uchwała nr XXIX.234.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 762
 1279. Uchwała nr XXX.245.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 762
 1280. Uchwała nr XXX.248.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 760
 1281. Uchwała nr XXXV.288.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 760
 1282. Uchwała nr XXXIV.281.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 757
 1283. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 755
 1284. Uchwała nr XXIX.232.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 755
 1285. Uchwała nr XXXV.289.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
  Wyświetleń: 753
 1286. Uchwała nr XXXIV.282.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 750
 1287. Uchwała nr XXX.246.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 749
 1288. Uchwała nr XXXIV.279.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 749
 1289. Uchwała nr XXX.241.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2020 rok
  Wyświetleń: 748
 1290. Uchwała nr XXXIV.278.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 744
 1291. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 742
 1292. Uchwała nr XXXV.286.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 742
 1293. Uchwała nr XXXV.285.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 740
 1294. Uchwała nr XXIX.236.2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 577 w Otmicach)
  Wyświetleń: 739
 1295. Uchwała nr XXVIII.222.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 739
 1296. Uchwała nr XXVIII.221.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 736
 1297. Uchwała nr XXXIV.277.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku i nadania statutu
  Wyświetleń: 725
 1298. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania pn. Przebudowa jazu w km 27+164 rzeki Jemielnica
  Wyświetleń: 716
 1299. Uchwała nr XXXV.284.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 712
 1300. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 686
 1301. Uchwała nr XXXIII.269.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 677
 1302. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 664
 1303. Uchwała nr XXXII.265.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 663
 1304. Uchwała nr XXXII.264.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 654
 1305. Uchwała nr XXXII.263.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany nazw ulicy na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 641
 1306. Teren górniczy
  Wyświetleń: 638
 1307. Uchwała nr XXXII.266.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 633
 1308. Uchwała nr XXXII.261.2021 z dnia 27 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 629
 1309. Uchwała nr XXXII.262.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 627
 1310. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice
  Wyświetleń: 621
 1311. Uchwała nr XXXII.259.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Izbicko z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 620
 1312. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Izbicko (Utrata) - Krośnica
  Wyświetleń: 600
 1313. Uchwała nr XXXIII.271.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 598
 1314. Zapytanie ofertowe "Usuwanie odpadów foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z tereni gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 597
 1315. Uchwała nr XXXIII.268.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 594
 1316. Uchwała nr XXXIII.270.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 594
 1317. Uchwała nr XXXIII.267.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 589
 1318. Zbiory APP dla obowiązujących MPZP/SUiKZP
  Wyświetleń: 583
 1319. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3
  Wyświetleń: 582
 1320. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w 2022 roku".
  Wyświetleń: 579
 1321. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY - Suchodaniec
  Wyświetleń: 577
 1322. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 570
 1323. Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 564
 1324. Uchwała nr XXXIII.272.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat
  Wyświetleń: 562
 1325. Uchwała nr XXXIV.275.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
  Wyświetleń: 560
 1326. Uchwała nr XXXII.258.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r
  Wyświetleń: 557
 1327. Petycje złożone w 2022 roku
  Wyświetleń: 555
 1328. Uchwała nr XXXII.260.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 553
 1329. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Suchodaniec
  Wyświetleń: 551
 1330. Uchwała nr XXXIV.274.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
  Wyświetleń: 548
 1331. Uchwała nr XXXVI.297.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników na wyznaczonych miejscach
  Wyświetleń: 543
 1332. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 530
 1333. Uchwała nr XXXIV.273.2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 528
 1334. Uchwała nr XXXVI.295.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 528
 1335. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 526
 1336. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 525
 1337. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Otmice, Izbicko
  Wyświetleń: 525
 1338. Uchwała nr XXXVI.290.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 510
 1339. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 509
 1340. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 508
 1341. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 507
 1342. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- kwiecień 2022
  Wyświetleń: 506
 1343. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Otmice)
  Wyświetleń: 504
 1344. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 504
 1345. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Siedlec
  Wyświetleń: 503
 1346. Uchwała nr XXXVI.291.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 500
 1347. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 498
