Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 424/2024
Komisarza Wyborczego w Opolu III
z dnia 18 marca 2024 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.
2408) Komisarz Wyborczy w Opolu III postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7
kwietnia 2024 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego, powiatu krapkowickiego, powiatu oleskiego, powiatu strzeleckiego, w skład których wchodzą
osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 280 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza
Wyborczego w Opolu III oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę
administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Opolu III
/-/ Tomasz Wierzchowiec

 

PDFPowołanie składów OKW.pdf (184,66KB)