Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

Izbicko, dnia 04.06.2020 r.

 

WYKAZ  DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

[ha]

Położenie

Przeznaczenie

Cena

 

340/1

OP1S/00036336/3

0,0113

Ligota Czamborowa

ZP/ US tereny zieleni urządzonej ( zieleń publiczna) lub alternatywne tereny sportu i rekreacji

1200

+VAT

340/2

OP1S/00036336/3

0,0032

Ligota Czamborowa

KDW- tereny dróg wewnętrznych, ZP/ US tereny zieleni urządzonej ( zieleń publiczna) lub alternatywne tereny sportu i rekreacji

700 +VAT

340/3

OP1S/00036336/3

0,0030

Ligota Czamborowa

KDW- tereny dróg wewnętrznych

700

340/4

OP1S/00036336/3

0,0124

Ligota Czamborowa

MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w niewielkim stopniu KDW- tereny dróg wewnętrznych

6000 +VAT

340/5

OP1S/00036336/3

0,0063

Ligota Czamborowa

MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3000 +VAT

340/6

OP1S/00036336/3

0,0086

Ligota Czamborowa

MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4000 +VAT

340/7

OP1S/00036336/3

0,0085

Ligota Czamborowa

MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4000 +VAT

Działki położone są w cichej, spokojnej okolicy, oddalonej od głównych ciągów komunikacyjnych co jest dużym atutem. Bezpośrednie sąsiedztwo to działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i działki przeznaczone jako tereny zieleni urządzonej. W pobliżu znajduje się szkoła publiczna w Izbicku oraz w niedalekiej odległości zabudowa jednorodzinna Izbicka oraz zabudowa zagrodowa wsi Ligota Czamborowa. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 37  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do ich złożenia, który przypada od dnia 04.06.2020 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Izbicko tel. 774617221 i na stronie internetowej naszej gminy oraz na stronie bip.izbicko.pl  

 

z up. Wójta Gminy

    Z-ca Wójta

Grzegorz Koprek