 1348. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 493
 1349. Uchwała nr XXXII.257.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 489
 1350. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 488
 1351. Uchwała nr XXXVI.294.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Izbicko dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
  Wyświetleń: 488
 1352. Uchwała nr XXXVI.296.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 488
 1353. Uchwała nr XLIII.337.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 486
 1354. Uchwała nr XXXVI.292.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 484
 1355. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 483
 1356. Uchwała nr XXXI.254.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Otmice
  Wyświetleń: 482
 1357. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 481
 1358. Uchwała nr XXXVI.293.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Izbicko w miejscowości Krośnica
  Wyświetleń: 481
 1359. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk.dla przedsięwzięcia "Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rz. Jemielnica"
  Wyświetleń: 477
 1360. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2021 rok
  Wyświetleń: 477
 1361. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 475
 1362. Uchwała nr XXXI.251.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 473
 1363. Uchwała nr XXXII.256.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 471
 1364. Uchwała nr XXXII.255.2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 470
 1365. Uchwała nr XXXI.252.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 467
 1366. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 467
 1367. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 466
 1368. Uchwała nr NR XLIII.336.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW – 2, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 461
 1369. Uchwała nr XXXI.253.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 458
 1370. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów - 2
  Wyświetleń: 453
 1371. Siedlec
  Wyświetleń: 452
 1372. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 450
 1373. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 448
 1374. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2022 r. (Suchodaniec)
  Wyświetleń: 445
 1375. Uchwała nr XXXVIII.310.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 445
 1376. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 443
 1377. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 441
 1378. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Suchodaniec
  Wyświetleń: 432
 1379. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 431
 1380. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 429
 1381. Uchwała nr XXXVIII.306.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 422
 1382. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 421
 1383. Uchwała nr XXXVIII.303.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 421
 1384. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 października 2022 r.- Otmice
  Wyświetleń: 417
 1385. Uchwała nr XXXVIII.308.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
  Wyświetleń: 415
 1386. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 413
 1387. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (2) w km 29+178 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 410
 1388. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnica"
  Wyświetleń: 405
 1389. UCHWAŁA NR XLVI.345.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 399
 1390. Uchwała nr XXXVIII.305.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 399
 1391. Uchwała nr XXXVIII.307.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2022 rok
  Wyświetleń: 394
 1392. Uchwała nr XXXVIII.304.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 389
 1393. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 382
 1394. Uchwała nr XXXVIII.301.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 381
 1395. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 października 2022 r.- Suchodaniec
  Wyświetleń: 377
 1396. Uchwała nr XXXVIII.302.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 371
 1397. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 369
 1398. Uchwała nr XXX.244.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 366
 1399. Uchwała nr XVIII.112.2016 z dnia 25 kiwietnia 2016 rok uchwalenia mia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 365
 1400. Uchwała nr XXXVII.299.2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2022
  Wyświetleń: 364
 1401. Uchwała nr XXXVII.298.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 362
 1402. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Suchodaniec
  Wyświetleń: 358
 1403. Uchwała nr XLI/220/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Otmice
  Wyświetleń: 346
 1404. Uchwała nr XXXVII.300.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
  Wyświetleń: 342
 1405. Uchwała nr XXXVIII.309.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 340
 1406. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 337
 1407. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Izbicko, Grabów - 2
  Wyświetleń: 334
 1408. Uchwała nr XLII.328.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 328
 1409. Uchwała nr XLIX/249/10 z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 328
 1410. Uchwała nr XLII.327.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 326
 1411. Uchwała nr XLII.325.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 323
 1412. Uchwała nr XLI.322 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie kosztów związanych z wykonaniem zadań przez sołtysów
  Wyświetleń: 320
 1413. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2023 roku
  Wyświetleń: 318
 1414. Uchwała nr XXXIV/172/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 318
 1415. INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2023 r.- Suchodaniec
  Wyświetleń: 316
