Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2020

PDFSprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2020 r..pdf (159,04KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020.pdf (158,86KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2020.pdf (158,76KB)

1. Sprawozdanie Rb-NDS za 2020 rok

PDFSprawozdanie Rb-NDS za rok 2020.pdf (158,72KB)

2. Zobowiązania Gminy na 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą: 12.119.978,21 zł z tego wobec:

- ING BŚ w Krapkowicach                         150.000,00 zł

- BS w Izbicku                                         3.950.000,00 zł

- BGK w Opolu                                       2.350.000,00 zł

- BS w Łubnianach                                 1.229.400,00 zł

- BS w Wołczynie                                   2.640.000,00 zł

- WFOŚ i GW w Opolu                          1.800.578,21 zł

3. Dotacje:

- udzielone innym jst                    -   100.000,00 zł

4. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

5.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

Ulga inwestycyjna:                Piechota Andrzej, Gawlik Joachim, Kubik Andrzej,   

                                                          Korzeniec Łukasz, Kołodziej Paweł                                           

Ulga – zakup gruntów: Nocon Antoni, Laxy Dominik

Umorzenia zaległości podatkowej:

Lp.

Nazwisko i Imię

Kwota umorzenia

Przyczyna

1.

Kucharzewski Zbigniew i Lidia

4258,00

Ważny interes podatnika – art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

2.

Staś Krystian

1 817,00

Ważny interes podatnika – art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

3.

Palm Hubert

24 114,00

Ważny interes podatnika – art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

4.

Fuhl Roman

12245,00

Ważny interes podatnika – art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art. 67a § 1 pkt 3 O.P.

 

 

Rozłożenie spłaty na raty:

Lp.

Nazwisko i Imię

Kwota rozłożenia na raty

Przyczyna

1.

Fila Henryk

7108,00

Ważny interes podatnika – 67a § 1 pkt 2 O.P.