 1416. Uchwała nr XVIII.113.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 313
 1417. Wójt Gminy Izbicko zachęca mieszkańców wsi Suchodaniec do konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 313
 1418. Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego na ½ etatu w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 312
 1419. Uchwała nr XLI.320.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 312
 1420. System Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 311
 1421. Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy Izbicko z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 311
 1422. Uchwała nr XLI.319.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. o znaku IN.VII.742.6.2022.KM
  Wyświetleń: 311
 1423. Uchwała nr XLII.330.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 311
 1424. Uchwała nr III/11/06 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Wyświetleń: 309
 1425. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- grudzień 2022
  Wyświetleń: 306
 1426. Uchwała nr XLII.329.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 305
 1427. Uchwała nr XLI.318.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 303
 1428. Uchwała nr XLII.324.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2021 r
  Wyświetleń: 303
 1429. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Otmice
  Wyświetleń: 301
 1430. Uchwała nr XLI.317.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 301
 1431. Uchwała nr XLII.326.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
  Wyświetleń: 297
 1432. Uchwała nr XLI.321.2022 z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Izbicku
  Wyświetleń: 295
 1433. Uchwała nr XLII.323.2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 289
 1434. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 280
 1435. Uchwała nr XIX/107/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 279
 1436. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
  Wyświetleń: 272
 1437. Uchwała nr XL.314.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 267
 1438. Uchwała nr XL.315.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 265
 1439. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Otmice
  Wyświetleń: 264
 1440. Uchwała nr XLIV.341.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Suchodaniec
  Wyświetleń: 262
 1441. Uchwała nr XLIV.340.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 261
 1442. ZARZĄDZENIE w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Izbicko
  Wyświetleń: 259
 1443. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. dróg gminnych i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 257
 1444. Uchwała nr XLIV.342.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 254
 1445. Uchwała nr XL.316.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie przekształcenia Przedszkola w Izbicku poprzez przeniesienie jego siedziby
  Wyświetleń: 252
 1446. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 252
 1447. Uchwała nr XLIV.343.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 250
 1448. Uchwała nr XLIV.339.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r
  Wyświetleń: 249
 1449. Budżet Gminy na rok 2023
  Wyświetleń: 248
 1450. UCHWAŁA NR XLVIII.352.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 246
 1451. Uchwała nr XLIV.338.2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 245
 1452. Podatki i opłaty na rok 2023
  Wyświetleń: 240
 1453. Raport dot. wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 240
 1454. Uchwała nr XLVIII.361.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 240
 1455. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Borycz, Grabów,Otmice, Suchodaniec
  Wyświetleń: 240
 1456. Uchwała nr XL.312.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 238
 1457. Uchwała nr XLIX.368.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 237
 1458. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 235
 1459. Uchwała nr XLIX.364.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 232
 1460. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Borycz
  Wyświetleń: 229
 1461. Uchwała nr XLVIII.359.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 228
 1462. Uchwała nr XLIX.362.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 225
 1463. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY - Otmice
  Wyświetleń: 224
 1464. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Izbicko w 2023 roku"
  Wyświetleń: 224
 1465. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 222
 1466. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 222
 1467. Uchwała nr XLVIII.358.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola im. Leśnych Duszków w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 222
 1468. Uchwała nr XLIX.366.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 219
 1469. Uchwała nr XXXIX.311.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  Wyświetleń: 219
 1470. UCHWAŁA NR XV.111.2020 RADY GMINY IZBICKO z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 217
 1471. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Suchodaniec
  Wyświetleń: 216
 1472. Uchwała nr XLIX.367.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony
  Wyświetleń: 212
 1473. Uchwała nr XLIX.363.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 207
 1474. Uchwała nr XLVIII.357.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 204
 1475. Uchwała nr XLVIII.355.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  Wyświetleń: 199
 1476. Wykaz dziełek przewidzianych do zakupu- Suchodaniec
  Wyświetleń: 198
 1477. Uchwała nr XL.313.2022 z dnia 24 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 197
 1478. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 196
 1479. Sprzedaż węgla przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 196
 1480. Uchwała nr XLVIII.360.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  Wyświetleń: 196
 1481. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży- Suchodaniec
  Wyświetleń: 195
 1482. Uchwała nr XLVIII.353.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 194
 1483. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 193
 1484. UCHWAŁA NR XII/52/2011 RADY GMINY IZBICKO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 193
 1485. Uchwała nr XLVIII.356.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 191
 1486. Wykaz działek przewidzianych do zakupu
  Wyświetleń: 190
 1487. Uchwała nr XLIX.365.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
  Wyświetleń: 189
 1488. Uchwała nr XLVIII.354.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  Wyświetleń: 182
 1489. INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 172
 1490. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY- Krośnica
  Wyświetleń: 172
 1491. Obwieszczenie Dyrektora RZGWWP w Gliwicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wod podziemnych
  Wyświetleń: 171
 1492. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. dróg gminnych i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 171
 1493. Uchwała nr LI.384.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 171
 1494. Uchwała nr LI.383.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 170
 1495. Uchwała nr XLVIII.352.2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 170
 1496. Sprawozdania finansowe za rok 2022
  Wyświetleń: 169
 1497. Uchwała nr XLVI.350. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 169
 1498. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2022 rok
  Wyświetleń: 168
 1499. Uchwała nr LI.381.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 166
 1500. Uchwała nr LI.382.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 165
 1501. Uchwała nr L.378.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 161
 1502. Uchwała nr LI.386.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 161
 1503. Uchwała nr LI.387.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2023 rok
  Wyświetleń: 161
 1504. Uchwała nr XLVI.349. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 160
 1505. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY - Otmice
  Wyświetleń: 159
 1506. Uchwała nr XLV.344.2022 z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 159
 1507. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Suchodaniec
  Wyświetleń: 159
 1508. Uchwała nr L.374.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 158
 1509. Uchwała nr XLVI.346.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 158
 1510. Uchwała nr LI.385.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Izbicko do Klastra Energii Partnerska Energia
  Wyświetleń: 156
 1511. Uchwała nr XLVI.348. 2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 154
 1512. Uchwała nr L.375.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 152
 1513. Końcowa sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 151
 1514. Uchwała nr L.372.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 stycznia 2023 roku
  Wyświetleń: 149
 1515. Uchwała nr XLVII.351.2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 147
 1516. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2023
  Wyświetleń: 146
 1517. Obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023
  Wyświetleń: 146
 1518. Obwieszczenie PGWWP o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody w Poznowicach
  Wyświetleń: 146
 1519. Uchwała nr LV.403.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 146
 1520. Uchwała nr L.376.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 142
 1521. Uchwała nr L.380.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 140
 1522. Uchwała nr L.379.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 139
 1523. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (5) w km 26+779 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 137
 1524. Uchwała nr L.377.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2023 – 2027
  Wyświetleń: 135
 1525. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (3) w km 27+849 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 134
 1526. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Krośnica (6) w km 25+530 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 132
 1527. Uchwała nr LII.392.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku
  Wyświetleń: 130
 1528. Uchwała nr LV.408.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 129
 1529. Uchwała nr L.373.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 128
 1530. Uchwała nr LII.390.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2023
  Wyświetleń: 125
 1531. Uchwała nr LII.391.2023 z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 125
 1532. Uchwała nr L.370.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 123
 1533. Uchwała nr LV.400.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 123
 1534. LVII sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 122
 1535. Uchwała nr LIII.396.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Izbicko nieruchomości położonej w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 122
 1536. Uchwała nr L.369.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 121
 1537. Uchwała nr LV.409.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 121
 1538. Ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki DAIMLER-BENZ
  Wyświetleń: 121
 1539. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 118
 1540. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa jazu Borycz (4) w km 27+164 rzeki Jemielnicy"
  Wyświetleń: 118
 1541. Uchwała nr XLVI.345.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 118
 1542. Uchwała nr L.371.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 117
 1543. Uchwała nr LII.389.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 117
 1544. Uchwała nr XLVI.347.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 116
 1545. Uchwała nr LV.404.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 114
 1546. Małe granty
  Wyświetleń: 113
 1547. Uchwała nr LII.388.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 113
 1548. INFORMACJA Wójta Gminy Izbicko z dnia 5 października 2023 r. o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego
  Wyświetleń: 112
 1549. LXI sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 112
 1550. Ogłoszenie z dnia 5 grudnia 2023 roku o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 110
 1551. Uchwała nr XLIII.334.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 110
 1552. Uchwała nr XLIII.335.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 110
 1553. LIX sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 30 października 2023 r.
  Wyświetleń: 109
 1554. Uchwała nr XLIII.332.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko
  Wyświetleń: 109
 1555. Uchwała nr XLIII.333.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały NR XX.169.2020 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 108
 1556. Uchwała nr LV.406.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych nieczystości ciekłych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 107
 1557. Uchwała nr XLIII.331.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  Wyświetleń: 107
 1558. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 107
 1559. Uchwała nr LV.407.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 105
 1560. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Otmice
  Wyświetleń: 105
 1561. Informacja o terminie dużuru URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 103
 1562. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 102
 1563. Uchwała nr LIII.397.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 101
 1564. Podatki i opłaty na rok 2024
  Wyświetleń: 100
 1565. Uchwała nr LIV.399.2023 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 99
 1566. Uchwała nr LV.405.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 99
 1567. Uchwała nr LV.402.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
  Wyświetleń: 97
 1568. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 19 października 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 96
 1569. Informacja o udzieleniu zamówień dot. zakupu preferencyjnegp paliwa stałego
  Wyświetleń: 93
 1570. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
  Wyświetleń: 93
 1571. Uchwała nr LIII.398.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 93
 1572. Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży - Otmice (MN-6)
  Wyświetleń: 86
 1573. LVIII sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 85
 1574. Uchwała nr LV.401.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2022 r
  Wyświetleń: 85
 1575. INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 84
 1576. Uchwała nr LIII.394.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 79
 1577. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2024 roku
  Wyświetleń: 78
 1578. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 19 października 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 75
 1579. Uchwała nr LIII.395.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 75
 1580. Harmonogram dyżurów
  Wyświetleń: 73
 1581. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 14.09.2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 72
 1582. Uchwała nr LIII.393.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 72
 1583. LX sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 1584. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy- Siedlec
  Wyświetleń: 66
 1585. Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Izbicko przeznaczonych do sprzedaży - Otmice(usługi)
  Wyświetleń: 62
 1586. Uchwała nr LIX.421.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Kultura w Izbicku
  Wyświetleń: 61
 1587. Uchwała nr LVIII.414.2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 57
 1588. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
  Wyświetleń: 55
 1589. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Izbicko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  Wyświetleń: 55
 1590. Uchwała nr LIX.419.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Izbicko za osiągnięcia edukacyjne i sportowe dla uczniów szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 55
 1591. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 9 lutego 2024 r. o numerach i granicach obwodów głosowania
  Wyświetleń: 54
 1592. Uchwała nr LIX.416.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 54
 1593. Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku - rejestracja kandydatów na Wójta
  Wyświetleń: 51
 1594. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 51
 1595. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 49
 1596. Uchwała nr LIX.420.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 48
 1597. OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „ Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 44
 1598. Powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 43
 1599. Uchwała nr LIX.418.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 43
 1600. Uchwała nr LIX.417.2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 42
 1601. Zawiadomienie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Punkt zbierania odpadow w m. Otmice, ul. Kopernika 3b- dz. nr 369/2 i 372 obręb Otmice
  Wyświetleń: 41
 1602. Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku
  Wyświetleń: 39
 1603. Uchwała nr LVIII.415.2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 39
 1604. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na rok 2024 w Gminie Izbicko
  Wyświetleń: 38
 1605. Uchwała nr LVIII.413.2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 37
 1606. opiniowanie i uzgadnianie
  Wyświetleń: 36
 1607. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy - Otmice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
  Wyświetleń: 35
 1608. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 35
 1609. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 34
 1610. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Izbicko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 34
 1611. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 34
 1612. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy - Otmice (usługi)
  Wyświetleń: 34
 1613. LXIV sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 25 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 32
 1614. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.02.2024 r. o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 32
 1615. Uchwała nr LVII.410.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 32
 1616. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 31
 1617. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki DAIMLER-BENZ
  Wyświetleń: 31
 1618. Uchwała nr LVIII.411.2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 30
 1619. Uchwała nr LX.428.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
  Wyświetleń: 30
 1620. Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 29
 1621. LXIII sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 1622. Ogłoszenie z dnia 19 stycznia 2024 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko dotyczących zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 29
 1623. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024
  Wyświetleń: 29
 1624. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 28
 1625. Opiniowanie i uzgadnianie
  Wyświetleń: 28
 1626. Uchwała nr LVIII.412.2023 z dnia 25 września 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 28
 1627. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Izbicko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  Wyświetleń: 26
 1628. Uchwała nr LX.429.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
  Wyświetleń: 26
 1629. Uchwała nr LXI.438.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony
  Wyświetleń: 26
 1630. LXII sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 25
 1631. Uchwała nr LXI.445.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie o zmianie uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
  Wyświetleń: 25
 1632. Uchwała nr LXI.446.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
  Wyświetleń: 25
 1633. LXV sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 24
 1634. Uchwała nr LXI.443.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 24
 1635. Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 24
 1636. Uchwała nr LXI.440.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 23
 1637. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
  Wyświetleń: 22
 1638. Uchwała nr LXI.433.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
  Wyświetleń: 21
 1639. Uchwała nr LXI.436.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Izbicko na lata 2024-2027
  Wyświetleń: 21
 1640. Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej i Urzędnika Wyborczego oraz informacja o godzinach rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 20
 1641. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku
  Wyświetleń: 19
 1642. Uchwała nr LXI.434.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 18
 1643. Uchwała nr LXI.447.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Izbicko, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
  Wyświetleń: 18
 1644. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki DAIMLER-BENZ
  Wyświetleń: 18
 1645. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 17
 1646. Uchwała nr LX.425.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 17
 1647. Uchwała nr LXI.442.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LX.430.2023 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 17
 1648. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 16
 1649. Uchwała nr LXI.437.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy po umowie zadartej na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 15
 1650. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach realiazacji przedsięwzięcia pn. "Budowa punktu zbierania odpadów wm. Otmice, ul. Kopernika 3b-działka nr 369/2 i 372, obręb Otmice".
  Wyświetleń: 14
 1651. Rada Gminy 2024-2029
  Wyświetleń: 14
 1652. Uchwała nr LXI.441.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 14
 1653. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko
  Wyświetleń: 13
 1654. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa obory wolnostanowiskowej o wielkości obsady do 60 DJP w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 13
 1655. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Izbicko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 12
 1656. Uchwała nr LXI.432.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 12
 1657. Uchwała nr LXI.439.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 12
 1658. Uchwała nr LXI.444.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 12
 1659. Ogłoszenie z dnia 26 marca 2024 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Izbicko dotyczących projektu Statutu Sołectw
  Wyświetleń: 11
 1660. Uchwała nr LX.430.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 11
 1661. Uchwały podjęte w 2024 roku
  Wyświetleń: 11
 1662. Unieważnienie przetargu ustnego na samochod pożarniczy marki DAIMLER-BENZ
  Wyświetleń: 11
 1663. Skład Rady Gminy Izbicko 2024-2029
  Wyświetleń: 10
 1664. Uchwała nr LX.423.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
  Wyświetleń: 10
 1665. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa obory wolnostanowiskowej o wielkości obsady do 60 DJP w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 9
 1666. Uchwała nr LXI.431.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 9
 1667. Uchwała nr LXI.435.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 9
 1668. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa obory wolostanowiskowej o wielkości osady do 60 DJP w miejc. Izbicko na dz. ewid. nr 686/1
  Wyświetleń: 8
 1669. Uchwała nr LX.422.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 8
 1670. Uchwała nr LX.426.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
  Wyświetleń: 8
 1671. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy - Otmice, Borycz
  Wyświetleń: 8
 1672. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze
  Wyświetleń: 7
 1673. Uchwała nr LX.424.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024
  Wyświetleń: 7
 1674. Uchwała nr LX.427.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Izbicko, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym
  Wyświetleń: 7
 1675. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 6
 1676. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6
 1677. Imienny wykaz głosowań Rady Gminy Izbicko na sesji w dniu 6 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 5
 1678. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 4
 1679. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 13 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 4
 1680. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa punktu zbierania odpadów w m. Otmice, ul. Kopernika 3a - dz. nr 369/2 i 372 obręb Otmice.
  Wyświetleń: 4
 1681. Sprawozdania finansowe za rok 2023
  Wyświetleń: 4
 1682. Uchwała nr LXII.448.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 4
 1683. Uchwała nr LXII.449.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 4
 1684. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory wolnostanowiskowej o wielkości obsady do 60 DJP w miejscowości Izbicko na dz. ewid. nr 686/1".
  Wyświetleń: 3
 1685. Uchwała nr LXII.450.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3
 1686. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2024
  Wyświetleń: 2
 1687. Uchwała nr LXII.451.2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1